Jump to content


Các Block thường dùng dành cho Unreal Portal


 • Bạn không được tạo chủ đề mới
 • Please log in to reply
14 replies to this topic

#1 cafe_mot_minh_thoi

cafe_mot_minh_thoi

  Advanced Member

 • Thành viên
 • PipPipPipPip
 • 312 Bài viết:
 • Joined 29-January 04
 • Reputation: 14

  Posted 23 December 2005 - 08:09 PM

  1. Hệ Thống Diễn Đàn ( là cái thanh bar bên trái của Portal á )

  Thực hiện

  ô thứ 1 ghi : forumlist
  ô thứ 2 ghi : Hệ Thống Diễn Đàn
  ô thứ 3 ghi :

  <?php
  
  $query = $DB->query("SELECT * FROM ibf_forums WHERE parent_id='-1' ORDER BY position");
  while($out_cats=$DB->fetch_row($query)){
  
  $thread_urls .= "<img src={$ibforums->vars['img_url']}/cat.gif> <a href={$ibforums->vars['board_url']}/index.php?showforum={$out_cats['id']}><b>{$out_cats['name']}</b></a><br>";
  
  $query_f = $DB->query("SELECT * FROM ibf_forums WHERE parent_id='{$out_cats['id']}' ORDER BY position");
  while($out_f=$DB->fetch_row($query_f)){
  
  $thread_urls .= "  <img src={$ibforums->vars['img_url']}/forump.gif> <a href={$ibforums->vars['board_url']}/index.php?showforum={$out_f['id']}>{$out_f['name']}</a><br>";
  $query_sf = $DB->query("SELECT * FROM ibf_forums WHERE parent_id='{$out_f['id']}' ORDER BY position"); 
  while($out_sf=$DB->fetch_row($query_sf)){
  $thread_urls .= "     · <a href={$ibforums->vars['board_url']}/index.php?showforum={$out_sf['id']}>{$out_sf['name']}</a><br>";
  }
  }
  }
  echo "<tr><td colspan=2 width=100% align=center class=titlemedium>Hệ thống diễn đàn</td></tr>
  <tr>
  <td class=row2>
  <div style='overflow:auto;height:400px'>
  {$thread_urls}
  </div>
  </td>
  </tr>";
  
  ?>
  

  xong !  Kính mời các đồng nghiệp xa gần đóng góp cho cuộc thi Chất Động Pangaea lần thứ XIII - năm 2016 Thời gian bắt đầu cuộc thi: 06/03/2016

  Facebook Comments

  #2 cafe_mot_minh_thoi

  cafe_mot_minh_thoi

   Advanced Member

  • Thành viên
  • PipPipPipPip
  • 312 Bài viết:
  • Joined 29-January 04
 • Reputation: 14

  Posted 23 December 2005 - 08:10 PM

  2 . Tin Nhanh từ vnexpress.net
  Thực hiện :

  ô thứ 1 ghi : New
  ô thứ 2 ghi : Tin Nhanh
  ô thứ 3 ghi :

  <center>
  <MARQUEE behavior='scroll' direction='up' height='220' scrollamount='1' scrolldelay='70' width='100%' onmouseover='this.stop()' onmouseout='this.start()'> <p align="justify">
  <br>
  <script language="Javascript" src="http://210.245.0.148/Library/News.js"></script>
  <script language="Javascript">
  for(var i=0;i <39;i++)
  {
  document.write(' <br><br><img src="style_images/1/tinnhanh.gif" border="0" alt="" /> ');
  document.write(RefNews[i]);
  }
  </script></p>
  <br><br>
  </MARQUEE>
  <br><br>
  
  </center>
  

  Xong !

  #3 cafe_mot_minh_thoi

  cafe_mot_minh_thoi

   Advanced Member

  • Thành viên
  • PipPipPipPip
  • 312 Bài viết:
  • Joined 29-January 04
 • Reputation: 14

  Posted 23 December 2005 - 08:12 PM

  3. Bói Tình Yêu
  Thực hiện

  ô thứ 1 ghi : boi
  ô thứ 2 ghi : Bói Tình Yêu
  ô thứ 3 ghi :


