Liên hệ/Hỏi đáp
Danh mục
Đăng nhập
Tên đăng nhập

Mật khẩu


Đăng kí mới
Quên mật khẩu ?
Hỗ trợ trực tuyến


Quảng cáo

Số lượt truy cập: 5367
Tổng hợp 9 tài liệu lý thuyết Mapinfo và hướng dẫn thực hành MapInfo với xây dựng bản đồ số hóa
Lượt tải: 407 Dung lượng: 22,37MB
Yêu cầu: không cần  
Point trừ: 1

Tổng hợp 9 tài liệu lý thuyết Mapinfo và hướng dẫn thực hành MapInfo với xây dựng bản đồ số hóa
Bộ sưu tập 9 tài liệu lý thuyết về Mapinfo và hướng dẫn thực hành MapInfo với xây dựng bản đồ số hóa dành cho bạn.

1. Hướng dẫn nhập tọa độ từ Excel vào Mapinfo.
2. Hướng dẫn liên kết trong MapInfo.
3. Tài liệu Mapinfor, 20 chương, trình bày rất rành mạch, đầy đủ theo từng chương một.
4. Bài giảng thực hành mapinfo cho các lớp đại học thuộc các chuyên ngành: Lâm Nghiệp, Lâm Học, Quản lý tài nguyên rừng và môi trường.
5. Bài giảng Mapinfo - Viện thông tin tư liệu Địa chất, Cục địa chất và khoáng sản VN
6. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM MAPINFO PROFESSIONAL - Thạc sỹ Nguyễn Văn Bình, Đại học Huế
7. Bài giảng thực hành Mapinfo trong lâm nghiệp
8. Tài liệu hướng dẫn thực hành phần mềm mapinfo
9. Tạo hệ tọa độ VN2000 trong Mapinfo

Mục lục từng tài liệu:

1. Hướng dẫn nhập tọa độ từ Excel vào Mapinfo - Đỗ Xuân Trường

2. Hướng dẫn liên kết trong Map - Nguyễn Trung Kiên

3. Tài liệu Mapinfor, 20 chương, trình bày rất rành mạch, đầy đủ theo từng chương một.

4. Bài giảng thực hành mapinfo cho các lớp đại học thuộc các chuyên ngành: Lâm Nghiệp, Lâm Học, Quản lý tài nguyên rừng và môi trường.


Chương I: MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ MAPINFO
1.1. Giới thiệu chung
1.2.Cửa số chính của Mapinfo
1.3. Cấu trúc dữ liệu trong mapinfo
1.4. Các nguồn dữ liệu đưa vào mapinfo
1.5. Hệ toạ độ và lưới chiếu bản đồ

Chương II: GIỚI THIỆU CÁC MENU CHÍNH CỦA MAPINFO
2.1. Các thanh thực đơn
2.2. Các công cụ quan trọng
2.3. Tóm tắt các chức năng theo Menu

Chương III: NHỮNG THAO TÁC CƠ BẢN VỚI TABLE
3.1. Mở một Table
3.2.Tạo cửa sổ bản đồ tổng hợp từ các Table
3.3.Tạo các biểu đồ của Table
3.4. Duyệt qua một bảng bằng lệnh browse

Chương IV: CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH XÂY DỰNG BẢN ĐỒ
4.1. Nắn ảnh trên Mapinfo
4.2. Số hoá các lớp thông tin
4.3. Biên tập bản đồ
4.4. In và lưu trữ bản đồ

5. Bài giảng Mapinfo - Viện thông tin tư liệu Địa chất, Cục địa chất và khoáng sản VN

    Cục địa chất và khoáng sản Việt Nam
    Viện Thông tin Tư liệu địa chất

    Giáo trình tin học địa chất
    hướng dẫn sử dụng MapInfo
    (Dùng cho lớp tin học địa chất)
    Định dạng pdf 41 trang

    Nội dung chính:
    Chương I : Cấu trúc của phần mềm MapInfo và một số khái niệm cơ bản
    Chương II : Tạo mới các Table, Làm việc với Project
    Chương III : Làm việc với các đối tượng hình học trên Mapinfo.
    Chương IV : Làm việc với các đối tượng thuộc tính trên Mapinfo.
    Chương V : Làm việc với Layer Cosmetic.
    Chương VI : Một số xử lý khác.

6. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM MAPINFO PROFESSIONAL - Thạc sỹ Nguyễn Văn Bình, Đại học Huế

CHƯƠNG 1: MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ MAPINFO
1.1. Giới thiệu chung.
1.2 Các Menu chính của Mapinfo.
1.3. Các thanh công cụ quan trọng.
CHƯƠNG 2: NHỮNG THAO TÁC CƠ BẢN VỚI TABLE
2.1. Mở một table.
2.2. Duyệt qua một bảng bằng lệnh (Browsing)
2.3. Đóng các table
2.4… thao tác với table
CHƯƠNG 3: CHUẨN BỊ DỮ LIỆU ĐẦU VÀO CHO MAPINFO
3.1. Cấu trúc dữ liệu trong Mapinfo.
3.2. Các nguồn dữ liệu đưa vào Mapinfo.
CHƯƠNG 4: THAO TÁC CỤ THỂ ĐỂ SỬA CHỮA HOÀN CHỈNH DỮ LIỆU ĐÃ CÓ.
4.1. Thiết lập hệ thống trước khi mở file dữ liệu.
4.2. Sửa chữa hoàn thiện dữ liệu, thông tin.
4.3. Sửa chữa nhỏ trong quá trình chồng xếp bản đồ.
CHƯƠNG 5: PHƯƠNG PHÁP TẠO DỮ LIỆU MỚI TRONG MAPINFO.
5.1. Phương pháp tạo một bảng mới trong MapInfo.
5.2. Cập nhật, sửa đổi bảng đã có.
5.3. Kết nối các bảng với nhau
5.4. Phương pháp sửa bảng cũ thành bảng mới.
5.5. Các phép thống kê theo điều kiện cho trước.
5.6. Các phép tính khác trong MapInfo.
5.7. Các chức năng phân tích địa lý của Mapinfo
5.8. Kiểm tra lỗi các đối tượng:
CHƯƠNG 6: SỬ DỤNG MAPINFO ĐỂ TẠO BẢN ĐỒ CHUYÊN ĐỀ
6.1. Hệ toạ độ và lưới chiếu bản đồ.
6.2. Trình tự tiến hành khi biên tập bản đồ chuyên đề.
6.3. Phương pháp biên tập bản đồ từ các lớp thông tin.(nhầm số thứ tự)
6.4. Thành quả của bản đồ chuyên đề
CHƯƠNG 7: THÀNH LẬP, BIÊN TẬP VÀ IN BẢN ĐỒ
7.1. Phương pháp tạo các layout
7.2. Tạo các cửa sổ phân nhóm thông
tin REDISTRICT và cửa sổ biểu đồ.
7.3. Cách lưu giữ thành quả trang Layout.
7.4. Đặt giấy và thiết kế trang in
7.5. Cách ghi file WOR sang các dạng file khác
7.6. In thành quả bản đồ.

7. Bài giảng thực hành Mapinfo trong lâm nghiệp

    Bài giảng môn học Hệ thống thông tin địa lý trong lâm nghiệp
    (phần thực hành)
    Giáo viên phụ trách: Nguyễn Quốc Bình
    Định dạng pdf (chuyển từ Powerpoint 63 slide)

    Nội dung:
    B1. Các chức năng trên thanh công cụ Mapinfo
    B2. Xây dựng bản đồ trên máy tính
    B3. Xây dựng bản đồ từ bản đồ giấy, xây dựng CSDL cho bản đồ
    B4. Tính toán, phân tích và tìm kiếm trong CSDL
    B5. Kết xuất bản đồ

8. Tài liệu hướng dẫn thực hành phần mềm mapinfo

C1 Cài đặt MapInfo
C2 Sơ bộ về MapInfo
C3 Đăng ký bản đồ quét
C4 Số hóa bản đồ
C5 Chỉnh sửa vật thể
C6 Nạp dữ liệu
C7 Xem và nạp thông tin vật thể
C8 Trình bày bản đồ
C9 Tổng quát về phương pháp số hóa
C10 Kiểm soát lớp
C11Cửa sổ Layout
C12 Chọn và tìm kiếm thông tin
C13 Tạo bản đồ chủ đề
C14 Lệnh Redistrict
C15 Tạo Biểu đồ trong MapInfo
C16 Mã địa hóa Geocoding
C17 Cấu trúc bảng MapInfo
C18 Hàm số trong MapInfo
C19 Hệ quy chiếu
C20 Giải quyết VD thực tế
Phụ lục 1 Chương trình MapBasic
Phụ lục 2 Bộ biểu tượng - đường - vùng - mẫu màu
Rino110_OwnersManual

9. Tạo hệ tọa độ VN2000 trong Mapinfo