Jump to content


Software Địa chất, xây dựng và môi trường

Tổng hợp các phầm mềm chuyên ngành.

Diễn đàn con

Xử lý ảnh viễn thám

Tổng hợp một số phần mềm dùng xử lý ảnh viễn thám.

 • 24 Chủ đề
 • 166 Trả lời
Giáo trình xử lý ảnh viễn t... - last post by quanhanhbui

Công nghệ GIS

Hệ thống thông tin địa lý (GIS)

 • 105 Chủ đề
 • 425 Trả lời
crack mapinfo 9.0 - last post by huytq123

Phần mềm trắc địa

Sưu tầm một số phầm mềm liên quan đến ngành trắc địa.

 • 9 Chủ đề
 • 38 Trả lời
Bộ phần mầm thành lập bản đ... - last post by hung_xu20032000

MapInfo và MapBasic

Toàn tập về MapInfo và MapBasic - phần mềm không thể thiếu cho dân Địa chất.

 • 83 Chủ đề
 • 300 Trả lời
VĐMap công cụ hỗ trợ biên t... - last post by anhcaokeu

MicroStation

Toàn tập về MicroStation

 • 10 Chủ đề
 • 12 Trả lời
Bentley MicroStation V8i -... - last post by ngtrian

Các phần mềm khác

Các phần mềm khác cũng thường được sử dụng trong ngành Địa chất, xây dựng và môi trường

 • 21 Chủ đề
 • 19 Trả lời
IDM- INTERNET DOWLOAD MANAGER. - last post by huuduongg