Jump to content


Đăng ký Quản lý Box

Hoan nghênh các bạn tham gia Ban Điều Hành www.diachatvn.com. Tiêu chí của diễn đàn là "chung tay xây dựng và phát triển", vì tài nguyên của diễn đàn còn rất hạn chế nên rất mong sự cộng tác, đóng góp của bạn để cùng nhau tạo nên cộng đồng Địa chất Việt Nam vững mạnh! Nếu thấy một Box nào đó chưa có hoặc đã có nhưng chưa phát triển, bạn có quyền gửi yêu cầu đề nghị cho bạn tham gia vào quản lý Box đó tại đây. Xem thêm tại đây.

Trang 1 trong tổng số 1


Trang 1 trong tổng số 1

  • Please log in to post a topic