Liên hệ/Hỏi đáp
Danh mục
Đăng nhập
Tên đăng nhập

Mật khẩu


Đăng kí mới
Quên mật khẩu ?
Hỗ trợ trực tuyến


Quảng cáo

Số lượt truy cập: 37908
Giáo trình sinh thái môi trường học cơ bản và sinh thái môi trường học ứng dụng
Lượt tải: 79 Dung lượng: 12,5MB
Yêu cầu: không cần  
Point trừ: 1

Giáo trình sinh thái môi trường học cơ bản và sinh thái môi trường ứng dụng - Tiến sỹ Ngô An

Sinh thái môi trường là môn học thuộc ngành môi trường học. Nó nghiên cứu mối quan hệ tương tác không chỉ giữa các cá thể sinh vật, mà còn giữa tập thể, giữa cộng đồng với các điều kiện môi trường tự nhiên bao quanh nó (Lê Huy Bá, 2005).
Sinh thái môi trường ngoài nhiệm vụ của môi trường sinh thái học cổ điển còn tập trung vào mối quan hệ giữa con người và môi trường sống thông qua các hoạt động công , nông nghiệp, khai thác tài nguyên, hoạt động văn hoá xã hội (du lịch, vui chơi giải trí…)
Sinh thái học môi trường là gạch nối giữa sinh thái học cổ điển và môi trường học.

MỤC LỤC
Sinh thái môi trường học cơ bản (30 tiết)
1) Những nguyên lý cơ bản của STH, HST môi trường, Cân bằng sinh thái.
2) Phương pháp luận và PP nghiên cứu của STMT.
3) Dòng năng lượng, chuổi thức ăn trong HST.
4) Sinh thái quần thể, quần xã.
6) Chu trình sinh địa hoá.
7) Các yếu tố MT vật lý ảnh hưởng đến HST
8) Ảnh hưởng của bộc phát dân số đến STMT
9) Cây xanh, rừng, Đa dạng sinh học và MTST
10) Chỉ thị môi trường sinh thái

Sinh thái môi trường học ứng dụng (15 tiết)
1) Suy thoái MT và diễn thế sinh thái.
2) PHú dưỡng hoá
3) Sinh thái môi trường đất ước.
4) Sinh thái đô thị và đô thị sinh thái.
5) Sinh thái môi trường nông thôn.
6) Thách thức và hiểm hoạ sinh thái môi trường toàn cầu.
7) Một số ứng dụng về sinh thái môi trường.