Liên hệ/Hỏi đáp
Danh mục
Đăng nhập
Tên đăng nhập

Mật khẩu


Đăng kí mới
Quên mật khẩu ?
Hỗ trợ trực tuyến


Quảng cáo

Số lượt truy cập: 19485
Đặc điểm địa chất, chất lượng và triển vọng kaolin vùng Suối Ngô – Tân Hòa, Tân Châu, Tây Ninh
Lượt tải: 14 Dung lượng: 14,9MB
Yêu cầu: không cần  
Point trừ: 1

Đặc điểm địa chất, chất lượng và triển vọng kaolin vùng Suối Ngô – Tân Hòa, Tân Châu, Tây Ninh

Hiện nay, kaolin được xem là một trong những nguồn tài nguyên khoáng sản phi kim có rất nhiều ứng dụng thực tiễn khác nhau: công nghiệp dược, mỹ phẩm, công nghiệp giấy, sản xuất gạch ceramic, công nghiệp gốm sứ, vật liệu chịu lửa, công nghiệp luyện kim, chất tẩy trắng dầu mỡ, sứ cách điện, tổng hợp zeolit,…Có thể nói, kaolin ngày càng giữ vai trò hết sức quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, nhu cầu khai thác và sử dụng ngày một tăng cao; do đó, tìm kiếm các mỏ kaolin cũng trở nên ngày càng cấp thiết hơn. Chính vì vậy, cần có những nghiên cứu: đánh giá tiềm năng trữ lượng, chất lượng, hướng sử dụng trong các ngành công nghiệp để khai thác hợp lý, tránh lãng phí nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá này cũng như các loại khoáng sản đi kèm (nếu có).   
Theo kết quả đo vẽ địa chất và tìm kiếm khoáng sản ở các tỷ lệ 1/500.000; 1/200.000; 1/50.000, Tây Ninh là một trong những tỉnh ở Đông Nam Bộ có tiềm năng rất lớn về kaolin. Trong đó, vùng Suối Ngô – Tân Hòa, thuộc huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh cũng được xem là nơi rất có triển vọng về khoáng sản phi kim này.
Với mong muốn góp phần khai thác và sử dụng kaolin tại đây có hiệu quả, đề tài Đặc điểm địa chất, chất lượng và triển vọng kaolin vùng Suối Ngô – Tân Hòa, Tân Châu, Tây Ninh được thực hiện nhằm làm rõ hơn nguồn gốc thành tạo, chất lượng, triển vọng và hướng sử dụng kaolin vùng Suối Ngô – Tân Hòa, thuộc huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Đề tài với mục đích nghiên cứu khoa học, gắn liền các kiến thức đã học vào hoạt động thực tiễn xã hội, của ngành địa chất nói chung và của chuyên ngành địa chất khoáng sản nói riêng.

II. MỤC ĐÍCH – NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI
1. Mục đích
Đề tài nhằm làm rõ đặc điểm địa chất, chất lượng kaolin Suối Ngô – Tân Hòa, tỉnh Tây Ninh, đánh giá triển vọng và định hướng khả năng ứng dụng của chúng.
2. Nhiệm vụ
Với mục đích trên, đề tài có nhiệm vụ:
-    Nghiên cứu đặc điểm địa chất của kaolin vùng Suối Ngô – Tân Hòa.
-    Nghiên cứu đặc điểm chất lượng của kaolin vùng Suối Ngô – Tân Hòa.
-    Đánh giá triển vọng kaolin Suối Ngô – Tân Hòa.
-    Đánh giá khả năng ứng dụng kaolin Suối Ngô – Tân Hòa.

 

MỤC LỤC
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
II. MỤC ĐÍCH – NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI
III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
V.  Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN
VI. CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH   
CHƯƠNG I .  ĐẶC ĐIỂM ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN, KINH TẾ VÀ NHÂN VĂN
I.1.  VỊ TRÍ ĐỊA LÝ
I.2.  ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN
I.2.1 ĐỊA HÌNH
I.2.2. THỦY VĂN – SÔNG NGÒI
I.2.3 KHÍ HẬU
I.2.4. ĐẤT ĐAI
I.3. ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - NHÂN VĂN
I.3.1. DÂN CƯ
I.3.2. KINH TẾ
I.3.4. HỆ THỐNG GIAO THÔNG
CHƯƠNG II. LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU ĐỊA CHẤT – KHOÁNG SẢN VÙNG
II.1. GIAI ĐOẠN TRƯỚC NĂM 1975
II.2. GIAI ĐOẠN SAU NĂM 1975
CHƯƠNG III. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT – KHOÁNG SẢN VÙNG    20
III.1.  ĐỊA CHẤT
III.1.1. ĐỊA TẦNG
III.1.2. MAGMA XÂM NHẬP
III.1.3. KIẾN TẠO
III.2. ĐỊA MẠO – VỎ PHONG HÓA
III.3. KHOÁNG SẢN
III.3.1. KHOÁNG SẢN KIM LOẠI
III.3.2. KHOÁNG SẢN KHÔNG KIM LOẠI
CHƯƠNG IV. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT MỎ VÀ CẤU TRÚC THÂN KHOÁNG
IV.1. ĐẶC ĐIỂM  ĐỊA CHẤT MỎ
IV.2. CẤU TRÚC THÂN KHOÁNG
CHƯƠNG V. ĐẶC ĐIỂM CHẤT LƯỢNG KAOLIN VÀ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG
V.1. THÀNH PHẦN ĐỘ HẠT
V.2. TỶ LỆ THU HỒI
V.2.1. CƠ SỞ LỰA CHỌN CỠ RÂY LÀM GIÀU KAOLIN
V.2.2. TỶ LỆ THU HỒI KAOLIN
V.3. THÀNH PHẦN KHOÁNG VẬT
V.4. THÀNH PHẦN HÓA HỌC
V.5. ĐỘ TRẮNG
V.6. CÁC TÍNH CHẤT CƠ LÝ
V.7. TÍNH CHẤT CÔNG NGHỆ VÀ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG
CHƯƠNG VI. TRIỂN VỌNG KAOLIN VÙNG SUỐI NGÔ – TÂN HÒA
VI.1. NGUỒN GỐC VÀ KIỂU MỎ KAOLIN
VI.2. CÁC YẾU TỐ KHỐNG CHẾ TẠO KHOÁNG KAOLIN
VI.2.1. YẾU TỐ THẠCH HỌC – ĐỊA TẦNG
VI.2.2. YẾU TỐ ĐỊA MẠO
VI.2.3. YẾU TỐ VỎ PHONG HÓA
VI.3. TÀI NGUYÊN DỰ BÁO
VI.4. ĐÁNH GIÁ TRIỂN VỌNG
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO