Liên hệ/Hỏi đáp
Danh mục
Đăng nhập
Tên đăng nhập

Mật khẩu


Đăng kí mới
Quên mật khẩu ?
Hỗ trợ trực tuyến


Quảng cáo

Số lượt truy cập: 27116
Luận văn tốt nghiệp Khảo sát đánh giá tình hình quản lý chất thải rắn ở 20 bệnh viện tại tinh Gia Lai
Lượt tải: 75 Dung lượng: 127KB
Yêu cầu: không cần  
Point trừ: 1

Luận văn tốt nghiệp Khảo sát đánh giá tình hình quản lý chất thải rắn ở 20 bệnh viện tại tinh Gia Lai (Đánh giá hiện trạng thu gom và xử lý chất thải rắn tại một số bệnh viện trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Luận văn tốt nghiệp Khảo sát đánh giá tình hình quản lý chất thải rắn ở 20 bệnh viện tại tinh Gia Lai), đề xuất các biện pháp để thu gom và xử lý chất thải rắn bệnh viện phù hợp với điều kiện tỉnh.

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: Giới thiệu chung
1.1. Tính cấp thiết của đề tài
1.2. Mục tiêu của đề tài
1.3. Nội dung của đề tài
1.4. Phương pháp nghiên cứu
1.5. Ý nghĩa thực tiễn
1.6. Giới hạn nghiên cứu của đề tài

CHƯƠNG 2: Tổng quan về rác thải y tế
2.1. Đặc điểm của chất thải y tế.
2.1.1. Nguồn chất thải rắn y tế
2.1.2. Khuynh hướng phát thải chất thải y tế
2.1.3. Nguồn và phân loại chất thải rắn y tế
2.1.4. Khối lượng chất thải phát sinh
2.1.5. Thành phần chất thải rắn bệnh viện.
2.2. Tác động của chất thải y tế tới môi trường và sức khoẻ
2.2.1.Tác hại của chất thải y tế lên sức khoẻ
2.2.2. Ảnh hưởng của chất thải y tế lên sức khỏe cộng đồng
2.3. Sự tồn lưu tác nhân gây bệnh trong môi trường

CHƯƠNG 3: Hiện trạng quản lý chất thải rắn tại các bệnh viện ở Việt Nam
3.1. Phân loại, thu gom chất thải rắn bệnh viện.
3.2. Lưu trữ, vận chuyển chất thải y tế tới nơi thiêu huỷ.
3.3. Các phương pháp  xử lý và thiêu hủy  chất thải rắn y tế.
3.3.1. Thiêu đốt chất thải y tế.
3.3.2. Chôn lấp chất thải y tế.
3.4. Những tồn tại, khó khăn trong việc quản lý chất thải rắn y tế.
3.5. Giới thiệu một số lò đốt hiện đang sử dung tại Việt Nam.

CHƯƠNG 4: Hiện trạng quản lý chất thải rắn của một số bệnh viện trên địa bàn tỉnh Gia Lai
4.1. Sơ lược về tỉnh Gia Lai
4.1.1. Vị trí địa lý
4.1.2. Điều kiện khí hậu
4.1.3. Dân số và môi trường
4.1.4. Y tế và môi trường
4.2. Hiện trạng quản lý chất thải rắn của tỉnh.
4.2.1. Vài nét về ngành y tế của tỉnh
4.2.1. Khối lượng và thành phấn chất thải trên địa bàn tỉnh Gia Lai
4.2.3. Hiện trạng quản lý chất thải rắn của tỉnh
4.3. Các phương pháp xử lý và tiêu hủy chất thải rắn y tế
4.3.1. Chôn lấp
4.3.2. Thiêu huỷ
4.4. Hệ thống lò đốt đang sử dụng trên địa bàn tỉnh
4.5. Đánh giá tổng thể công tác quản lý chất thải rắn ở các bệnh viện trên địa bàn tỉnh…….

CHƯƠNG 5: Đề xuất các giải pháp trong việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn cho các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Gia Lai
5.1. Phân loại, thu gom và vận chuyển
5.1.1. Tách – phân loại
5.1.2. Thu gom tại khoa phòng
5.1.3. Lưu chứa
5.2. Các biện pháp về quản lý môi trường
5.2.1. Các biện pháp về cơ chế, tổ chức quản lý môi trường bệnh viện
5.2.2 Các biện pháp về áp dụng hệ thống bảo vệ môi trường bệnh viện
5.3.   Các giải pháp công nghệ xử lý ô nhiễm
5.3.1. Xử lý ô nhiễm không khí và mùi hôi
5.3.2. Xử lý chất thải y tế
5.4. Các giải pháp ngăn ngừa ô nhiễm.
5.3.1. Quản lý nội vi
5.3.2. Khảo sát quá trình hoạt động và làm việc tốt hơn.
5.3.3. Một số biện pháp khả thi khác.
5.5. Đề xuất các biện pháp tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức môi trường cho công tác xử lý ô nhiễm môi trường.
5.5.1. Tổ chức các chương trình  tuyên truyền nội bộ và đối dân cư khu vực xung quanh cho công tác xử lý ô nhiễm môi trường.
5.5.2. Tổ chức các chương trình  giáo dục và đào tạo về chương trình xử lý ô nhiễm và công tác bảo vệ môi trường bệnh viện.
Kết luận và kiến nghị
Phụ lục