Jump to content


Đề cương ôn tập môn KTCT


 • Bạn không được tạo chủ đề mới
 • Please log in to reply
29 replies to this topic

#1 phucsang

phucsang

  Admin sáng lập

 • Sáng lập
 • PipPipPipPipPip
 • 1,631 Bài viết:
 • Joined 05-November 03
 • Reputation: 122
  • Yahoo! Status:
  • Gender:Male
  • Đến từ:Khóa 98 - Đại học KHTN TPHCM
  • Interests:Địa chất.

  Posted 12 October 2005 - 09:41 AM

  Câu 1: Đối Tượng Nghiên Cứu Của Kinh Tế Học Chính Trị
  Câu 2 : Tái Sản Xuất Xã Hội Là Gì ?
  Câu 3 : Hàng Hóa Và Thuộc Tính Của Hàng Hóa? Tính Chất Hai Mặt Của Lao Động Sản Xuất Hàng Hóa ?Phân Biệt Lao Động Xã Hội – Lao Động Tư Nhân , Lao Động Giản Đơn – Lao Động Phức Tạp ?
  Câu 4: Trình Bày Nội Dung Yêu Cầu Và Tác Dụng Của Quy Luật Giá Trị ? Nội dung yêu cầu của quy luật giá trị :
  Câu 5: Sự Chuyển Hóa Thành Tư Bản ?
  Câu 6: Sản Xuất Giá Trị Thặng Dư – Quy Luật Kinh Tế Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Tư Bản ?
  Câu 7: Tích Lũy Tư Bản ? Quy Luật Tích Lũy Tư Bản ?
  Câu 8: Lợi Nhuận Bình Quân Và Giá Cả Sản Xuất ? Sự Hình Thành Giá Trị Thị Trường ? Cạnh Tranh Ngành ?Sự Chuyển Hóa Giá Trị Hàng Hóa Thành Giá Trị
  Câu 9: Tư Bản Cho Vay ,Lợi Tức ? Công Ty Cổ Phần ? Thị Trường Chứng Khoán ?
  Câu 10: Nêu Các Hình Thức Địa Tô ?
  Câu 11: Tăng Trưởng Kinh Tế Và Hiệu Quả Kinh Tế ?
  Câu 12 : Những Đặc Điểm Kinh Tế Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Tư Bản
  Câu 13: Trình Bày Tính Tất Yếu Khách Quan Của Sự Tồn Tại Nhiều Thành Phần Kinh Te Átrong Thời Kỳ Quá Độ Lên Cnxh Ơû Nước Ta ?
  Câu 14: Nêu Các Thành Phần Kinh Tế Và Phân Tích Vai Trò Của Mỗi Thành Phần Kinh Tế Trong Nền Kinh Tế Quá Độ Ơû Nước Ta Hiện Nay ?
  Câu 15: Nguyên Nhân Ra Đời , Bản Chất , Những Biểu Hiện Chủ Yếu Của Chủ Nghĩa Tư Bản Tư Bản Độc Quyền Nhà Nước ?
  Câu 16 : Tại Sao Phải Thực Hiện Công Nghiệp Hóa Hiện Đại Hóa Và Công Nghiệp Hoá Hiện Đại Hóa Nhằm Mục Đích Gì ?
  Câu 17: Nội Dung Chủ Yếu Của Công Nghiệp Hóa Hiện Đại Hóa Xã Hội Chủ Nghĩa , Vận Dụng Vào Điều Kiện Nước Ta Hiện Nay ?
  Câu 18: Phân Tích Những Điều Kiện Để Thực Hiện Công Nghiệp Hóa Hiện Đại Hóa ?
  Câu 19: Phân Tích Tính Tất Yếu Khách Quan Của Việc Phát Triển Kinh Tế Hàng Hóa Theo Định Hướng Xã Chủ Nghĩa ?
  Câu 20 : Phân Tích Những Đặc Điểm Của Nền Kinh Tế Hàng Hóa Theo Định Hướng Xã Chủ Nghĩa ?
  Câu 21: Điều Kiện Và Phương Hướng Để Phát Triển Kinh Tế Hàng Hóa ở Nước Ta ?
  Câu 22: Phân Tích Lợi Ích Kinh Tế, Hệ Thống Lợi Ích Kinh Tế ?
  Câu 23: Những Ưu Điểm Và Nhược Điểm Của Nền Kinh Tế Thị Trường
  Câu 24: Chất Và Lượng Của Giá Trị Hàng Hóa
  Câu 25: Chức Năng Của Tiền Tệ
  Câu 27: Hàng Hóa Sức Lao Động
  Câu 28: Hai Phương Pháp Sản Xuất Ra Thặng Dư
  Câu 29: Mối Quan Hệ Giữa Lợi Nhuận Và Giá Trị Thặng Dư
  Câu 30: Tỉ Suất Lợi Nhuận Bình Quân
  Thông tin về user phucsang này:
  --------------------
  ONLINE 07h30 đến 17h mỗi ngày từ thứ 2 đến thứ 6
  Vài nét về Nguyễn Phúc Sang; Hitory
  -----------------------------------------------------------
  Chú ý:Vui lòng post bài qua Diễn đàn, hạn chế hỏi/đáp qua YM
  -----------------------------------------------------------
  Nếu thấy DiachatVN.com có ích, bạn hãy Donate để cÙng góp phần duy trì và phát triển DiaChatVN.com hơn nữa!
  -----------------------------------------------------------
  Nếu bạn chưa sử dụng thành thạo các thao tác trên diễn đàn? Vui lòng xem Hướng dẫn chi tiết tại đây  Kính mời các đồng nghiệp xa gần đóng góp cho cuộc thi Chất Động Pangaea lần thứ XIII - năm 2016 Thời gian bắt đầu cuộc thi: 06/03/2016

  Facebook Comments

  #2 phucsang

  phucsang

   Admin sáng lập

  • Sáng lập
  • PipPipPipPipPip
  • 1,631 Bài viết:
  • Joined 05-November 03
 • Reputation: 122
  • Yahoo! Status:
  • Gender:Male
  • Đến từ:Khóa 98 - Đại học KHTN TPHCM
  • Interests:Địa chất.

  Posted 12 October 2005 - 09:41 AM

  Câu 1: Đối Tượng Nghiên Cứu Của Kinh Tế Học Chính Trị
  Khái niệm: Kinh tế học chính trị là môn khoa học xã hội nghiên cứu các cơ sở kinh tế chung của đời sống xã hội gắn với mỗi giai đoạn phát triển trong xã hội.
  Đối tượng nghiên cứu:
  . Quan hệ xã hội(quan hệ giữa người với người trong tiêu dùng…) để hiểu bản chất trong quan hệ con người, hiểu bản chất xã hội, giai cấp khác.
  . Cơ sở hạ tầng, kiến trúc thượng tầng; Quy luật kinh tế, phạm trù kinh tế.
  . Quy luật kinh tế : là quy luật phản ánh mối liên hệ tất yếu, thừơng xuyên lặp lại của các đối tượng kinh tế.
  Phạm trù kinh tế : là những dấu hiệu đặc trưng biểu hiện sự hoạt động của các quy luật kinh tế (mang tính trừu tượng, khách quan).
  So sánh quy luật kinh tế – quy luật tự nhiên :
  + Giống nhau : Đều mang tính khách quan không phụ thuộc vào con người.
  + Khác nhau :Quy luật kinh tế mang tính hiện thực, gắn liền với lịch sử. Nó chỉ biểu hiện thông qua hoạt động của con người; Quy luật tự nhiên mang tính bền vững và tự nó phát huy tác dụng.
  Hệ thống quy luật kinh tế : có 3 dạng
  + Các quy luật kinh tế chung : tồn tại trong mọi phương thức sản xuất. Ví dụ : quy luật tăng năng suất, quy luật quan hệ sản xuất…
  + Các quy luật chung, tồn tại trong một số phương thức sản xuất( ví dụ quy luật giá trị).
  + Các quy luật kinh tế đặc thù : có riêng trong từng phương thức sản xuất.
  Yêu cầu nghiên cứu quy luật kinh tế :
  + Khái niệm quy luật.
  + Nội dung quy luật.
  + Sự vận dụng quy luật.
  + Phạm trù đặc trưng của quy luật.
  + Yêu cầu của quy luật .
  + Tác dụng của quy luật.
  Thông tin về user phucsang này:
  --------------------
  ONLINE 07h30 đến 17h mỗi ngày từ thứ 2 đến thứ 6
  Vài nét về Nguyễn Phúc Sang; Hitory
  -----------------------------------------------------------
  Chú ý:Vui lòng post bài qua Diễn đàn, hạn chế hỏi/đáp qua YM
  -----------------------------------------------------------
  Nếu thấy DiachatVN.com có ích, bạn hãy Donate để cÙng góp phần duy trì và phát triển DiaChatVN.com hơn nữa!
  -----------------------------------------------------------
  Nếu bạn chưa sử dụng thành thạo các thao tác trên diễn đàn? Vui lòng xem Hướng dẫn chi tiết tại đây

  #3 phucsang

  phucsang

   Admin sáng lập

  • Sáng lập
  • PipPipPipPipPip
  • 1,631 Bài viết:
  • Joined 05-November 03
 • Reputation: 122
  • Yahoo! Status:
  • Gender:Male
  • Đến từ:Khóa 98 - Đại học KHTN TPHCM
  • Interests:Địa chất.

