Jump to content


Đá cảnh, đá quý, trang sức đá quý và đá phong thủy

Box này chủ yếu giới thiệu một số loại đá quý và đá bán quý thông dụng, giúp mọi người tìm đúng loại đá quý và đá bán quý đạt chất lượng tự nhiên để sử dụng theo nhu cầu trang sức thông thường hoặc theo quan niệm phong thủy, và điều đặc biệt hơn nữa là giá lẻ gần với giá sỉ để tạo Quỹ phát triển DiaChatVN.com

Diễn đàn con

Đá quý và phong thủy

Tổng hợp các quan niệm phong thủy của các loại đá quý, đá bán quý

  • 21 Chủ đề
  • 23 Trả lời
Sử dụng đá phong thủy theo... - last post by Alandouct

Trang sức đá quý

Giới thiệu các loại trang sức làm từ đá quý

  • 19 Chủ đề
  • 4 Trả lời
Tổng hợp các loại đá mắt hổ... - last post by hathien1102