Jump to content


ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT, THẠCH HỌC, THẠCH ĐỊA HOÁ CÁC THÀNH TẠO MAGMA CỦA VỎ ĐẠI DƢƠNG (BỒN TÍCH CỰC SAU CUNG (ABAB) PHẦN PHÍA TÂY LÃNH THỔ MIỀN NAM VIỆT NAM


 • Bạn không được tạo chủ đề mới
 • Please log in to reply
No replies to this topic

#1 seanary

seanary

  Quản lý Box Dầu khí

 • Điều hành
 • 98 Bài viết:
 • Joined 12-November 08
 • Reputation: 21
  • Gender:Male
  • Đến từ:truong DHKHTN

  Posted 25 March 2015 - 11:22 PM

  ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT, THẠCH HỌC, THẠCH ĐỊA HOÁ CÁC THÀNH TẠO MAGMA CỦA VỎ ĐẠI DƯƠNG (BỒN TÍCH CỰC SAU CUNG. ABAB) PHẦN PHÍA TÂY LÃNH THỔ MIỀN NAM VIỆT NAM

  HUỲNH TRUNG, ĐINH QUỐC TUẤN

  Khoa Địa chất, Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM

  Tóm tắt
  Các thành tạo magma của bồn sau cung tuổi Paleozoi sớm (Huỳnh Trung, Nguyễn Kim Hoàng, Đinh Quang Sang 2013) đã được mô tả trong các công trình nghiên cứu năm 2010 -2013 và xác lập mô hình Ophiolit Kontum. Theo mô hình ophiolit của Moores, 1982, các thành tạo magma gồm : phun trào basalt bị biến đổi (đá lục, amphibolit) là apobasalt, spilit (hệ tầng Núi Vú). Các đá apopyroxenit phức hệ Ngọc Hồi, các đá diorite, granodiorit phức hệ Diên Bình bị biến đổi; các đá plagiogranit, apogranit của phức hệ Đại Lộc. Chúng đều bị biến đổi mạnh mẽ, plagiogranit chỉ còn sót lại rất ít. Khoáng vật phụ magnetit phổ biến, có mẫu đến 1594,6g/t. Ngoài ra còn có zircon, uraninit,…Tuổi của granitoit phức hệ Đại Lộc được xác định bằng phương pháp LA-ICP-MS, U-Pb là 426±9,9 triệu năm (Phạm Thị Thoa-2013). Các thành tạo secpentinit phức hệ Hiệp Đức bị ép trồi lên (protrusi) theo đứt gãy lớn. Theo mô hình ophiolit vùng lãnh thổ phía Tây Miền Nam Việt Nam với các thành tạo magma tương ứng có thể đối sánh với tổ hợp thạch kiến tạo của bồn tích cực sau cung (ABAB) của Kent C.Condie, 1988.


  GEOLOGICAL, PETROGRAPHICAL, AND PETROCHEMICAL CHARATERICTICS OF THE MAGMATIC FORMATIONS OF THE OCEANIC CRUST (ACTIVE BACK-ARC BASIN – ABAB) IN   SOUTHWEST VIETNAM

  Abstract
  The magmatic formations of the active back-arc basin of the early Paleozoic (Huynh Trung, Nguyen Kim Hoang, Dinh Quang Sang, 12/2013) were described in 2010 – 2013 and the Kontum ophiolite model  was determined in 2010. The ophiolit mode of Moores, 1982, magmatic formation includes: the metamorphosed basalt extrusives and their altered rocks (spilit, apobasalt,..); the  apopyroxenit of Ngoc Hoi complex; diorite, granodiorit of Dien Binh complex . Almost all rock of the complex were altrered as a result of the post magmatic process. The rocks of Dai Loc complex were also subjected to the contact metasomatic process of the yong intrusive formations. So, there remained very little of plagiogranite, the primary rocks, which are chief apogranite. The accessory minerals are magnetite up to about 1594 g/t0n, zircon, uraninit… Isotopic dating involed the LA-ICP-MS method with U-Pb = 426±9,9 MA (Pham Thi Thoa, 2013). The serpentinite of the Hiep Duc complex distributed along submeriduan, sublatitude faults. The ophiolit model in Southwest VietNam with the corresponding described magmatitc formations can be likened to the petrotectonic assemblage of the active back – arc basin (ABAB), Kent C.Condie, 1988.


  ___________________________________
  Email liên hệ: dqtuan@hcmus.edu.vn

  Attached Files


  Edited by seanary, 25 March 2015 - 11:23 PM.
  Kính mời các đồng nghiệp xa gần đóng góp cho cuộc thi Chất Động Pangaea lần thứ XIII - năm 2016 Thời gian bắt đầu cuộc thi: 06/03/2016

  Facebook Comments  Bài viết tương tự Collapse