  Posted 12 October 2005 - 09:42 AM

  Câu 2 : Tái Sản Xuất Xã Hội Là Gì ?
  Tái sản xuất xã hội và các loại hình :
  . Tái sản xuất : Là quá trình sản xuất diễn ra liên tục và lặp lại theo thời gian.
  . Tái sản xuất xã hội : Là tổng thể của những tái sản xuất cá biệt trong mối quan hệ hữu cơ với nhau.
  . Tái sản xuất giản đơn : Là quá trình tái sản xuất được lặp ại thường xuyên với quy mô không đổi.
  . Tái sản xuất mở rộng : Là quá trình tái sản xuất có quy mô tăng lên, có 2 hình thức :
  + Phát triển theo chiều rộng
  + Phát triển theo chiều sâu.
  Gọi W : năng suất lao động
  L0 : hiệu quả sử dụng vốn.
  S : số sản phẩm.
  V : nhân công lao động.
  C : vốn đầu tư sản xuất.
  Ta có : W = S S = W . V
  L0 = S S = L0 . C
  Giống nhau : đều làm tăng số lượng sản phẩm (S) và chiếm lĩnh thị trường.
  Khác nhau :
  Tái sản xuất theo chiều rộng tăng S chủ yếu dựa vào tăng V và tăng C.
  Tái sản xuất mở rộng theo chiều sâu chủ yếu dựa vào tăng W là L0 tức là chú trọng đến tăng năng suất lao động và hiệu quả sử dụng đồng vốn.
  Tái sản xuất mở rộng theo chiều rộng tăng sản phẩm đầu ra(S), và gia tăng dân số.
  Tái sản xuất mở rộng theo chiều sâu ngoài việc tăng dân số còn thực hiện đa dạng hóa sản phẩm.
  Nội dung của tái sản xuất xã hội :gồm có 4 nội dung
  . Tái sản xuất ra của cải vật chất, tái sản xuất ra quan hệ sản xuất, tái sản xuất sức lao động, tái sản xuất môi trường sống.
  . Tái sản xuất của cải vật chất (quan trọng nhất) : có thể bù đắp của cải vật chất con người đã sử dụng, đáp ứng nhu cầu của xã hội.
  . Chỉ tiêu đánh giá kết quả tái sản xuất của cải vật chất là tổng hợp sản phẩm xã hội. . . Tổng hợp sản phẩm xã hộiù là toàn bộ sản phẩm do lao động trong các ngành sản xuất ra trong một năm.
  Tái sản xuất sức lao động nhằm :
  . Duy trì lực lượng lao động.
  . Bảo tồn phát triển nòi giống.
  Chú ý đến : Số lượng lao động + chất lượng lao động( trình độ học vấn…)
  Tái sản xuất quan hệ sản xuất :
  Tái tạo lại các quan hệ sản xuất(giai cấp, con người). Quan hệ sản xuất phải phát triển, hoàn thiện , quan hệ sản xu61t phụ thuộc vào trình độ lao động,và quan hệ sản xuất theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
  Tái sản xuất môi trường sống : sự chạy đua sản xuất, thử nghiệm khoa học làm môi trường ô nhiễm. Vì vậy phải quan tâm đến cải thiện môi trường.
  Các khâu tái sản xuất xã hội : sản xuất, phân phối, trao đổi, tiêu dùng.
  . Sản xuất : là khâu đầu tiên, tạo ra sản phẩm, thỏa mãn nhu cầu của con người, xã hội.Phụ thuộc vào giới hạn, quy mô nguồn lực, mức độ khả thi phuơng án,tài năng,trình độ nhà quản lý.
  . Phân phối, trao đổi: là khâu trung gian, thúc đẩy tốc độ gặp gỡ nhà sản xuất và tiêu dùng.
  . Tiêu dùng : là khâu cuối cùng của tái sản xuất. Là động cơ thúc đẩy sản xuất phát triển.
  Tiêu dùng sản phẩm, có 2 loại : tiêu dùng cá nhân và tiêu dùng sản xuất.
  Thông tin về user phucsang này:
  --------------------
  ONLINE 07h30 đến 17h mỗi ngày từ thứ 2 đến thứ 6
  Vài nét về Nguyễn Phúc Sang; Hitory
  -----------------------------------------------------------
  Chú ý:Vui lòng post bài qua Diễn đàn, hạn chế hỏi/đáp qua YM
  -----------------------------------------------------------
  Nếu thấy DiachatVN.com có ích, bạn hãy Donate để cÙng góp phần duy trì và phát triển DiaChatVN.com hơn nữa!
  -----------------------------------------------------------
  Nếu bạn chưa sử dụng thành thạo các thao tác trên diễn đàn? Vui lòng xem Hướng dẫn chi tiết tại đây

  #4 phucsang

  phucsang

   Admin sáng lập

  • Sáng lập
  • PipPipPipPipPip
  • 1,631 Bài viết:
  • Joined 05-November 03
 • Reputation: 122
  • Yahoo! Status:
  • Gender:Male
  • Đến từ:Khóa 98 - Đại học KHTN TPHCM
  • Interests:Địa chất.

  Posted 12 October 2005 - 09:42 AM

  Câu 3 : Hàng Hóa Và Thuộc Tính Của Hàng Hóa? Tính Chất Hai Mặt Của Lao Động Sản Xuất Hàng Hóa ?Phân Biệt Lao Động Xã Hội – Lao Động Tư Nhân , Lao Động Giản Đơn – Lao Động Phức Tạp ?
  Hàng hoá : là sản phẩm của lao động có khả năng thoả mãn nhu cầu nào đó của con người trong tiêu dùng để trao đổi.Có 2 thuộc tính : Giá trị sử dụng & Giá trị trao đổi.
  . Giá trị sử dụng : là công dụng của sản phẩm có khả năng thỏa mãn nhu cầu của con người trong tiêu dùng.
  Đặc điểm :
  + Bộc lộ thông qua quá trình thỏa mãn nhu cầu của con người.
  + Một hàng hoá có thể có nhiều công dụng
  + Giá trị sử dụng là một phạm trù vĩnh viễn gắn liền với cuộc sống.
  Hình thái:
  + Biểu hiện ở các tư liệu sản xuất ( như nguyên liệu, máy móc)
  + Biểu hiện ở các vật phẩm phục vụ tiêu dùng cá nhân ( như lương thực, thực phẩm).
  . Giá trị trao đổi : mang tính trừu tượng, là tương quan về số lượng giữa hàng hoá này với hàng hoá khác trong trao đổi. Nó là một phạm trù trừu tượng giữa những người sản xuất, chỉ thông qua trao đổi.
  Đặc điểm : Giá trị hàng hoá là lao động trừu tượng đã kết tinh trong hàng hoá.
  Giá trị do lao động kết tinh, thước đo là thời gian.Giá trị được coi là cơ sở
  trao đổi.Nó là một phạm trù trừu tượng giữa những người sản xuất.Chỉ
  thông qua trao đổi mới có giá trị.
  Bản chất của trao đổi hàng hoá : người ta chỉ đổi cho nhau những vật có công dụng khác nhau nhưng giá trị bằng nhau. Qua trao đổi giá trị được biểu hiện bằng tiền(giá cả).
  Tính chất hai mặt của hàng hoá :
  Lao động sản xuất hàng hoá có tính 2 mặt : lao động cụ thể và lao động trừu tượng.
  + Lao động cụ thể : là lao động của một nghề chuyên môn nhất định có đối tượng, mục đích, phương pháp, công cụ lao động riêng đạt kết quả riêng.
  + Lao động trừu tượng : là lao động xã hội của người sản xuất hàng hoá không kể đến hình thức cụ thể của nó. Nó tạo ra giá trị của hàng hoá.
  Mâu thuẫn với lao động cụ thể của nó thông qua 2 thuộc tính.
  So sánh lao động giản đơn – lao động phức tạp :
  . Lao động giản đơn : ai cũng tiến hành được, không đòi hỏi chuyên môn.
  . Lao động phức tạp : là lao động qua đào tạo kỹ thuật, cần kỹ năng chuyên môn.
  So sánh lao động tư nhân – lao động xã hội :
  Lao động tư nhân : là lao động của từng cá nhân, sản phẩm của mỗi cá
  nhân. Là lao động mang tính tự phát.
  Lao động xã hội : là lao động do cá nhân hợp thành, cần phải có điều kiện sản phẩm của cá nhân.
  Thông tin về user phucsang này:
  --------------------
  ONLINE 07h30 đến 17h mỗi ngày từ thứ 2 đến thứ 6
  Vài nét về Nguyễn Phúc Sang; Hitory
  -----------------------------------------------------------
  Chú ý:Vui lòng post bài qua Diễn đàn, hạn chế hỏi/đáp qua YM
  -----------------------------------------------------------
  Nếu thấy DiachatVN.com có ích, bạn hãy Donate để cÙng góp phần duy trì và phát triển DiaChatVN.com hơn nữa!
  -----------------------------------------------------------
  Nếu bạn chưa sử dụng thành thạo các thao tác trên diễn đàn? Vui lòng xem Hướng dẫn chi tiết tại đây

  #5 phucsang

  phucsang

   Admin sáng lập

  • Sáng lập
  • PipPipPipPipPip
  • 1,631 Bài viết:
  • Joined 05-November 03
 • Reputation: 122
  • Yahoo! Status:
  • Gender:Male
  • Đến từ:Khóa 98 - Đại học KHTN TPHCM
  • Interests:Địa chất.

