Jump to content


viendaotaokysuxaydung

Tham gia 07 Dec 2012
Offline Online cuối Dec 07 2012 08:03 PM
-----

About Me

VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ HÀ NỘITrụ sở 1: 301 - Nguyễn Trãi - Thanh Xuân – HN
Trụ sở 2:18 –Viện khoa học và công nghệ Việt Nam –
Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy- HN
Trụ sở: 3 Số 89 Đinh Tiên Hoàng –
P3.Q.Bình Thạnh- TP Hồ Chí Minh
E-mail: viendaotaovietnam@gmail.com
Viendaotaoboiduongcanbo.dtb@gmail.com
Website: http://www.dtb.com.vn


VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO VÀ


BỒI DƯỠNG CÁN BỘ HÀ NỘISố:  200/TBML-VNC
V/v: Mở các lớp BDNV tại Hà Nội
   Tel: (04).66841329
   Fax: 043.558 9812
DĐ:   0978. 362. 468
    0946. 135. 468
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16  tháng 10  năm 2011
Kính gửi: - Các công ty cổ phần xây dựng;
- Các đơn vị tư vấn kiến trúc xây dựng;
-   Các đơn vị thi công, giám sát xây dựng.

Căn cứ Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/ 12/ 2009 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư; và Thông tư số 23/2010/TT-BKH ngày 13 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định điều kiện năng lực của tổ chức và cá nhân thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư: (Các tổ chức và cá nhân tham gia giám sát, đánh giá dự án đầu tư bắt buộc phải có CC bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá dự án đầu tư theo quy định của Bộ Kế hoạch và đầu tư);

Căn cứ Quyết định số 610/QĐ-BKHĐT ngày 09/05/2011 về việc công nhận cơ sở đào tạo nghiệp vụ Đánh giá dự án đầu tư.

n cứ Thông tư 10/2010/TT-BKH ngày 23/5/2010 quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu;(Các tổ chức và cá nhân tham gia đấu thầu bắt buộc phải có CC bồi dưỡng nghiệp về đấu thầu theo quy định của Bộ Kế hoạch và đầu tư);
Căn cứ thông tư 25/2009/TT-BXD ngày 29/7/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về việc bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và giám sát thi công XD công trình;
Căn cứ Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 hướng dẫn về việc đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ Định giá xây dựng và cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 22/2009/TT-BXD ngày 07/7/2009 của Bộ xây dựng quy định cá nhân tham gia (hành nghề) hoạt động xây dựng phải có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với công việc đảm nhận do các cơ sở đào tạo hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp!
Viện nghiên cứu Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ HN với sự hợp tác giảng dạy của các giảng viên là GS, TS hàng đầu đến từ Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trường ĐH Xây dựng… Quyết định tổ chức các khoá đào tạo dưới đây:


TT
KHOÁ ĐÀO TẠO
TẠI HÀ NỘI
NGÀY KHAI GIẢNG
KINH PHÍ
1
NGHIỆP VỤ ĐÁNH GIÁ
DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Hàng tháng
1.000.000VNĐ/Học viên
2
NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU
HƯỚNG DẪN THÔNG TƯ SỐ 10/2010/TT-BKH NGÀY 13/5/2010
Hàng tháng
800.000VNĐ/Học viên
Hàng tháng
1.100.000VNĐ/Học viên
3
QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
THÔNG TƯ SỐ 25/2009/TT-BXD NGÀY 29/7/2009
Hàng tháng
1.100.000 VNĐ/Học viên
4
GIÁM SÁT THI CÔNG XDCT CẤP CHỨNG NHẬN 3 LV (XD DÂN DỤNG, CÔNG NGHIỆP, HTKT;
GIAO THÔNG; THUỶ LỢI)
Hàng tháng
1.800.000VNĐ/HV/1 LV
5
BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
Hàng tháng
1.100.000VNĐ/Họcviên
6
GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Hàng tháng
1.200.000VNĐ/Họcviên
7
BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG
Hàng tháng
1.500.000VNĐ/Họcviên
8
ĐÀO TẠO VỀ MÔI GIỚI, ĐỊNH GIÁ, QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH
BẤT ĐỘNG SẢN
Hàng tháng
CĐ 1 : 1.300.000VNĐ/HV
CĐ 2 : 1.500.000VNĐ/HV
CĐ 3 : 1.300.000VNĐ/HV
9
CHỨNG NHẬN AN TOÀN LAO ĐỘNG
Hàng tháng
1.100.000VNĐ/Học viên
10
ĐÀO TẠO THÍ NGHIỆM VIÊN VÀ QUẢN LÝ PHÒNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XD
Hàng tháng
3.200.000 VNĐ Họcviên
11
ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG
Hàng tháng
1.500.000 VNĐ/Học viên
12
LẬP DỰ TOÁN VÀ ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG CT
Hàng tháng
900.000VNĐ/Học viên
13
QUẢN LÝ CHI PHÍ XD CÔNG TRÌNH
Hàng tháng
1.000.000VNĐ/Học viên
14
NGHIỆP VỤ THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Hàng tháng
1.000.000VNĐ/Học viên
15
NGHIỆP VỤ KHẢO SÁT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Hàng tháng
1.000.000VNĐ/Học viên
16
NGHIỆP VỤ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CTXD
Hàng tháng
1.000.000VNĐ/Học viên
17
NGHIỆP VỤ VĂN PHÒNG, VĂN THƯ LƯU TRỮ
Hàng tháng
1.000.000VNĐ/Học viên
Đã bao gồm tài liệu học tập, điểm tâm giữa giờ và chứng nhận bồi dưỡng

