Jump to content


thanhnx2505

Tham gia 29 Aug 2019
Offline Online cuối Aug 29 2019 03:04 PM
-----

Các chủ đề tôi gửi

v/v: Công nghệ khai thác mỏ lộ thiên, Mỏ Kaolin

29 August 2019 - 02:47 PM

Kính chào các anh chị và các bạn, hiện tại bản thân mình đang làm việc có liên quan đến vấn đề khai thác mỏ. Hiện tại là là mỏ Kaolin lộ thiên ở Lâm Hà- Lâm Đồng.
Bạn nào có tài liệu vầ khai thác mỏ lộ thiên, Kaolin hay các vấn đề liên quan trong quá trình khai thác vận hành mỏ có thể gặp phải...
có thể chia sẻ một số với mình
mình xin cảm ơn

v/v: Công nghệ khai thác mỏ lộ thiên, Mỏ Kaolin

29 August 2019 - 02:46 PM

Kính chào các anh chị và các bạn, hiện tại bản thân mình đang làm việc có liên quan đến vấn đề khai thác mỏ. Hiện tại là là mỏ Kaolin lộ thiên ở Lâm Hà- Lâm Đồng.
Bạn nào có tài liệu vầ khai thác mỏ lộ thiên, Kaolin hay các vấn đề liên quan trong quá trình khai thác vận hành mỏ có thể gặp phải...
có thể chia sẻ một số với mình
mình xin cảm ơn