  Posted 12 October 2005 - 09:42 AM

  Câu 4: Trình Bày Nội Dung Yêu Cầu Và Tác Dụng Của Quy Luật Giá Trị ?

  Nội dung yêu cầu của quy luật giá trị
  Quy luật giá trị là quy luật kinh tế của sản xuất hàng hoá. Nó quyết định các phương pháp và các nguyên tắc đo lường phân phối, kích thìch lao động xã hội trong các điều kiện của sản xuất hàng hoá. Ơû đâu có sản xuất hàng hoá thì ở đó có quy luật giá trị hoạt động.
  Theo quy luật giá trị việc sản xuất hàng hoá và trao đổi hàng hoá phải dựa trên cơ sở hao phí lao động xã hội cần thiết, trao đổi phải dựa trên cơ sở ngang giá.
  Tác dụng của quy luật giá trị :
  Quy luật giá trị tồn tại và hoạt động ở các phương thức sản xuất có sản xuất hàng hoá và có những đặc điểm hoạt động riêng biệt tùy thuộc vào quan hệ sản xuất thống trị. Nhưng nhìn chung, quy luật giá trị đều có những tác dụng chủ yếu :
  . Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hoá : Trên thực tế hàng hoá bao giờ
  cũng vận động từ nơi giá thấp đến nơi giá cao. Quy luật giá trị có tác dụng điều tiết sự vận động đó, phân phối các nguồn hàng hoá một cách hợp lý hơn giữa các vùng, giữa cung và cầu đối với các loại hàng hoá
  trong xã hội.
  . Thúc đẩy cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động :Trong sản xuất hàng hoá để thu nhiều lợi nhuận , người sản xuất hàng hoá phải thường xuyên thay đổi, cải tiến chất lượng mẫu mã hàng hoá cho phù hợpnhu cầu thị hiếu người tiêu dùng, cải tiến các biện pháp lưu thông, bán hàng để tiết kiệm chi phí lưu thông và tiêu thụ sản phẩm nhanh hơn.
  . Phân hoá những người sản xuất hàng hoá : Sự tác động của quy luật giá trị bên cạnh mặt tích cực cùng dẫn đến sự phân hoá những người sản xuất hàng hoá thành người giàu, người nghèo. Dưới tác động của quy luật giá trị và các quy luật khác tất yếu dẫn đến kết quả : những người có điều kiện sản xuất thuận lợi, có trình độ cao, … sẽ phát tài làm giàu. Ngược lại, những người không có điều kiện trên hoặc gặp rủi ro tai nạn sẽ bị mất hết vốn, phá sản. Tác dụng này của quy luật giá trị một mặt đào thải các yếu kém, kích thích các nhân tố tích cực phát triển .
  Thông tin về user phucsang này:
  --------------------
  ONLINE 07h30 đến 17h mỗi ngày từ thứ 2 đến thứ 6
  Vài nét về Nguyễn Phúc Sang; Hitory
  -----------------------------------------------------------
  Chú ý:Vui lòng post bài qua Diễn đàn, hạn chế hỏi/đáp qua YM
  -----------------------------------------------------------
  Nếu thấy DiachatVN.com có ích, bạn hãy Donate để cÙng góp phần duy trì và phát triển DiaChatVN.com hơn nữa!
  -----------------------------------------------------------
  Nếu bạn chưa sử dụng thành thạo các thao tác trên diễn đàn? Vui lòng xem Hướng dẫn chi tiết tại đây

  #6 phucsang

  phucsang

   Admin sáng lập

  • Sáng lập
  • PipPipPipPipPip
  • 1,631 Bài viết:
  • Joined 05-November 03
 • Reputation: 122
  • Yahoo! Status:
  • Gender:Male
  • Đến từ:Khóa 98 - Đại học KHTN TPHCM
  • Interests:Địa chất.

  Posted 12 October 2005 - 09:42 AM

  Câu 5: Sự Chuyển Hóa Thành Tư Bản ?
  Công thức chung của tư bản: T- H – T ‘
  MĐ tìm công thức chung, khái quát sự vận động của tư bản
  So sánh CT lưu thông hàng hoá giản đơn và CT chung của tư bản:
  Giống:
  Đều gồm có:Hàng&tiền;Mua&bán Phản ánh sự vận động của nền kinh tế hàng hoá
  Khác:
  Trình tự hành vi mua bán: H –T –H (CT lưu thông hàng hoá giản đơn) bán trước, mua sau. T-H-T’ (CT lưu thông của tư bản) mua trước , bán sau.
  . Mục đích: H- T- H giá trị sử dụng. T-H-T’ giá trị.
  . Tính chất: H-T-H có giới hạn, hành vi kết thúc. T-H-T’ không giới hạn,
  liên tục.
  Vây: Tư bản là tiền có bản năng tự lớn lên. Tư bản là tiền được sử dụng là phương tiện để bóc lột lao động của người khác. Là GT có khả năng mang lại GT thặng dư.
  T-H-T’ là công thức chung của tư bản.
  Mâu thuẩn của công thức chung:
  Dựa vào lý luận tiền tệ và căn cứ vào lý luận giá trị:
  Giá trị hàng hoá do con người làm ra. Nhưng nhìn công thức T-H-T’ , ta dễ lầm tưởng tiền cũng tạo ra giá trị khi lưu thông. Thực chất tiền không tự lớn lên. Tiền không có thể tự sinh ra tiền.Còn lưu thông không tạo ra giá trị thặng dư, chỉ có sự phân phối lại lượng giá trị Công thức chung mâu thuẩn ở chổ: Lưu thông không tạo ra giá trị , nhưng giá trị chỉ được tạo ra từ lưu thông.Lưu thông là điều kiện, môi trường tạo ra giá trị, còn nguồn góc của giá trị là từ lao động của công nhân.
  Hàng hoá sức lao động:
  -Điều kiện sức lao động trở thành hàng hoá :
  Người lao động tự do về thân thể , được quyền bán sức lao động.
  Người lao động tự do về thân thể nhưng không có tư liệu sản xuất . Sức
  lao động cũng có hai thuộc tính như hàng hoá , và còn thêm những đặc tính riêng.
  -Giá trị hàng hoá sức lao động: là công dụng của nó để thoả mãn nhu cầu của người mua .Nó bao gồm:Giá trị tư liệu để nuôi sống công nhân và gia đình công nhân.
  Chứa đựng chi phí đào tạo , trang bị nghề nghiệp.
  Nhận xét:
  Giá trị hàng hoá sức lao động chịu sự chi phối của 2 khuynh hướng:
  Khuynh hướng làm tăng (do nhu cầu)
  Khuynh hướng làm giảm (do dân số tăng dẫn đến giá trị hàng hoá giảm)
  Khác với hàng hoá thông thường : giá trị hàng hoá sức lao động mang tính thinh thần, tính lịch sử. Hàng thông thường có sự tiêu dùng nên công dụng giảm đến 0.
  Chúng giống nhau ở chổ : đều thoả mãn nhu cầu của người tiêu dùng.
  Người công nhân lao động sản xuất, thônh qua đó tạo ra giá trị thặng dư.
  Kết luận:
  Tiền chuyển hoá thành tư bản khi sức lao động biểu hiện qua hàng hoá hay tiền, vận động theo công thức chung: T-H-T’
  Thông tin về user phucsang này:
  --------------------
  ONLINE 07h30 đến 17h mỗi ngày từ thứ 2 đến thứ 6
  Vài nét về Nguyễn Phúc Sang; Hitory
  -----------------------------------------------------------
  Chú ý:Vui lòng post bài qua Diễn đàn, hạn chế hỏi/đáp qua YM
  -----------------------------------------------------------
  Nếu thấy DiachatVN.com có ích, bạn hãy Donate để cÙng góp phần duy trì và phát triển DiaChatVN.com hơn nữa!
  -----------------------------------------------------------
  Nếu bạn chưa sử dụng thành thạo các thao tác trên diễn đàn? Vui lòng xem Hướng dẫn chi tiết tại đây

  #7 phucsang

  phucsang

   Admin sáng lập

  • Sáng lập
  • PipPipPipPipPip
  • 1,631 Bài viết:
  • Joined 05-November 03
 • Reputation: 122
  • Yahoo! Status:
  • Gender:Male
  • Đến từ:Khóa 98 - Đại học KHTN TPHCM
  • Interests:Địa chất.

