Jump to content


anhcaokeu

Tham gia 26 Dec 2008
Offline Online cuối Sep 17 2020 11:57 AM
-----

Các chủ đề tôi gửi

VĐMap công cụ hỗ trợ biên tập và quản lý bản đồ trong Mapinfo

17 September 2020 - 12:02 PM

Xin chào tất cả mọi người, sau quá trình sửa đổi và cập nhật khả năng cài phần mềm từ xa nay xin giới thiệu phần mềm VĐMap đến mọi người chạy thử nghiệm. Quy trình cài đặt như sau:
- Máy tính phải được cài phần mềm Mapinfo
- Download tệp đính kèm và giải nén
- Vào thư mục VDMap_TM_28516 sau khi giải nén và chạy file setup.MBX để cài đặt phần mềm
-Khi cài đặt xong sẽ xuất hiện dãy số bản quyền -Hãy gửi dãy số của bạn tới địa chỉ mail (dinh.vuxuan@gmail.com) với đầy đủ thông tin về người dùng và mục đích sử dụng phần mềm tôi sẽ gửi cho bạn mã kích hoạt phần mềm để chạy.
-Sau khi nhận được chuỗi mã kích hoạt, khởi động lại mapinfo và nhập chuỗi mã kích hoạt để sử dụng phần mềm.
-Enjoy!
Rất mong nhận được sự đóng góp và ý kiến của bạn về phần mềm. Chúc mọi người mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống! Kèm theo là hướng dẫn sử dụng tuy chưa đầy đủ và còn thiếu nhiều chức năng cũng như có sự thay đổi về giao diện khi sử dụng vì chưa có thời gian làm lại hướng dẫn sử dụng, sẽ cập nhận sớm nhất có thể cho mọi người tham khảo.
Video hướng dẫn biên tập nhanh bản đồ:

File hướng dẫn sử dụng:
http://www.mediafire...7pgl2ph6rm/file
Chương trình VĐMap:
http://www.mediafire...hizrwea60r/file
Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×
Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×

VĐMap công cụ hỗ trợ biên tập và quản lý bản đồ trong Mapinfo

17 September 2020 - 11:55 AM

Xin chào tất cả mọi người, sau quá trình sửa đổi và cập nhật khả năng cài phần mềm từ xa nay xin giới thiệu phần mềm VĐMap đến mọi người chạy thử nghiệm. Quy trình cài đặt như sau:
- Máy tính phải được cài phần mềm Mapinfo
- Download tệp đính kèm và giải nén
- Vào thư mục VDMap_TM_28516 sau khi giải nén và chạy file setup.MBX để cài đặt phần mềm
-Khi cài đặt xong sẽ xuất hiện dãy số bản quyền -Hãy gửi dãy số của bạn tới địa chỉ mail (dinh.vuxuan@gmail.com) với đầy đủ thông tin về người dùng và mục đích sử dụng phần mềm tôi sẽ gửi cho bạn mã kích hoạt phần mềm để chạy.
-Sau khi nhận được chuỗi mã kích hoạt, khởi động lại mapinfo và nhập chuỗi mã kích hoạt để sử dụng phần mềm.
-Enjoy!
Rất mong nhận được sự đóng góp và ý kiến của bạn về phần mềm. Chúc mọi người mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống! Kèm theo là hướng dẫn sử dụng tuy chưa đầy đủ và còn thiếu nhiều chức năng cũng như có sự thay đổi về giao diện khi sử dụng vì chưa có thời gian làm lại hướng dẫn sử dụng, sẽ cập nhận sớm nhất có thể cho mọi người tham khảo.
Video hướng dẫn biên tập nhanh bản đồ:

File hướng dẫn sử dụng:
http://www.mediafire...7pgl2ph6rm/file
Chương trình VĐMap:
http://www.mediafire...hizrwea60r/file
Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×
Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×

