Liên hệ/Hỏi đáp
Danh mục
Đăng nhập
Tên đăng nhập

Mật khẩu


Đăng kí mới
Quên mật khẩu ?
Hỗ trợ trực tuyến


Quảng cáo

Số lượt truy cập: 33166
Chào mừng bạn đến với Thư Viện Địa Chất.Chúc bạn tìm được nhiều kiến thức bổ ích.
Nhập từ khoá tìm kiếm
Khái niệm, đặc điểm hình thái và bản chất của đới trượt
TRẦN THANH HẢI, Bộ môn Địa chất, Trường đại học Mỏ - Địa chất, Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội
Lượt tải: 15 Điểm: 1 Dung lượng: 3,3MB
Ebook ký hiệu bản đồ địa hình và bản đồ địa chính
Sách điện tử bao gồm Ký hiệu Bản đồ địa chính 1/500 - 1/25.000, Ký hiệu Bản đồ địa hình 1/500 - 1/5,000, Ký hiệu Bản đồ địa hình 1/10.000 - 1/25.000
Lượt tải: 24 Điểm: 1 Dung lượng: 30,6MB
Luận văn Đặc điểm địa sinh thái thành phố Sơn La - Thiết kế bãi chôn lấp chất thải hợp vệ sinh phục vụ xử lý chất thải rắn đô thị thành phố sơn la đến năm 2030
Đây là phương pháp xử lý chất thải rắn phổ biến ở các quốc gia đang phát triển, thậm chí đối với nhiều quốc gia phát triển và cũng phù hợp với điều kiện thực tế của thành phố Sơn La
Lượt tải: 3 Điểm: 1 Dung lượng: 6MB
Luận văn Đánh giá điều kiện địa chất công trình hồ chứa số 06 khu vực Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
Luận văn Đánh giá điều kiện địa chất công trình hồ chứa số 06 khu vực Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
Lượt tải: 1 Điểm: 1 Dung lượng: 360KB
Từ điển Địa chất Anh Việt Anh từ điển dầu khí từ điển GIS từ điển trắc địa bản đồ từ điển môi trường
Phần mềm từ điển chuyên ngành Địa chất đầy đủ nhất từ trước tới nay, bao gồm: từ điển Địa chất Anh - Việt, từ điển Địa chất Việt - Anh, từ điển Địa chất Anh - Anh, từ diển GIS Anh - Việt, từ điển GIS Anh - Anh, từ điển môi trường Anh - Việt, từ điển Dầu khí Anh - Việt, từ điển trắc địa bản đồ Anh - Việt, từ điển Anh - Việt và từ điển Việt - Anh
Lượt tải: 31 Điểm: 1 Dung lượng: 20MB
HYSYS - Phần mềm ngành Dầu khí
Hysys có khả năng tính toán đa dạng, cho kết quả có độ chính xác cao, đồng thời cung cấp nhiều thuật toán sử dụng, trợ giúp trong quá trình tính toán công nghệ, khảo sát các thông số trong quá trình thiết kế nhà máy chế biến khí. Ngoài ra Hysys còn có khả năng tự động tính toán các thông số còn lại nếu thiết lập đủ thông tin.
Lượt tải: 40 Điểm: 1 Dung lượng: 133MB
Bản đồ địa chất và khoáng sản tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tỷ lệ 1.50000
Bản đồ địa chất và khoáng sản tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tỷ lệ 1.50000
Lượt tải: 52 Điểm: 1 Dung lượng: 17,83MB
Tiểu luận tốt nghiệp Môi trường trầm tích tầng Miocene hạ mỏ Tê Giác bồn trũng Cửu Long, liên hệ môi trường trầm tích đồng bằng sông Cửu Long
Kết quả nghiên cứu cho thấy bằng việc tổ hợp các phương pháp địa vật lý giếng khoan (đường cong GR), phân tích thạch học (thành phần cấp hạt, khoáng vật chính, khoáng vật phụ, độ chọn lọc, ximăng, matrix, ...) cho phép xác định môi trường trầm tích trong các giếng khoan dầu khí. Tuy nhiên đường cong GR có ưu điểm xác định một cách tổng quát cấu tạo thạch địa tầng (chen kẹp các lớp mịn – thô, mịn dần lên trên, thô dần lên trên ...) và cho các thông tin chung về môi trường trầm tích. Để nghiên cứu môi trường trầm tích một cách hiệu quả hơn cần phân tích chi tiết cấu trúc trầm tích và tài liệu cổ sinh, vi cổ sinh chỉ thị môi trường sinh thái thành tạo trầm tích. Mặt khác việc nghiên cứu môi trường trầm tích các giếng khoan dầu khí sẽ hiệu quả hơn khi có sự liên hệ, so sánh với thay đổi môi trường trầm tích trẻ (Holocene).
Lượt tải: 10 Điểm: 1 Dung lượng: 6,93MB
Tiểu luận tốt nghiệp sơ lược cấu trúc địa chất và tiềm năng dầu khí bồn trũng Cửu Long, minh giải tướng, môi trường trầm tích và khả năng chứa của cát kết mỏ Hưng Nam
Sơ lược cấu trúc địa chất và tiềm năng dầu khí bồn trũng Cửu Long, minh giải tướng, môi trường trầm tích và khả năng chứa của cát kết mỏ Hưng Nam lô 01 bồn trũng Cửu Long, qua mô tả và phân tích mẫu lõi (11,30 m) của giếng khoan HN-3T
Lượt tải: 10 Điểm: 1 Dung lượng: 12,16MB
Tiểu luận tốt nghiệp Cơ sở khoa học đánh giá triển vọng dầu khí tại một khu vực tích tụ địa phương mỏ Bạch Hổ
Bài báo cáo nêu lên các cơ sở lý thuyết nhằm giới thiệu một cách tổng quát nhất về các điều kiện chung mà các Nhà Địa chất sử dụng để tìm kiếm dầu khí. Và thực tế hiện nay đã phát hiện ra hàng trăm bồn dầu khí lớn trên khắp thế giới. Tất yếu rằng các Nhà Địa chất không chỉ đơn thuần sử dụng các cơ sở khoa học trên mà kết hợp nhuần nhuyễn với các phương pháp khác, nhằm phục hồi lại các giai đoạn quá khứ để đạt được kết quả tốt nhất trong tìm kiếm thăm dò.
Lượt tải: 6 Điểm: 1 Dung lượng: 1,93MB
Tiểu luận tốt nghiệp Điều kiện lắng đọng trầm tích cổ địa lý các tầng chứa dầu trong trầm tích Oligoxen hạ Mỏ Bạch Hổ bồn Cửu Long
Điều kiện lắng đọng trầm tích cổ địa lý các tầng chứa dầu trong trầm tích Oligoxen hạ Mỏ Bạch Hổ bồn Cửu Long
Lượt tải: 4 Điểm: 1 Dung lượng: 75000B
Tiểu luận tốt nghiệp Dự báo khai thác vào thân dầu trong đá móng khu vực mỏ Đông Nam Rồng bồn trũng Cửu Long.
So với các phương pháp tính toán khác, phương pháp tính toán dự báo khai thác cho các vỉa dầu khí bằng mô hình số cho phép tính toán ảnh hưởng của các tác động vào vỉa và bất đồng nhất phức tạp của các thông số địa chất - vật lý. Số liệu cần thiết cho tính toán theo phương pháp này rất chi tiết và đầy đủ. Đây là phương pháp tính toán dự báo hợp lý nhất cho vỉa móng khu vực Đông Nam mỏ Rồng vì đối tượng này đã khai thác được trên 10 năm và sử dụng phương pháp giữ áp suất vỉa bằng bơm ép nước.
Lượt tải: 16 Điểm: 1 Dung lượng:
Tiểu luận tốt nghiệp Thiết kế giếng khoan khai thác cho cấu tạo đông bắc mỏ Rồng bồn trũng Cửu Long
Dựa vào kết quả tìm kiếm thăm dò địa chất, đặc tính thấm chứa các tầng sản phẩm dự báo khả năng chứa dầu và tiềm năng khu vực, biện luận các thông số tính toán trữ lượng các thân dầu, thiết kế, dự báo khả năng khai thác các thân dầu vùng Đông Bắc Rồng, thiết kế giếng khoan hợp lí, kinh tế trong khu vực Đông Bắc Rồng.
Lượt tải: 22 Điểm: 1 Dung lượng: 35MB
Tiểu luận Sinh địa tầng các thành tạo trầm tích Mioxen muộn- Oligoxen sớm – Lô 15-2(giếng khoan 4TK,5TK)thuộc bồn trũng Cửu Long
Sinh địa tầng trong các thành tạo trầm tích Oligoxen trên và Mioxen dưới lô 15-2 thuộc bồn trũng Cửu Long (trên cơ sở tài liệu nghiên cứu cổ sinh địa tầng giếng khoan 15-2-RD-4TK và 15-2-RD- 5TK). Nhằm làm rõ các vấn đề về địa tầng, xây dựng thang sinh địa tầng làm cơ sở cho việc đối sánh địa tầng giữa các giếng khoan thuộc lô 15-2 ở bồn trũng Cửu Long, góp phần khôi phục lại lịch sử phát triển địa chất khu vực của vùng, xác lập lại môi trường trầm tích cổ, điều kiện lắng đọng của vật liệu vô cơ cũng như hữu cơ. Từ đó càng hiểu rõ thêm cấu trúc địa chất vùng góp phần trong việc tìm kiếm các tích tụ dầu khí mang tính công nghiệp và thương mại
Lượt tải: 7 Điểm: 1 Dung lượng: 11,76MB
Khoáng sản Wolfram khu vực Đồi Cờ xã Mê Pu, huyện Đức linh, tỉnh Bình Thuận
Thông tin về khoáng sản Wolfram khu vực Đồi Cờ xã Mê Pu, huyện Đức linh, tỉnh Bình Thuận và bản đồ phân bố đã số hóa
Lượt tải: 14 Điểm: 1 Dung lượng: 1,6MB
Khoáng sàng Saphire Đá Bàn huyện Hàm Thuận Bắc tỉnh Bình Thuận
Thông tin về khoáng sàng Saphire Đá Bàn huyện Hàm Thuận Bắc tỉnh Bình Thuận và bản đồ phân bố đã số hóa
Lượt tải: 6 Điểm: 1 Dung lượng: 2,7MB
Khoáng sản sét gạch ngói mỏ Sông Phan 1, xã Sông Phan, huyện Hàm Tân và xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận
Thông tin về sét gạch ngói mỏ Sông Phan 1, xã Sông Phan, huyện Hàm Tân và xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận và bản đồ phân bố đã số hóa
Lượt tải: 0 Điểm: 1 Dung lượng: 288000B
Khoáng sản Laterit xã Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân tỉnh Bình Thuận
Thông tin về Khoáng sản Laterit xã Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân tỉnh Bình Thuận và bản đồ phân bố đã số hóa
Lượt tải: 2 Điểm: 1 Dung lượng: 2,2MB
Khoáng sản Ilmenit - Zircon suối Nhum, huyện Hàm Thuận Nam tỉnh Bình Thuận
Thông tin về khoáng sản Ilmenit - Zircon suối Nhum, huyện Hàm Thuận Nam tỉnh Bình Thuận và bản đồ phân bố đã số hóa
Lượt tải: 1 Điểm: 1 Dung lượng: 144000B
Khoáng sản cuội sỏi chùa Hang xã Bình Thạnh huyện Tuy Phong tỉnh Bình Thuận
Thông tin về khoáng sản cuội sỏi tại chùa Hang, xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận và bản đồ phân bố đã số hóa
Lượt tải: 0 Điểm: 1 Dung lượng: 2,5MB
Khoáng sàng cát thủy tinh Hồng Liêm (Cây Táo) huyện Hàm Thuận Bắc tỉnh Bình Thuận
Thông tin về khoáng sàng cát thủy tinh Hồng Liêm (Cây Táo) huyện Hàm Thuận Bắc tỉnh Bình Thuận và bản đồ phân bố đã số hóa
Lượt tải: 0 Điểm: 1 Dung lượng: 152000B
Khoáng sản sét Bentonit Nha Mé xã Phong phú, huyện Tuy Phong tỉnh Bình Thuận
Thông tin về khoáng sản sét Bentonit Nha Mé xã Phong phú, huyện Tuy Phong tỉnh Bình Thuận và bản đồ phân bố đã số hóa
Lượt tải: 2 Điểm: 1 Dung lượng: 4,1MB
Khoáng sản Vàng - Au tại Đức Bình huyện Tánh Linh tỉnh Bình Thuận
Thông tin về khoáng sản Vàng - Au tại Đức Bình - huyện Tánh Linh - tỉnh Bình Thuận và bản đồ chi tiết đã số hóa
Lượt tải: 4 Điểm: 1 Dung lượng: 3,8MB
Từ điển Anh - Việt trong lĩnh vực GIS
Từ điển Anh - Việt trong lĩnh vực GIS
Lượt tải: 15 Điểm: 1 Dung lượng: 49000B
Giáo trình xử lý nền móng công trình trên nền đất yếu
Giáo trình xử lý nền móng công trình trên nền đất yếu - TS. Tô Văn Lận, Đại học Kiến trúc Tp. HCM
Lượt tải: 123 Điểm: 1 Dung lượng: 11,18MB
Hoạt động quản lý nhà nước tài nguyên và môi trường các tỉnh khu vực phía Nam giai đoạn 2006-2009 và định hướng 2010-2015
Hoạt động quản lý nhà nước tài nguyên và môi trường các tỉnh khu vực phía Nam giai đoạn 2006-2009 và định hướng 2010-2015. Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt tải: 8 Điểm: 1 Dung lượng: 59.691B
Bản đồ Địa chất và khoáng sản Việt Nam đã số hóa bằng MapInfo
Bản đồ Địa chất và khoáng sản Việt Nam đã số hóa bằng MapInfo, thông tin gồm Địa chất, đứt gãy, tuổi, mỏ, địa giới hành chính
Lượt tải: 116 Điểm: 1 Dung lượng: 4,22MB
Bản đồ phân bố khoáng sản theo từng tỉnh thành Việt Nam
Bản đồ phân bố khoáng sản theo từng tỉnh thành Việt Nam với đầy đủ các thông số của từng điểm mỏ: Ký hiệu khoáng sản, tên mỏ, quy mô, nguồn gốc,...
Lượt tải: 114 Điểm: 1 Dung lượng: 70MB
Bản đồ Hà Nội đã số hóa
Bản đồ Hà Nội đã số hóa (MapInfo)
Lượt tải: 50 Điểm: 1 Dung lượng: 3,73 mb
Từ điển địa chất dầu khí
Từ điển English-Vietnamese của Địa chất Dầu khí
Lượt tải: 16 Điểm: 1 Dung lượng: 7,73mb
Quá trình thành tạo sét ngoài tự nhiên
Trong tự nhiên chúng ta hầu như bắt gặp sét ở bất kỳ nơi đâu, chúng hình thành khá dồi dào trong các thành tạo trầm tích đệ tứ. Trong những lớp vỏ phong hóa đá gốc eluvi ta cũng thường bắt gặp những lớp sét mỏng rất có giá trị. Tuy nhiên cũng đôi tri ta bắt gặp sét trong đá magma hoặc đá biến chất, đó chính là sét có nguồn gốc biến chất. Để hiểu rõ về nguồn gốc cũng như sự hình thành của sét, chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu từng loại nguồn gốc của chúng.