  Posted 12 October 2005 - 09:43 AM

  Câu 6: Sản Xuất Giá Trị Thặng Dư – Quy Luật Kinh Tế Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Tư Bản ?
  Quá trình sản xuất giá trị thặng dư :
  Cơ sở kinh tế của chế độ TBCN là chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất nên quá trình lao động dưới chủ nghĩa TB có đặc điểm :
  Xem xét trong khuôn khổ từng doanh nghiệp:
  . Phản ánh mối quan hệ quản lý giữa nhà TB với lao động làm thuê, điều kiện tổ chức kinh doanh thuộc về nhà tư bản, công nhân là người phục vụ.
  . Phản ánh các quan hệ phân phối, phân chia lao động, toàn bộ sản phẩm làm ra thuộc về chi phối của nhà tư bản, công nhân chỉ được nhận tiền lương.
  Xem xét trong toàn bộ nền sản xuất Tư bản :
  . Sản xuất TBCN là quá trình tạo ra giá trị sử dụng, công dụng cho xã hội tiêu dùng.
  . Sản xuất ra giá trị và giá trị thặng dư, mục đích và động cơ của sản xuất tư bản là sản xuất ngày càng nhiều tiền.
  Định nghĩa giá trị thặng dư :
  . Giá trị thặng dư là phần giá trị dôi ra ngoài giá trị sức lao động do công nhân tạo ratrong quá trình sản xuất bị nhà tư bản chiếm dụng. Kí hiệu : m
  Nhận xét :
  Qua nhiên cứu cho thấy giá trị thặng dư là một phạm trù kinh tế, chỉ rõ nghề lao động của công nhân chia làm 2 phần :
  + Phần thời gian cần thiết tạo ra sức lao động cho công nhân.
  + Phần thời gian thặng dư tạo ra sự thặng dư cho nhà tư bản.
  . Giá trị thặng dư là phạm trù kinh tế phản ánh quan hệ bóc lột giữa Tư bản đối với lao động làm thuê.
  . Giá trị thặng dư phản ánh bản chất của nền sản xuất TBCN.
  . Giá trị thặng dư là điều kiện để tích lũy tư bản và để tái sản xuất mở rộng, thúc đẩy xã hội phát triển.
  Bản chất của Tư bản, tư bản bất biến và tư bản khả biến :
  Bản chất của tư bản :
  . Tư bản là quan hệ sản xuất xã hội tức tư bản là khái niệm dùng để chỉ quan hệ xã hội của 2 giai cấp đối kháng : giai cấp tư sản và giai cấp vô sản.
  . Tư bản là khái niệm để chỉ phương thức sản xuất trong lịch sử.
  Sự phân chia tư bản thành tư bản khả biến và tư bản bất biến:
  . Căn cứ của việc phân chia : dựa vào tính chất lý luận 2 mặt của lao động sản xuất hàng hoá của Mác chia ra 2 loại Tư bản bất biến và Tư bản khả biến.
  Tư bản tồn tại 2 bộ phận :
  + bộ phận 1 : Tư liệu sản xuất gồm máy móc, nguyên liệu, vật liệu, năng lượng, động lực, nhà xưởng, kho. Nó có đặc điểm là điều kiện của sản xuất. Trong quá trình tham gia sản xuất giá trị của nó được bảo tồn và chuyển dịch vào sản phẩm mới. Đó là tư bản bất biến, kí hiệu là C.
  + bộ phận 2 : là sức lao động của công nhân, có đặc điểm là tham gia vào sản xuất, luôn biến đổi và tăng lên về lượng nên gọi là tư bản khả biến, kí hiệu V.
  . Mục đích và ý nghĩa của sự phân chia :
  Giúp ta hiểu rõvai trò và vị trí của từng bộ phận TB.Tư liệu sản xuất là điều kiện của sản xuất.
  Giúp ta phân tích và hiểu rõ kết cấu của giá trị hàng hoá. Hàng hoá gồm 3 bộ phận bằng tổng C + V + m
  Trong đó: C là giá trị TLSX đã hao phí trong sản xuất.
  V là giá trị sức lao động của công nhân.
  m là giá trị thặng dư( thu nhập của nhà tư bản)
  Việc phân chia Tb như trên giúp ta hiểu rõ bản chất của TB đồng thời góp phần vào giải quyết mâu thuẫn công thức chung của tư bản.
  Thông qua nghiên cứu giúp ta hiểu rõ bản chất và nguồn gốc của giá trị thặng dư chính là từ lao động làm thuê của công nhân.
  Ngày lao động, tỷ suất và khối lượng của giá trị thặng dư :
  Ngày lao động là một khái niệm chỉ độ dài thời gian làm việc mỗi ngày của người lao động.
  Đặc điểm :
  + Thời gian cần thiết tạo ra giá trị sức lao động hay tiền lương của công nhân và phần thời gian thặng dư tạo ra giá trị thặng dư cho nhà tư bản.
  + Ngày lao động có đặc điểm lớn hơn so với thời gian cần thiết điều này đảm bảoTư bản có lợi và thuê công nhân. Ngày lao động phải ngắn hơn 24 giờ. Tóm lại ngày lao động nằm trong khoảng lớn hơn thời gian cần thiết nhưng phải ngắn hơn 24 giờ.
  + Ngày lao động là một phạm trù phản ánh tương quan thời gian làm việc cho mình và nhà tư bản của công nhân. Thông thường người thuê công nhân muốn kéo dài ngày lao động vì mục đích làm cho tỷ suất giá trị thặng dư tăng lên.
  Tỷ suất giá trị thặng dư là tỷ số tính theo % giữa giá trị thặng dư và giá trị sức lao động của công nhân.
  Công thức : m’ = m . 100%
  Trong đó : m’ là tỷ suất giá trị thặng dư.
  m là giá trị thặng dư
  V là giá trị sức lao động.
  Nhận xét :
  + Tỷ số này nói lên rằng nhà TB bỏ ra 1 lượng tiền là bao nhiêu thuê công nhân thì sẽ thu được 1 giá trị thặng dư bằng bấy nhiêu ( m = V).
  + Tỷ suất giá trị thặng dư là một phạm trù kinh tế phản ánh trình độ sản xuất giá trị thặng dư của nhà TB. Tỷ suất càng cao thì trình độ sản xuất cao, tỷ suất thấp thì trình độ sản xuất thấp.
  Khối lượng giá trị thặng dư : là tích số giữa tỷ suất giá trị thặng dư với tổng giá trị sức lao động được dụng.
  M = m’ . ?V
  Trong đó : M là khối lượng GTTD
  m’là tỷ suất GTTD
  V là tổng giá trị sức lao động.
  Nhận xét :
  Khối lượng giá trị thặng dư là một phạm trù kinh tế phản ánh tương quan thu nhập của 2 giai cấp Tư sản và Vô sản ( phản ánh quy mô bóc lột
  GTTD của giai cấp tư sản đối với giai cấp công nhân làm thuê).
  Hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư :
  . Sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối : là GTTD thu được nhờ kéo dài ngày lao động. Trong khi thời gian lao động cần thiết không thay đổi.
  Nhận xét : nhờ kéo dài thời gian lao động, mà thời gian lao động thặng dư tăng lên tương ứng. Tỷ suất GTTD sẽ tăng lên. Biện pháp cơ bản để thực hiện phương pháp này là : tăng cường độ lao động và kéo dài thời gian lao động. Nhưng phương pháp này luôn bị giới hạn vì ngày lao động luôn có giới hạn và bị công nhân phản đối.
  . Sản xuất giá trị thặng dư tương đối : dùng để chỉ GTTD thu được nhờ rút ngắn thời gian lao động cần thiết, trong khi độ dài ngày lao động không đổi.
  Nhận xét : Nhờ rút ngắn thời gian lao động cần thiết mà giá trị thặng dư tăng lên, biện pháp thực hiện phương pháp này là tăng năng suất lao động. Phương pháp này không bị giới hạn, luôn đáp ứng nhu cầu, tham vọng của nhà TB, thực hiện phương pháp này không bị phạm luật kéo dài thời gian lao động. Phương pháp này được thực hiện chủ yếu ở các nước phát triển, trình độ dân trí cao, có tiềm năng về khoa học kỹ thuật.
  Giá trị thặng dư siêu ngạch :
  . Khái niệm : GTTD siêu ngạch là GTTD thu được trội vượt hơn so với GTTD bình thường, nó là số chênh lệch giữa thời gian lao động xã hội cần thiết ( hay chi phí sản xuất trung bình ) với thời gian lao động cá biệt ( chi phí cá biệt ). msn = CPSXXH – CPCB
  Tóm lại : sự hình thành GTTD siêu ngạch là do chi phí sản xuất cá biệt. GTTD siêu ngạch có bản chất là hình thái biến tướng của GTTD tương đối.
  Vai trò và đặc điểm của GTTD siêu ngạch :
  GTTD siêu ngạch là động lực, là sức hút đối với các doanh nghiệp.
  GTTD siêu ngạch có đặc điểm là luôn di chuyển, biến đổi trong xã hội, di
  chuyển theo hướng từ doanh nghiệp này sang doanh nghiệp khác ( các doanh nhiệp có chi phí cá biệt < chi phí xã hội ).
  Quy luật kinh tế cơ bản của CNTB :
  Khái niệm : Quy luật kinh tế cơ bản là quy luật kinh tế phản ánh bản chất, động cơ và những phương tiện để đạt được mục đích của nền kinh tế gắn với mỗi chế độ nhất định. Thường thì chế độ xã hội bị chi phối bởi một quy luật kinh tế cơ bản.
  Nội dung và yêu cầu của quy luật : sản xuất ngày càng nhiều GTTD cho xã hội Tư bản, bất luận việc sản xuất ra cái gì và bằng phương pháp nào.
  Trong xã hội tư bản quá trình kinh doanh trong thị trường GTTD biểu hiện thông qua lợi nhuận. Lợi nhuận là kết quả của việc sản xuất kinh doanh được tính bằng hiệu số dân số với chi phí.
  Kí hiệu : P = DS – CP = đầu ra – đầu vào.
  Mục tiêu của lợi nhuận : mục tiêu số một của doanh nghiệp doanh nhân là tối đa hoá lợi nhuận.
  Sự ra đời của phương thức sản xuất Tư bản chủ nghĩa :
  Tư bản chủ nghĩa là một trong 5 phương thức sản xuất, đây là phương thức sản xuất thứ tư. Xuất hiện dựa vào 2 điều kiện :
  + Trong xã hội xuất hiện một lớp người mà họ tích lũy được trong tay một lượng tài chính có đủ khả năng mở nhà máy, công xưởng, đây là giai cấp chủ xưởng.
  + Trong xã hội có đông đảo người lao động không có tư liệu sản xuất đây là giai cấp vô sản làm thuê.
  Chủ nghĩa tư bản xuất hiện đây là giai đoạn hợp tác giản đơn.
  Chủ nghĩa tư bản ra đời dựa vào quá trình tích lũy nguyên thủy tư bản, quá trình này được thực hiện bằng công cụ bạo lực.
  Thông tin về user phucsang này:
  --------------------
  ONLINE 07h30 đến 17h mỗi ngày từ thứ 2 đến thứ 6
  Vài nét về Nguyễn Phúc Sang; Hitory
  -----------------------------------------------------------
  Chú ý:Vui lòng post bài qua Diễn đàn, hạn chế hỏi/đáp qua YM
  -----------------------------------------------------------
  Nếu thấy DiachatVN.com có ích, bạn hãy Donate để cÙng góp phần duy trì và phát triển DiaChatVN.com hơn nữa!
  -----------------------------------------------------------
  Nếu bạn chưa sử dụng thành thạo các thao tác trên diễn đàn? Vui lòng xem Hướng dẫn chi tiết tại đây

