Jump to content


Tài liệu toàn tập về Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng


 • Bạn không được tạo chủ đề mới
 • Please log in to reply
No replies to this topic

#1 chuayeulannao

chuayeulannao

  Super Member

 • Thành viên
 • PipPipPipPipPip
 • 511 Bài viết:
 • Joined 30-May 06
 • Reputation: 75
  • Gender:Male
  • Đến từ:ĐHKHTN TPHCM

  Posted 01 November 2008 - 06:20 PM

  DI SẢN THIÊN NHIÊN THẾ GIỚI

    

  VƯỜN QUỐC GIA PHONG NHA - KẺ BÀNG

    

  QUẢNG BÌNH - VIỆT NAM

    

            Lời giới   thiệu
  Mở   đầu
  Chương 1. Khái quát điều kiện   tự nhiên và kinh tế - xã hội vùng Phong Nha - Kẻ Bàng

     1.1.   Đặc điểm tự nhiên                                                                    

     1.1.1.   Vị trí địa lý và hành chính
  1.1.2. Địa   hình, địa mạo
  1.1.3. Thổ   nhưỡng                                                                    

     1.1.4.   Khí hậu                                                                                      

     1.1.5. Chế độ thuỷ văn                                                                        

     1.2. Đặc   điểm kinh tế xã hội
  1.2.1.   Đặc điểm các thôn trong vùng lõi
  1.2.2.   Đặc điểm các xã vùng đệm Vườn quốc gia
  1.2.3. Đặc   điểm văn hoá dân tộc                                                

     Chương 2. Lịch sử nghiên cứu và   xây dựng hồ sơ Vườn quốc gia - Di sản   thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng         

     2.1. Lịch sử thám hiểm hang   động                                                                    

     2.2. Lịch sử nghiên cứu   địa chất - địa mạo                                                        

     2.3. Lịch sử xây dựng hồ   sơ di sản thế giới                                                        

     2.4. Những nghiên cứu bổ sung   của hồ sơ di sản                                  

     Chương   3. Tính đa dạng địa chất và lịch   sử  phát triển vỏ Trái   đất vùng Phong Nha - Kẻ Bàng

     3.1. Địa tầng
  3.1.1. Paleozoi   hạ
  3.1.2. Paleozoi   thượng
  3.1.3. Mesozoi
  3.1.4.   Kainozoi                                                                                      

     3.2.   Magma                                                                                                  

     3.3. Khoáng sản                                                                                            

     3.3.1. Khoáng sản kim loại                                                                    

     3.3.2. Khoáng sản không kim loại                                              

     3.3.3. Khoáng sản nhiên liệu                                                                  

     3.3.4. Vật liệu xây   dựng và vật liệu khác                                        

     3.4. Cấu trúc địa   chất                                                                                   

     3.4.1. Cấu   trúc uốn nếp                                                                        

     3.4.2. Các hệ thống   đứt gãy                                                                  

     3.5. Lịch sử tiến hoá vỏ   Trái đất vùng Phong Nha - Kẻ Bàng                      

     Chương 4. Tính đa dạng   địa mạo                                                              

     4.1. Đặc điểm các   kiểu địa hình
  4.1.1. Địa   hình phi karst                                                            
  4.1.2. Địa hình karst                                                                              

     4.2. Tiến hoá địa   mạo vùng Phong Nha - Kẻ Bàng                                      

     4.2.1. Di tích   của quá trình tiến hoá địa hình                                            

     4.2.2. Tiến hoá địa mạo   của khu vực                                                      

     4.3. Một   số nhận xét so sánh với các khu vực karst trên   thế giới                

     Chương   5. Tính độc   đáo của hang động                                                    

     Chương   6. Tính đa dạng sinh học                                                            

     6.1. Đa dạng thảm   thực vật    

  6.1.1. Rừng kín thường   xanh nhiệt đới ẩm trên núi đá vôi dưới   độ cao 800m  

    

  6.1.2. Rừng kín thường   xanh nhiệt đới núi thấp trên núi đá vôi   độ cao trên 800m

    

  6.1.3. Rừng kín thường   xanh nhiệt đới ẩm trên núi đất   độ cao dưới 800m    

    

  6.1.4. Rừng kín thường   xanh nhiệt đới núi thấp trên núi đất   độ cao trên 800m

    

  6.1.5. Rừng thường xanh   bị tác động trên núi đá vôi                            

    

  6.1.6. Rừng thường xanh   bị tác động trên núi đất                      

    

  6.1.7. Cỏ, cây bụi,   cây gỗ rải rác trên đất đá vôi                      

    

  6.1.8. Cỏ, cây bụi,   cây gỗ rải rác trên núi đất                                      

    

  6.1.9. Rừng hành lang   bị ngập định kỳ                                                  

    

  6.1.10. Rừng tre nứa                                                                          

     6.1.11. Thảm cây nông nghiệp                                                            

     6.2. Đa dạng hệ   thực vật                                                                            

     6.2.1. Đa   dạng thành phần loài                                                            

     6.2.2. Đa dạng   về nguồn gen thực vật                                                  

     6.2.3. Đa dạng   về tài nguyên thực vật                                                  

     6.3. Đa dạng   hệ động vật
  6.3.1.   Tình trạng các loài động vật quý   hiếm
  6.3.2. Phân bố   động vật theo vùng                                          

     6.3.3. Phân bố   động vật theo sinh cảnh                                              

     6.3.4.  Đa dạng nhóm   Thú (Mammalia)                                  

     6.3.5. Đa dạng nhóm Chim (Aves)                                        

     6.3.6. Đa dạng nhóm Bò sát và Lưỡng cư (Reptilia   và Amphibia)  

     6.3.7. Đa   dạng nhóm Cá (Pisces)                                            

     6.3.8. Đa dạng nhóm Bướm                                                              

     Chương   7. Những giá trị nổi bật toàn cầu của   Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

     Văn   liệu                                                                                                    

     Phụ lục                                                                                                    

     A - Các loại bản đồ                                                                                   

     A1 - Bản   đồ địa chất                                                                          

     A2 - Bản đồ thảm thực vật rừng                                                        
  B - Các bản ảnh cổ sinh.                                                                            

     B1 - Hoá thạch Tay   cuộn                                                                      

     B2 - Hoá thạch Trùng   lỗ                                                        

     B3 - Hoá thạch San hô bốn tia                                                                                  

     B4 - Hoá thạch   Dạng lỗ tầng                                                    

     B5   - Hoá thạch Cá cổ và thực vật                                                      

     C - Các di tích khảo cổ và cổ sinh liên quan.                                

     D - Danh lục đa   dạng sinh học Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ   Bàng

     D1 - Danh lục   thực vật                                                                      

     D2 - Danh lục Thú                                                                  

     D3 - Danh lục Chim                                                                            

     D4 - Danh lục Bò sát                                                                          

     D5-   Danh lục Lưỡng cư                                                                      

     Tóm tắt tiếng Anh                                                                                  

          

    

  Kính mời các đồng nghiệp xa gần đóng góp cho cuộc thi Chất Động Pangaea lần thứ XIII - năm 2016 Thời gian bắt đầu cuộc thi: 06/03/2016

  Facebook Comments  Bài viết tương tự Collapse