Jump to content


Không cho khách downdload file đính kèm


 • Bạn không được tạo chủ đề mới
 • Please log in to reply
No replies to this topic

#1 cafe_mot_minh_thoi

cafe_mot_minh_thoi

  Advanced Member

 • Thành viên
 • PipPipPipPip
 • 312 Bài viết:
 • Joined 29-January 04
 • Reputation: 14

  Posted 23 December 2005 - 07:57 PM

  Không cho khách downdload file đính kèm

  Mod này sẽ ko cho phép khách download file đính kèm với bài viết khi xem chủ đề.

  Mở ./sources/action_public/topics.php

  Tìm:

  if ( strstr( $html, '[attachmentid='.$row['attach_id'].']' ) )
                              {
                                  $html = str_replace( '[attachmentid='.$row['attach_id'].']', $tmp, $html );
                              }
                              else
                              {
                                  $temp_hold['thumb'] .= $tmp . ' ';
                              }
  

  Thay bằng:

  if ( strstr( $html, '[attachmentid='.$row['attach_id'].']' ) )
                              {
                                  if ($this->ipsclass->member['id'] == '' || $this->ipsclass->member['id'] == '0')
                                  {
                                      if ($shown == 1)
                                      {
                                          $html = str_replace("[attachmentid=".$row['attach_id']."]", "", $html);
                                      }
                                      else
                                      {
                                          $html = str_replace("[attachmentid=".$row['attach_id']."]", $this->ipsclass->lang['no_guest_attach'], $html);
                                          $shown = 1;
                                      }
                                  }
                                  else
                                  {
                                      $html = str_replace( '[attachmentid='.$row['attach_id'].']', $tmp, $html );
                                  }
                              }
                              else
                              {
                                  $temp_hold['thumb'] .= $tmp . ' ';
                              }
  

  Tìm:

  if ( strstr( $html, '[attachmentid='.$row['attach_id'].']' ) )
                              {
                                  $html = str_replace( '[attachmentid='.$row['attach_id'].']', $tmp, $html );
                              }
                              else
                              {
                                  $temp_hold['image'] .= $tmp . ' ';
                              }
  

  Thay bằng:

  if ( strstr( $html, '[attachmentid='.$row['attach_id'].']' ) )
                              {
                                  if ($this->ipsclass->member['id'] == '' || $this->ipsclass->member['id'] == '0')
                                  {
                                      if ($shown == 1)
                                      {
                                          $html = str_replace("[attachmentid=".$row['attach_id']."]", "", $html);
                                      }
                                      else
                                      {
                                          $html = str_replace("[attachmentid=".$row['attach_id']."]", $this->ipsclass->lang['no_guest_attach'], $html);
                                          $shown = 1;
                                      }
                                  }
                                  else
                                  {
                                      $html = str_replace( '[attachmentid='.$row['attach_id'].']', $tmp, $html );
                                  }
                              }
                              else
                              {
                                  $temp_hold['image'] .= $tmp . ' ';
                              }
  

  Tìm:

  if ( strstr( $html, '[attachmentid='.$row['attach_id'].']' ) )
                          {
                              $html = str_replace( '[attachmentid='.$row['attach_id'].']', $tmp, $html );
                          }
                          else
                          {
                              $temp_hold['attach'] .= $tmp;
                          }
  

  Thay bằng:

  if ( strstr( $html, '[attachmentid='.$row['attach_id'].']' ) )
                          {
                              if ($this->ipsclass->member['id'] == '' || $this->ipsclass->member['id'] == '0')
                              {
                                  if ($shown == 1)
                                  {
                                      $html = str_replace("[attachmentid=".$row['attach_id']."]", "", $html);
                                  }
                                  else
                                  {
                                      $html = str_replace("[attachmentid=".$row['attach_id']."]", $this->ipsclass->lang['no_guest_attach'], $html);
                                      $shown = 1;
                                  }
                              }
                              else
                              {
                                  $html = str_replace( '[attachmentid='.$row['attach_id'].']', $tmp, $html );
                              }
                          }
                          else
                          {
                              $temp_hold['attach'] .= $tmp;
                          }
  

  Tìm:

  if ( $temp_out )
                  {
                      $html = str_replace( "<!--IBF.ATTACHMENT_{$row[$type]}-->", $temp_out, $html );
                  }
  

  Thay bằng:

  if ( $temp_out )
                  {
                      if ($this->ipsclass->member['id'] == '' || $this->ipsclass->member['id'] == '0')
                      {
                          if ($shown == 1)
                          {
                              $html = str_replace( "<!--IBF.ATTACHMENT_{$row[$type]}-->", "", $html );
                          }
                          else
                          {
                              $html = str_replace( "<!--IBF.ATTACHMENT_{$row[$type]}-->", $this->ipsclass->lang['no_guest_attach'], $html );
                              $shown = 1;
                          }
                      }
                      else
                      {
                          $html = str_replace( "<!--IBF.ATTACHMENT_{$row[$type]}-->", $temp_out, $html );
                      }
                  }
  

  Mở ./sources/action_public/misc/attach.php

  Tìm:

  //-----------------------------------------
          // What to do..
          //-----------------------------------------
  

  Thêm phía trên:

  if ($this->ipsclass->member['id'] == '' || $this->ipsclass->member['id'] == 0)
          {
              $this->ipsclass->Error( array( 'LEVEL' => 1, 'MSG' => 'no_guest_attach' ) );
          }
  

  Mở ./cache/lang_cache/en/lang_error.php

  Thêm vào: (tùy dạng lang)

  'no_guest_attach' => 'Guests Are Not Allowed To View Or Download Attachments.',
  

  Mở ./cache/lang_cache/en/lang_topic.php

  Thêm vào: (tùy dạng lang)
  'no_guest_attach' => '<small><i>Guests Are Not Allowed To View Or Download Attachments.</i></small>',
  

  ♪ Hòan tất.  Kính mời các đồng nghiệp xa gần đóng góp cho cuộc thi Chất Động Pangaea lần thứ XIII - năm 2016 Thời gian bắt đầu cuộc thi: 06/03/2016

  Facebook Comments  Bài viết tương tự Collapse