  <form name=loveform>
  <p align="center">
  <input value="Tên của bạn" name="name1" type="text" size="20" onfocus="this.value=''"> </p>
  <p align="center"> 
  <input value="Tên người yêu bạn" name="name2" type="text" size="20" onfocus="this.value=''"></p>
  <p align="center"> 
  <input value="" name="output" type="text" size="6">
  <br>
  <br>
  <input value="Kết quả" name="calculate" type="button" value="calculate" onclick="calc()">
  </p>
  </form>
  <script LANGUAGE="Javascript">
  <!-- Begin
  function calc() {
  first = document.loveform.name1.value.toUpperCase();
  firstlength = document.loveform.name1.value.length;
  second = document.loveform.name2.value.toUpperCase();
  secondlength = document.loveform.name2.value.length;
  var LoveCount=0;
  for (Count=0; Count < firstlength; Count++) {
  letter1=first.substring(Count,Count+1);
  if (letter1=='L') LoveCount+=2; 
  if (letter1=='O') LoveCount+=2; 
  if (letter1=='V') LoveCount+=2; 
  if (letter1=='E') LoveCount+=2; 
  if (letter1=='Y') LoveCount+=3; 
  if (letter1=='O') LoveCount+=1; 
  if (letter1=='U') LoveCount+=3;
  }
  for (Count=0; Count < secondlength; Count++) {
  letter2=second.substring(Count,Count+1);
  if (letter2=='L') LoveCount+=2;
  if (letter2=='O') LoveCount+=2; 
  if (letter2=='V') LoveCount+=2; 
  if (letter2=='E') LoveCount+=2;
  if (letter2=='Y') LoveCount+=3;
  if (letter2=='O') LoveCount+=1;
  if (letter2=='U') LoveCount+=3; 
  }
  amount=0;
  if (LoveCount> 0) amount= 5-((firstlength+secondlength)/2)
  if (LoveCount> 2) amount= 10-((firstlength+secondlength)/2)
  if (LoveCount> 4) amount= 20-((firstlength+secondlength)/2)
  if (LoveCount> 6) amount= 30-((firstlength+secondlength)/2)
  if (LoveCount> 8) amount= 40-((firstlength+secondlength)/2)
  if (LoveCount>10) amount= 50-((firstlength+secondlength)/2)
  if (LoveCount>12) amount= 60-((firstlength+secondlength)/2)
  if (LoveCount>14) amount= 70-((firstlength+secondlength)/2)
  if (LoveCount>16) amount= 80-((firstlength+secondlength)/2)
  if (LoveCount>18) amount= 90-((firstlength+secondlength)/2)
  if (LoveCount>20) amount=100-((firstlength+secondlength)/2)
  if (LoveCount>22) amount=100%-((firstlength+secondlength)/2)
  if (firstlength==0 || secondlength==0) amount= "Err";
  if (amount < 0) amount= 0;
  if (amount >99) amount=99;
  document.loveform.output.value=amount+"%";
  }
  // End -->
  </script>
  

  Xong !

  #4 cafe_mot_minh_thoi

  cafe_mot_minh_thoi

   Advanced Member

  • Thành viên
  • PipPipPipPip
  • 312 Bài viết:
  • Joined 29-January 04
 • Reputation: 14

  Posted 23 December 2005 - 08:13 PM

  4. thành viên giàu nhất forum ( giành cho forum có shop bank )
  Thực hiện
  ô thứ 1 ghi : rich
  ô thứ 2 ghi : 5 Thành Viên Giàu Nhất (5 người . bạn có thể thay )
  ô thứ 3 ghi :


  <table cellspacing="1"><tr>
               <td class='row1' valign='middle' align='left' width='90%'><b>Tên truy cập</b></td>
               <td class='row1' valign='middle' align='left' width='10%'><b><center><IMG align="center" alt=">" src="style_images/1/vang$.gif"  border=0></center>
  </b></td>
    </tr></table>
  
  <?php
  $nums=0;
  $DB->query("SELECT name,id, cash+deposit_value AS points FROM ibf_members ORDER BY cash+deposit_value DESC LIMIT 0,5");
  while($rich=$DB->fetch_row()){
  $nums++;
  $rich[name]=$std->make_profile_link($rich[name],$rich[id]);
  $rmem.= <<<EOF
  <tr>
  <td valign="top" class="row1" width="5%">
  $nums
  </td>
  <td valign="top" class="row1" width="80%">
  $rich[name]
  
  </td>
  <td valign="top" class="row1" width="15%">
  $rich[points]$
  </td>
  </tr>
  EOF;
  }
  echo $rmem;
  ?>
  

  Xong ! chú ý đến images vàng (style_images/1/vang$.gif)

  #5 cafe_mot_minh_thoi

  cafe_mot_minh_thoi

   Advanced Member

  • Thành viên
  • PipPipPipPip
  • 312 Bài viết:
  • Joined 29-January 04
 • Reputation: 14

  Posted 23 December 2005 - 08:13 PM

  6.  Từ Điển
  Thực Hiện
  ô thứ 1 ghi : tudien
  ô thứ 2 ghi : Từ Điển
  ô thứ 3 ghi :

  <center>
  <form name="vdict" method="get" action="http://vdict.com/gateway.php" target="_blank">
  <input name="word" id="word" size="15" maxlength="100" type="text"><br />
  <select name="dictionary">
  <option value="1" selected>Anh - Việt</option>
  <option value="2">Anh - Anh</option>
  <option value="3">Việt - Anh</option>
  <option value="4">Việt - Việt</option>
  </select> <input name="submit" value="Go" type="submit"></form>
  </center>
  
  xong !

