Liên hệ/Hỏi đáp
Danh mục
Đăng nhập
Tên đăng nhập

Mật khẩu


Đăng kí mới
Quên mật khẩu ?
Hỗ trợ trực tuyến


Quảng cáo

Số lượt truy cập: 19769
Tuyển tập 4 Giáo trình học AutoCad dành cho bạn - Download 1 lần được cả 4 giáo trình AutoCad
Lượt tải: 78 Dung lượng: 19,8MB
Yêu cầu: không cần  
Point trừ: 1

Tuyển tập 4 Giáo trình học AutoCad dành cho bạn - Download 1 lần được cả 4 giáo trình (AutoCad là 01 trong các phần mềm không thể thiếu cho dân Địa chất, xây dựng và môi trường).

1. Tài liệu tập huấn nhân viên của Công ty Hài Hòa.

2. Giáo trình dạy AutoCad của GV Nguyễn Minh Đức.

3. Giáo trình dạy AutoCad của Bùi Việt Thái.

4. Giáo trình dạy AutoCad  c ủa Đại học Nông nghiệp.

 

Đây là mục lục 01 trong 04 giáo trình này:

 

I. Mở đầu Giới thiệu chung

1. AutoCAD trong hệ thống các phần mềm đồ hoạ và văn phòng

2. Những khả năng chính của AutoCad

3. Làm quen sơ bộ với AutoCad

4. Chức năng một số phím đặc biệt

5. Các quy ước

II. Các lệnh về File

1. Tạo File bản vẽ mới

2. Lưu File bản vẽ

3. Mở bản vẽ có sẵn

4. Đóng bản vẽ

5. Thoát khỏi AutoCad

III. Hệ toạ độ và các phương thức truy bắt điểm

1. Hệ toạ độ sử dụng trong AutoCad

2. Các phương pháp nhập toạ độ

3. Các phương thức truy bắt điểm đối tượng (Objects Snap)

4. Lệnh Osnap (OS) gán chế độ chuy bắt điểm thường trú

5.  Lệnh vẽ đường thẳng Line ( với các phương pháp nhập toạ độ)

6.  Lệnh vẽ đường tròn Circle ( với các phương pháp nhập toạ độ)

IV. Các thiết lập bản vẽ cơ bản

1. Giới hạn không gian vẽ ư Lệnh LIMITS

2. Thu không gian đã được giới hạn vào trong màn hình ư Lệnh ZOOM

3. Lệnh đẩy bản vẽ Pan

4. Đơn vị đo bản vẽ

5. Lệnh Snap, lệnh Grid, lệnh Ortho

6. Lệnh Mvsetup tạo khung bản vẽ

V. Các Lệnh vẽ cơ bản

1. Lệnh vẽ đường thẳng Line (L) ( đã học ở trên)

2. Lệnh vẽ đường tròn Circle (C) ( đã học ở trên)

3. Lệnh vẽ cung tròn  Arc (A)

4. Lệnh vẽ đường đa tuyến Pline (PL) : đường có bề rộng nét

5. Lệnh vẽ đa giác đều Polygon (POL)

6. Lệnh vẽ hình chữ nhật Rectang (REC)

7. Lệnh vẽ Elip  Ellipse (EL)

8. Lệnh vẽ đường Spline (SPL) lệnh vẽ các đường cong

9. Lệnh Mline vẽ đường // và MlStyle và MLedit

10. Lệnh vẽ điểm Point (PO)

11. Lệnh định kiểu điểm Ddptype

12. Lệnh chia đối tượng thành nhiều đoạn bằng nhau Divide (DIV)

13. Lệnh chia đối tượng ra các đoạn có chiều dài bằng nhau Measure (ME)

VI. Các lệnh hiệu chỉnh căn bản.

1. Lệnh xóa đối tượng Erase (E)

2. Lệnh phục hồi đối tượng bị xoá Oops

3. Lệnh huỷ bỏ lệnh vừa thực hiện Undo (U)

4. Lệnh phục hồi đối tượng vừa Undo là Redo

5. Lệnh tái tạo màn hình hay vẽ lại màn hình Redraw (R)

6. Lệnh tái tạo đối tượng trên màn hinh Regen  (RE)

VII. Các lệnh hiệu chỉnh tạo hình

1. Lệnh tạo các đối tượng song song với các đối tượng cho trước Offset (O)

2. Lệnh cắt đối tượng giữa hai đối tượng giao Trim (TR)

3. Lệnh cắt mở rộng Extrim

4. Lệnh xén một phần đối tượng giữa hai điểm chọn Break (BR)

5. Lệnh kéo dài đối tượng đến đối tượng chặn Extend (EX)

6. Lệnh thay đổi chiều dài đối tượng Lengthen (LEN)

7. Lệnh vát mép các cạnh Chamfer (CHA)

8. Lệnh vuốt góc hai đối tượng với bán kính cho trước Fillet (F)

9. Lệnh hiệu chỉnh đa tuyến Pedit

VIII. Các Lệnh biến đổi và sao chép hình

1. Lệnh di dời đối tượng Move (M)

2. Lệnh sao chép đối tượng Copy (Co)

3. Lệnh quay đối tượng xung quanh một điểm Rotate (RO)

4. Lệnh thu phóng đối tượng theo tỷ lệ Scale (SC)

5. Lệnh đối xứng qua trục Mirror (MI)

6. Lệnh dời và kéo giãn đối tượng  Stretch (S)

7. Lệnh sao chép dãy Array (AR)

IX. Quản lý bản vẽ theo lớp, đường nét và màu

1. Tạo lớp mới Lệnh Layer (L)

2. Nhập các dạng đường vào trong bản vẽ Linetype hoặc Format Linetype

3. Định tỷ lệ cho dạng đường Ltscale

4. Biến CELTSCALE

X. Hình cắt mặt cắt và vẽ ký hiệu vật liệu

1. Trình tự vẽ mặt cắt

2. Vẽ mặt cắt bằng lệnh Hatch (H) hoặc BHatch

3. Lệnh hiệu chỉnh mặt cắt HatchEdit

XI. Nhập và hiệu chỉnh văn bản

1. Trình tự nhập và hiệu chỉnh văn bản

2. Tạo kiểu chữ lệnh Style (ST)hoặc vào menu  Format TextStyle

3. Lệnh nhập dòng chữ vào bản vẽ Text

4. Lệnh TextFill tô đen chữ hoặc không tô đen

5. Lệnh nhập đoạn văn bản Mtext (MT)

6. Lệnh hiệu chỉnh văn bản DDedit (ED)

XII. Ghi và hiệu chỉnh kích thước

1. Các thành phần kích thước

2. Tạo các kiểu kích thước DimStyle (D) hoặc Ddim hoặc Dimension Style

3. Các lệnh ghi kích thước thẳng

4. Các lệnh ghi kích thước hướng tâm

5. Các lệnh ghi kích thước khác

6. Lệnh hiệu chỉnh kích thước

XIII. Tạo khối và ghi khối

1. Lệnh tạo khối Block

2. Lệnh chèn Block vào bản vẽ Insert

3. Lệnh lưu Block thành File để dùng nhiều lần (lệnh Wblock)

4. Lệnh phá vỡ Block là Explode hoặc Xplode

XIV. In bản vẽ