Lượt tải: 19 Điểm: 1 Dung lượng: 1.6MB
Báo cáo hiệu quả xử lý nền đất yếu bằng phương pháp chân không tại công trình PVTex Đình Vũ - Hải Phòng
Công nghệ xử lý nền bằng Bấc thấm gia tải đã được sử dụng để xử lý nền ở Việt Nam đã có từ nhiều năm qua. Tuy nhiên, phương pháp truyền thống này còn nhiều nhược điểm chưa thể đáp ứng được hết yêu cầu về tiến độ xây dựng, hiệu quả thi công và kinh tế...trong những năm gần đây, việc kết hợp công nghệ hút chân không để thay thế gia tải trước tron phương pháp truyền thống đã phần nào đáp ứng được nhưng yêu cầu đó. Công trình nhà máy sơ sợi PVTex Đình Vũ Hải Phòng là một trong những dự án đầu tiên của Việt Nam đã ứng dụng công nghệ này. Dự án được thực hiện bởi nhà thầu công ty CP kỹ thuật nền móng và công trình ngầm FECON và liên danh Shanghai Harbour - Trung Quốc....
Lượt tải: 11 Điểm: 1 Dung lượng: 423.38KB
Tập ảnh cấu tạo và kiến trúc đá Magma và Biến chất dưới kính hiển vi phân cực
Tập ảnh kiến trúc và cấu tạo các đá magma và biến chất là tài liệu đáng tin cậy có thể giúp các nhà địa chất, thạch học tham khảo sử dụng trong quá trình nghiên cứu mô tả đá, góp phần làm rõ thêm bản chất và nguồn gốc thành tạo các đá magma và biến chất
Lượt tải: 21 Điểm: 1 Dung lượng: 18 MB
Giáo trình đường ống và bể chứa dành cho sinh viên dầu khí và kỹ sư dầu khí
Giáo trình đường ống và bể chứa dành cho sinh viên dầu khí và kỹ sư dầu khí
Lượt tải: 23 Điểm: 1 Dung lượng: 2mb
Phương án khoan và dự toán giếng khoan THC-08 (1100 mTVD) - Công ty dầu khí sông Hồng
Mỏ khí Tiền Hải C là mỏ khí nhỏ, cấu trúc địa chất phức tạp, gồm nhiều vỉa khí có tính chất chứa không đồng nhất. Quá trình khai thác mỏ trước đây không tuân theo một quy chuẩn nhất định, không hoàn toàn theo một phương án khoa học tối ưu mà phụ thuộc nhiều vào nhu cầu tiêu thụ khí. Hơn nữa, mỏ được khai thác với điều kiện kỹ thuật – công nghệ hạn chế: phần lớn là tận dụng các giếng khoan tìm kiếm thăm dò nên vị trí và mật độ phân bố các giếng khai thác chưa hợp lý; số giếng khoan khai thác trên một số vỉa còn thưa, với quy trình mở vỉa khác nhau... Do đó, hiệu quả khai thác của các giếng ở các vỉa rất khác nhau, một số vỉa có hiệu suất khai thác rất thấp. Giếng khoan bổ sung THC-08 đã được thiết kế trên đỉnh vòm Tây Bắc nhằm thăm dò - khai thác tận thu lượng khí còn lại của mỏ Tiền Hải C.
Lượt tải: 14 Điểm: 1 Dung lượng: 2.58mb
Bài giảng Quang học Tinh thể
Bài giảng Quang học Tinh thể giới thiệu những kiến thức cơ bản về quang học tinh thể, cách sử dụng kính hiển vi phân cực trong xác định và nghiên cứu khoáng vật.
Lượt tải: 21 Điểm: 1 Dung lượng: 5.69 Mb
Tiểu luận môn học Kiến trúc trường quặng
Môn học "Kiến trúc trường quặng" là tên gọi thông dụng của môn học "kiến trúc các trường và mỏ quặng nội sinh". Kiến trúc trường quặng là một ngành khoa học độc lập có nhiệm vụ nghiên cứu vai trò khống chế quặng hóa của các yếu tố kiến trúc trong phạm vi một mỏ, trường quặng làm cơ sở cho công tác dự báo và tìm kiếm thăm dò các mỏ và trường quặng.
Lượt tải: 23 Điểm: 1 Dung lượng: 47.6M
Bài giảng về Đá chứa dầu khí
Bài giảng về Đá chứa dầu khí - 43 trang
Lượt tải: 30 Điểm: 1 Dung lượng: 13.03MB
Hệ thống thông tin địa lý (GIS) và một số ứng dụng trong Hải Dương Học
Tài liệu nghiên cứu về Hệ thống thông tin địa lý (GIS) và một số ứng dụng trong Hải Dương Học
Lượt tải: 10 Điểm: 1 Dung lượng: 1.5 mb
Địa chất Việt Nam tập 2 - Quyển sách kinh điển của các nhà Địa chất
Địa chất Việt Nam tâp 2 - Quyển sách kinh điển của các nhà Địa chất. Nếu các đồng nghiệp không tìm ra quyển sách này ngoài thị trường sách củ thì có thể tải về tại đây.
Lượt tải: 109 Điểm: 1 Dung lượng: 49,9MB
Địa chất Việt Nam tập 1 - Quyển sách kinh điển của các nhà Địa chất
Địa chất Việt Nam tập 1 - Quyển sách kinh điển của các nhà Địa chất. Nếu các đồng nghiệp không tìm ra quyển sách này ngoài thị trường sách củ thì có thể tải về tại đây.
Lượt tải: 136 Điểm: 1 Dung lượng: 60,3MB
Công trình trên đất yếu trong điều kiện Việt Nam
Công trình trên đất yếu trong điều kiện Việt Nam (Laréal Nguyễn Thành Long, Lê Bá Lương,Nguyễn Quang Chiêu, Vũ Đức Lực - HCMUT)
Lượt tải: 26 Điểm: 1 Dung lượng: 11.44MB
Bài giảng Khoan thăm dò và khai thác dầu khí
Bài giảng Khoan thăm dò và khai thác dầu khí - Nguyễn Xuân Cường - PetroVietnam
Lượt tải: 30 Điểm: 1 Dung lượng: 2,36MB
Đặc điểm địa chất, chất lượng và triển vọng kaolin vùng Suối Ngô – Tân Hòa, Tân Châu, Tây Ninh
Với mong muốn góp phần khai thác và sử dụng kaolin tại đây có hiệu quả, đề tài Đặc điểm địa chất, chất lượng và triển vọng kaolin vùng Suối Ngô – Tân Hòa, Tân Châu, Tây Ninh được thực hiện nhằm làm rõ hơn nguồn gốc thành tạo, chất lượng, triển vọng và hướng sử dụng kaolin vùng Suối Ngô – Tân Hòa, thuộc huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Đề tài với mục đích nghiên cứu khoa học, gắn liền các kiến thức đã học vào hoạt động thực tiễn xã hội, của ngành địa chất nói chung và của chuyên ngành địa chất khoáng sản nói riêng.
Lượt tải: 14 Điểm: 1 Dung lượng: 14,9MB
Tiểu luận Nguồn gốc thành tạo các mỏ khoáng
Khoáng sản là một tư liệu sản xuất rất cần thiết cho nền kinh tế quốc dân, cũng như phục vụ cho đời sống hàng ngày của con người; phải nghiên cứu quá trình và điều kiện thành tạo địa chất hình thành các mỏ khoáng. Việc nghiên cứu các quá trình và điều kiện thành tạo của các mỏ khoáng được coi là học thuyết địa chất, môn học địa chất các mỏ khoáng là chìa khóa quan trọng cho quá trình học tập nghiên cứu các mỏ khoáng sản.
Lượt tải: 20 Điểm: 1 Dung lượng: 214 KB
Giáo trình Địa chất các mỏ khoáng
Địa chất các mỏ khoáng là một môn thuộc một nhánh của địa chất học, nó nghiên cứu các mỏ khoáng sản như là các hiện tượng địa chất, tức là nhận biết quặng và các dấu hiệu địa chất khác nhau để chỉ ra vị trí nằm của chúng, và qua dấu hiệu đó phát hiện được các mỏ khoáng sản ẩn sâu trong long đất, dự đoán bản chất của chúng ở dưới sâu.
Lượt tải: 37 Điểm: 1 Dung lượng: 4,39MB
Bài giảng môn Thạch học - Quang học tinh thể - Thạch học đá magma - Thạch học đá trầm tích - Thạch học đá biến chất
Giáo trình 4 môn địa chất cơ sở: Quang học tinh thể, Thạch học đá Magma, Thạch học đá trầm tích và Thạch học Đá biến chất.
Lượt tải: 43 Điểm: 1 Dung lượng: 602,38K
Tổng quan các phương pháp xử lý nền đất yếu
Hiện nay, trên thế giới cũng như ở Việt Nam đã có nhiều giải pháp xử lý nền đất yếu. Trong các giải pháp này, một số đã được đưa vào sử dụng rất rộng rãi, còn một số giải pháp khác đang ở trong giai đoạn đưa vào thử nghiệm, nhưng nói chung chúng đều có tác dụng thoát nước, tăng nhanh tốc độ cố kết và làm cho đất được nén chặt và tăng độ bền của đất, làm giảm độ lún và lún không đều, rút ngắn thời gian thi công, giảm giá thành xây dựng.
Lượt tải: 54 Điểm: 1 Dung lượng: 748KB
Giáo trình Tinh thể học
Giáo trình Tinh thể học dành cho sinh viên ngành Công nghệ hóc học
Lượt tải: 5 Điểm: 1 Dung lượng: 1,66MB
Stcad 4.2 - Hỗ trợ vẽ thiết kế xây dựng và bóc tiên lượng công trình
Phần mềm hỗ trợ vẽ kỹ thuật stCAD (structure Compputer Aided Design) giúp việc tự động hoá vẽ kết cấu xây dựng. Đây là một phần mềm có nhiều tính năng ưu việt, trợ giúp kỹ sư vẽ các bản vẽ kết cấu xây dựng như móng đơn, móng cọc, móng băng, mặt bằng kết cấu, sàn, dầm, cột... Phần mềm còn thể kết nối với RDW, Vinasas để thể hiện bản vẽ từ kết quả thiết kế; cũng như kết nối với phần mềm Escon để xuất tiên lượng như bê tông dầm, cột, sàn, thép, ván khuôn.
Lượt tải: 15 Điểm: 1 Dung lượng: 38,19MB
Các phương pháp địa vật lý trong thăm dò tìm kiếm dầu khí - fundimentals of geophysics
Đây là tài liệu tiếng anh khá hay cho những ai muốn tìm hiểu thêm các phương pháp địa vật lý trong thăm dò tìm kiếm dầu khí
Lượt tải: 16 Điểm: 1 Dung lượng: 4,8MB
Đặc điểm địa chất, thạch học – khoáng, vật, thạch địa hóa các thành tạo magma của tổ hợp Ophiolit Kontum
Mô hình của tổ hợp OPHIOLIT Kon Tum đã được nghiên cứu và mô tả (Huỳnh Trung và nnk, 2008,2009). Phần dưới cùng của mô hình là các thành tạo secpentinit (hacbuocgit, lecxolit) của phức hệ Hiệp Đức và được ghép vào thành hệ hyperbazit (Huỳnh Trung và nnk, 1979). Phần trên là các đá magma xâm nhập pyroxenit, gabro phức hệ Ngọc Hồi. (Trần Tính, 1998) tuổi Paleozoi sớm. Trên cùng là các thành tạo magma phun trào (đã bị biến chất) có thành phần hóa học là bazan pocphirit (apobazan), spilit khá phổ biến, albitophia, octophia. Chúng thuộc tổ hợp (thành hệ) spilit keratophia (Cuznhetxov,Iu.A,1964). Các thành tạo đai mạch song song chưa phát hiện chỉ có vài mẫu đá dạng đại mạch thành phần là gabro bị biến chất xuyên qua các thành tạo trầm tích phun trào ở vùng A Hội (Bùi Thế Vinh,2010).
Lượt tải: 2 Điểm: 1 Dung lượng: 28,25MB
Tổng hợp 8 tài liệu và video về Arcscan - số hóa tự động bản đồ bằng chức năng ArcScan trong Arcgis tiếng Việt và tiếng Anh - Use ArcScan for Arcgis - ArcScan Tutorial
Bộ sưu tập 8 tài liệu và video về Arcscan tiếng Việt và tiếng Anh, đây là bộ sưu tập đầy đủ nhất về hướng dẫn sử dụng Arcscan - số hóa tự động bản đồ bằng chức năng ArcScan trong Arcgis - Use ArcScan for Arcgis - ArcScan Tutorial - đính kèm Video hướng dẫn sử dụng
Lượt tải: 31 Điểm: 2 Dung lượng: 40,86MB
Cơ học đá - ứng dụng trong xây dựng công trình ngầm và khai thác mỏ - NXB Khoa học Kỹ thuật
Sách Cơ học đá - ứng dụng trong xây dựng công trình ngầm và khai thác mỏ - NXB Khoa học Kỹ thuật. Đồng nghiệp nào không tìm được quyễn sách này ngoài thị trường thì có thể tải tại đây, đính kèm thêm 2 tài liệu bằng tiếng Anh là Pratical Rock Engineering - Evert Hoek và Rock Mass Strength - Catrin Edelbro
Lượt tải: 14 Điểm: 1 Dung lượng: 31MB
Phần mềm từ điển Địa chất Anh - Anh có hình ảnh minh họa rất chi tiết - Dictionary of Earth Science
Dictionary of Earth Science - Đây là phần mềm từ điển Địa chất Anh - Anh chạy trên máy vi tính, điểm đặt biệt của phần mềm này là ở mỗi từ tra cứu ngoài phần diễn giải còn có hình ảnh minh họa rất chi tiết
Lượt tải: 29 Điểm: 2 Dung lượng: 278MB
Phần mềm hỗ trợ học Khoáng vật và hơn thế nữa
Phần mềm hỗ trợ học Khoáng vật với nhiều hình ảnh, đặc điểm khoáng vật được nêu chi tiết trong mỗi hình Bên cạnh đó, cuối mỗi bài còn có câu hỏi trắc nghiệm giúp người học tự nắm lại các nội dung chính của bài học
Lượt tải: 13 Điểm: 2 Dung lượng: 340MB
Phầm mềm phân loại đá magma
Phần mềm dùng để phân loại đá magma, với nhiều diagram đã có sẵn. Khi bạn có mẫu phân tích, bạn chỉ cần chạy chương trình và chồng nó lên diagram có sẵn
Lượt tải: 4 Điểm: 1 Dung lượng: 4,25MB
Nghiên cứu sử dụng phân đoạn 200 -300 độ C của dầu mỏ Việt Nam để sản xuất dầu nhờn và Parafin
Đề tài Nghiên cứu sử dụng phân đoạn 200 -300 độ C của dầu mỏ Việt Nam để sản xuất dầu nhờn và Parafin - Vũ Tam Huề - 255 trang
Lượt tải: 1 Điểm: 1 Dung lượng: 8MB
Bài giảng Cơ học kết cấu
Giáo trình Cơ học kết cấu - Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Lượt tải: 12 Điểm: 1 Dung lượng: 5MB
Các phương pháp giám định đá quý - Nguyễn Ngọc Khôi - NXB Giáo Dục
Các phương pháp giám định đá quý - Một tài liệu tuyệt vời dành cho dân Ngọc học, chơi đá và giám định đá quý, đá bán quý hiện nay.
Lượt tải: 23 Điểm: 2 Dung lượng: 158,47MB
Tuyển tập các báo cáo của Viện Dầu khí nhân kỷ niệm 30 năm thành lập Viện Dầu khí - 157 file tất cả
Bộ sưu tập các báo cáo của Viện Dầu khí nhân kỷ niệm 30 năm thành lập Viện Dầu Khí- Một tài liệu cực quý dành cho dân Dầu khí với hơn 157 file tất cả.
