Jump to content


Kate Taylor

Tham gia 07 Mar 2019
Offline Online cuối Mar 18 2019 11:34 PM
-----

Các bài viết tôi gửi

Trong chủ đề:Slide Bài dịch DK của BK

12 March 2019 - 06:49 PM

Cho mình xin file gốc, chưa dịch đi bạn

Trong chủ đề:(Help) World Atlas of Oil and Gas Basins

12 March 2019 - 06:36 PM

Gửi anh
https://drive.google...iew?usp=sharing

Trong chủ đề:Khả năng của GIS??????

08 March 2019 - 07:42 PM

Cái này nằm trong ArcScene thì phải?