  #8 phucsang

  phucsang

   Admin sáng lập

  • Sáng lập
  • PipPipPipPipPip
  • 1,631 Bài viết:
  • Joined 05-November 03
 • Reputation: 122
  • Yahoo! Status:
  • Gender:Male
  • Đến từ:Khóa 98 - Đại học KHTN TPHCM
  • Interests:Địa chất.

  Posted 12 October 2005 - 09:43 AM

  Câu 7: Tích Lũy Tư Bản ? Quy Luật Tích Lũy Tư Bản ?
  Thực chất và động cơ của tích luỹ tư bản :
  . Điều kiện để tích luỹ : Thu nhập > so với mức tiêu thụ cần thiết
  . Động cơ tích luỹ: Mơ rộng qui mô sản xuất , tối đa hoá lợi nhuận.
  Thực chất là quá trình tư bản hoá giá trị thặng dư, tái sản xuất mở rộng.
  . Phạm vi: từng doanh nghiệp (cá biệt ) , ở nền khinh tế(rộng)
  Để tích luỹ: không được tiêu dùng lợi nhuận lợi nhuận thu được, phải dành một phần để làm vốn mở rộng cơ sở sản xuất.
  Nhân tố ảnh hưởng đến tích luỹ tư bản:
  Phụ thuộc vào 3 nhóm:
  +Khối lượng giá trị thặng dư thu được (M) mà (M) lại phụ thuộc:
  +Tỉ suất giá trị thặng dư.
  +Năng suất lao động.
  Qui mô của tư bản ứng trước.
  . Tỉ lệ phân chia giá trị thặng dư.
  . Sự chênh lệch giữa tư bản sử dụng và tư bản tiêu dùng.
  . Qui luật tích luỹ tư bản:
  Tích tụ và tập trung tư bản.
  a/ Tích tụ: là quá trình tăng qui mô của tư bản cá biệt bằng cách gom góp , tích luỹ già trị thặng dư để thực hiện tái sản xuất mở rộng. Nó phụ thuộc vào khối lượng giá trị thặng dư và từng doanh nghiệp. Nó phản ánh mối quan hệ giữa tư bản và lao động.
  Tích tụ luôn phụ thuộc vào lợi nhuận.
  Đặc điểm: Diễn ra nhanh trong thời kỳ cạch tranh tự do.
  Kết quả: Tích tụ hình thành nên đại công ty, mở rộng qui mô sản xuất.
  b/ Tập trung tư bản: là quá trình làm tăng qui mô của tư bản cá biệt.
  Tiến hành dựa vào 2 biện pháp:
  Hợp lực vè vốn & Cưỡng bức, thôn thính kinh tế.
  Tập trung tư bản phản ánh mối quan hệ giữa các cổ đông lớn trong hội đồng quản trị.
  . Phạm vi: toàn xã hội, không giới hạn. Có thể diễn ra trên từng ngành, từng lĩnh vực .
  . Đặc điểm: Là biểu hiện của tập trung hoá sản xuất là điều kiện để xã hội hoá nền kinh tế.Kết quả: làm tăng vốn tập trung .Nhận xét: Tích tụ và tập trung đáp ứng một phần nhu cầu của nhà sản xuất lớn.
  Cấu tạo hữu cơ tư bản: gồm có hai mặt: mặt vật chất và giá trị.
  Cấu tạo tư bản về vật chất và kỹ thuật: Gồm TLSX và sức lao động . Tỉ lệ giữa số lượng tư liệu sản xuất và số lao động sử dụng là cấu tạo kỹ
  thuật.
  Cấu tạo tư bản về mặt giá trị : gồm giá trị sức lao động . Tỉ lệ giữa 2 bộ
  phận này gọi là cấu tạo giá trị tư bản .Hai mặt vật chất và kỹ thuật luôn có quan hệ với nhau , diễn tả mối quan hệ đó Mac dùng khái niệm : Cấu tạo hữu cơ .
  Cấu tạo hữu cơ tư bản : là cấu tạo giá trị do cấu tạo kinh tế quyết định và phản ánh những biến đổi của kinh tế đó. Cấu tạo hữu cơ tư bản = C/V
  C: giá trị tư liệu sản xuất V: giá trị sức lao động.
  Thông tin về user phucsang này:
  --------------------
  ONLINE 07h30 đến 17h mỗi ngày từ thứ 2 đến thứ 6
  Vài nét về Nguyễn Phúc Sang; Hitory
  -----------------------------------------------------------
  Chú ý:Vui lòng post bài qua Diễn đàn, hạn chế hỏi/đáp qua YM
  -----------------------------------------------------------
  Nếu thấy DiachatVN.com có ích, bạn hãy Donate để cÙng góp phần duy trì và phát triển DiaChatVN.com hơn nữa!
  -----------------------------------------------------------
  Nếu bạn chưa sử dụng thành thạo các thao tác trên diễn đàn? Vui lòng xem Hướng dẫn chi tiết tại đây

  #9 phucsang

  phucsang

   Admin sáng lập

  • Sáng lập
  • PipPipPipPipPip
  • 1,631 Bài viết:
  • Joined 05-November 03
 • Reputation: 122
  • Yahoo! Status:
  • Gender:Male
  • Đến từ:Khóa 98 - Đại học KHTN TPHCM
  • Interests:Địa chất.

  Posted 12 October 2005 - 09:43 AM

  Câu 8: Lợi Nhuận Bình Quân Và Giá Cả Sản Xuất ? Sự Hình Thành Giá Trị Thị Trường ? Cạnh Tranh Ngành ?Sự Chuyển Hóa Giá Trị Hàng Hóa Thành Giá Trị

  Chi phí sản xuất ,lợi nhuận và tỉ suất lợi nhuận :
  a/ Chi phí sản xuất: Kí hiệu (K)
  Giá trị hàng hoá = c + v + m
  K = c + v
  Giá trị hàng hoá = K = m
  Mục đích: nghiên cứu để vạch trần bản chất của tư bản . Khi xuất hiện K, giá trị thặng dư chuyển hoá mang hình thức tư bản mới là lợi nhuận (P).
  Từ đó GTHH = K + P
  b/ Lợi nhuận : tức là giá trị thăng dư được so sánh với toàn bộ tư bản ứng trước. Là kết quả của đầu tư kinh doanh.
  -Lợi nhuận = P = Doanh số – Chi phí
  Doanh số = G * Q (G :giá cả Q : sản lượng)
  Đặt điểm: Lợi nhuận phụ thuộc tỉ suất lợi nhuận P = P’ * K
  Tỉ suất lợi nhuận là tỉ số tính theo % giữa lợi nhuận (giá trị thăng dư) với tư bản ứng trước.
  P’ = m/K * 100% = P / K
  Cạnh tranh ngành và sự hình thành giá trị thị trường:
  Có hai hình thức cạnh tranh: + Trong nội bộ ngành + Giữa các ngành
  a/ Cạch tranh nội bộ ngành: là cạch tranh giữa các doanh nghiệp trong cùng một ngành sản xuất cùng một loại sản phẩm. Vd: Giữa các xí nghiệp may trong ngành may.
  Mục đích: chiếm lấy điều kiện thuận lợi trong kinh doanh ( công nghệ, qui mô, nhâ lực)
  Động cơ: lợi nhuận siêu ngạch.
  Biện pháp cạnh tranh: nhiều cách. Cơ bản nhất là cải tiến kỹ thuật, đổi mới quản lý – nâng cao năng suất – giảm giá sản phẩm.
  Kết quả: Hình thành giá trị thị trường của hàng hoá. Giá trị thị trường do
  người cung ứng qui định.
  b/ Cạch tranh ngành: là cạch tranh giữa các ngành sản xuất với nhau trong nền kinh tế.
  Biện pháp tự do di chuyể tư bản , vốn từ ngành này sang ngành khác.
  Quá trình này diễn ra tự phát do lợi nhuận tác động.
  Quá trình nảy làm cho cơ cấu kinh tế điều chỉnh lại thường xuyên.
  Kết quả dẫn đến hình thành lợi nhuận bình quân.
  Sự chuyển hoá giá trị hàng hoá thành giá trị sản xuất:
  Nguyên nhân: do cạch tranh giữa các ngành dẫn đến sự chuyển hoá của qui luật giá trị thăng dư thành qui luật lợi nhuận bình quân. GTHH chuyển thành giá cả sản xuất.
  Giá cà sản xuất = chi phí + lợi nhuận bình quân = K + P
  Lợi nhuận bình quân: là lợi nhuận bằng nhau cho những nhà tư bản được đầu tư vào các ngành sản xuất khác nhau. Công thức: P = P’ * K
  Thông tin về user phucsang này:
  --------------------
  ONLINE 07h30 đến 17h mỗi ngày từ thứ 2 đến thứ 6
  Vài nét về Nguyễn Phúc Sang; Hitory
  -----------------------------------------------------------
  Chú ý:Vui lòng post bài qua Diễn đàn, hạn chế hỏi/đáp qua YM
  -----------------------------------------------------------
  Nếu thấy DiachatVN.com có ích, bạn hãy Donate để cÙng góp phần duy trì và phát triển DiaChatVN.com hơn nữa!
  -----------------------------------------------------------
  Nếu bạn chưa sử dụng thành thạo các thao tác trên diễn đàn? Vui lòng xem Hướng dẫn chi tiết tại đây