Lượt tải: 53 Điểm: 2 Dung lượng: 114,94
Bài giảng Địa chất dầu khí - Nguyễn Thị Minh Hồng
Một giáo trình về Dầu khí rất chi tiết, dễ hiểu - tài liệu tham khảo rất bổ ích dành cho dân Dầu khí
Lượt tải: 51 Điểm: 1 Dung lượng: 25,4MB
Bài giảng Địa chất cấu tạo và Đo vẽ bản đồ địa chất cùng 4 bài tập thực hành - TS Trần Mỹ Dũng
Bài giảng Địa chất cấu tạo và Đo vẽ bản đồ địa chất cùng 4 bài tập thực hành - TS Trần Mỹ Dũng
Lượt tải: 115 Điểm: 1 Dung lượng: 23,37MB
Đề tài Dữ liệu Envisat ASAR WS và các đối tượng thực phủ khu vực thành phố Hồ Chí Minh
Đánh giá khả năng trích thông tin các lớp thực phủ của ảnh radar Envisat ASAR WS khu vực đô thị TP.HCM. Trong các loại ảnh radar hiện nay thì dữ liệu viễn thám radar thế hệ mới Envisat ASAR ngày càng được nghiên cứu và ứng dụng nhiều trong nhiều lĩnh vực. Trong đó,dữ liệu ASAR Wide Swath có độ phân giải không gian thấp, dó đó để biết được khả năng trích xuất thông tin trên ảnh để ứng dụng trong quan sát lớp thực phủ ở khu vực đô thị cũng như sự thay đổi theo thời gian như thế nào cần có những nghiên cứu đánh giá chính xác.
Lượt tải: 6 Điểm: 1 Dung lượng: 1,9MB
Luận văn Thạc sỹ Giải pháp công nghệ thi công dầm chuyên bê tông cốt thép ứng lực trước cho nhà nhiều tầng tại Việt Nam
Luận văn Thạc sỹ Giải pháp công nghệ thi công dầm chuyên bê tông cốt thép ứng lực trước cho nhà nhiều tầng tại Việt Nam - Luận văn Thạc sỹ kỹ thuật chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lượt tải: 28 Điểm: 1 Dung lượng: 6,38MB
Bảng tra cứu khoáng vật thực nghiệm rất hoàn chỉnh
Tra cứu toàn bộ các khoáng vật với các thông số: Nhóm, tên khoáng vật, công thức khoáng vật, hệ tinh thể, kiểu cấu trúc, hình dạng tinh thể, dạng tập hợp, màu sắc, vết vạch, ánh, mức thấu quang, độ cứng, cát khai, vết vỡ, độ biến dạng, tỷ trọng, tính điện-nhiệt, tính từ, tính phát quang, tác dụng với axit, tác dụng với bazơ-dd khác, nguồn gốc thành tạo chính, giá trị sử dụng
Lượt tải: 100 Điểm: 1 Dung lượng: 87,9KB
Giáo trình Van công nghiệp
Giáo trình về các loại van công nghiệp: Van cửa, van điều tiết, van nút, van bi, van bướm, van màng, van 1 chiều... và cách khắc phục các sự cố
Lượt tải: 28 Điểm: 1 Dung lượng: 3.38Mb
Tổng hợp 9 tài liệu lý thuyết Mapinfo và hướng dẫn thực hành MapInfo với xây dựng bản đồ số hóa
Bộ sưu tập 9 tài liệu lý thuyết về Mapinfo và hướng dẫn thực hành MapInfo với xây dựng bản đồ số hóa dành cho bạn.
Lượt tải: 407 Điểm: 1 Dung lượng: 22,37MB
Tài liệu lý thuyết và hướng dẫn thực hành xử lý và phân tích dữ liệu viễn thám với phần mềm ENVI
Tác giả: TS Trần Hùng, KS Phạm Quang Lợi. Đây là tài liệu chuyên dùng cho các khóa đào tạo hướng dẫn thực hành ENVI nên phong cách trình bày từng bước rất khoa học, chuyên nghiệp, dễ hiểu.
Lượt tải: 61 Điểm: 1 Dung lượng: 31,14MB
Gemcom Surpac - phần mềm thiết kế mỏ hàng đầu thế giới
Phần mềm Surpac hiện đang được nhiều Công ty thăm dò và khai thác khoáng sản trên thế giới sử dụng có hiệu quả trong việc đánh giá trữ lượng khoáng sản cũng như thiết kế khai thác mỏ. Nhiều công ty thăm dò và khai thác khoáng sản ở các nước có nền công nghiệp khai khoáng phát triển như Trung Quốc, Inđonesia, Ấn Độ,… sử dụng phần mềm này.
Lượt tải: 42 Điểm: 1 Dung lượng: 128MB
Hướng dẫn sử dụng Gemcom Surpac - phần mềm thiết kế mỏ hàng đầu thế giới - Gemcom Surpac Tutorial
Phần mềm Surpac hiện đang được nhiều Công ty thăm dò và khai thác khoáng sản trên thế giới sử dụng có hiệu quả trong việc đánh giá trữ lượng khoáng sản cũng như thiết kế khai thác mỏ. Nhiều công ty thăm dò và khai thác khoáng sản ở các nước có nền công nghiệp khai khoáng phát triển như Trung Quốc, Inđonesia, Ấn Độ,… sử dụng phần mềm này.
Lượt tải: 81 Điểm: 1 Dung lượng: 38,79MB
Tổng hợp 12 tài liệu về Plaxit
Tổng hợp 12 tài liệu về Plaxit - lý thuyết Plaxit, thực hành Plaxit, ứng dụng Plaxit, bài toán cụ thể về Plaxit.
Lượt tải: 65 Điểm: 1 Dung lượng: 19,81MB
Giáo trình Plaxit và 13 dạng bài tập mẫu của Plaxit
Giáo trình Plaxit và 13 dạng bài tập mẫu của Plaxit của Nguyễn Minh Tâm - Bộ môn Cơ địa nền móng , khoa Kỹ thật xây dựng
Lượt tải: 70 Điểm: 1 Dung lượng: 20,36MB
Tài liệu của khóa đào tạo Plaxit ngắn hạn dành cho người đã đi làm
Bộ tài liệu của khóa đào tạo Plaxit ngắn hạn dành cho người đã đi làm - Tài liệu rất bổ ích dành cho các đồng nghiệp tự học phần mềm Plaxit
Lượt tải: 49 Điểm: 1 Dung lượng: 19,14MB
Tổng hợp 7 tài liệu hướng dẫn sử dụng Microstation trong xây dựng bản đồ đính kèm 7 bài tập thực hành
Số hóa và thành lập bản đồ địa chính bằng Microstation, Bài giảng Microstation và Famis CeLEM 2008, Phương pháp chuyển đổi dữ liệu giữa các phần mềm MicroStation, MapInfo, ArcView, Cad, Hướng dẫn sử dụng Microstation trong việc thành lập bản đồ, Ứng dụng phím tắt trong Microdtation, Bộ seed full cho Microstation và bộ fonts cho FAMIS
Lượt tải: 300 Điểm: 1 Dung lượng: 3,93MB
Hướng dẫn sử dụng IRAS C - phần mềm xử lỷ ảnh hàng không-ảnh vệ tinh-hoặc dữ liệu dạng raser
Hướng dẫn sử dụng I/RAS C, định dạng PDF 72 trang. I/RAS C là phần mềm xử lỷ ảnh hàng không, ảnh vệ tinh, hoặc dữ liệu dạng raser đã được quét và ghi lại thành file trong các ổ đĩa, CD, băng từ,...
Lượt tải: 21 Điểm: 1 Dung lượng: 1,352MB
Bài Giảng MicroStation của Đại học Mỏ Địa chất
Bài Giảng MicroStation của Đại học Mỏ Địa chất, định dạng PDF 79 trang
Lượt tải: 64 Điểm: 1 Dung lượng: 998KB
Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Microstation của Trung tâm thông tin - Bộ tài nguyên môi trường
Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Microstation của Trung tâm thông tin - Bộ tài nguyên môi trường, định dạng PDF 57 trang
Lượt tải: 135 Điểm: 1 Dung lượng: 920KB
Tài liệu hướng dẫn số hóa và biên tập bản đồ bằng Microstation và Mapping Office
Hướng dẫn căn bản về kỹ thuât số hóa và biên tập bản đồ bằng Microstation và Mapping Office, định dạng PDF 134 trang
Lượt tải: 44 Điểm: 1 Dung lượng: 979KB
Tổng hợp 7 tài liệu hướng dẫn sử dụng ArcView - ArcView 3D Analyst - ArcView Spatial Analyst - ArcView GIS - ArcGIS và Arcinfo Workstation
Tải 1 lần được 7 tài liệu hướng dẫn sử dụng ArcView - ArcView 3D Analyst - ArcView Spatial Analyst - ArcView GIS - ArcGIS và Arcinfo Workstation
Lượt tải: 87 Điểm: 1 Dung lượng: 15,1MB
Giáo trình hướng dẫn sử dụng phần mềm ArcView - GIS
Giáo trình ArcView do Thạc sỹ Đặng Liên thuộc Trung tâm Cơ sở Dữ liệu và Hệ thống thông tin - Trung tâm Viễn thám biên soạn.
Lượt tải: 17 Điểm: 1 Dung lượng: 1,7MB
Arcview 3.3 - phần mềm ứng dụng công nghệ hệ thống thông tin địa lý GIS
Source cài đặt của phần mềm Arcview GIS là phần mềm ứng dụng công nghệ hệ thống thông tin địa lý (GIS) của Viện nghiên cứu hệ thống môi trường (ESRI)
Lượt tải: 17 Điểm: 1 Dung lượng: 98,92MB
Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Plaxis toàn tập có cả video minh họa đính kèm - Full Tutorial Plaxis and Video
Trong nhiều năm qua, Plaxis luôn là người bạn đồng hành cùng nhiều kỹ sư trong và ngoài nước trong việc tính toán thiết kế các bài toán về nền móng, địa kỹ thuật, công trình ngầm… Plaxis không chỉ dừng lại ở những bài toán phẳng (2D) mà đã phát triển lên Plaxis 3D Foundation, 3D Tunnel, PlaxisFlow… cho phép giải quyết những bài toán địa kỹ thuật ngày càng phức tạp.
Lượt tải: 146 Điểm: 1 Dung lượng: 153,41MB
ENVI 4.7 SP1 - phần mềm chuyên ngành viễn thám
Source cài đặt ENVI 4.7 SP1 - phần mềm chuyên ngành viễn thám, có 3 bản cài đặt dành cho Windows 32 bit, Windows 64 bit và bản cài đặt chung cho Windows 32 và 64 bit
Lượt tải: 37 Điểm: 1 Dung lượng: 574MB
Giáo trình hướng dẫn sử dụng ENVI và giáo trình Hướng dẫn thực hành viễn thám với phần mềm ENVI
Tải 1 lần được cả 3 giáo trình hướng dẫn sử dụng phần mềm ENVI - phần mềm xử lý ảnh viễn thám, đính kèm dữ dữ liệu ảnh Landsat ETM + đa phổ (kênh 1, 3, 4), khu vực Tây Nam TP HCM (Bình Tân, Bình Chánh, Q8, Q6...). để thực hành. Do đây là tài liệu giảng dạy của của doanh nghiệp nên cách trình bày rất mạch lạc, gắn gọn, dễ hiểu, hình ảnh thực tế so với các giáo trình chính quy ngoài thị trường..
Lượt tải: 63 Điểm: 1 Dung lượng: 18,81MB
Plaxis 8.5 Portable bản không cần cài đặt - Chương trình phần tử hữu hạn dùng để phân tích biến dạng và tính ổn định trong ngành địa kỹ thuật
Phần mềm Plaxis 8.5 Portable bản không cần cài đặt. Tải về là có thể dùng ngay không cần cài đặt, không cần key, không cần crack, có thể chép vào USB để có thể sử dụng khắp nơi, tiện lợi vô cùng!
Lượt tải: 70 Điểm: 1 Dung lượng: 93,3MB
Tài liệu hướng dẫn sử dụng PDMS toàn tập có cả video minh họa đính kèm - Full Tutorial PDMS and Video
Tài liệu hướng dẫn sử dụng PDMS toàn tập - bộ sưu tập đầy đủ nhất gồm 205 file hướng dẫn chi tiết có cả video minh họa các bước đính kèm. Đây là CD Tutorial PDMS rất cần thiết cho những ai đang tìm hiểu về PDMS - phần mềm rất mạnh trong việc thiết kế đường ống, dầu khí và đóng tàu,...
Lượt tải: 214 Điểm: 2 Dung lượng: 736MB
Giáo trình Môi trường và Con người
Giáo trình Môi trường và Con người - TS Lê Thị Thanh Mai. Quyển giáo trình dài 189 trang trình bày rất chi tiết từ các vấn đề liên quan môi trường và ảnh hưởng của môi trường đến con người chúng ta.
Lượt tải: 22 Điểm: 1 Dung lượng: 1,3MB
PDMS 11.6 full - Plant Design Management System 11.6 full, phần mềm rất mạnh trong việc thiết kế đường ống, dầu khí và đóng tàu,...
PDMS 11.6 full - Plant Design Management System 11.6 full, phần mềm rất mạnh trong việc thiết kế đường ống cũng như các thế mạnh khác, đặc biệt được ứng dụng mạnh mẽ trong lĩnh vực dầu khí và đóng tàu - có hướng dẫn sử dụng (english) đính kèm)
Lượt tải: 79 Điểm: 1 Dung lượng: 237MB
Bộ sưu tập 200 câu hỏi-đáp kiến thức về môi trường
Bộ sưu tập 200 câu hỏi/đáp kiến thức về môi trường - tài liệu cực kỳ quý giá dành cho ai đang tìm hiểu kiến thức về môi trường.
Lượt tải: 13 Điểm: 1 Dung lượng: 547KB
Phần mềm Từ điển Địa chất điện tử Anh - Việt miễn phí dành cho máy vi tính và điện thoại di động
Soft - Phần mềm Từ điển Địa chất điện tử Anh Việt miễn phí dành cho máy vi tính và điện thoại di động - niềm mong ước bấy lâu nay của các đồng nghiệp Địa chất nay đã thành hiện thực. Trên thị trường hiện nay có phần mềm Từ điển Địa chất thương mại, tuy nhiên, đây là phần mềm Từ điển Địa chất , Địa chất thủy văn, Địa chất công trình hoàn toàn miễn phí dành cho các đồng nghiệp Địa chất, thật tuyệt vời!
Lượt tải: 88 Điểm: 1 Dung lượng: 877,91KB
CD dữ liệu đồ sộ hơn 5000 file dành cho những ai đang muốn học và thực tập GIS - hệ thống thông tin địa lý
CD dữ liệu đồ sộ về thực hành GIS - hệ thống thông tin địa lý dành cho môn học Bản Đồ Học & GIS. Dung lượng của CD này hơn 800MB với 5.037 file dữ liệu tất cả, một CD lý tưởng, tuyệt vời dành cho những ai đang muốn tìm hiểu về GIS và muốn thực tập GIS - hệ thống thông tin địa lý
Lượt tải: 64 Điểm: 2 Dung lượng: 695MB
Bài giảng Cơ học đất
Bài giảng Cơ học đất, 212 trang - ThS Phạm Sơn Tùng
Lượt tải: 52 Điểm: 1 Dung lượng: 25,55MB
Bài giảng Trắc địa đại cương
Bài giảng Trắc địa đại cương, 180 trang - KS Lê Hùng, Trường Cao đẳng Giao thông vận tải.
Lượt tải: 17 Điểm: 1 Dung lượng: 22,81MB
Đề bài và hướng dẫn giải bài tập lớn Sức bền vật liệu - cơ học kết cấu
Đề bài và hướng dẫn giải bài tập lớn Sức bền vật liệu - cơ học kết cấu. Quyển sách rất cần cho dân xây dựng. Tác giả: Lêu Mộc Lan, Nguyễn Vũ Việt Nga.
