Jump to content


Đội ngũ quản lý

Box này giới thiệu về Đội ngũ xây dựng và quản lý www.diachatvn.com qua các thời kỳ. Đây là các thành viên thuộc nhóm Quản trị của website, họ là các tình nguyện viên đã góp công sức và kinh phí rất lớn để duy trì website này kể từ năm 2003 đến nay, với mục tiêu "chung tay xây dựng và phát triển", trong các năm qua, họ đã "mình vì mọi người", họ đã làm, đã cống hiến tất cả vì cộng đồng, tất cả vì một cộng đồng Địa chất Việt Nam thật vững mạnh!

Diễn đàn con

Admin sáng lập

Các thành viên sáng lập www.diachatvn.com (từ 2003).

  • 4 Chủ đề
  • 10 Trả lời
NGUYỄN PHÚC SANG - last post by Nhan Vương

Admin thế hệ thứ 2

Các thành viên quản trị www.diachatvn.com thế hệ thứ 2.

  • 3 Chủ đề
  • 20 Trả lời
cialis online consultation - last post by Daurdes