Jump to content


Community Status Updates


Tuyen GM's Photo

Tuyen GM

Phần mềm GeoMaps Tool thuộc Công ty CP GeoMaps chuyên nghiệp trong lập báo cáo khảo sát địa chất công trình gồm: vẽ hình trụ, mặt cắt, lập bảng tổng hợp cơ lý các lớp đất, tính toán nền móng công trình. http://geomaps.vn hoặc A Tuyền 0913 588 519
Apr 17 2017 04:08 PM