  #10 phucsang

  phucsang

   Admin sáng lập

  • Sáng lập
  • PipPipPipPipPip
  • 1,631 Bài viết:
  • Joined 05-November 03
 • Reputation: 122
  • Yahoo! Status:
  • Gender:Male
  • Đến từ:Khóa 98 - Đại học KHTN TPHCM
  • Interests:Địa chất.

  Posted 12 October 2005 - 09:43 AM

  Câu 9: Tư Bản Cho Vay ,Lợi Tức ? Công Ty Cổ Phần ? Thị Trường Chứng Khoán ?
  Tư bản cho vay, lợi tức (Z), tỷ suất lợi tức (Z’) :
  Tư bản cho vay : là tư bản tiền tệ mà người chủ của nó cho nhà tư bản khác vay để kinh doanh, sau một thời gian thu về kèm theo một số tiền
  lời ( lợi tức ).
  Lợi tức : là một phần của lợi nhuận bình quân mà người vay phải trả cho người cho vay về quyền sở hữu tiền tệ. Lợi tức là một phần của giá trị thặng dư. Kí hiệu: Z
  Lợi tức phụ thuộc vào tỷ suất lợi tức : Z = Z’ . K
  Tỷ suất lợi tức là tỷ số tính theo phần trăm giữa lợi tức và số tiền cho vay
  Z’ = Z/K * 100%
  Trong thị trường Z’ luôn dao động phụ thuộc vào nhiều yếu tố
  + Quan hệ cung - cầu số tiền cho vay
  + Chỉ số lạm phát của nền kinh tế
  + Tình hình sản xuất và lưu thông hàng hoá
  + Lãi suất nằm trong khoảng vận động 0 < Z’ < P’
  Tín dụng tư bản chủ nghĩa :
  Quan hệ tín dụng là quan hệ vay mượn, kinh doanh tiền tệ. Có 2 hình thức :
  Tín dụng thương nghiệp : là quan hệgiữa các nhà tư bản với nhau.
  Tín dụng ngân hàng : Là quan hệ giữa ngân hàng và các nhà tư bản
  Ngân hàng là một loại doanh nghiệp chuyên kinh doanh tiền tệ và làm môi giới giữa người đi vay và người cho vay. Hệ thống ngân hàng có 2 loại : một cấp và hai cấp.
  + Một cấp :chỉ có ngân hàng trung ương.
  + Hai cấp : gồm ngân hàng trung ương và ngân hàng thương mại.
  Ngân hàng là trung tâm tiền mặt, là thủ quỹ của xã hội, là trung tâm thanh toán.
  Hoạt động của ngân hàng : có 2 nghiệp vụ
  Nhận gửi (Z tg) : huy động vốn , thu hút vốn. Để thực hiện chức năng này phải thực hiện chính sách lãi suất tiền gửi cho người gửi.
  Cho vay ( Z cv) : phân bổ vốn cho các doanh nghiệp, các hộ vay để kinh doanh. Tất cả mọi người đều được vay vốn nhưng phải thoả điều kiện :
  + Có dự án khả thi
  + Có thế chấp tài sản
  + Nhận được sự bảo lãnh của người thứ ba.
  Ngân hàng quy định lãi suất cho vay, đồng thời cam kết trả lãi đúng kỳ.
  Lợi nhuận ngânhàng : Tổng lợi tức cho vay trừ đi tổng lợi tức tiền gửi
  Lợi nhuận ngân hàng = ? Z cv - ? Z tg
  Công ty cổ phần, thị trường chứng khoán :
  Công ty cổ phần :
  Là 1 hình doanh nghiệp mà vốn do những người tham gia ( cổ đông) đóng góp.
  Đặc điểm :
  + Là một tổ chức kinh doanh nhiều chủ thể
  + Là một loại hình của công ty trách nhiệm hữu hạn
  + Quan hệ trong công ty phụ thuộc vào tỷ lệ góp vốn.
  Cổ đông : Người sở hữu cổ phiếu trong công ty. Có 2 loại
  + Cổ đông sáng lập : người lập công ty, phát hành cổ phiếu.
  + Cổ đông thường : góp vốn.
  Quyền lợi : được chia lãi, được tham gia dự đại hội cổ đông.
  Cổ phiếu : là một loại chứng khoán, là văn tự ghi nhận sự góp vốn của cổ đông. Có nhiều loại cổ phiếu : có tên, không tên, loại được sang nhượng, loại không được sang nhượng. Cổ phiếu được giao dịch tên thị trường chứng khoán.
  Thị trường chứng khoán :là nơi mua bán các loại chứng khoán.
  Chia làm 2 loại : thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp.
  + Thị trường sơ cấp : mua ban cổ phiếu thường
  + Thị trường thứ cấp : là nơi trao đổi mà giá cổ phiếu không nhất thiết ghi trên đó. Thường phụ thuộc vào 2 yếu tố :
  Lợi nhuận cổ phiếu mang lại
  Tỷ suất lợi tức, tiền gửi ngân hàng
  Gcổ phiếu = Pcổ phiếu / Z’
  Thông tin về user phucsang này:
  --------------------
  ONLINE 07h30 đến 17h mỗi ngày từ thứ 2 đến thứ 6
  Vài nét về Nguyễn Phúc Sang; Hitory
  -----------------------------------------------------------
  Chú ý:Vui lòng post bài qua Diễn đàn, hạn chế hỏi/đáp qua YM
  -----------------------------------------------------------
  Nếu thấy DiachatVN.com có ích, bạn hãy Donate để cÙng góp phần duy trì và phát triển DiaChatVN.com hơn nữa!
  -----------------------------------------------------------
  Nếu bạn chưa sử dụng thành thạo các thao tác trên diễn đàn? Vui lòng xem Hướng dẫn chi tiết tại đây

  #11 phucsang

  phucsang

   Admin sáng lập

  • Sáng lập
  • PipPipPipPipPip
  • 1,631 Bài viết:
  • Joined 05-November 03
 • Reputation: 122
  • Yahoo! Status:
  • Gender:Male
  • Đến từ:Khóa 98 - Đại học KHTN TPHCM
  • Interests:Địa chất.

  Posted 12 October 2005 - 09:43 AM

  Câu 10: Nêu Các Hình Thức Địa Tô ?
  Có 2 hình thức địa tô : địa tô chênh lệch và địa tô tuyệt đối.
  Địa tô chênh lệch :
  . Địa tô chênh lệch là giá trị thặng dư siêu ngạch thu được trên những mảnh ruộng có điều kiện sản xuất thuận lợi.
  Địa tô chênh lệch : là số chênh lệch giữa giá cả sản xuất chung được quy định bởi chi phí sản xuất trên ruông đất xấu nhất với giá cả cá biệt trên các ruộng đất trung bình và xấu.
  Phân loại địa tô : gồm có Địa tô chênh lệch1 và Địa tô chênh lệch 2
  Địa tô chênh lệch 1 : phụ thuộc vào vị trí địa lý thuận lợi, vào tự nhiên
  Địa tô chênh lệch 2 : phụ thuộc vào quá trình thâm canh
  So sánh điều kiện thuận lợi giữa công nghiệp và nông nghiệp :
  Công nghiệp Nông nghiệp
  Công cụ lao động hiện đại
  - Quản lý tiến tiến, nguồn nhân lực lớn, dễ thay đổi. - Phụ thuộc vào độ phì nhiêu đất đai, vị trí địa lý thuận lợi.
  Địa tô tuyệt đối :
  Địa tô tuyệt đối : là khoản lợi nhuận siêu ngạch ngoài lợi nhuận bình quân do cấu tạo hữu cơ của tư bản trong nông nghiệp thấp hơn trong công nghiệp mà nhà tư bản thuê ruộng đất nộp cho địa chủ. Trong thực tế địa tô tuyệt đối là toàn bộ số chênh lệch giữa giá trị và giá cả sản xuất.
  Thông tin về user phucsang này:
  --------------------
  ONLINE 07h30 đến 17h mỗi ngày từ thứ 2 đến thứ 6
  Vài nét về Nguyễn Phúc Sang; Hitory
  -----------------------------------------------------------
  Chú ý:Vui lòng post bài qua Diễn đàn, hạn chế hỏi/đáp qua YM
  -----------------------------------------------------------
  Nếu thấy DiachatVN.com có ích, bạn hãy Donate để cÙng góp phần duy trì và phát triển DiaChatVN.com hơn nữa!
  -----------------------------------------------------------
  Nếu bạn chưa sử dụng thành thạo các thao tác trên diễn đàn? Vui lòng xem Hướng dẫn chi tiết tại đây

  #12 phucsang

  phucsang

   Admin sáng lập

  • Sáng lập
  • PipPipPipPipPip
  • 1,631 Bài viết:
  • Joined 05-November 03
 • Reputation: 122
  • Yahoo! Status:
  • Gender:Male
  • Đến từ:Khóa 98 - Đại học KHTN TPHCM
  • Interests:Địa chất.