Lượt tải: 21 Điểm: 1 Dung lượng: 11,97MB
Bài giảng Thạch học Đá biến chất
Bài giảng Thạch học Đá biến chất - PGS TS Lê Tiến Dũng - Đại học Mỏ Địa chất. Giáo trình xây dựng bằng powerpoint rất đầy đủ nội dung với nhiều hình ảnh minh họa rất sinh động, đính kèm ảnh khoáng vật chụp từ một số lát mỏng rất đẹp
Lượt tải: 54 Điểm: 1 Dung lượng: 41,87MB
Biển Đông Tập 3 - Địa Chất và Địa Vật lý Biển - quyển sách rất cần thiết cho dân Địa chất nhất là đối với Địa chất Dầu khí
Biển Đông Tập 3 - Địa Chất và Địa Vật lý Biển - quyển sách nghiên cứu rất đầy đủ về Biển Đông, rất cần thiết cho dân Địa chất, đặc biệt là đối với Địa chất Dầu khí. Quyển sách này thuộc Chương trình điều tra nghiên cứu biển cấp Quốc gia Việt Nam về Khoa học công nghệ - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội. Nếu đồng nghiệp nào không có điều kiện hoặc chưa tìm ra quyển sách này ngoài thị trường thì có thể tải về tại đây.
Lượt tải: 59 Điểm: 1 Dung lượng: 31,97MB
Bài giảng Map và GIS - Bản đồ học và Hệ thống thông tin địa lý bằng powerpoint
Bài giảng điện tử về Map và GIS - Bản đồ học và Hệ thống thông tin địa lý bằng powerpoint có hình minh hoạt rất dễ hiều của GV Trần Tuấn Tú Khoa Môi Trường - Đại học Khoa học tự nhiên TP. Hồ Chí Minh
Lượt tải: 54 Điểm: 1 Dung lượng: 38,97MB
Từ điển môi trường
Từ điển môi trường Anh - Việt, Anh - Anh, Việt - Việt.
Lượt tải: 14 Điểm: 1 Dung lượng: 1,98MB
Phần mềm Geo-Slope 6.02 đính kèm crack và hướng dẫn sử dụng
Bộ cài đặt phần mềm Geo-Slope 6.02 đính kèm crack và hướng dẫn sử dụng - phần mềm tính toán phân tích độ ổn định mái đất - đá trong Địa kỹ thuật
Lượt tải: 238 Điểm: 1 Dung lượng: 111,17MB
Phần mềm nội suy số liệu Surfer 9.1.352 có serial đăng ký kèm theo
Phần mềm surfer là một phần mềm khá thông dụng trong ngành Địa chất, kỹ thuật, nhất là đối với lĩnh vực địa chất thủy văn, trắc địa, mô hình số,...
Lượt tải: 28 Điểm: 1 Dung lượng: 32,63
Bài giảng Tinh thể Khoáng vật học
Bài giảng Tinh thể Khoáng vật học cho sinh viên các ngành Địa chất và Nguyên liệu khoáng - Nguyễn Khắc Giảng, Bộ môn Khoáng Thạch, Đại học Mỏ - Địa chất
Lượt tải: 34 Điểm: 1 Dung lượng: 14,69MB
Đồ án Chưng cất dầu thô
Đồ án Chưng cất dầu thô. Đồ án này đưa ra các vấn đề lý thuyết liên quan và thiết kế phân xưởng chưng cất dầu thô với nguyên liệu là dầu thô Trung Đông.
Lượt tải: 10 Điểm: 1 Dung lượng: 1,4MB
Cẩm nang địa chất tìm kiếm thăm dò khoáng sản rắn
Cẩm nang địa chất tìm kiếm thăm dò khoáng sản rắn - Đặng Xuân Phong và Đặng Xuân Phú, Nhà xuất bản Xây dựng. Nếu đồng nghiệp nào chưa có điều kiện hoặc chưa tìm ra quyển sách này ngoài thị trường thì có thể tải về tại đây.
Lượt tải: 81 Điểm: 1 Dung lượng: 62,54MB
Giáo trình Quản lý chất thải nguy hại
Giáo trình Quản lý chất thải nguy hại - GSTS Lâm Minh Triết, TS Lê Thanh Hải - Viên Môi trường và Tài nguyên IER - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản Xây dựng
Lượt tải: 8 Điểm: 1 Dung lượng: 29,54MB
Bài giảng Khoáng vật tạo đá dưới kính hiển vi phân cực
Bài giảng Khoáng vật tạo đá dưới kính hiển vi phân cực - Huỳnh Văn Hải, Nguyễn Thị Ngọc Lan, Lê Đức Phúc, Võ Trung Chánh, Trần Đại Thắng - Đại học Khoa học tự nhiên TP. Hồ Chí Minh. Học phần này giúp cho sinh viên biết cách xác định các khoáng vật tạo đá, dựa trên cở sở những tính chất quang học của tinh thể khoáng vật dưới kính hiển vi phân cực để chuẩn bị cho các môn học Thạch học, Thạch luận... trong chương trình đào tạo Cử nhân khoa học Địa chất. Tính chất cơ bản của quang học tinh thể sẽ được đề cập đến để làm nền tảng cho việc xác định khoáng vật dưới kính hiển vi thạch học.
Lượt tải: 21 Điểm: 1 Dung lượng: 1,98MB
Bài giảng Công nghệ sinh học môi trường
Bài giảng Công nghệ sinh học môi trường - TS. Lê Phi Nga và TS. Jean-Paul Schwitzueléls. Tài liệu dành cho các học viên cao học ngành Công nghệ môi trường, Viện Môi trường và Tài nguyên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.
Lượt tải: 8 Điểm: 1 Dung lượng: 5,27MB
Bộ sưu tập 21 tài liệu hướng dẫn sử dụng các thiết bị và dụng cụ trong phân tích các chỉ tiêu môi trường
Danh sách các thiết bị với tài liệu hướng dẫn sử dụng trong bộ sưu tập này: CR3200, Ohaus Adventurer, Ohaus Explorer, WTW BOD IS6-IS12, WTW CellOx325, WTW Cond 315i, WTW Cond 330i, WTW Cond Level 1, WTW CR3200, WTW DurOx325, WTW Oxi 315i, WTW Oxi 330i, WTW pH 315i, WTW pH 330i, WTW pH Level 1, WTW pH level 2, WTW Photolab S12, WTW Sentix, WTW TetraCon 325, WTW TS606-TS1006, WTW TS606-TS1006-Var
Lượt tải: 6 Điểm: 1 Dung lượng: 7,49MB
Báo cáo khảo sát địa chất công trình Dự án thủy điện Hương Sơn - Hà Tĩnh giai đoạn nghiên cứu khả thi
Báo cáo khảo sát địa chất công trình Dự án thủy điện Hương Sơn - Hà Tĩnh giai đoạn nghiên cứu khả thi
Lượt tải: 43 Điểm: 1 Dung lượng: 95000Kb
Đồ án Đặc điểm phát triển hiện tượng trượt trên đường Hồ Chí Minh - thiết kế sơ bộ biện pháp chống trượt cho khối trượt
Đồ án Đặc điểm phát triển hiện tượng trượt trên đường Hồ Chí Minh đoạn từ Km 516 +713.47 đến Km 517 +504, thiết kế sơ bộ biện pháp chống trượt cho khối trượt ở Km 516 +713,47 - Km 516 +891,30
Lượt tải: 20 Điểm: 1 Dung lượng: 739KB
Nội dung một số báo cáo nghiên cứu khoa học về cơ học đất và đá
Tổng hợp một số báo cáo nghiên cứu khoa học về cơ học đất và đá
Lượt tải: 3 Điểm: 1 Dung lượng: 3,4MB
Hướng dẫn sử dụng Arcview GIS tiếng Việt
Tài liệu hướng dẫn sử dụng Arcview GIS tiếng Việt của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội. Arcview GIS là phần mềm áp dụng công nghệ hệ thống thông tin địa lí (GIS), với một giao diện đồ họa tiện lợi thân thiện cho phép làm việc với các không gian và thuộc tính, hiển thị các dữ liệu dưới dạng bản đồ, bảng biểu và đồ thị.
Lượt tải: 24 Điểm: 1 Dung lượng: 3,27MB
Tiểu luận Dòng chảy ở đồng bằng
Bài tiểu luận sẽ trình bày đặc điểm hai loại hình dòng chảy tiêu biểu và các quá trình hoạt động của chúng ở đồng bằng, gồm: sông uốn khúc (meandering river) và sông phân nhánh (braided river). Một vấn đề nữa cũng được xem xét là mối liên quan giữa mạng dòng chảy với các thiệt hại do ngập lụt và sạt lở bờ sông ở Việt Nam.
Lượt tải: 2 Điểm: 1 Dung lượng: 2,4MB
Bài giảng cơ học đất đầy đủ kèm theo bài tập và bài giải theo từng chương - một giáo trình lý tưởng về cơ học đất
Bài giảng cơ học đất đầy đủ kèm theo bài tập và bài giải theo từng chương - một giáo trình lý tưởng về cơ học đất đáng để dân chuyên ngành địa kỹ thuật và xây dựng tham khảo
Lượt tải: 221 Điểm: 1 Dung lượng: 28,21MB
Giáo trình Hướng dẫn thực tập khoan khảo sát địa chất công trình và khoan thăm dò - khai thác nước
Giáo trình Hướng dẫn thực tập khoan khảo sát địa chất công trình và khoan thăm dò và khai thác nước - Ths. Đỗ Quang Khánh, Hoàng Trọng Quang, Bùi Tử An - Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh Tài liệu dài 250 trang.
Lượt tải: 38 Điểm: 1 Dung lượng: 4,87MB
Bài giảng Địa chất công trình đại cương bằng powerpoint
Bài giảng Địa chất công trình đại cương bằng powerpoint - sưu tầm, không có đề cập tên tác giả
Lượt tải: 28 Điểm: 1 Dung lượng: 22,38MB
Giáo trình Địa chất đại cương
Bài giảng Địa chất đại cương - TS Nguyễn Văn Canh - Đại học Huế.
Lượt tải: 82 Điểm: 1 Dung lượng: 3,56MB
Giáo trình Địa chất công trình - PGS. TS Phạm Hữu Sy - Đại học Thủy lợi
Giáo trình Địa chất công trình - PGS. TS Phạm Hữu Sy - Đại học Thủy lợi
Lượt tải: 37 Điểm: 1 Dung lượng: 14,8MB
Excel cơ bản và ứng dụng excel trong Địa chất công trình và địa kỹ thuật bằng tiếng Việt version 2
Tài liệu hướng dẫn excel cơ bản và ứng dụng excel trong Địa chất công trình và địa kỹ thuật bằng tiếng Việt version 2
Lượt tải: 58 Điểm: 1 Dung lượng: 2,4MB
Giáo trình địa chất các mỏ than dầu và khí đốt - TS Đỗ Cảnh Dương - Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật
Giáo trình địa chất các mỏ than dầu và khí đốt - TS Đỗ Cảnh Dương - Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. Sự biến đổi vật liệu hữu cơ ban đầu thành khoáng sản cháy, phân loại khoáng sản cháy, than khoáng, dầu mỏ và khí.
Lượt tải: 14 Điểm: 1 Dung lượng: 12,35MB
Tổng hợp một số tài liệu về các phương pháp cải tạo đất đá trong xây dựng công trình
Tổng hợp 27 tài liệu về về các phương pháp cải tạo đất đá trong xây dựng công trình - bộ sưu tập tài liệu tham khảo rất quý dành cho dân địa kỹ thuật và xây dựng
Lượt tải: 15 Điểm: 2 Dung lượng: 23,6MB
Tổng hợp một số tài liệu về công trình ngầm bằng tiếng Anh
Tổng hợp 21 tài liệu về công trình ngầm bằng tiếng Anh - một tài liệu rất quý dành cho dân địa kỹ thuật và xây dựng
Lượt tải: 17 Điểm: 2 Dung lượng: 63,21MB
Tổng hợp một số tài liệu về công trình ngầm của GV Đỗ Thụy Đằng - Trường Đại học Mỏ Địa chất Hà Nội
Tổng hợp một số tài liệu về công trình ngầm của GV Đỗ Thụy Đằng - Trường Đại học Mỏ Địa chất Hà Nội
Lượt tải: 17 Điểm: 1 Dung lượng: 2,6MB
Luận văn Đánh giá lựa chọn giải pháp thi công và nghiên cứu tính toán ứng suất – biến dạng cho công trình ngầm giao thông phù hợp với điều kiện khu vực Tp. Hồ Chí Minh
Luận văn của sinh viên Trường Đại học bách khoa TP. Hồ Chí Minh. Nội dung chính của luận văn tập trung vào việc giới thiệu một cách tổng quát nhất các loại hình công trình ngầm giao thông có thể triển khai phù hợp với điều kiện khu vực Tp. Hồ Chí Minh, đưa ra các cơ sở lý thuyết dùng trong việc tính toán ứng suất – biến dạng cho đường ngầm và ứng dụng phần mềm Plaxis để tính toán bài toán lựa chọn độ sâu đường hầm hợp lý, xác định bán kính vùng ảnh hưởng của đường ngầm trong điều kiện địa chất đặc trưng của khu vực thành phố.
Lượt tải: 66 Điểm: 1 Dung lượng: 3,9MB
Tổng hợp một số nghiên cứu về các khoáng sản phi kim ở Việt Nam
Tổng hợp một số nghiên cứu về các khoáng sản phi kim ở Việt Nam của sinh viên Khoa Địa chất Trường Đại học Khoa học tự nhiên TP. Hồ Chí Minh
Lượt tải: 37 Điểm: 1 Dung lượng: 39,6MB
Tổng hợp một số nghiên cứu về các thành tạo trầm tích Nam bộ
Tổng hợp một số nghiên cứu về các thành tạo trầm tích Nam bộ của sinh viên Khoa Địa chất Trường Đại học Khoa học tự nhiên TP. Hồ Chí Minh
Lượt tải: 14 Điểm: 1 Dung lượng: 56,27MB
Bài giảng môn Thạch học Đá biến chất - ELSEVIER'S MINERAL AND ROCK TABLE Compiled by P.Lof
Bài giảng môn Thạch học Đá biến chất - ELSEVIER'S MINERAL AND ROCK TABLE Compiled by P.Lof - Trường Đại học Khoa học tự nhiên TPHCM. Đây là tài liệu tiếng anh mô tả khoáng vật qua lát mỏng dưới kính hiển vi phân cực.
Lượt tải: 14 Điểm: 1 Dung lượng: 24,43MB
Bài giảng môn học Khoáng sản đại cương - GENERAL MINERALS và dữ liệu bản đồ địa chất khoáng sản Việt Nam đã số hóa
Bài giảng môn học Khoáng sản đại cương - GV Nguyễn Kim Hoàng - Khoa Địa chất Trường Đại học Khoa học tự nhiên TP. Hồ Chí Minh. Tài liệu rất chi tiết với nhiều hình ảnh minh họa, khuyến mãi thêm dữ liệu bản đồ địa chất khoáng sản Việt Nam đã số hóa
Lượt tải: 100 Điểm: 1 Dung lượng: 41,57MB
Bài giảng Địa chất Việt Nam
Bài giảng Địa chất Việt Nam - Khoa Địa chất Trường Đại học Khoa học tự nhiên TP. Hồ Chí Minh. Tài liệu rất đầy đủ, dẫn nhập từ cấu tạo trái đất địa hóa nội sinh, địa hóa ngoại sinh đên các hoạt động kiến tạo qua các giai đoạn địa chất. Cuối cùng là đề cập đến bồn trầm tích thềm lục địa Biển Đông và địa chất dầu khí bồn Cửu Long và Nam Côn Sơn.
Lượt tải: 67 Điểm: 1 Dung lượng: 13,06MB
Bản đồ phân bố các thành tạo magma xâm nhập miền Nam Việt Nam tỷ lệ 1.500000
Bản đồ phân bố các thành tạo magma xâm nhập miền Nam Việt Nam tỷ lệ 1/500.000. Thành lập: Huỳnh Trung, Trần Phú Hưng, Lê Đức Phúc, Trần Đại Thắng, Đinh Quang Sang, Bùi Thị Luận, Trương Chí Cường, Trịnh Hùng Vỹ, Phạm Quang Vinh - Khoa Địa chất Trường Đại học Khoa học tự nhiên TP. HCM năm 2004.
