Jump to content


Các dự án về bảo vệ môi trường


Diễn đàn con

Khai thác tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường

Tác động đến môi trường từ hoạt động khai khoáng và các biện pháp hạn chế.

  • 16 Chủ đề
  • 36 Trả lời
Tan nát vùng biên vì quặng... - last post by live4future06

Tai biến Môi trường Địa chất và các biện pháp hạn chế

  • 9 Chủ đề
  • 15 Trả lời
Ấn Độ nỗ lực xử lý vết dầu... - last post by le cay dang

Các hoạt động nhân sinh và vấn đề bảo vệ môi trường

Ảnh hưởng đến môi trường từ sinh hoạt hằng ngày và các dự án bảo về môi trường.

  • 17 Chủ đề
  • 7 Trả lời
môi trường điạ chất - last post by davietnam