Liên hệ/Hỏi đáp
Danh mục
Đăng nhập
Tên đăng nhập

Mật khẩu


Đăng kí mới
Quên mật khẩu ?
Hỗ trợ trực tuyến


Quảng cáo

Số lượt truy cập: 5452
Đồ án Cấu tạo, nguyên lý làm việc, lắp đặt và vận hành máy bơm H C 65.35 – 500 dùng trong công tác vận chuyển dầu ở mỏ Bạch Hổ
Lượt tải: 49 Dung lượng: 645,96KB
Yêu cầu: không cần  
Point trừ: 1

Đồ án Cấu tạo, nguyên lý làm việc, lắp đặt và vận hành máy bơm H C 65/35 – 500 dùng trong công tác vận chuyển dầu ở mỏ Bạch Hổ

Đồ án Cấu tạo, nguyên lý làm việc, lắp đặt và vận hành máy bơm H C 65/35 – 500 dùng trong công tác vận chuyển dầu ở mỏ Bạch Hổ và phần chuyên đề Điều chỉnh đường đặc tính mạng dẫn bằng van tiết lưu.

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG 1: TÌNH HÌNH KHAI THÁC-THU GOM-VẬN CHUYỂN DẦU KHÍ Ở MỎ BẠCH  HỔ VÀ CÔNG TÁC BƠM VẬN CHUYỂN DẦU
1.1. Tình hình khai thác dầu ở Xí nghiệp liên doanh dầu khí Vietsovpetro nói chung và mỏ Bạch Hổ nói riêng
1.2. Hệ thống thu gom–vận chuyển–xử lý dầu khí ở mỏ Bạch Hổ
1.2.1. Khái niệm chung về hệ thống thu gom, vận chuyển dầu khí
1.2.2. Tính chất lý hóa của dầu thô ở mỏ Bạch Hổ và các ảnh hưởng của chúng đến hệ thống thu gom-xử lý và vận chuyển
1.2.3. Hệ thống thu gom – vận chuyển dầu khí ở mỏ Bạch Hổ
1.2. Công tác bơm vận chuyển dầu trên các giàn khai thác ở mỏ Bạch Hổ
1.3. Sơ đồ công nghệ hệ thống thu gom vận chuyển dầu khí   
1.3.1. Mục đích và nhiệm vụ   
1.3.2. Sơ đồ công nghệ hệ thống thu gom vận chuyển dầu khí   

CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ MÁY BƠM LY TÂM
2.1. Khái quát chung về máy bơm ly tâm
2.1.1. Sơ đồ cấu tạo máy bơm
2.1.2. Nguyên lý làm việc của máy bơm
2.1.3. Phân loại máy bơm ly tâm
2.2. Các thông số cơ bản của bơm ly tâm
2.2.1. Lưu lượng
2.2.2. Cột áp
2.2.3. Công suất
2.3. Phương trình làm việc của bơm ly tâm
2.3.1. Phương trình cột áp lý thuyết
2.3.2. Cột áp thực tế
2.4. Lưu lượng và hiệu suất lưu lượng
2.5. Quan hệ tương tự trong một bơm ly tâm
2.6. Đường đặc tính của bơm ly tâm
2.6.1. Đường đặc tính lý thuyết
2.6.2. Đường đặc tính thực nghiệm
2.6.3. Đường đặc tính tổng hợp
2.7. Điểm làm việc và đường đặc tính mạng dẫn của máy bơm ly tâm H C 65/35–500
2.7.1. Điểm làm việc của bơm ly tâm
2.7.2. Đường đặc tính mạng dẫn
2.7.3. Đường đặc tính máy
2.8. Điều kiện làm việc của máy bơm H C 65/35–500

CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU VỀ CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA MÁY BƠM LY TÂM HПC 65/35-500
3.1. Giới thiệu chung về máy bơm ly tâm H C 65/35 - 500
3.2. Sơ đồ tổng thể và đặc tính kỹ thuật của bơm
3.2.1. Sơ đồ tổng thể của bơm
3.2.2. Đặc tính kỹ thuật của bơm
3.3. Cấu tạo và nguyên lý làm việc của bơm H C 65/35 – 500
3.3.1. Cấu tạo
3.3.2. Nguyên lý hoạt động
3.3.3. Nhận xét
3.4. Đường đặc tính của bơm H C 65/35 – 500

CHƯƠNG 4: QUY TRÌNH LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH, BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA MÁY BƠM LY TÂM H C 65/35 – 500
4.1. Quy trình lắp đặt, vận hành
4.1.1. Quy trình lắp đặt
4.1.2. Quy trình vận hành
4.1.3. Công tác an toàn
4.1.4. Kiểm tra
4.2. Bảo dưỡng kỹ thuật
4.3. Những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình làm việc của bơm
4.3.1. Ảnh hưởng do xâm thực
4.3.2.Ảnh hưởng của lực hướng trục
4.3.3.Ảnh hưởng của lực hướng kính
4.3.4. Một số ảnh hưởng khác

CHƯƠNG 5
CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA MÁY BƠM LY TÂM VẬN CHUYỂN DẦU H П C 65/35 – 500
5.1. Cở sở điều chỉnh chế độ làm việc của máy bơm ly tâm
5.1.1. Khu vực điều chỉnh
5.1.3. Phương pháp điều chỉnh đường đặc tính máy
5.2. Các cách ghép máy bơm ly tâm vận chuyển dầu
5.2.1. Đối với các máy bơm ghép song song
5.2.2. Đối với các máy bơm ghép nối tiếp
5.3.Phương pháp điều chỉnh đường đặc tính mạng dẫn
5.3.1.Điều chỉnh bằng cách đóng bớt khóa chắn trên đường ống đẩy
5.3.2. Điều chỉnh lưu lượng máy bơm bằng cách lắp ống phụ có van điều tiết nước thu hồi lưu về bể hút hay ống hút
KẾT LUẬN