VĐMap công cụ hỗ trợ biên tập và quản lý bản đồ trong Mapinfo

17 September 2020 - 11:55 AM

Xin chào tất cả mọi người, sau quá trình sửa đổi và cập nhật khả năng cài phần mềm từ xa nay xin giới thiệu phần mềm VĐMap đến mọi người chạy thử nghiệm. Quy trình cài đặt như sau:
- Máy tính phải được cài phần mềm Mapinfo
- Download tệp đính kèm và giải nén
- Vào thư mục VDMap_TM_28516 sau khi giải nén và chạy file setup.MBX để cài đặt phần mềm
-Khi cài đặt xong sẽ xuất hiện dãy số bản quyền -Hãy gửi dãy số của bạn tới địa chỉ mail (dinh.vuxuan@gmail.com) với đầy đủ thông tin về người dùng và mục đích sử dụng phần mềm tôi sẽ gửi cho bạn mã kích hoạt phần mềm để chạy.
-Sau khi nhận được chuỗi mã kích hoạt, khởi động lại mapinfo và nhập chuỗi mã kích hoạt để sử dụng phần mềm.
-Enjoy!
Rất mong nhận được sự đóng góp và ý kiến của bạn về phần mềm. Chúc mọi người mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống! Kèm theo là hướng dẫn sử dụng tuy chưa đầy đủ và còn thiếu nhiều chức năng cũng như có sự thay đổi về giao diện khi sử dụng vì chưa có thời gian làm lại hướng dẫn sử dụng, sẽ cập nhận sớm nhất có thể cho mọi người tham khảo.
Video hướng dẫn biên tập nhanh bản đồ:

File hướng dẫn sử dụng:
http://www.mediafire...7pgl2ph6rm/file
Chương trình VĐMap:
http://www.mediafire...hizrwea60r/file
Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×

VĐMap công cụ hỗ trợ biên tập và quản lý bản đồ trong Mapinfo

17 September 2020 - 11:50 AM

Xin chào tất cả mọi người, sau quá trình sửa đổi và cập nhật khả năng cài phần mềm từ xa nay xin giới thiệu phần mềm VĐMap đến mọi người chạy thử nghiệm. Quy trình cài đặt như sau:
- Máy tính phải được cài phần mềm Mapinfo
- Download tệp đính kèm và giải nén
- Vào thư mục VDMap_TM_28516 sau khi giải nén và chạy file setup.MBX để cài đặt phần mềm
-Khi cài đặt xong sẽ xuất hiện dãy số bản quyền -Hãy gửi dãy số của bạn tới địa chỉ mail (dinh.vuxuan@gmail.com) với đầy đủ thông tin về người dùng và mục đích sử dụng phần mềm tôi sẽ gửi cho bạn mã kích hoạt phần mềm để chạy.
-Sau khi nhận được chuỗi mã kích hoạt, khởi động lại mapinfo và nhập chuỗi mã kích hoạt để sử dụng phần mềm.
-Enjoy!
Rất mong nhận được sự đóng góp và ý kiến của bạn về phần mềm. Chúc mọi người mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống! Kèm theo là hướng dẫn sử dụng tuy chưa đầy đủ và còn thiếu nhiều chức năng cũng như có sự thay đổi về giao diện khi sử dụng vì chưa có thời gian làm lại hướng dẫn sử dụng, sẽ cập nhận sớm nhất có thể cho mọi người tham khảo.
Video hướng dẫn biên tập nhanh bản đồ:

File hướng dẫn sử dụng:
http://www.mediafire...7pgl2ph6rm/file
Chương trình VĐMap:
http://www.mediafire...hizrwea60r/file
Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×
Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×

VĐMap công cụ hỗ trợ biên tập và quản lý bản đồ trong Mapinfo

17 September 2020 - 11:48 AM

Xin chào tất cả mọi người, sau quá trình sửa đổi và cập nhật khả năng cài phần mềm từ xa nay xin giới thiệu phần mềm VĐMap đến mọi người chạy thử nghiệm. Quy trình cài đặt như sau:
- Máy tính phải được cài phần mềm Mapinfo
- Download tệp đính kèm và giải nén
- Vào thư mục VDMap_TM_28516 sau khi giải nén và chạy file setup.MBX để cài đặt phần mềm
-Khi cài đặt xong sẽ xuất hiện dãy số bản quyền -Hãy gửi dãy số của bạn tới địa chỉ mail (dinh.vuxuan@gmail.com) với đầy đủ thông tin về người dùng và mục đích sử dụng phần mềm tôi sẽ gửi cho bạn mã kích hoạt phần mềm để chạy.
-Sau khi nhận được chuỗi mã kích hoạt, khởi động lại mapinfo và nhập chuỗi mã kích hoạt để sử dụng phần mềm.
-Enjoy!
Rất mong nhận được sự đóng góp và ý kiến của bạn về phần mềm. Chúc mọi người mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống! Kèm theo là hướng dẫn sử dụng tuy chưa đầy đủ và còn thiếu nhiều chức năng cũng như có sự thay đổi về giao diện khi sử dụng vì chưa có thời gian làm lại hướng dẫn sử dụng, sẽ cập nhận sớm nhất có thể cho mọi người tham khảo.
Video hướng dẫn biên tập nhanh bản đồ:

File hướng dẫn sử dụng:
http://www.mediafire...7pgl2ph6rm/file
Chương trình VĐMap:
http://www.mediafire...hizrwea60r/file
Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×
Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×