Jump to content


OpenOffice.org

OpenOffice.org (OOo) hay gọi tắt là OpenOffice là bộ trình ứng dụng văn phòng miễn phí, mã nguồn mở được xây dựng trên phiên bản StarOffice mã nguồn mở của Sun Microsystems

Trang 1 trong tổng số 1


Trang 1 trong tổng số 1

  • Please log in to post a topic