Jump to content


Community Status Updates


AMETHYST's Photo

AMETHYSTseanary

T àh, mấy cái đề thi thử, mày cho vô 1 topic duy nhất thôi, bung ra tùm lum làm chi vậy, nhìn rối mắt lắm. chỉ cần chỉnh sửa 1 chút ở cái topic đó rồi cập nhật thường xuyên là đủ rồi, ko cần mở quá nhiều topic như vậy đâu.
Dec 13 2008 10:19 PM