Jump to content


Sinh viên các khóa

Thành lập riêng theo yêu cầu các khóa. Khi các khóa ra trường sẽ di chuyển các bài viết đến các Box thích hợp. Chat với các Moderator: Hiện Box các khóa đã ra trường đang được xem xét, chuyển toàn bộ xuống các chuyên ngành bên dưới, các thành viên không nên post bài trong khu vực này, nên post bài tại các chuyên ngành phía dưới để có cơ hội giao lưu với Cộng đồng Địa chất trên cả nước.

Diễn đàn con

Dầu khí 04

Diễn đàn thảo luận riêng của lớp Địa chất Dầu khí khóa 2004

 • 42 Chủ đề
 • 89 Trả lời
phần mềm - last post by tranngoctam58

Khóa 2005


 1. Dầu khí 05

Các thông tin, thông báo liên quan đến Khóa 2005

 • 7 Chủ đề
 • 29 Trả lời
qui hoach ks - last post by thucdi

Khóa 2006


 1. Dầu khí 06

Các thông tin, thông báo liên quan đến Khóa 2006

 • 77 Chủ đề
 • 273 Trả lời
ve da tram tich - last post by generic tadalafil

Khóa 2008

Các thông tin, thông báo liên quan đến Khóa 2008

 • 136 Chủ đề
 • 134 Trả lời
Tài liệu môn Địa Chất Việt... - last post by toan2305

Khóa 2009

Các thông tin, thông báo liên quan đến Khóa 2009

 • 302 Chủ đề
 • 604 Trả lời
petrel và ip - last post by tranngoctam58

Khóa 2010

 • 141 Chủ đề
 • 636 Trả lời
xin đăng kí môn khoáng vật... - last post by Affekly

Khóa 2011


 1. Thông báo - Hướng dẫn,
 2. Góc học tập,
 3. Góc sinh viên,
 4. Góc hoạt động Đoàn - Hội

Các thông tin, thông báo liên quan đến Khóa 2011

 • 17,166 Chủ đề
 • 1,318 Trả lời
catactsn - last post by Ugodouct

Khóa 2012

Các thông tin, thông báo liên quan đến Khóa 2012

 • 102 Chủ đề
 • 26 Trả lời
ivpqounj - last post by Kiadouct

Khóa 2013

Góc học tập, trai đổi của sinh viên khóa 2013 - Địa chất Đại học Khoa học tự nhiên TPHCM

 • 3 Chủ đề
 • 3 Trả lời
Chấn động Pangaea lần XI -... - last post by doankhoadiachat

Khóa 2014

Diễn dàn thảo luận của Khóa 2014

 • 5 Chủ đề
 • 0 Trả lời
cialis vs viagra doseage eq... - last post by Tymboro