Lượt tải: 23 Điểm: 1 Dung lượng: 13,75MB
Bản đồ phân bố các thành tạo magma xâm nhập miền Nam Việt Nam tỷ lệ 1.1500000
Bản đồ phân bố các thành tạo magma xâm nhập miền Nam Việt Nam tỷ lệ 1/1.500.000. Thành lập: Huỳnh Trung, Trần Phú Hưng, Lê Đức Phúc, Trần Đại Thắng, Nguyễn Kim Hoàng, Đinh Quang Sang, Bùi Thị Luận, Trương Chí Cường, Trịnh Hùng Vỹ, Phạm Quang Vinh - Khoa Địa chất Trường Đại học Khoa học tự nhiên TP. HCM năm 2008.
Lượt tải: 8 Điểm: 1 Dung lượng: 5,96MB
Giáo trình xử lý ảnh kỹ thuật số Viễn thám tiếng Việt
Giáo trình xử lý ảnh kỹ thuật số Viễn thám tiếng Việt - Hồ Đình Duẩn
Lượt tải: 10 Điểm: 1 Dung lượng: 17,43MB
Bản đồ Giao thông đường bộ Việt Nam - Nhà xuất bản Bản đồ
Tập Bản đồ Giao thông đường bộ Việt Nam - Nhà xuất bản Bản đồ, xuất bản năm 2006, đến nay chưa có ấn bản nào mới hơn. Nếu đồng nghiệp nào không có điều kiện hoặc không tìm thấy quyển sách này ngoài thị trường thì có thể tải về tại đây, vô cùng đơn giản. Bản này màu nhạt hơn bản đã chia sẽ trước đó nhưng độ phân giải cao hơn nhiều.
Lượt tải: 104 Điểm: 1 Dung lượng: 34,2MB
Địa chất Dầu khí và phương pháp tìm kiếm thăm dò và theo dõi mỏ
Địa chất Dầu khí và phương pháp tìm kiếm thăm dò và theo dõi mỏ - TSKH Hoàng Đình Tiến - Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản Đại học Quốc gia. Nếu đồng nghiệp nào không có điều kiện hoặc không tìm thấy quyển sách này ngoài thị trường thì có thể tải về tại đây.
Lượt tải: 43 Điểm: 1 Dung lượng: 9,41MB
Tiểu luận môn học Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại - tổng quát các cơ sở pháp lý luật nghị định thông tư ở Việt Nam
Đánh giá thực trạng việc thực hiện các quy định về quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại ở Việt Nam và đưa ra những nhận định chung về tình hình thực hiện và đề xuất giải pháp nhằm làm cho hệ thống pháp luật thêm hoàn thiện và khả năng áp dụng trong thực tế. Đề tài sinh viên khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học tự nhiên TP. Hồ Chí Minh năm 2010.
Lượt tải: 44 Điểm: 1 Dung lượng: 470,6KB
Giáo trình Địa vật lý giếng khoan
Sau nhiều năm giảng dạy ở trường đại học và công tác trong ngành dầu khí các tác giả quyết định biên soạn giáo trình này. Giáo trình sẽ là một tài liệu phục vụ giảng dạy ở các trường đại học có đào tạo chuyên ngành kỹ sư địa vật lý thăm dò, kỹ sư địa chất dầu khí. Ngoài ra giáo trình này sẽ là tài liệu tham khảo tốt cho các kỹ sư địa vật lý và kỹ sư địa chất dầu khí đang làm việc tại các cơ sở sản xuất, viện nghiên cứi và các đơn vị có sử dụng tài liệu đo địa vật lý giếng khoan.
Lượt tải: 81 Điểm: 1 Dung lượng: 16,3MB
Tìm hiểu quy trình lắp đặt vận hành-bảo dưỡng sửa chữa tổ hợp bơm ly tâm điện chìm UESPK16-2000-1400 nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng
Trong quá trình khai thác nguông năng lượng tự nhiên giả m dần do đó cần phải có các biện pháp nhân tạo nhằm khôi phục và duy trì áp suất vỉa. Có nhiều biện pháp nhân tạo như: ép khí, ép nước, ép dung dịch polime... mỗi biện pháp có những tính năng riêng nhưng có một mục đích là duy trì áp suất vỉa. Đi đôi với các biện pháp và các thiết bị chuyên dụng phục vụ cho mục đích duy trì áp suất vỉa. Hiện nay bơm ép để duy trì áp suất đang cho kết quả kha khả quan ở vùng mơ Bạch Hổ, các thiết bị phục vụ cho công tác bơm ép ngày càng đa dạng và hiện đại trong đó Máy bơm ly tâm điện chìm là thiết bị chính yếu trong hẹ thống thiết bị bơm nước ép vỉa.
Lượt tải: 23 Điểm: 1 Dung lượng: 1,1MB
Bài giảng Cổ sinh và Địa tầng đầy đủ với hình ảnh minh họa 3D đính kèm
Bài giảng Cổ sinh và Địa tầng. Bài giảng này do GV Nguyễn Thị Thủy - Khoa Địa lý - Địa chất, trường Đại học khoa học Huế biên soạn. Bài giảng có định dạng PTT. Đây là loạt bài giảng này rất hay, chi tiết, đầy đủ từ cơ bản đến nâng cao, có nhiều hình ảnh minh họa 3 chiều, dễ hiểu, bạn nào cần thì có thể download về phục vụ cho việc học và tham khảo.
Lượt tải: 68 Điểm: 1 Dung lượng: 34,39MB
Bài giảng môn Địa chất cấu tạo đầy đủ với hình ảnh minh họa 3D đính kèm
Bài giảng môn Địa chất cấu tạo - GV Trần Thanh Nhàn - Khoa Địa lý - Địa chất, trường Đại học khoa học Huế biên soạn, có định dạng PTT, gồm 15 chương. Đây là loạt bài giảng này rất hay, chi tiết, đầy đủ từ cơ bản đến nâng cao, có nhiều hình ảnh minh họa 3 chiều, dễ hiểu, bạn nào cần thì có thể download về phục vụ cho việc học và tham khảo.
Lượt tải: 68 Điểm: 1 Dung lượng: 36,8MB
Đồ án Thiết bị khai thác dầu khí - Phương pháp tính toán chọn tổ hợp bơm ly tâm điện ngầm
Phương pháp khai thác dầu bằng máy bơm ly tâm điện ngầm là phương pháp khai thác cơ học đang được sử dụng rộng rãi trên thế giới và nhất là ở Việt Nam khi giếng dầu không thể khai thác được bằng phương pháp tự phun. Phương pháp này thuận tiện cho việc khai thác các giếng dầu ngoài khơi. Việc tính toán lựa chọn tổ hợp bơm ly tâm điện ngầm đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình chuẩn bị khai thác giếng bằng máy bơm ly tâm điện ngầm vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến các thông số kỹ thuật của giếng khi khai thác như áp suất, lưu lượng, ảnh hưởng đến chi phí, thời gian khai thác, giá trị kinh tế của giếng khai thác.
Lượt tải: 22 Điểm: 1 Dung lượng: 603,1KB
Tài liệu tổng quan các phương pháp xử lý nền đất yếu
Giới thiệu một số giải pháp xử lý, gia cố nền đất yếu: Giải pháp thay thế lớp đất yếu bằng đệm cát; giải pháp làm tăng độ chặt của nền đất yếu; giải pháp xử lý nền đất yếu bằng phương pháp hoá lý,... Mỗi giải pháp nó thích hợp với một số loại đất nhất định, vì vậy chúng ta phải nghiên cứu và xem xét tính chất của nền đất yếu trước khi áp dụng phương pháp đó vào xử lý.
Lượt tải: 170 Điểm: 1 Dung lượng: 145,5KB
Tài liệu hướng dẫn số hóa và biên tập bản đồ số bằng phần mềm Microstation và cũa hãng Intergraph
Ebooks hướng dẫn chi tiết về số hóa và biên tập bản đồ số bằng hệ thống phần mềm của hãng Intergraph: Microstation, MRFCLEAN, MRFFlag, Geovec, MSFC, I/RAS B
Lượt tải: 35 Điểm: 1 Dung lượng: 3.5MB
Bản đồ Giao thông đường bộ Việt Nam - Nhà xuất bản Bản đồ
Tập Bản đồ Giao thông đường bộ Việt Nam - Nhà xuất bản Bản đồ, xuất bản năm 2006, đến nay chưa có ấn bản nào mới hơn. Nếu đồng nghiệp nào không có điều kiện hoặc không tìm thấy quyển sách này ngoài thị trường thì có thể tải về tại đây, vô cùng đơn giản.
Lượt tải: 33 Điểm: 1 Dung lượng: 27,82MB
Bản đồ hành chính chi tiết 63 tỉnh thành Việt Nam mới - sau khi Hà tây sát nhập vào Hà Nội - Nhà xuất bản Bản đồ
Tập bản đồ hành chính Việt Nam giới thiệu bản đồ hành chính nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và bản đồ hành chính chi tiết mới nhất của 63 tỉnh thành phố trên cả nước sau khi Hà Tây nhập về Hà Nội, của nhà xuất bản Bản đồ, có cả chỉ dẫn về đơn vị hành chính, diện tích, dân số mật độ,...
Lượt tải: 212 Điểm: 1 Dung lượng: 46,48MB
MapInfo toàn tập - bộ sưu tập đồ sộ đầy đủ nhất về MapInfo và GIS như giáo trình bài tập và tài liệu tham khảo - 744 file tất cả
Bộ sưu tập đồ sộ về MapInfo như giáo trình MapInfo và hệ thống thông tin địa lý GIS cùng bài tập và tài liệu tham khảo, tất cả gồm 744 file: hơn 10 quyển giáo trình, bài tập về Mapinfo kèm giải chi tiết và file đáp án để bạn đối chiếu sau khi thực hành, các dữ liệu tham khảo, dữ liệu bản đồ, tools MapInfo.... TẢI 1 LẦN ĐƯỢC 744 FILE
Lượt tải: 436 Điểm: 2 Dung lượng: 60MB
Thực hành Hệ thống thông tin địa lý (MapInfo +ArcView 3.3a) - TS Nguyễn Kim Lợi - Vũ Minh Tuấn của Nhà xuất bản Nông nghiệp
Sách Thực hành Hệ thống thông tin địa lý (MapInfo +ArcView 3.3a) - TS Nguyễn Kim Lợi - Vũ Minh Tuấn của Nhà xuất bản Nông nghiệp.
Lượt tải: 37 Điểm: 1 Dung lượng: 7,6MB
Ebook Hướng dẫn sử dụng phần mềm Mapinfor & MapBasic của Viện nghiên cứu địa chính VIRILA
Ebook Hướng dẫn sử dụng phần mềm Mapinfor & MapBasic của Viện nghiên cứu địa chính VIRILA
Lượt tải: 37 Điểm: 1 Dung lượng: 838KB
Giáo trình hướng dẫn chi tiết xây dựng bản đồ số hóa với MapInfo viết bằng POWERPOINT và bài tập ứng dụng
Giáo trình hướng dẫn xây dựng bản đồ số hóa với MapInfo viết bằng POWERPOINT, hướng dẫn rất chi tiết và bài tập ứng dụng đính kèm
Lượt tải: 69 Điểm: 1 Dung lượng: 20,3MB
Tài liệu xây dựng bản đồ số hóa với MapInfo
Tài liệu hướng dẫn xây dựng bản đồ số hóa với MapInfo - ThS. Nguyễn Đức Bình – ThS. Hoàng Hữu Cải – KS. Nguyễn Quốc Bình, Bộ môn LNXH – ĐHNL Tp. HCM
Lượt tải: 49 Điểm: 1 Dung lượng: 0,99MB
MapInfo 9.0 Portable bản không cần cài đặt
Phần mềm MapInfo 9.0 Portable bản không cần cài đặt. Tải về là có thể dùng ngay không cần cài đặt không cần key không cần crack
Lượt tải: 129 Điểm: 1 Dung lượng: 76,16MB
Bộ sưu tập 42 bản đồ Địa chất Việt Nam tỷ lệ 1.200000 các tỉnh thành vùng miền địa phương của Việt Nam
Bộ sưu tập 42 bản đồ Địa chất Việt Nam tỷ lệ 1/200000 các tỉnh thành vùng miền địa phương của Việt Nam. Bộ sưu tập bản đồ rất có ý nghĩa không chỉ đối với dân Địa chất
Lượt tải: 192 Điểm: 2 Dung lượng: 158,5MB
Từ điển khoa học Địa chất Anh-Việt và Việt-Anh English-Vietnamese & Vietnamese-English Glossary of Geosciences
Từ điển khoa học Địa chất Anh-Việt và Việt-Anh English-Vietnamese & Vietnamese-English Glossary of Geosciences của Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin - Thêm một tài liệu gối đầu nằm của dân Địa chất
Lượt tải: 113 Điểm: 1 Dung lượng: 56,1MB
Từ điển địa chất Anh-Việt và danh sách tra ngược Việt-Anh
Từ điển địa chất Anh-Việt và danh sách tra ngược Việt-Anh - Tài liệu không thể thiếu do dân Địa chất
Lượt tải: 64 Điểm: 1 Dung lượng: 18,8MB
Bài giảng Công nghệ khoan Dầu khí - Đại học Mỏ Địa chất
Bài giảng Công nghệ khoan Dầu khí - Đại học Mỏ Địa chất
Lượt tải: 82 Điểm: 1 Dung lượng: 5,1MB
Từ điển Dầu khí Anh - Việt phiên bản mới nhất
Từ điển Dầu khí Anh - Việt phiên bản mới nhất với hơn 50000 từ và cụm từ - Một từ điển không thể thiếu cho dân Địa chất
Lượt tải: 87 Điểm: 1 Dung lượng: 6,6MB
Bản đồ địa chất một số tỉnh thành Việt Nam đã số hóa
Bản đồ địa chất một số tỉnh thành Việt Nam đã số hóa - tuy chưa đầy đủ 63 tỉnh thành nhưng cũng là một tài liệu tham khảo rất quý cho dân Địa chất
Lượt tải: 205 Điểm: 1 Dung lượng: 121,08MB
Tuyển tập 4 Giáo trình học AutoCad dành cho bạn - Download 1 lần được cả 4 giáo trình AutoCad
Tuyển tập 4 Giáo trình học AutoCad dành cho bạn - Download 1 lần được cả 4 giáo trình.
Lượt tải: 78 Điểm: 1 Dung lượng: 19,8MB
Bài tập thủy lực - đính kèm 02 ebook Thủy lực tiếng Việt và 01 ebook Thủy lực tiếng Anh
Bài tập thủy lực - đính kèm 02 ebook Thủy lực tiếng Việt và 01 ebook Thủy lực tiếng Anh
Lượt tải: 13 Điểm: 1 Dung lượng: 28,1MB
Thủy lực - GSTS Vũ Văn Tảo và GSTS Nguyễn Cảnh Cầm - Nhà xuất bản Nông nghiệp
Giáo trình Thủy lực - GSTS Vũ Văn Tảo và GSTS Nguyễn Cảnh Cầm - Nhà xuất bản Nông nghiệp. Giáo trình dành cho sinh viên ngành xây dựng dân dụng, khoan khai thác dầu khí, công nghiệp và công nghệ môi trường.
Lượt tải: 50 Điểm: 1 Dung lượng: 6,61MB
Thủy lực đại cương - Trần Văn Đắc - Nhà xuất bản Giáo dục
Giáo trình Thủy lực đại cương - Trần Văn Đắc - Nhà xuất bản Giáo dục. Giáo trình dành cho sinh viên ngành xây dựng dân dụng, khoan khai thác dầu khí, công nghiệp và công nghệ môi trường.