  Posted 12 October 2005 - 09:44 AM

  Câu 11: Tăng Trưởng Kinh Tế Và Hiệu Quả Kinh Tế ?
  Tăng trưởng kinh tế :
  Tăng trưởng kinh tế là một khái niệm dùng để chỉ sự gia tăng của của cải vật chất mà xã hội tạo ra hàng năm. Nhịp điệu tăng trưởng kinh tế thường biểu thị ở tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm xã hội và thu nhập quốc dân.
  Để đánh giá tốc độ tăng trưởng kinh tế người ta dùng các chỉ tiêu sau :
  + Chỉ tiêu của Các Mác : 2 chỉ tiêu
  Tổng sản phẩm xã hội : là tổng số của cải vật chất mà xã hội tạo ra hàng năm. Theo Mac nghiên cứu trên 2 mặt : hiện vật và giá trị
  . Hiện vật : thực thể hiện vật, cấu trúc, gồm 2 bộ phận : toàn bộ tư liệu sản xuất mà xã hội tạo ra hàng năm, toàn bộ tư liệu tiêu dùng tạo ra hàng năm.
  . Giá trị : tổng sản phẩm xã hội gồm 3 bộ phận , kí hiệu :
  Giá trị = C + V + m
  Trong đó : C là giá trị tư liệu sản xuất và hao phí trong sản xuất.
  V là tổng giá trị sức lao động ( tổng quỹ tiền lương )
  m là giá trị thặng dư.
  Thu nhập quốc dân : là tổng sản phẩm xã hội sau khi đã trừ đi phần bù đắp tư liệu sản xuất đã hao phí trong sản xuất. Được xem xét bởi 2 mặt : hiện vật và giá trị .
  Hiện vật: gồm toàn bộ các tư liệu tiêu dùng và phần tư liệu sản xuất để tái sản xuất mở rộng.
  Giá trị : thu nhập quốc dân = V + m
  + Theo chỉ tiêu của Liên hiệp quốc : Hiệu số thu nhập của ngành trừ chi phí ngành đó.
  Chỉ tiêu quan trọng nhất là GDP : tổng giá trị gia tăng của các ngành sản xuất trong nước tính theo từng năm.
  Chỉ tiêu GNP : GNP = GDP – Giá trị tương ứng bị chuyển ra nước ngoài
  + phần giá trị từ bên ngoài đưa vào trong nước .
  Công thức tăng trưởng :
  Tốc độ tăng trưởng GDP = GDPX - GDPG* 100%
  Trong đó : X chỉ năm xem xét ;G chỉ năm gốc(năm xuất phát )
  Phát triển kinh tế :
  Khái niệm : phát triển kinh tế là một phạm trù dùng để chỉ sự tăng trưởng kết hợp với sự biến đổi và phát triển cơ cấu inh tế xã hội theo hướng tiến bộ.
  Tiêu chuẩn đánh giá một quốc gia phát triển :
  + Nước phát triển là nước có cơ cấu kinh tế hiện đại ( cơ cấu ngành sản xuất gồm quan hệ 3 ngành công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ).
  + Kỹ thuật sản xuất tiên tiến.
  + Cơ cấu dân cư và lao động tiến bộ.
  + Chỉ số HDI : chỉ số phát triển con người(thu nhập bình quân đầu người cao, tuổi thọ bình quân, trình độ dân trí, an ninh của môi trường sống ).
  Thông tin về user phucsang này:
  --------------------
  ONLINE 07h30 đến 17h mỗi ngày từ thứ 2 đến thứ 6
  Vài nét về Nguyễn Phúc Sang; Hitory
  -----------------------------------------------------------
  Chú ý:Vui lòng post bài qua Diễn đàn, hạn chế hỏi/đáp qua YM
  -----------------------------------------------------------
  Nếu thấy DiachatVN.com có ích, bạn hãy Donate để cÙng góp phần duy trì và phát triển DiaChatVN.com hơn nữa!
  -----------------------------------------------------------
  Nếu bạn chưa sử dụng thành thạo các thao tác trên diễn đàn? Vui lòng xem Hướng dẫn chi tiết tại đây

  #13 phucsang

  phucsang

   Admin sáng lập

  • Sáng lập
  • PipPipPipPipPip
  • 1,631 Bài viết:
  • Joined 05-November 03
 • Reputation: 122
  • Yahoo! Status:
  • Gender:Male
  • Đến từ:Khóa 98 - Đại học KHTN TPHCM
  • Interests:Địa chất.

  Posted 12 October 2005 - 09:44 AM

  Câu 12 : Những Đặc Điểm Kinh Tế Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Tư Bản
  Độc Quyền ?
  Tập trung sản xuất và các tổ chức độc quyền :
  Nền sản xuất tư bản được tập trung cao độ theo từng ngành, từng lĩnh vực, theo quy mô sản xuất và kết quả là hình thành những tổ chức độc quyền.
  Tổ chức độc quyền : là liên minh kinh tế lớn, nắm trong tay phần lớn cơ sở sản xuất, chi phối những hoạt động của xã hội.
  Có 5 hình thức độc quyền :
  + Kartell : là loại liên minh độc quyền về giá cả, thị trường, các thành viên trong tổ chức này vẫn độc lập trong sản xuất lưu thông.
  + Xanh-đi-ca : là loại tổ chức mà các thành viên độc lập trong sản xuất, ban quản trị đảm nhiệm việc lưu thông.
  + Tơ-rơt :là tổ chức độc quyền điều hành tập trung. Các hoạt động sản xuất, tiêu thụ sản phẩm do ban quản trị đảm nhiệm ( độc quyền ).
  + Cong-xooc-xi-om : là tổ chức độc quyền quốc tế . Biểu thị ở 2 loại hình công ty : công ty xuyên quốc gia và công ty đa quốc gia.
  + Conggo-merat : là tổ chức lũng đoạn khổng lồ. Quy mô vượt ra ngoài biên giới quốc gia.
  Tư bản tài chính và bọn đầu sỏ tài chính :
  Tư bản tài chính : là sự thâm nhập hay dung hợp giữa tư bản độc quyền trong công nghiệp và trong ngân hàng .
  Tư bản tài chính : giữ quyền thống trị xã hội dựa vào quyền lực kinh tế, thông qua chế độ tham dự ( cổ phần ).
  Xuất khẩu tư bản :
  Là cách thức mà tư bản độc quyền mang tư bản từ trong nước ra nước ngoài để tiêu thụ, chi phối nước khác.
  Có 2 hình thức : + Xuất khẩu tư bản
  + Xuất khẩu tư bản hoạt động ( tiền, đầu tư nước ngoài ).
  Các xu hướng đầu tư :
  +Trước chiến tranh : đầu tư vào các mỏ, đồn điền để tạo nguồn nguyên liệu.
  + Ngày nay : tập trung vào công nghiệp nhẹ, công nghiệp chế biến, hoạt động dịch vụ.
  Thông tin về user phucsang này:
  --------------------
  ONLINE 07h30 đến 17h mỗi ngày từ thứ 2 đến thứ 6
  Vài nét về Nguyễn Phúc Sang; Hitory
  -----------------------------------------------------------
  Chú ý:Vui lòng post bài qua Diễn đàn, hạn chế hỏi/đáp qua YM
  -----------------------------------------------------------
  Nếu thấy DiachatVN.com có ích, bạn hãy Donate để cÙng góp phần duy trì và phát triển DiaChatVN.com hơn nữa!
  -----------------------------------------------------------
  Nếu bạn chưa sử dụng thành thạo các thao tác trên diễn đàn? Vui lòng xem Hướng dẫn chi tiết tại đây

  #14 phucsang

  phucsang

   Admin sáng lập

  • Sáng lập
  • PipPipPipPipPip
  • 1,631 Bài viết:
  • Joined 05-November 03
 • Reputation: 122
  • Yahoo! Status:
  • Gender:Male
  • Đến từ:Khóa 98 - Đại học KHTN TPHCM
  • Interests:Địa chất.

