Jump to content


Tin học, English và Internet - Tin học trong địa chất - Địa Tin học


Diễn đàn con

Những vấn đề chung về Tin học trong Địa chất

Tổng quan về các ứng dụng của Tin học vào ngành Địa chất của chúng ta!

 • 36 Chủ đề
 • 87 Trả lời
Cơ bản về Tin hoc - last post by trankhanhchi1221

Software Địa chất, xây dựng và môi trường


 1. Xử lý ảnh viễn thám,
 2. Công nghệ GIS,
 3. Phần mềm trắc địa,
 4. MapInfo và MapBasic,
 5. MicroStation,
 6. Các phần mềm khác

Tổng hợp các phầm mềm chuyên ngành.

 • 252 Chủ đề
 • 960 Trả lời
VĐMap công cụ hỗ trợ biên t... - last post by anhcaokeu

Tin học và Internet


 1. Hệ điều hành,
 2. Security - AntiVirus,
 3. Internet-Mail-Chat,
 4. Software-Thủ thuật,
 5. Giới thiệu web hay,
 6. Open-Source Zone,
 7. Web Design

Các vấn đề Internet, phần mềm, thủ thuật,...

 • 1,296 Chủ đề
 • 680 Trả lời
Google đánh giá một bài con... - last post by phanhuyentrang

Câu lạc bộ English for Everyone

Nào cùng trao dồi English nhá các nhà Địa chất.

 • 54 Chủ đề
 • 86 Trả lời
Tự học tiếng anh - last post by remcualongan1