Lượt tải: 13 Điểm: 1 Dung lượng: 6,1MB
Đồ án thiết bị khoan trong khai thác dầu khí
Đồ án thiết bị khoan trong khai thác dầu khí
Lượt tải: 28 Điểm: 1 Dung lượng: 793MB
Bản đồ hành chính chi tiết 64 tỉnh thành Việt Nam
Bản đồ hành chính chi tiết 64 tỉnh thành Việt Nam
Lượt tải: 51 Điểm: 1 Dung lượng: 56,24MB
Số hiệu các bản đồ địa chất Việt Nam 1.50.000
Số hiệu các bản đồ địa chất Việt Nam 1.50.000
Lượt tải: 17 Điểm: 1 Dung lượng: 964KB
Toàn tập về Bản đồ Atlat địa lý miền Bắc Việt Nam đã số hóa theo độ cao tỷ lệ 1.500
Toàn tập về Bản đồ Atlat địa lý miền Bắc Việt Nam đã số hóa theo độ cao tỷ lệ 1/500
Lượt tải: 19 Điểm: 1 Dung lượng: 346KB
Bản đồ Atlat địa chất miền Bắc Việt Nam toàn tập đã số hóa tỷ lệ 1.500
Bản đồ Atlat địa chất miền Bắc Việt Nam toàn tập đã số hóa tỷ lệ 1/500
Lượt tải: 34 Điểm: 1 Dung lượng: 3,8MB
Bản đồ Atlat địa hình miền Bắc Việt Nam toàn tập đã số hóa tỷ lệ 1.500
Bản đồ Atlat địa hình miền Bắc Việt Nam toàn tập đã số hóa tỷ lệ 1/500
Lượt tải: 40 Điểm: 1 Dung lượng: 30,5MB
Bản đồ Atlat hành chính miền Bắc Việt Nam toàn tập đã số hóa tỷ lệ 1.500
Bản đồ Atlat hành chính miền Bắc Việt Nam toàn tập đã số hóa tỷ lệ 1/500
Lượt tải: 26 Điểm: 1 Dung lượng: 15,86MB
Một số tài liệu và bài giảng tiếng Anh dành cho dân Dầu khí - Tài liệu của PVEP Sông Hồng
Một số tài liệu và bài giảng tiếng Anh dành cho dân Dầu khí - Tài liệu của PVEP Sông Hồng
Lượt tải: 23 Điểm: 1 Dung lượng: 87,2MB
Phương pháp thi công khoan giếng khoan THC-08 1100 mTVD - Tài liệu của PVEP Sông Hồng
Phương pháp thi công khoan giếng khoan THC-08 1100 mTVD - Tài liệu của PVEP Sông Hồng
Lượt tải: 93 Điểm: 1 Dung lượng: 1,5MB
BOP System Operation Manual - Tài liệu về hệ thống đối áp Anh Việt trong khoan dầu khí
BOP System Operation Manual - Tài liệu về hệ thống đối áp Anh Việt trong khoan dầu khí
Lượt tải: 22 Điểm: 1 Dung lượng: 14,7MB
Tài liệu toàn tập về giàn khoan dầu khí ZJ15 ngôn ngữ Anh - Việt cùng 233 hình ảnh liên quan
Tài liệu toàn tập về giàn khoan dầu khí ZJ15 ngôn ngữ Anh - Việt cùng 233 hình ảnh liên quan - Một tài liệu tham khảo rất hữu ích dành cho dân Dầu khí
Lượt tải: 53 Điểm: 1 Dung lượng: 40,4MB
Tài liệu tham khảo về thiết bị khoan và kiểm soát giếng khoan dành cho dân Dầu khí - Tài liệu của PVEP Sông Hồng chi nhánh Hà Nội
Tài liệu tham khảo về thiết bị khoan và kiểm soát giếng khoan dành cho dân Dầu khí - Tài liệu của PVEP Sông Hồng chi nhánh Hà Nội
Lượt tải: 32 Điểm: 1 Dung lượng: 95,3MB
Tài liệu về kiểm soát giếng khoan - Tài liệu của PVEP Sông Hồng chi nhánh Hà Nội
Tài liệu về kiểm soát giếng khoan - Tài liệu của PVEP Sông Hồng chi nhánh Hà Nội
Lượt tải: 20 Điểm: 1 Dung lượng: 119,5MB
Hồ sơ đấu thầu THC-08 - Tài liệu của PVEP Sông Hồng chi nhánh Hà Nội
Hồ sơ đấu thầu THC-08 - Tài liệu của PVEP Sông Hồng chi nhánh Hà Nội
Lượt tải: 4 Điểm: 1 Dung lượng: 2,1MB
Operationmanual and PetronasMannual - Tài liệu của PVEP Sông Hồng chi nhánh Hà Nội
Operationmanual and PetronasMannual - Tài liệu của PVEP Sông Hồng chi nhánh Hà Nội
Lượt tải: 2 Điểm: 1 Dung lượng: 18MB
Một số tài liệu tham khảo về công nghệ khoan - Tài liệu của PVEP Sông Hồng chi nhánh Hà Nội
Một số tài liệu tham khảo về công nghệ khoan - Tài liệu của PVEP Sông Hồng chi nhánh Hà Nội
Lượt tải: 21 Điểm: 1 Dung lượng: 2,8MB
Drilling Fluids Technology - Tài liệu của PVEP Sông Hồng
Drilling Fluids Technology - Tài liệu của PVEP Sông Hồng
Lượt tải: 6 Điểm: 1 Dung lượng: 1,8MB
Drilling Fluids Technology - Tài liệu của PVEP Sông Hồng
Drilling Fluids Technology - Tài liệu của PVEP Sông Hồng
Lượt tải: 3 Điểm: 1 Dung lượng: 1,8MB
Bit selection presentation - Tài liệu của PVEP Sông Hồng
Bit selection presentation - Tài liệu của PVEP Sông Hồng
Lượt tải: 1 Điểm: 1 Dung lượng: 94,2KB
Drill Bit Technology - Tài liệu của PVEP Sông Hồng
Drill Bit Technology - Tài liệu của PVEP Sông Hồng
Lượt tải: 0 Điểm: 1 Dung lượng: 5,5MB
Đồ án Chống ồn cho trạm phát điện của tòa nhà công nghệ cao E.TOWN
Đồ án Chống ồn cho trạm phát điện của tòa nhà công nghệ cao E.TOWN
Lượt tải: 3 Điểm: 1 Dung lượng: 2,1MB
Bài giảng Kỹ thuật xử lý nước thải – Thạc sỹ Lâm Vĩnh Sơn
Bài giảng Kỹ thuật xử lý nước thải – Thạc sỹ Lâm Vĩnh Sơn
Lượt tải: 49 Điểm: 1 Dung lượng: 9,3MB
Một số tài liệu tham khảo về bình tách dành cho cho dân Dầu khí
Một số tài liệu tham khảo về bình tách dành cho cho dân Dầu khí
Lượt tải: 15 Điểm: 1 Dung lượng: 1,9MB
Đồ án Cấu tạo, nguyên lý làm việc, lắp đặt và vận hành máy bơm H C 65.35 – 500 dùng trong công tác vận chuyển dầu ở mỏ Bạch Hổ
Đồ án Cấu tạo, nguyên lý làm việc, lắp đặt và vận hành máy bơm H C 65/35 – 500 dùng trong công tác vận chuyển dầu ở mỏ Bạch Hổ và phần chuyên đề Điều chỉnh đường đặc tính mạng dẫn bằng van tiết lưu.
Lượt tải: 49 Điểm: 1 Dung lượng: 645,96KB
Đồ án Cấu tạo, vận hành, bảo dưỡng máy nén khí 2BM4 – 9.101
Đồ án Cấu tạo, vận hành, bảo dưỡng máy nén khí 2BM4 – 9/101 (Máy nén khí piston là máy nén khí bằng lực truyền động từ sự dịch chuyển của pistông trong xi lanh - một thiết bị quan trọng trong khai thác dầu khí)
Lượt tải: 76 Điểm: 1 Dung lượng: 4,2MB
Đồ án Nghiên cứu máy nén khí piston 4BY-5.9 trong công tác khoan, khai thác dầu khí và phương pháp phục hồi cụm piston – xilanh của máy nén khí 4BY-5.9
Đồ án Nghiên cứu máy nén khí piston 4BY-5/9 trong công tác khoan, khai thác dầu khí và phương pháp phục hồi cụm piston – xilanh của máy nén khí 4BY-5/9. Đề tài có tính thực tế, tập trung vào tìm hiểu cấu tạo, nguyên lí vận hành và bảo dưỡng, sửa chữa máy nén khí, từ đó đưa ra các phương pháp sửa chữa cụm piston – xilanh của máy nén, giúp thợ vận hành có thể vận hành máy nén khí 4By-5/9 một cách hợp lí nhằm nâng cao năng suất cũng như tuổi thọ của máy.
Lượt tải: 63 Điểm: 1 Dung lượng: 2MB
Nghiên cứu về cấu tạo, nguyên lý hoạt động và các dạng hỏng hóc của tổ hợp đầu quay di động top drive Varco TDS-8SA trên giàn khoan biển
Nghiên cứu về cấu tạo, nguyên lý hoạt động và các dạng hỏng hóc của tổ hợp đầu quay di động top drive Varco TDS-8SA trên giàn khoan biển. Việc đưa đầu quay di động vào phục vụ cho công tác khoan thăm dò cũng như khoan khai thác dầu khí ở nước ta đã cho thấy những hiệu quả rất khả quan, do đó đầu quay di động ngày càng được sử dụng nhiều hơn, TDS-8SA cũng là một trong những loại đầu quay được ưa chuộng, bằng chứng là cả 3 giàn tự nâng của PVD đều đang sử dụng loại đầu quay này. Đầu quay di động cho phép thực hiện nhiều thao tác công nghệ, cho phép cải thiện quá trình khoan các giếng khoan ngang cũng như khoan nghiêng định hướng.
Lượt tải: 13 Điểm: 1 Dung lượng: 3,83MB
Đề tài tốt nghiệp Cấu tạo và nguyên lý làm việc, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy bơm piston YHБ-600 phục vụ cho công tác khoan dầu khí
Đề tài tốt nghiệp Cấu tạo và nguyên lý làm việc, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy bơm piston YHБ-600 phục vụ cho công tác khoan dầu khí từ đó nghiên cứu các dạng hỏng của cụm van máy bơm
Lượt tải: 46 Điểm: 1 Dung lượng: 4,9MB
Đồ án Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị điều khiển mức chất lỏng trong bình tách
Đồ án Tìm hiểu cấu tạo, quy trình vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị kiểm soát hoạt động của bình tách - chuyên đề Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị điều khiển mức chất lỏng trong bình tách
Lượt tải: 21 Điểm: 1 Dung lượng: 2,7MB
Đồ án Ứng dụng khoan động cơ trục vít National Oilwell962, 4: 5 lobe 4 stage trong giếng khoan 10009 - BK10 – Tam Đảo - Xí nghiệp liên doanh VietSoVPetro
Đồ án Sử dụng động cơ khoan trục vít trong công tác khoan dầu khí tại Xí nghiệp liên doanh VietSoVPetro - chuyên đề Ứng dụng khoan động cơ trục vít National Oilwell962, 4: 5 lobe 4 stage trong giếng khoan 10009 - BK10 – Tam Đảo. Nhiệm vụ của đề tài, trước hết là tìm hiểu sơ bộ về các phương pháp khoan Dầu khí và sau đó là nghiên cứu lịch sử ra đời, cấu tạo, nguyên lý hoạt động của động cơ khoan trục vít. Ngoài ra nêu lên các thông số kỹ thuật của động cơ khoan trục vít, quy trình sử dụng động cơ khoan trục vít và ứng dụng khoan bằng động cơ trục vít trong các giếng khoan tại xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro.
Lượt tải: 8 Điểm: 1 Dung lượng: 6,5MB
Đồ án Tính toán, lựa chọn bình điều hoà cho máy bơm khoan 12– P–160 National Oil Well
Đồ án Nghiên cứu cấu tạo, nguyên lý làm việc, quy trình bảo dưỡng máy bơm khoan 12–P–160 National Oil Well, chuyên đề Tính toán, lựa chọn bình điều hoà cho máy bơm khoan 12– P–160 National Oil Well. Đồ án Nghiên cứu cấu tạo, nguyên lý làm việc, quy trình bảo dưỡng máy bơm khoan 12–P–160 National Oil Well, chuyên đề Tính toán, lựa chọn bình điều hoà cho máy bơm khoan 12– P–160 National Oil Well với mục đích đảm bảo an toàn sử dụng cho người và thiết bị, đồng thời nâng cao khả năng làm việc của toàn hệ thống máy bơm.
Lượt tải: 24 Điểm: 1 Dung lượng: 3,9MB
Đồ án Tính toán tổn hao áp suất trên tuyến ống từ RP2- mỏ Rồng về giàn CNTT số 2 mỏ Bạch Hổ
Đồ án Tính toán tổn hao áp suất trên tuyến ống từ RP2- mỏ Rồng về giàn CNTT số 2 mỏ Bạch Hổ. Ở Việt Nam, tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam - trong đó xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro đóng vai trò chủ đạo - là một thành phần quan trọng, hàng năm đóng góp đáng kể vào GDP toàn quốc. Công nghệ khai thác, thu gom và vận chuyển dầu khí tại các mỏ Bạch Hổ và mỏ Rồng của xí nghiệp đang được vận hành tốt tuy nhiên vẫn còn một số vấn đề cần được giải quyết. Điểm đặc trưng của dầu thô Việt Nam là có nhiệt độ đông đặc và hàm lượng parafin cao, điều này gây ảnh hưởng tới tốc độ dòng chảy, lưu lượng vận chuyển cũng như tăng chi phí cho quá trình bơm hút dầu. Sự lắng đọng parafin, sự có mặt đáng kể của chất gây mòn, hàm lượng nước và nhiều tạp chất cơ học gây ra hàng loạt các vấn đề liên quan đến quá trình vận hành và sự tồn tại của đường ống dẫn dầu.
Lượt tải: 24 Điểm: 1 Dung lượng: 1,4MB
Đồ án Tính toán thi công, lắp đặt tuyến ống dẫn dầu RP2 – UBN3
Đồ án Tính toán thi công, lắp đặt tuyến ống dẫn dầu RP2 – UBN3. Một trong những lĩnh vực quan trọng của nền công nghiệp dầu khí là vận chuyển dầu khí. Do phần lớn các giếng khai thác dầu khí ở nước ta là các giếng khai thác ở xa ngoài biển. Việc thu gom, vận chuyển đó dầu đòi hỏi một hệ thống ống dẫn lớn và yêu cầu làm việc hiệu quả, độ tin cậy cao. Vì vậy mọi tuyến ống được xây dựng phải tính toán thi công và lắp đặt chính xác đảm bảo cho quá trình vận hành.
Lượt tải: 36 Điểm: 1 Dung lượng: 539KB
Đồ án Nghiên cứu giải pháp thu gom vận chuyển hỗn hợp dầu khí bằng đường ống ở khu vực mỏ Nam Rồng - Đồi Mồi
Đồ án Nghiên cứu giải pháp thu gom vận chuyển hỗn hợp dầu khí bằng đường ống ở khu vực mỏ Nam Rồng - Đồi Mồi. Những năm gần đây các mỏ mới phát hiện có trữ lượng không lớn, chính vì vậy mà việc khai thác sao cho có hiệu quả rất quan trọng. Việc khai thác, vận chuyển dầu khí luôn thu hút khá nhiều các công trình nghiên cứu. Vừa qua mỏ Nam Rồng – Đồi Mồi đã được đưa vào khai thác và mới hoàn thành giai đoạn khơi dòng sản phẩm, việc nghiên cứu giải pháp thu gom vận chuyển hợp lý tại đây sẽ giúp tiết kiệm được rất nhiều chi phí đầu tư về khai thác, vận chuyển cũng như chi phí nhân lực.
