Jump to content


Quỹ DiaChatVN.com

Box này dùng để thông tin tình hình hoạt động của Quỹ phát triển DiaChatVN.com (thử nghiệm thành lập từ 1.9.2010): thông tin về các thành viên đã đóng góp cho Quỹ, thông tin về số dư hiện tại, báo cáo tài chính định kỳ,... Các thành viên sau khi đóng góp vào nguồn quỹ nên viết bài thông báo tại đây để các thành viên khác cùng theo dõi số dư hiện tại của nguồn quỹ và cùng giám sát nhằm đảm bảo nguồn quỹ được sử dụng đúng mục đích.

Diễn đàn con

Golden List - DiaChatVN.com

Thông tin về các tổ chức, cá nhân đã tài trợ kinh phí cho DiaChatVN.com

  • 4 Chủ đề
  • 4 Trả lời
Trần Trọng Quỳnh - STUH: 50000 - last post by phucsang


Trang 1 trong tổng số 1

  Chủ đề Người gửi Thống kê Thông tin bài viết cuối

Trang 1 trong tổng số 1

  • Please log in to post a topic