Liên hệ/Hỏi đáp
Danh mục
Đăng nhập
Tên đăng nhập

Mật khẩu


Đăng kí mới
Quên mật khẩu ?
Hỗ trợ trực tuyến


Quảng cáo

Số lượt truy cập: 27118
Tổng luận về Công nghệ Xử lý Chất thải rắn của một số nước và ở Việt Nam
Lượt tải: 92 Dung lượng: 65KB
Yêu cầu: không cần  
Point trừ: 1

Tổng luận về Công nghệ Xử lý Chất thải rắn của một số nước và ở Việt Nam
Trung tâm Thông tin KH&CN Quốc gia

Hiện nay, việc quản lý chất thải đô thị ở Việt Nam cũng như trong thế giới phát triển đang đặt ra thách thức lớn chưa từng có. Việc áp dụng các chính sách đặc thù cho mỗi quốc gia để quản lý chất thải là biện pháp hữu hiệu, cần thiết để đối phó với tình trạng này. Tuy nhiên, quản lý chất thải là vấn đề toàn cầu và là yếu tố quyết định để tạo ra các công nghệ xử lý phù hợp mang lại hiệu quả. Vì vậy, điều quan trọng là phải hướng tới xây dựng một hệ thống chất thải chung, bao gồm từ khâu xử lý ban đầu đến khâu sử dụng cuối cùng.

Trung tâm Thông tin KH&CN Quốc gia giới thiệu Tổng luận về Công nghệ Xử lý Chất thải rắn của một số nước và ở Việt Nam, hy vọng tài liệu này sẽ cung cấp thêm thông tin cho việc lựa chọn phương pháp xử lý chất thải rắn phù hợp với tình hình cụ thể của từng địa phương, góp phần bảo vệ bảo vệ môi trường phát triển kinh tế bền vững ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

II. KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI VÀ XỬ LÝ

1. Khái niệm về chất thải
2. Phân loại chất thải
2.1. Phân loại  theo nguồn phát sinh
2.2. Phân loại theo mức độ nguy hại
2.3. Phân loại theo thành phần
2.4. Phân loại theo trạng thái chất thải
3. Xử lý chất thải
3.1. Khái niệm về xử lý chất thải
3.2. Các phương pháp xử lý chất thải rắn
3.2.1. Phương pháp ủ sinh học làm phân compost
3.2.2. Phương pháp thiêu đốt
3.2.3. Phương pháp chôn lấp
3.2.4. Các phương pháp xử lý khác
- Xử lý chất thải  bằng công nghệ ép kiện
- Xử lý chất thải bằng công nghệ Hydromex
III. CHẤT THẢI RẮN TRÊN THẾ GIỚI VÀ TÌNH HÌNH XỬ LÝ
1. Tình hình chung trên thế giới
1.1. Phát sinh chất thải rắn ở châu Á
1.2. Thành phần chất thải rắn đô thị
1.3. Tiêu huỷ chất thải
2. Tình hình xử lý chất thải rắn của một số nước 
2.1. Singapo
2.2. Thái Lan
2.3.  Malaixia
2.4. Trung Quốc
2.5. Hồng Kông
2.6. Thụy Điển   
2.7. Bungari
3. Công nghệ xử lý chất thải làm phân bón ở một số nước
3.1. Công nghệ xử lý chất thải làm phân bón của Trung Quốc
3.2. Công nghệ xử lý chất thải làm phân bón của Công Hoà Liên bang Đức
3.3. Công nghệ xử lý chất thải làm phân bón của Hoa Kỳ
3.4  Xử lý chất thải bằng nhiệt phân và khí hóa ở châu Âu và Nhật Bản
IV. HIỆN TRẠNG CHẤT THẢI RẮN Ở VIỆT NAM VÀ TÌNH HÌNH XỬ LÝ 

1. Tình hình phát sinh
1.1.  Chất thải sinh hoạt
1.2. Chất thải công nghiệp
1.3. Chất thải nguy hại
2. Tình hình quản lý
3. Tình hình xử lý
3.1.  Một số công nghệ xử lý chất thải được sử dụng ở Việt Nam
3.1.1.  Công nghệ Dano System
3.1.2.  Công nghệ  xử lý rác thải sinh hoạt ở Nhà máy phân hữu cơ, Cầu Diễn Hà Nội
3.1.3. Công nghệ Seraphin
3.1.4. Công nghệ ASC
4. Đánh giá chung về công nghệ xử lý chất thải sử dụng ở Việt Nam
V. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Kết luận
2. Khuyến nghị
Phân loại và xử lý cơ học
Công nghệ thiêu đốt
Công nghệ xử lý hóa – lý
Công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh
Biên soạn: ThS. Trần Quang Ninh