  Posted 12 October 2005 - 09:44 AM

  Câu 13: Trình Bày Tính Tất Yếu Khách Quan Của Sự Tồn Tại Nhiều Thành Phần Kinh Te Átrong Thời Kỳ Quá Độ Lên Cnxh Ơû Nước Ta ?
  Khái niệm về thành phần kinh tế :
  Thành phần kinh tế : là một phạm trù kinh tế gắn với phạm trù chiếm hữu là khu vực kinh tế, kiểu quan hệ kinh tế dựa trên cơ sở hình thức sở hữu này hay hình thức sở hữu khác.
  Tính tất yếu khách quan của sự tồn tại nhiều thành phần kinh tế trong thời kỳ quá độ lên CNXH :
  Trong thời kỳ quá độ lên CNXH chế độ sở hữu về tư liệu sản xuất bao gồm nhiều hình thức khác nhau. Tương ứng với mỗi hình thức là một thành phần kinh tế thích ứng với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất và sự chi phối của các quy luật kinh tế nhất định.
  . Đặc điểm :
  Là nền kinh tế nhiều thành phần, ở mỗi nước mỗi thời kỳ khác nhau số lượng thành phần kinh tế có thể nhiều, ít không giống nhau.
  Cơ cấu kinh tế nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ lên CNXH là tổng thể các thành phần kinh tế cùng tồn tại trong một nền kinh tế vừa độc lập vừa phụ thuộc vừa hợp tác vừa cạnh tranh.
  Ở nước ta cơ cấu kinh tế nhiều thành phần tồn tại một cách khách quan vì : Bước vào thời kỳ quá độ lên CNXH do còn nhiều hình thức sở hữu khác nhau do đó lực lượng sản xuất, phân công lao động xã hội, năng suất lao động, trình độ phát triển kinh tế không đều giữa các xí nghiệp, giữa các ngành, giữa các vùng,… Trong điều kiện đó xã hội cũ để lại không ít các thành phần kinh tế, không thể cải biến nhanh chóng được. Mặt khác trong thời kỳ quá độ và xây dựng quan hệ sản xuất mới, xuất hiện thêm một số thành phần kinh tế mới. Các thành phần kinh tế cũ và mới tồn tại khách quan.
  . Lợi ích của sự tồn tại nền kinh tế nhiều thành phần :
  Sự tồn tại nền kinh tế nhiều thành phần không chỉ là tất yếu khách quan mà còn đem lại nhiều lợi ích to lớn :
  Thúc đẩy tăng năng suất lao động, tăng trưởng kinh tế, tạo điều kiện nâng cao hiệu quả kinh tế – xã hội trong mỗi thành phần kinh tế và trong
  toàn bộ nền kinh tế quốc dân.
  Góp phần khôi phục cơ sở kinh tế và phát triển kinh tế hàng hoá
  Cho phép khai thác và sử dụng có hiệu quả sức mạnh tổng hợp của các thành phần kinh tế trong nước tạo điều kiện khai thác sức mạnh về vốn, khoa học và công nghệ mới trên toàn thế giới.
  Tạo điều kiện thực hiện và mở rộng các hình thức kinh tế quá độ, trong đó có hình thức kinh tế tư bản nhà nước, như những cầu nối để đưa nền kinh tế từ sản xuất nhỏ lên sản xuất XHCN bỏ qua giai đoạn phát triển TBCN.
  Thông tin về user phucsang này:
  --------------------
  ONLINE 07h30 đến 17h mỗi ngày từ thứ 2 đến thứ 6
  Vài nét về Nguyễn Phúc Sang; Hitory
  -----------------------------------------------------------
  Chú ý:Vui lòng post bài qua Diễn đàn, hạn chế hỏi/đáp qua YM
  -----------------------------------------------------------
  Nếu thấy DiachatVN.com có ích, bạn hãy Donate để cÙng góp phần duy trì và phát triển DiaChatVN.com hơn nữa!
  -----------------------------------------------------------
  Nếu bạn chưa sử dụng thành thạo các thao tác trên diễn đàn? Vui lòng xem Hướng dẫn chi tiết tại đây

  #15 phucsang

  phucsang

   Admin sáng lập

  • Sáng lập
  • PipPipPipPipPip
  • 1,631 Bài viết:
  • Joined 05-November 03
 • Reputation: 122
  • Yahoo! Status:
  • Gender:Male
  • Đến từ:Khóa 98 - Đại học KHTN TPHCM
  • Interests:Địa chất.

  Posted 12 October 2005 - 09:44 AM

  Câu 14: Nêu Các Thành Phần Kinh Tế Và Phân Tích Vai Trò Của Mỗi Thành Phần Kinh Tế Trong Nền Kinh Tế Quá Độ Ơû Nước Ta Hiện Nay ?
  Thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam tồn tại các thành phần kinh tế :
  Thành phần kinh tế quốc doanh ( kinh tế nhà nước, bao gồm các doanh nghiệp công nghiệp, nông, thương nghiệp, vận tải).
  Thành phần kinh tế tập thể bao gồm các hợp tác xã, các tổ hợp sản xuất.
  Thành phần kinh tế sản xuất hàng hoá nhỏ của nông dân, thợ thủ công và buôn bán nhỏ, dịch vụ cá thể ở thành thị.
  Thành phần kinh tế tư bản tư nhân của các nhà tư bản vừa và nhỏ hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất.
  Thành phần kinh tế tư bản nhà nước dưới nhiều hình thức phong phú.
  Vai trò của các thành phần kinh tế :
  Thành phần kinh tế quốc doanh giữ vai trò chủ đạo :
  Thành phần kinh tế quốc doanh có đặc điểm là dựa trên chế độ công hữu về tư liệu sản xuất – sở hữu nhà nước. Thành phần kinh tế quốc doanh
  được tổ chức dưới hình thức doanh nghiệp công, nông, thương nghiệp ngân hàng nhà nước… Kinh tế quốc doanh là biểu hiện của quan hệ sản xuất mới, tiến bộ hơn trước so với các quan hệ sản xuất trước. Kinh tế quốc doanh nắm giữ những bộ phận kinh tế chủ yếu, then chốt, có khả năng tác động đến các thành phần kinh tế khác, thúc đẩy các thành phần kinh tế khác phát triển theo hướng XHCN. Thành phần kinh tế này được
  Nhà nước bảo hộ về mọi mặt.
  Thành phần kinh tế tập thể :
  Thành phần này dựa trên hình thức sở hữu tập thể tư liệu sản xuất( trừ ruộng đất trong nông nghiệp thuộc sở hữu của toàn dân). Nó được tổ chức dưới nhiều hình thức như hợp tác xã, tổ sản xuất. Thành phần kinh tế này không ngừng củng cố và phát triển, bổ sung cho kinh tế quốc doanh và cũng kinh tế quốc doanh làm nền tảng của nền kinh tế quốc doanh.
  Thành phần kinh tế sản xuất hàng hoá nhỏ còn gọi là kinh tế cá thể:
  Thành phần kinh tế này dựa trên hình thức sở hữu cá thể về tư liệu sản xuất và lao động của bản thân họ, tồn tại ở phạm vi tương đối lớn phát triển ở cả thành thị và nông thôn. Nó có thể tồn tại độc lập hoặc có thể tham gia vào các loại hình hợp tác xã, hoặc liên kết với các doanh nghiệp lớn dưới nhiều hình thức.
  Cần phân biệt kinh tế cá thể với kinh tế gia đình. Kinh tế gia đình dựa trên sở hữu cá nhân đặc biệt và thời gian lao động ngoài thời gian mà công nhân viên chức và xã viên làm việc ở nhiệm sở, ở các xí nghịêp.
  Kinh tế gia đình không phải là một thành phần kinh tế độc lập nhưng được phát triển mạnh.
  Thành phần kinh tế tư bản tư nhân :
  Bao gồm các doanh nghiệp dựa trên hình thức sở hữu tư nhân TBCN về tư liệu sản xuất và sử dụng lao động làm thuê của người khác. Tư bản tư nhân được phát triển không hạn chế về quy mô và địa bàn hoạt động.
  Kinh tế tư bản tư nhân còn tồn tại trong thời kỳ quá độ là tất yếu nhằm
  khai thác hết tiềm năng của đất nước, thu hút vốn đầu tư kỹ thuật hiện đại của nước ngoài.
  Thành phần kinh tế tư bản nhà nước :
  Thành phần này bao gồm những doanh nghiệp tư bản không còn độc lập kinh doanh mà đã liên kết với Nhà nước, chịu sự kiểm soát trực tiếp và chi phối cùa Nhà nước với những hình thức và mức độ khác nhau.
  Trong điều kiện cách mạng khoa học công nghệ diễn ra trên phạm vi thế giới việc sử dụng hình thức kinh tế tư bản Nhà nước là tất yếu khách quan.
  Kinh tế tư bản Nhà nước là hình thức kinh tế quá độ thích hợp nhằm tạo nhanh nguồn vốn, tranh thủ tiếp nhận khoa học – kỹ thuật – công nghệ hiện đại của thế giới, tạo nhanh cơ sở vật chất kỹ thuật của CNXH.
  Thông tin về user phucsang này:
  --------------------
  ONLINE 07h30 đến 17h mỗi ngày từ thứ 2 đến thứ 6
  Vài nét về Nguyễn Phúc Sang; Hitory
  -----------------------------------------------------------
  Chú ý:Vui lòng post bài qua Diễn đàn, hạn chế hỏi/đáp qua YM
  -----------------------------------------------------------
  Nếu thấy DiachatVN.com có ích, bạn hãy Donate để cÙng góp phần duy trì và phát triển DiaChatVN.com hơn nữa!
  -----------------------------------------------------------
  Nếu bạn chưa sử dụng thành thạo các thao tác trên diễn đàn? Vui lòng xem Hướng dẫn chi tiết tại đây  Bài viết tương tự Collapse