Hậu đào tạo: Sau khi kết thúc khoá học, học viên sẽ được Cấp chứng chỉ, chứng nhận theo đúng quy định của pháp luật, chứng chỉ có đóng dấu nổi của cơ sở đào tạo đã được Bộ Công an kiểm tra chống giả mạo. Được tư vấn làm chứng chỉ hành nghề thiết kế, giám sát, kỹ sư định giá.
Ngoài ra, Viện chúng tôi xin tư vấn và cấp phép các CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ do Sở Xây dựng linh động đối với các trường hợp đặc biệt sau:

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XD
(Hạng 1 – Hạng 2)
CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

- Giám sát xây dựng dân dụng và công nghiệp
- Giám sát hạ tầng kỹ thuật
- Giám sát giao thông
- Giám sát thủy lợi, thủy điện
- Giám sát công tác khảo sát địa chất công trình.
- Giám sát công tác khảo sát địa chất thuỷ văn
- Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình (ghi rõ loại công trình).
- Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công nghệ (ghi rõ loại công trình).
CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC SƯ HOẠT ĐỘNG XD
- Thiết kế quy hoạch xây dựng.
- Thiết kế kiến trúc công trình.
- Thiết kế nội ngoại thất công trình
CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KỸ SƯ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
- Thi công công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
- Thi công công trình giao thông
- Thi công khác,……
+ Khảo sát xây dựng bao gồm:
- Khảo sát địa hình.
- Khảo sát địa chất công trình.
- Khảo sát địa chất thuỷ văn.
+ Thiết kế xây dựng bao gồm các lĩnh vực chủ yếu:
- Thiết kế kết cấu công trình.
- Thiết kế điện công trình.
- Thiết kế cơ điện công trình.
- Thiết kế cấp - thoát nước.
- Thiết kế cấp nhiệt.
- Thiết kế thông gió, điều hoà không khí.
- Thiết kế mạng thông tin- liên lạc trong công trình xây dựng.
- Thiết kế giao thông.
- Thiết kế hạ tầng kĩ thuật.
- Thiết kế phòng cháy chữa cháy.
- Thiết kế hệ thống chất thải và xử lý môi trường.
- Thiết kế tram biến áp và đường dây 110KV
- Thiết kế đường ống, bể chứa các công trình công nghiệp dầu khí.
- Thiết kế các chuyên nghành khác.

HỒ SƠ XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT
+ 3 Bằng tốt nghiệp - (công chứng)
+ 3 Chứng minh thư - (công chứng cả hai mặt)
+ 3 Chứng nhận bồi dưỡng TVGS - (công
chứng)
+ 3 ảnh (3*4)
Ghi chú: Được 3 năm kinh nghiệm trở lên, tính theo tháng/ năm tốt nghiệp của bằng tốt nghiệp.

HỒ SƠ XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THIẾT KẾ + KIẾN TRÚC SƯ
+ 3 Bằng tốt nghiệp - (công chứng)
+ 3 Chứng minh thư - (công chứng)
+ 3 ảnh (3*4)
Ghi chú: Được 5 năm kinh nghiệm trở lên, tính theo tháng/ năm tốt nghiệp của bằng tốt nghiệp - Yêu cầu tốt nghiệp đại học.

HỒ SƠ XIN CẤP CHỨNG CHỈ ĐỊNH GIÁ VÀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN
Hồ sơ môi giới bất động sản gồm:
+ 2 ảnh (3*4)
+ Mẫu đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề có xác nhận của xã ( phường ) nơi đăng ký   hộ khẩu thường trú
+ 3 Chứng minh thư - (công chứng)
+ Giấy chứng nhận BĐS - (công chứng)
HỒ SƠ XIN CẤP CHỨNG CHỈ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ
+ 2 Bằng tốt nghiệp - (công chứng)
+ 2 Chứng minh thư - (công chứng)
+ 2 Chứng nhận bồi dưỡng Định giá - (công chứng)
+ 2 ảnh (3* 4)
Ghi chú: Được 5 năm kinh nghiệm trở lên, tính theo tháng/ năm tốt nghiệp của bằng tốt nghiệp - yêu cầu tốt nghiệp đại học và cao đẳng trở lên.

Nơi nhận :
-   Như trên
-   Lưu VT, ĐT
-   Bộ XD, Bộ KH&ĐT, Sở XD để báo cáo
(Sẽ có giấy mời tập trung khi nhận được giấy đăng ký dự học)


VIỆN TRƯỞNG

Đào Tùng Bách

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Nguyễn Trí Phương (Phòng đạo tạo)
Mobile: 0946.135.468   Email:  viendaotaovietnam@gmail.com
  0978.362.468
ĐT: (04).66841329
Fax: (043).558 9812
VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ HÀ NỘI (DTB)
Văn phòng đào tạo Hà Nội: Nhà 2B - Viện Khoa Học và Công Nhệ  Việt Nam - 18 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội.
Văn phòng đào tạo 2:Nhà B8, Ngách 6, Ngõ 106 Tập thể Viện Khoa học Việt Nam, Đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, HN

Community Stats


 • Nhóm: Thành viên
 • Bài viết: 1
 • Xem hồ sơ: 1,283
 • Danh hiệu Newbie
 • Age Chưa nhập tuổi
 • Birthday Chưa nhập ngày sinh
 • Gender
  Not Telling Not Telling
 • Đến từ
  Hà nội

Thông tin liên lạc


0 Neutral

Bạn bè

viendaotaokysuxaydung chưa có bạn bè nào

Lần ghé thăm cuối

Không có lần viếng thăm nào