Liên hệ/Hỏi đáp
Danh mục
Đăng nhập
Tên đăng nhập

Mật khẩu


Đăng kí mới
Quên mật khẩu ?
Hỗ trợ trực tuyến


Quảng cáo

Số lượt truy cập: 19773
Phương pháp thi công khoan giếng khoan THC-08 1100 mTVD - Tài liệu của PVEP Sông Hồng
Lượt tải: 93 Dung lượng: 1,5MB
Yêu cầu: không cần  
Point trừ: 1

 Phương pháp thi công khoan giếng khoan THC-08 1100 mTVD - Tài liệu của PVEP Sông Hồng

 
PHẦN I.   CÁC  SỐ LIỆU CƠ BẢN VỀ GIẾNG KHOAN
1.1  CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN GIẾNG KHOAN
1.2  KHÁI QUÁT CHUNG VỀ GIẾNG KHOAN
1.3  BẢN ĐỒ VỊ TRÍ GIẾNG KHOAN
1.4  DỰ KIẾN THỜI GIAN THI CÔNG
1.6  DUNG DỊCH KHOAN
1.7  CHOÒNG KHOAN VÀ THỦY LỰC
1.8  BỘ DỤNG CỤ KHOAN
1.9  CHƯƠNG TRÌNH KHẢO SÁT ĐỘ LỆCH
1.10   THIẾT KẾ ỐNG CHỐNG
1.11   XI MĂNG GIẾNG KHOAN
1.12   CHƯƠNG TRÌNH THỬ ÁP SUẤT: BOP, ĐẦU GIẾNG VÀ ỐNG CHỐNG
1.13   TÀI LIỆU THAM KHẢO
 
PHẦN 2. CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN ĐỊA CHẤT GIẾNG KHOAN
2.1  ĐỊA TẦNG DỰ KIẾN GIẾNG KHOAN THC-09
2.2  DỰ BÁO PHỨC TẠP ĐỊA CHẤT CÓ THỂ XẨY RA TRONG KHI KHOAN
2.3  DỰ BÁO ÁP SUẤT
2.4. DỰ BÁO NHIỆT ĐỘ
2.5. CHƯƠNG TRÌNH LẤY MẪU
2.6  CHƯƠNG TRÌNH ĐO ĐỊA VẬT LÝ GIẾNG KHOAN
2.7. CHƯƠNG TRÌNH THỬ VỈA
 
PHẦN 3. NHỮNG CÔNG VIỆC CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI KHOAN
3.1   VẬN CHUYỂN GIÀN VÀ LẮP RÁP THIẾT BỊ
3.2   CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CHUNG CHO KHOAN
3.3   AN TOÀN TRONG THI CÔNG KHOAN
 
PHẦN 4. CÁC CÔNG VIỆC TRƯỚC KHI MỞ LỖ
4.1  LÀM NỀN KHOAN
4.2  CÁC QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA
4.3  CÁC KÍCH THƯỚC
 
PHẦN 5. CÔNG ĐOẠN KHOAN 12 ¼", CHỐNG ỐNG TẠI CHIỀU SÂU 310 MBGL
5.1   DỰ ĐOÁN ĐỊA CHẤT VÀ CÁC PHỨC TẠP
5.2   TÓM TẮT QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ KHOAN
5.3   THẢ ỐNG 9 5/8" TỚI CHIỀU SÂU 310 MBGL
 
PHẦN 6. CÔNG ĐOẠN KHOAN 8-1/2", CHỐNG ỐNG 7" TẠI CHIỀU SÂU 1100MBGL
6.1   DỰ ĐOÁN ĐỊA CHẤT VÀ CÁC PHỨC TẠP
6.2   TÓM TẮT QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ KHOAN
6.3   THẢ ỐNG CHỐNG 7" TỚI CHIỀU SÂU 1100 MBGL
 
PHỤ LỤC 1. SƠ ĐỒ BỐ TRÍ GIÀN KHOAN ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
PHỤ LỤC 2. SƠ ĐỒ ĐẦU GIẾNG VÀ HỆ THỐNG ĐỐI ÁP
PHỤC LỤC 3. DANH SÁCH CÁC NHÀ THẦU