Jump to content


Geo..........+==={=======> My money + My love + My.......Life!


 • Bạn không được tạo chủ đề mới
 • Please log in to reply
1 reply to this topic

#1 GianglongGeoTech

GianglongGeoTech

  Newbie

 • Thành viên
 • Pip
 • 4 Bài viết:
 • Joined 03-August 10
 • Reputation: 3
  • Gender:Male
  • Đến từ:Nam Dinh

  Posted 03 August 2010 - 10:27 AM

  Các tiêu chuẩn, quy phạm ngành địa chất công trình -Địa kỹ thuật

  1. QTTL-B-5-74:Quy trình đo vẽ địa chất công trình tỷ lệ lớn để xây dựng các công trình thuỷ lợi, 30/6/75
  2:TCXD88-1982 nhóm H:Cọc. Phương pháp thí nghiệm hiện trường.
  3:TCXD 112-1984: Công tác khảo sát địa kỹ thuật về giai đoạn khảo sát; về vị trí, mật độ và độ sâu thăm dò.
  4:TCXD 112 : 1984 :Hướng dẫn thực hành khảo sát đất xây dựng bằng thiết bị mới (thiết bị do PNUD đầu tư ) và sử dụng tài liệu vào thiết kế công trình
  5:TCXD 205-1987: Yêu cầu đối với khảo sát
  6:TCXD 161-1987: Công tác thăm dò điện trong khảo sát xây dựng
  7.22 TCN 171-87: Quy trình khảo sát địa chất công trình và thiết kế biện pháp ổn định nền đường vùng có hoạt động trượt, sụt nở
  8:22 TCN 160-87: Khảo sát địa kỹ thuật phục vụ cho thiết kế và thi công móng cọc
  9: TCVN 4419-1987: Khảo sát cho xây dựng - Nguyên tắc cơ bản
  10: TCVN 2683-91: Đất cho xây dựng, lấy mẫu, bao gói vận chuyển và bảo quản mẫu
  11: TCVN 4195-4202 :1995- TCVN 4195-1995: Đất xây dựng, phương pháp xác định khối lượng riêng trong phòng thí nghiệm
  - TCVN 4196-1995 Đất xây dựng, phương pháp xác định độ ẩm và độ hút ẩm trong phòng thí nghiệm
  - TCVN 4197-1995 Đất xây dựng, phương pháp xác định giới hạn dẻo và giới hạn chảy trong phòng thí nghiệm
  - TCVN 4198-1995 Đất xây dựng, phương pháp xác định thành phần hạt trong phòng thí nghiệm
  - TCVN 4199-1995 Đất xây dựng, phương pháp xác định sức chống cắt trên máy cắt phẳng trong phòng thí nghiệm
  - TCVN 4200-1995 Đất xây dựng, phương pháp xác định tính nén lún trong điều kiện không nở hông trong phòng thí nghiệm
  - TCVN 4201-1995 Đất xây dựng, phương pháp xác định độ chặt tiêu chuẩn trong phòng thí nghiệm
  - TCVN 4202-1995 Đất xây dựng, phương pháp xác định khối lượng thể tích trong phòng thí nghiệm
  12:TCXD 196-1997 :Nhà cao tầng. Công tác thử tĩnh và kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi
  13.TCXD 226-1999 Đất xây dựng phương pháp thí nghiệm hiện trường thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn.
  14.22 TCN 259-2000.Quy trình khoan thăm dò địa chất công trình
  15.22 TCN 262-2000.Quy trình khảo sát thiết kế nền đường ôtô đắp trên nền đất yếu
  16.22 TCN 263-2000.Quy trình khảo sát đường ôtô
  17.14 TCN - 115 - 2000.Thành phần, nội dung và khối lượng khảo sát địa chất trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế công trình thuỷ lợi.
  18.TCXDVN 269-2002.Phương pháp thí nghiệm bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục
  19.Tập 1 – Từ 14TCN 123-2002 đến 14TCN 129-2002[/b].Tuyển tập các tiêu chuẩn về đất xây dựng công trình thuỷ lợi
