Jump to content


Con người - Địa chất - Môi trường

Các vấn đề về Địa chất ảnh hưởng đến môi trường sống.

Diễn đàn con

Thông tin chuyên ngành


 1. Thông tin chung,
 2. Các môn học

Thông tin học tập và thi cử của chuyên ngành Địa chất Môi trường.

 • 66 Chủ đề
 • 184 Trả lời
Vấn đề mưa nhân tạo ở Việt Nam - last post by Daurdes

Học tập và làm việc


 1. Hội họp và Trao đổi kinh nghiệm

Trao đổi kinh nghiệm (dành cho sinh viên và cho các đồng nghiệp Địa chất).

 • 58 Chủ đề
 • 95 Trả lời
Khủng long đã ngừng tiến hó... - last post by Tymboro

Các dự án về bảo vệ môi trường


 1. Khai thác tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường,
 2. Tai biến Môi trường Địa chất và các biện pháp hạn chế,
 3. Các hoạt động nhân sinh và vấn đề bảo vệ môi trường

 • 42 Chủ đề
 • 58 Trả lời
Tan nát vùng biên vì quặng... - last post by live4future06

Biến đổi khí hậu

Biến đổi khí hậu và tác động của nó đến cuộc sống của chúng ta.

 • 52 Chủ đề
 • 25 Trả lời
[The Big Picture] Cuộc chiế... - last post by Affekly