Lượt tải: 31 Điểm: 1 Dung lượng: 1,07MB
Bài giảng Công nghệ khai thác Dầu khí - Khoa Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí Trường Đại học Bách khoa Tp. Hồ Chí Minh
Bài giảng Công nghệ khai thác Dầu khí - Khoa Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí Trường Đại học Bách khoa Tp. Hồ Chí Minh (Giới thiệu các nguyên tắc cơ bản trong công nghệ khai thác dầu khí bao gồm kỹ thuật hoàn thiện giếng khai thác, công nghệ và kỹ thuật tác động lên vỉa, các phương pháp khai thác dầu khí, công nghệ và kỹ thuật thu hồi dầu thứ cấp, các phương pháp thiết kế và tối ưu hóa khai thác dầu khí từ các mỏ dầu hoặc từ các giếng khai thác dầu riêng biệt).
Lượt tải: 52 Điểm: 1 Dung lượng: 21,6MB
Lý thuyết về Địa vật lý giếng khoan của Công ty dầu khí sông Hồng - PetroVietnam Exploration Production Corporation - PVEP SONGHONG Co, Ltd
Lý thuyết về Địa vật lý giếng khoan của Công ty dầu khí sông Hồng - PetroVietnam Exploration Production Corporation - PVEP SONGHONG Co, Ltd
Lượt tải: 15 Điểm: 1 Dung lượng: 5,68MB
Giới thiệu về hệ thống khai thác khí, thiết bị khoan, địa vật lý của Công ty dầu khí sông Hồng
Giới thiệu về hệ thống khai thác khí, thiết bị khoan, địa vật lý của Công ty dầu khí sông Hồng - PetroVietnam Exploration Production Corporation - PVEP SONGHONG Co, Ltd
Lượt tải: 10 Điểm: 1 Dung lượng: 1,1MB
OYONG GAS AND OIL FIELD DEVELOPMENT PROJECT IN THE REPUBLIC OF INDONESIA
OYONG GAS AND OIL FIELD DEVELOPMENT PROJECT IN THE REPUBLIC OF INDONESIA
Lượt tải: 0 Điểm: 1 Dung lượng: 3,1MB
Original porosity
Original porosity
Lượt tải: 0 Điểm: 1 Dung lượng: 971KB
File lập bản đồ và mặt cắt - Đồ án môn học Địa chất Dầu - Đại học Mỏ Địa chất
File lập bản đồ và mặt cắt - Đồ án môn học Địa chất Dầu - Đại học Mỏ Địa chất
Lượt tải: 30 Điểm: 1 Dung lượng: 71,5MB
Tài liệu giới thiệu về Hydrat khí - Băng cháy - Nguồn năng lượng tương tai
Tài liệu giới thiệu về Hydrat khí - Băng cháy - Nguồn năng lượng tương tai
Lượt tải: 13 Điểm: 1 Dung lượng: 1,3MB
Bảng niên biểu địa chất mới nhất - INTERNATIONAL STRATIGRAPHIC CHART - International Commission on Stratigraphy - Bảng màu địa chất mới nhất
Bảng niên biểu địa chất mới nhất - INTERNATIONAL STRATIGRAPHIC CHART - International Commission on Stratigraphy - Một trong những tài liệu gối đầu nằm của các nhà Địa chất - Bảng màu địa chất mới nhất
Lượt tải: 102 Điểm: 1 Dung lượng: 359KB
Giáo trình Dung dịch khoan và xi măng
Giáo trình Dung dịch khoan và xi măng
Lượt tải: 26 Điểm: 1 Dung lượng: 5,7MB
Các bể trầm tích Kainozoi ở Việt Nam - Cơ chế hình thành và kiểu bể
Các bể trầm tích Kainozoi nối liền với nhau thành một dải từ Bắc xuống Nam và chiếm phần thềm lục địa của Việt Nam và một phần biển sâu trên Biển Đông, và hai vịnh lớn trên cùng biển là Vịnh Bắc Bộ và Vịnh Thái Lan. Ngoài ra còn nằm dọc theo hai đồng bằng lớn ở phía Bắc là đồng bằng sông Hồng và phía Nam là đồng bằng sông Cửu Long. Móng nứt nẻ là thành hệ chứa dầu khí rất đặc biệt, tầng chứa dày, dạng khối, bản thân đá matrix không chứa dầu, và không có độ thấm khung đá đối với dầu, nhưng dầu lại tập trung trong các hốc, vi rãnh rửa lũa và đặc biệt là trong các nứt gãy hở, tạo độ rỗng và độ thấm thứ sinh, vì thế chúng thường phân bố không đều, cơ chế dòng chảy cũng khác nhau, sản lượng giữa các giếng dao động lớn, tính phân đới cũng khác nhau giữa các khối trong một mỏ, và ranh giới dầu-nước có khi không được duy trì ở cùng chiều sâu. Đặc biệt là có hiện tượng lực mao dẫn chi phối hoạt động của hệ vi nứt nẻ trong cơ chế cho dòng. Kết quả nghiên cứu tính bất đồng nhất và xu thế phân bố những đới có khả năng cho dòng và có hệ số sản phẩm cao sẽ là tiền đề quan trọng trong tìm kiếm và khai thác dầu khí.
Lượt tải: 13 Điểm: 2 Dung lượng: 2,47MB
Địa chất và tài nguyên Dầu khí Việt Nam - quyển sách gối đầu nằm của dân Dầu khí!
Địa chất và tài nguyên Dầu khí Việt Nam - quyển sách gối đầu nằm của dân Dầu khí!
Lượt tải: 62 Điểm: 1 Dung lượng: 69,6MB
Giáo trình Thạch học đá trầm tích
Giáo trình Thạch học đá trầm tích - TS Nguyễn Thị Ngọc Lan - Bộ môn Trầm tích, Khoa Địa chất Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP. Hồ Chí Minh
Lượt tải: 48 Điểm: 2 Dung lượng: 172MB
Tính toán tường chắn đất theo trạng thái giới hạn với sự hỗ trợ của phần mềm địa kỹ thuật chuyên dùng
Tính toán tường chắn đất theo trạng thái giới hạn với sự hỗ trợ của phần mềm địa kỹ thuật chuyên dùng. Từ phân tích kết quả, ta có thể tiếp cận đầy đủ hơn sự làm việc tổng thể của hệ tường - đất và có thể nhanh chóng chọn được phương án tối ưu khi thiết kế một tường chắn đất. Điều này cũng rất cần thiết cho công tác thiết kế tường chắn trong thực tế.
Lượt tải: 37 Điểm: 1 Dung lượng: 1,7MB
Tài liệu tham khảo về các phương pháp gia cố nền đất yếu bằng vải địa kỹ thuật, lưới địa kỹ thuật – so sánh với một số phương pháp củ.
Tài liệu tham khảo về các phương pháp gia cố nền đất yếu bằng vải địa kỹ thuật, lưới địa kỹ thuật – so sánh với một số phương pháp củ.
Lượt tải: 33 Điểm: 1 Dung lượng: 5,1MB
Giáo trình sinh thái môi trường học cơ bản và sinh thái môi trường học ứng dụng
Giáo trình sinh thái môi trường học cơ bản và sinh thái môi trường học ứng dụng - Tiến sỹ Ngô An . Sinh thái môi trường là môn học thuộc ngành môi trường học. Nó nghiên cứu mối quan hệ tương tác không chỉ giữa các cá thể sinh vật, mà còn giữa tập thể, giữa cộng đồng với các điều kiện môi trường tự nhiên bao quanh nó. Sinh thái môi trường ngoài nhiệm vụ của môi trường sinh thái học cổ điển còn tập trung vào mối quan hệ giữa con người và môi trường sống thông qua các hoạt động công , nông nghiệp, khai thác tài nguyên, hoạt động văn hoá xã hội. Sinh thái học môi trường là gạch nối giữa sinh thái học cổ điển và môi trường học.
Lượt tải: 79 Điểm: 1 Dung lượng: 12,5MB
Giáo trình Quản lý nguồn nước
Giáo trình Quản lý nguồn nước - chuyên ngành quản lý đất đai của Trường đại học Nông nghiệp I - Hà Nội. Giáo trình dùng để giảng dạy cho ngành Quản lý đất đai, đồng thời có thể làm tài liệu tham khảo cho các cán bộ quản lý về tài nguyên nước phục vụ khai thác sử dụng đất đai.
Lượt tải: 43 Điểm: 1 Dung lượng: 4,4MB
Giáo trình đáng giá tác động môi trường toàn tập
Giáo trình đáng giá tác động môi trường toàn tập
Lượt tải: 30 Điểm: 1 Dung lượng: 1,7MB
Bài giảng Địa chất thủy văn đại cương
Bài giảng Địa chất thủy văn đại cương - sưu tầm
Lượt tải: 39 Điểm: 1 Dung lượng: 4,5MB
Tài liệu về ISO 9001: 2008 song ngữ Anh - Việt
Tài liệu về ISO 9001: 2008 song ngữ Anh - Việt
Lượt tải: 8 Điểm: 1 Dung lượng: 950KB
Giáo trình lớp học Các hệ thống quản lý môi trường ISO 14001
Giáo trình lớp học Các hệ thống quản lý môi trường ISO 14001
Lượt tải: 41 Điểm: 1 Dung lượng: 629KB
Tài liệu tìm hiểu về cơ sở công nghệ môi trường
Tài liệu tìm hiểu về cơ sở công nghệ môi trường, có thể xem như một giáo trình Cơ sở công nghệ môi trường
Lượt tải: 7 Điểm: 1 Dung lượng: 1,23MB
Giáo trình, sách Môi trường và phát triển bền vững dùng cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng
Giáo trình Môi trường và phát triển bền vững dùng cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng - Nguyễn Đình Hòe, Nhà xuất bản Giáo dục
Lượt tải: 62 Điểm: 1 Dung lượng: 1,1MB
Giới thiệu các dự án CDM điển hình trong nước và trên thế giới
Giới thiệu các dự án CDM điển hình trong nước và trên thế giới
Lượt tải: 12 Điểm: 1 Dung lượng: 134KB
Luận văn Đánh giá và nâng cấp Hệ thống Quản lý Môi trường theo tiêu chuẩn ISO14001:1996 của Công ty cổ phần Khu công nghiệp Tân Tạo lên tiêu chuẩn ISO14001:2004
Luận văn Đánh giá và nâng cấp Hệ thống Quản lý Môi trường theo tiêu chuẩn ISO14001:1996 của Công ty cổ phần Khu công nghiệp Tân Tạo lên tiêu chuẩn ISO14001:2004
Lượt tải: 16 Điểm: 1 Dung lượng: 188KB
Bài giảng Độc học môi trường
Bài giảng Độc học môi trường của ThS. Đoàn Thị Thái Yên - Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường, Đại học bách khoa Hà Nội. Độc học môi trờng là một ngành nghiên cứu quan hệ các tác chất có hại trong môi trường tự nhiên (nguồn gốc, khả năng ứng dụng, sự xuất hiện, đào thải, huỷ diệt…) và phương thức hoạt động của chúng trong môi trường. Độc học môi trường hướng về mối quan hệ giữa tác chất, cấu trúc của tác chất ảnh hưởng có hại của chúng đối với các cơ thể sống.
Lượt tải: 43 Điểm: 1 Dung lượng: 316KB
Tài liệu toàn tập về An toàn lao động trong xây dựng
Tài liệu toàn tập về An toàn lao động trong xây dựng: An toàn - VSLĐ đối với tài xế xe tải các loại, An toàn Lao động đối với công việc đào đất thủ công, An toàn lao động đối với công việc sơn, An toàn lao động đối với thợ lợp mái, An toàn lao động khi áp dụng, An toàn Lao động khi sử dụng dụng cụ cầm tay chạy bằng điện, An toàn Lao động khi vận hành máy nâng, An toàn Lao động khi vận hành trộn bê tông, An toàn lao động vận hành cần trục tháp di động, An toàn Lao động vận hành máy đóng cọc, An toàn Vệ sinh Lao động đối với công nhân bốc xếp thủ công, An toàn vệ sinh lao động đối với tài xế máy ủi, An toàn vệ sinh lao động đối với tài xế máy xúc, An toàn Vệ sinh Lao động đối với tài xế xe cần cẩu, An toàn vệ sinh lao động đối với thợ điện, An toàn Vệ sinh Lao động đối với thợ hàn cắt OXY, An toàn Vệ sinh Lao động đối với thợ hàn điện, An toàn Vệ sinh Lao động đối với thợ sử dụng máy cưa đĩa, An toàn Vệ sinh Lao động đối với thợ vận hành máy nén khí, An toàn Vệ sinh Lao động đối với thợ xây, An toàn Vệ sinh Lao động khi làm việc ở trạm trộn bê tông, An toàn Vệ sinh Lao động khi làm việc trên cao, An toàn Vệ sinh Lao động khi vận hành máy phát điện
Lượt tải: 43 Điểm: 1 Dung lượng: 125,56KB
Từ điển thuật ngữ Môi trường
Từ điển thuật ngữ chuyên ngành Môi trường Anh - Việt, Từ điển thuật ngữ chuyên ngành Môi trường Việt - Việt
Lượt tải: 20 Điểm: 1 Dung lượng: 1,93MB
Từ điển Môi trường - Từ điển Anh Việt Môi trường
Từ điển chuyên ngành Môi trường, từ điển Anh - Việt chuyên ngành Môi trường
Lượt tải: 20 Điểm: 1 Dung lượng: 562KB
Bài giảng về Công nghệ xử lý chất thải rắn
Bài giảng về Công nghệ xử lý chất thải rắn của Bộ môn Kỹ thuật môi trường, Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Huế
Lượt tải: 32 Điểm: 1 Dung lượng: 508KB
Bài giảng Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại
Bài giảng Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại - Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường, Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Lượt tải: 76 Điểm: 1 Dung lượng: 1,08MB
Đề tài nghiên cứu Công nghệ đốt một số loại chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại trên lò đốt nhiệt phân tĩnh
Đề tài nghiên cứu Công nghệ đốt một số loại chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại trên lò đốt nhiệt phân tĩnh: Tập trung nghiên cứu công nghệ đốt để xử lý một số chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại phổ biến hiện nay. Kết quả là xây dựng được các công thức thực nghiệm để tính toán, thiết kế lò đốt đạt hiệu quả đốt cao đồng thời đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế - môi trường.
Lượt tải: 22 Điểm: 1 Dung lượng: 16KB
Đề tài Tính toán chi phí thu gom vận chuyển chất thải rắn thông thường trên địa bàn quận 8 thành phố Hồ Chí Minh
Đề tài Tính toán chi phí thu gom vận chuyển chất thải rắn thông thường trên địa bàn quận 8 thành phố Hồ Chí Minh - Khoa Công nghệ Môi trường, Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh
Lượt tải: 64 Điểm: 1 Dung lượng: 83KB
Giáo trình lớp đào tạo Quản lý chất thải rắn đô thị dành cho cán bộ kỹ thuật
Giáo trình lớp đào tạo Quản lý chất thải rắn đô thị dành cho cán bộ kỹ thuật - Khoa Công nghệ và Quản lý môi trường, Đại học Văn Lang
Lượt tải: 46 Điểm: 1 Dung lượng: 4,57MB
Tổng luận về Công nghệ Xử lý Chất thải rắn của một số nước và ở Việt Nam
Tổng luận về Công nghệ Xử lý Chất thải rắn của một số nước và ở Việt Nam - ThS. Trần Quang Ninh - Trung tâm Thông tin KH&CN Quốc gia
Lượt tải: 92 Điểm: 1 Dung lượng: 65KB
Tài liệu tham khảo về các phương pháp xử lý chất thải rắn công nghiệp và chất thải rắn nguy hại
Tài liệu tham khảo về các phương pháp xử lý chất thải rắn công nghiệp và chất thải rắn nguy hại (Phương pháp cơ học, phương pháp hóa học và hóa lý, phương pháp nhiệt, phương pháp ổn định hóa rắn, bãi chôn lấp, phương pháp sinh học, khả năng sử dụng các kỹ thuật xử lý).