  20.TCXDVN 301-2003.Đất xây dựng - Phương pháp phóng xạ xác định độ ẩm và độ chặt của đất tại hiện trường
  21.14TCN-32-2005 đến 14TCN 140-2005, 14TCN146-149/2005.Các tiêu chuẩn về thí nghiệm đất trong phòng thí nghiệm trong XD công trình thuỷ lợi
  22.14TCN 195:2006.Thành phần, khối lượng khảo sát địa chất trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế công trình thuỷ lợi. Hiệu lực từ 15/1/2007. Ban hành theo Quyết định số 4079/QĐ/BNN-KHCN ngày 29/12/2006 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT. Toàn văn gồm 60 trang, chia làm 6 chương và 3 phụ lục.
  23.Thông tư số 06/2006/TT-BXD:Thông tư hướng dẫn khảo sát địa kỹ thuật....Thông tư hướng dẫn khảo sát địa kỹ thuật phục vụ lựa chọn địa điểm và thiết kế xây dựng công trình.Thông tư số 06/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn khảo sát địa kỹ thuật phục vụ lựa chọn địa điểm và thiết kế xây dựng công trình. Toàn văn gồm 4 chương và 2 phụ lục, tổng khoảng 13 trang.
  24.TCXDVN 364-2006. Tiêu chuẩn kỹ thuật đo và sử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình
  25.TCXDVN194:2006.Nhà cao tầng - Công tác khảo sát địa kỹ thuật
  26.22. TCN 355-06 Quy trình thí nghiệm cắt cánh hiện trường
  27:22 TCN 332 - 06:Xác định chỉ số CBR của đất, đá dăm trong phòng thí nghiệm
  28:22 TCN 333 - 06:Quy trình đầm nén đất , đá dăm trong thí nghiệm
  29.TCXDVN366: 2006:Chỉ dẫn kỹthuật công tác khảo sát địa chất công trình cho xây dựng vùngKarsrt.
  30.54/2000/QĐ-BCN.Quy chế lập bản đồ địa chất công trình tỷ lệ 1:50.000(1:25.000)
  31.22TCN 260-2000.Quy trình khảo sát địa chất công trình các công trình đường thuỷ.
  32.TCXD 45-78.Tiêu chuẩn thiết kế nền, nhà và công trình
  33.TCXD 160:1987.nhóm H: Khảo sát địa kỹ thuật phục vụ cho thiết kế và thi công móng cọc
  34.20TCN74-87.Đất xây dựng –phương pháp chỉnh lý thóng kê các kết đặc trưng của chúng.
  35.20TCN -174-89:Đất xây dựng –phương pháp thí nghiệm xuyên tĩnh
  36.TCXD 189:1996:Móng cọc tiết diện nhỏ -tiêu chuẩn thiết kế
  37.TCXD 190:1996:Móng cọc tiết diện nhỏ -tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu
  38.TCXD 205:1998:Cọc khoan nhồi –yêu cầu chất lượng thi công
  39.TCXD 112: 1984:Xác định độ chặt của đất bằng xuyên vít
  40.TCXD 80: 2002: Xác định tải trọng tĩnh của đất tại hiện trường
  41.TCXDVN 286:2003:Đóng và ép cọc -Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu
  42.TCXDVN 326:2004:Cọc khoan nhồi - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu
  43.TCXD 197:1997:Thi công cọc khoan nhồi
  44.TCVN 5747 - 1993:Đất xây dựng -Phân loại

  GiangGeoTech
  Email me  Kính mời các đồng nghiệp xa gần đóng góp cho cuộc thi Chất Động Pangaea lần thứ XIII - năm 2016 Thời gian bắt đầu cuộc thi: 06/03/2016

  Facebook Comments

  #2 anh_geo

  anh_geo

   Newbie

  • Thành viên
  • Pip
  • 3 Bài viết:
  • Joined 10-November 10
 • Reputation: 0
  • Đến từ:Vien KH Địa chất và Khoáng sản

  Posted 11 November 2010 - 09:44 AM

  oi lang thang tren nay lai gap ngay ong giang nha minh  Bài viết tương tự Collapse