Lượt tải: 29 Điểm: 1 Dung lượng: 4.5MB
Luận văn tốt nghiệp Khảo sát đánh giá tình hình quản lý chất thải rắn ở 20 bệnh viện tại tinh Gia Lai
Luận văn tốt nghiệp Khảo sát đánh giá tình hình quản lý chất thải rắn ở 20 bệnh viện tại tinh Gia Lai (Đánh giá hiện trạng thu gom và xử lý chất thải rắn tại một số bệnh viện trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Luận văn tốt nghiệp Khảo sát đánh giá tình hình quản lý chất thải rắn ở 20 bệnh viện tại tinh Gia Lai), đề xuất các biện pháp để thu gom và xử lý chất thải rắn bệnh viện phù hợp với điều kiện tỉnh.
Lượt tải: 75 Điểm: 1 Dung lượng: 127KB
Kết cấu bãi chôn lấp chất thải rắn
Kết cấu bãi chôn lấp chất thải rắn
Lượt tải: 14 Điểm: 1 Dung lượng: 202KB
Tài liệu tìm hiểu về Cơ chế phát triển sạch (Clean Development Mechanism - CDM)
Tài liệu tìm hiểu về Cơ chế phát triển sạch (Clean Development Mechanism - CDM). Đây là một môn mới của ngành Quản lý môi trường, có liên quan đến sự biến đổi khí hậu toàn cầu.
Lượt tải: 11 Điểm: 1 Dung lượng: 9MB
Bài giảng môn Quản lý Tài nguyên nước và bộ đề thi vấn đáp cùng đáp án để tham khảo
Bài giảng môn Quản lý Tài nguyên nước và bộ đề thi vấn đáp cùng đáp án để tham khảo của của GV Dư Ngọc Thành - Bộ môn Quản lý Môi trường, Khoa Tài nguyên và Môi trường - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
Lượt tải: 42 Điểm: 1 Dung lượng: 215KB
Bài giảng Phân tích môi trường
Bài giảng Phân tích môi trường (Cung cấp kiến thức về: Chỉ thị môi trường, Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng môi trường, Phương pháp xử lý và phân tích các thông số chất lượng môi trường, Đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng trong phân tích môi trường)
Lượt tải: 18 Điểm: 1 Dung lượng: 103KB
Tài liệu tìm hiểu về Quản lý chất thải nguy hại
Tài liệu tìm hiểu về Quản lý chất thải nguy hại
Lượt tải: 18 Điểm: 1 Dung lượng: 5,5MB
Tài liệu về Quản lý chất thải rắn sinh hoạt
Tài liệu tìm hiểu về quản lý chất thải rắn
Lượt tải: 23 Điểm: 1 Dung lượng: 2,5MB
Giáo trình Quan trắc môi trường
Giáo trình Quan trắc môi trường của Cục Bảo vệ môi trường
Lượt tải: 11 Điểm: 1 Dung lượng: 500KB
Tài liệu hướng dẫn về Kiểm toán môi trường
Tài liệu hướng dẫn về Kiểm toán môi trường
Lượt tải: 25 Điểm: 1 Dung lượng: 1000KB
Luận văn tốt nghiệp Ứng dụng GIS trong phân cấp xung yếu lưu vực tại xã Hiếu huyện Kon Plong tỉnh Kon Tum
Luận văn tốt nghiệp Ứng dụng GIS trong phân cấp xung yếu lưu vực tại xã Hiếu huyện Kon Plong tỉnh Kon Tum
Lượt tải: 24 Điểm: 1 Dung lượng: 5MB
Tài liệu hướng dẫn học GIS - hệ thống thông tin địa lý
Tài liệu tổng hợp dành cho người học GIS: thu thập dữ liệu, số hóa bằng phần mềm, ứng dụng đất trong quản lý đất đai và đất nông nghiệp, quản lý giống cây trồng, ô nhiễm môi trường,...
Lượt tải: 42 Điểm: 1 Dung lượng: 1500KB
Tài liệu tổng hợp phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu và ứng dụng GIS trong các lãnh vực, đặc biệt trong quản lý tài nguyên môi trường
Tập giáo trình này được thực hiện trên cơ sở tổng hợp của nhiều tài liệu trong và ngoài nước của nhiều tác giả nhằm mục đich cung cấp cho các sinh viên một tài liệu tổng hợp để phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu và ứng dụng GIS trong các lãnh vực, đặc biệt trong quản lý tài nguyên môi trường.
Lượt tải: 38 Điểm: 1 Dung lượng: 5000KB
Ứng dụng GIS và phần mềm MapInfo thành lập bản đồ
Tài liệu hướng dẫn ứng dụng GIS và phần mềm MapInfo thành lập bản đồ. Tài liệu trình bày theo từng bước với hình ảnh cụ thể giúp người thực hành không cần nắm vững hết kiến thức MapInfo cũng có thể dễ dàng thực hiện được.
Lượt tải: 49 Điểm: 1 Dung lượng: 3000KB
Phần mềm ESRI ArcGIS 9.3 (ArcInfo) + Crack
ArcInfo là phần mềm GIS đầy đủ nhất. ArcInfo bao gồm tất cả các chức năng của ArcView lẫn ArcEditor, các tính năng cao cấp trong xử lý dữ liệu không gian và khả năng chuyển đổi dữ liệu. Người dùng GIS chuyên nghiệp sử dụng ArcInfo để thực hiện toàn bộ các mảng công việc như xây dựng dữ liệu, mô hình hóa, phân tích, hiển thị bản đồ trên màn hình máy tính và xuất bản bản đồ ra các phương tiện khác nhau.
Lượt tải: 46 Điểm: 1 Dung lượng: 3,7GB
Việt hóa phần mềm MapInfo
Việt hóa phần mềm MapInfo trong 5 phút - rất thích hợp cho người mới bắt đầu làm quen với MapInfo
Lượt tải: 87 Điểm: 1 Dung lượng: 200KB
Tài liệu hướng dẫn thực hành Bản đồ học và Hệ thống thông tin địa lý - GIS
Tài liệu hướng dẫn thực hành Bản đồ học và Hệ thống thông tin địa lý - GIS bằng phần mềm MapInfo của Khoa Môi trường - Đại học Khoa học Tự nhiện Tp. HCM (Trần Tuấn Tú, Hà Quang Hải)
Lượt tải: 35 Điểm: 1 Dung lượng: 5000KB
Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư tăng độ sâu khai thác đến mức -60m mỏ đá xây dựng Tân Bản Đồng Nai
Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư tăng độ sâu khai thác đến mức -60m mỏ đá xây dựng Tân Bản Đồng Nai, công suất 1.800.000 m3/năm
Lượt tải: 34 Điểm: 1 Dung lượng: 200000Byte
Đồ án Đất Loess và ý nghĩa đối với địa chất công trình
Đồ án Đất Loess và ý nghĩa đối với địa chất công trình của sinh viên Trường Đại học Bách Khoa TP. HCM (Loess nguồn gốc gió đã được phát hiện từ lâu ở Châu Âu trên vùng ngoại vi băng hà và trên vùng Đông Nam sa mạc Gobi thuộc lãnh thổ Trung Quốc. Vào khoảng đầu thập niên thứ 8 thế kỷ XX, đất Loess đã được phát hiện ở Việt Nam do kết quả nhiều năm đẩy mạnh nghiên cứu địa chất Đệ Tứ)
Lượt tải: 13 Điểm: 1 Dung lượng: 1500KB
Đồ án Xử lý nền đất yếu bằng bấc thấm ngang (SB-D) thay cho lớp đệm cát
Đồ án Xử lý nền đất yếu bằng bấc thấm ngang (SB-D) thay cho lớp đệm cát - sinh viên Trường Đại học Bách Khoa TP. HCM (Phương pháp xử lý nền đất yếu bằng SBD thay lớp đệm cát cũng là một trong những phương pháp đã được đưa vào sử dụng thay thế gần đây, do nhu cầu về cát ngày một khan hiếm và do nhu cầu về môi trường, đảm bảo lợi ích về kinh tế cũng như tính hiệu quả cao của bấc thấm so với đệm cát).
Lượt tải: 90 Điểm: 1 Dung lượng: 2500KB
Đồ án Điều kiện Địa chất thủy văn - lượng nước vào moong KT mỏ Thạch Khê
Đồ án Điều kiện Địa chất thủy văn - lượng nước vào moong KT mỏ thạch khê của sinh viên Trường Đại học Bách Khoa TP. HCM (Đánh giá điều kiện địa chất thủy văn và lượng nước chảy vào moong khai thác theo tài liệu của KS Bùi Quang Ngon).
Lượt tải: 19 Điểm: 1 Dung lượng: 5000KB
Đồ án Phương pháp trộn đất - xi măng
Đồ án môn học Phương pháp trộn đất - xi măng của sinh viên Đại học bách Khoa TP.HCM (Với những loại đất yếu có tính nén lún mạnh và thường không ổn định gây thiệt hại cho công trình, khi xây dựng công trình thường phải sử dụng các giải pháp móng sâu như cọc đóng, cọc ép, cọc khoan nhồi... Các phương pháp này chi phí cao và đôi khi ảnh hưởng xấu đến môi trường xung quanh. Để khắc phục các nhược điểm trên nhiều nước trên thế giới đã áp dụng phương pháp trộn đất - xi măng tại chỗ để xử lý loại đất yếu này)
Lượt tải: 60 Điểm: 1 Dung lượng: 1000KB
Đồ án Gia cố nền đất yếu bằng bấc thấm
Đồ án Gia cố nền đất yếu bằng bấc thấm sinh viên Đại học Bách khoa TP. HCM (Nền đất yếu là một trong những vấn đề mà các công trình xây dựng thường gặp.Cho đến nay ở nước ta,việc xây dựng trên nền đất yếu vẫn là một vấn đề tồn tại và là một bài toán khó đối với người xây dựng,đặt ra nhiều vấn đề phức tạp cần được nghiên cứu xử lý nghiêm túc nhằm đảm bảo sự ổn định và độ lún an toàn của công trình. Gia cố nền đất yếu bằng bấc thấm là một trong những phương pháp đang được áp dụng hiện nay và đã được thực tế đánh giá là phương pháp có hiệu quả và rất kinh tế).
Lượt tải: 148 Điểm: 1 Dung lượng: 4000KB
Đồ án môn học Ứng dụng công nghệ bêtông đầm lăn (RCC) thiết kế cấp phối RCC cho đập thuỷ điện đồng nai 4
Đồ án Ứng dụng công nghệ bêtông đầm lăn (RCC) thiết kế cấp phối RCC cho đập thuỷ điện đồng nai 4 - sinh viên Đại học Bách Khoa Tp. HCM (Trong vòng khoảng 4 thập kỷ qua trên thế giới đã có khoảng 176 đập có độ cao trên 50 m được xây dựng bằng công nghệ bê tông đầm lăn (RCC). Đây là công nghệ thi công đập bê tông dựa trên nguyên lý thi công đập đất sử dụng thiết bị vận chuyển, rải và lèn chặt có công suất lớn. Hỗn hợp bê tông có hàm lượng chất kết dính thấp và độ ẩm nhỏ được lèn chặt bằng lu rung. Tốc độ thi công nhanh, giá thành rẻ là những ưu việt của loại hình công nghệ này so với công nghệ thi công đập bê tông thường đã biến công nghệ RCC trở nên phổ biến).
Lượt tải: 27 Điểm: 1 Dung lượng: 13MB
Đồ án Tính toán và thiết kế sơ bộ móng cọc khoan nhồi
Đồ án Tính toán và thiết kế sơ bộ móng cọc khoan nhồi - Sinh viên Đại học Bách Khoa TP. HCM (Cọc khoan nhồi được sử dụng trong trường hợp tải trọng công trình lớn (nhà cao tầng, cầu,....) và công trình xây dựng khu dân cư, khi mà các giải pháp về móng nông và móng sâu không thể đáp ứng. Ở nước ta, các công trình nhà cao tầng đã được xây dựng trong các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh hầu hết đều dùng móng cọc nhồi. Thực tế cho thấy việc sử dụng móng cọc nhồi cho nhà cao tầng là hợp lý).
Lượt tải: 213 Điểm: 1 Dung lượng: 2000KB
Đồ án Ứng dụng lưới một trục trong thiết kế tường chắn có cốt
Đồ án Ứng dụng lưới một trục trong thiết kế tường chắn có cốt - sinh viên Đại học Bách Khoa TP. HCM (làm sáng tỏ nguyên lý tính toán cũng như phương pháp thi công Tường chắn đất có cốt bằng lưới địa kỹ thuật. Đồng thời so sánh hai giải pháp Tường chắn đất có cốt bằng lưới địa kỹ thuật và Tường chắn đất có cốt bằng Bêtông cốt thép).
Lượt tải: 34 Điểm: 1 Dung lượng: 16MB
Đồ án Tính toán và thiết kế xử lý nền đất yếu bằng cọc cát
Đồ án Tính toán và thiết kế xử lý nền đất yếu bằng cọc cát - Sinh viên Đại học Bách Khoa (Cơ sở lý thuyết về trình tự tính toán và thiết kế cọc cát; những ưu điểm, hiệu quả cũng như phạm vi ứng dụng cọc cát ở nước ta. Trong đó có một số phần là dựa vào kinh nghiệm của các thầy cũng như là qua sự tìm hiểu sách vở. Do thời gian có hạn nên không thể sử dụng tất cả những gì nêu ra để áp dụng vào những trường hợp cụ thể, mà chỉ lấy những phần quan trọng để áp dụng. Kết quả những nghiên cứu cơ bản đã nêu ra trong phần này có thể sử dụng trong thiết kế, giúp cho các nhà thiết kế tìm được phương pháp tối ưu để xử lý nền đất yếu).
Lượt tải: 230 Điểm: 1 Dung lượng: 3000KB
Đồ án Nghiên cứu sự biến đổi trạng thái ứng suất xung quanh công trình ngầm và một số bài toán tính ổn định
Đồ án Nghiên cứu sự biến đổi trạng thái ứng suất xung quanh công trình ngầm và một số bài toán tính ổn định - sinh viên Trường đại học Bách Khoa TP. HCM (Phân tích lý thuyết xây dựng các mô hình cơ bản, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng và giới thiệu một số mô hình tính toán thông dụng trong việc giải bài toàn biến đổi trạng thái ứng suất của khối đá xung quanh công trình ngầm)
Lượt tải: 32 Điểm: 1 Dung lượng: 60MB
Learning about “Ground improvement by CDM columns method”
Learning about “Ground improvement by CDM columns method” - sinh viên Trường Đại học Bách Khoa TP. HCM (Nghiên cứu 1 số vấn đề: Tổng rà soát đất mềm và lý thuyết hợp nhất của đất; nhìn chung, nghiên cứu các giải pháp của giải pháp xử lý đất nền mềm như hiện nay; trình bày các lý thuyết cơ bản của xi măng trộn sâu (CDM), giải pháp.
Lượt tải: 10 Điểm: 1 Dung lượng: 4000KB
Đồ án Quang trắc chuyển vị ngang
Đồ án Quang trắc chuyển vị ngang của sinh viên Trường Đại học Bách Khoa TP. HCM (Ứng công nghệ quan trắc Địa kỹ thuật trong thi công xây dựng công trình có thể dự báo và phòng ngừa sự cố cho chính công trình đang thi công cũng như các công trình lân cận; góp phần vào điều chỉnh biện pháp kỹ thuật thi công công trình, điều chỉnh hồ sơ thiết kế cho phù hợp điều kiện thực tế; tạo cơ sở, bằng chứng kỹ thuật để giải quyết tranh chấp pháp lý xảy ra khi có khiếu kiện hư hỏng công trình do xây dựng công trình khác)
Lượt tải: 30 Điểm: 1 Dung lượng: 1000KB