  ================

  7. Tỷ Giá - Thời Tiết
  Thực hiện

  ô thứ 1 ghi : tygia
  ô thứ 2 ghi : Tỷ Giá - Thời Tiết
  ô thứ 3 ghi :

  <center>
  
  <script language=javascript>PageHost = '';function AddHeader(Name, Header, Buttons, Symbol, AddChildTable){document.writeln('<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#DB9E08" width="100%"><tr><td height="10" colspan="2" bgcolor="#F7C21B"><b><center>', Header ,'</center></b></td></tr>');return true;}function AddFooter(){document.writeln('</table>');}</script>
  <script language=Javascript 
  
  src="http://vnexpress.net/Service/Weather.js"></SCRIPT><br>
  <script language=Javascript 
  
  src="http://vnexpress.net/Service/Gold.js"></SCRIPT><br>
  <script language=Javascript 
  
  src="http://vnexpress.net/Service/Forex.js"></SCRIPT><br>
  
  
  </center>
  

  Xong !
  ========

  Bây giờ muốn các block đã tạo ở giữa , trái , phải thì bạn vào Organize Blocks . sau đó click vào block cần chuyển .

  Chúc các bạn thành công .

  #6 mylove

  mylove

   Newbie

  • Thành viên
  • Pip
  • 5 Bài viết:
  • Joined 01-April 06
 • Reputation: 0

  Posted 02 April 2006 - 10:06 AM

  cafe xem lại cái block forumlist đi
  mình chạy nó ra ngoài unreal portal thế là cả cái portal die luôn
  còn cái block tin nhanh sao mất ảnh trước mỗi tin vậy
  đề nghị cậu xem lại giùm!!!!!!!1

  #7 cafe_mot_minh_thoi

  cafe_mot_minh_thoi

   Advanced Member

  • Thành viên
  • PipPipPipPip
  • 312 Bài viết:
  • Joined 29-January 04
 • Reputation: 14

  Posted 02 April 2006 - 10:47 AM

  Cái diễn đàn này đang dùng cái list đó. Không có lỗi đâu bạn ạ. Còn images tinh nhanh thì cậu lấy đại cái images nào đó đặt tên là tinnhanh.gif va cho vào cái thư mục images skin của điễn đàn.

  #8 mylove

  mylove

   Newbie

  • Thành viên
  • Pip
  • 5 Bài viết:
  • Joined 01-April 06
 • Reputation: 0

  Posted 02 April 2006 - 11:07 AM

  Bạn à
  Cái tin nhanh thì ổn rồi nhưng cái forumlist thì vẫn thế!!!

  #9 cafe_mot_minh_thoi

  cafe_mot_minh_thoi

   Advanced Member

  • Thành viên
  • PipPipPipPip
  • 312 Bài viết:
  • Joined 29-January 04
 • Reputation: 14

  Posted 04 April 2006 - 10:15 AM

  Cũng vậy thôi, bạn cần bổ sung thêm 2 images cat.gif và forump.gif vào thư mục images skin.

  Vễ mã nguồn thì không sai sót đâu, diễn đàn này đang sử dụng đoạn mã nuồn trên đó.

  #10 mylove

  mylove

   Newbie

  • Thành viên
  • Pip
  • 5 Bài viết:
  • Joined 01-April 06
 • Reputation: 0

  Posted 04 April 2006 - 12:29 PM

  ừa thế thui
  nhưng sao không thấy bạn không post cái block hình ngẫu nhiên ấy mình muốn xin bạn cái block đó!

  #11 phucsang

  phucsang

   Admin sáng lập

  • Sáng lập
  • PipPipPipPipPip
  • 1,631 Bài viết:
  • Joined 05-November 03
 • Reputation: 122
  • Yahoo! Status:
  • Gender:Male
  • Đến từ:Khóa 98 - Đại học KHTN TPHCM
  • Interests:Địa chất.

  Posted 05 April 2006 - 02:41 PM

  Ảnh nẫu nhiên bắt buộc phải có mod Galery trước. Mình chủ trương không hack nhiều mod vì khó khăn trong việc nâng cấp. Nên dùng trong trang Portal System thì hay hơn. Nếu bạn vẫn muốn thì cũng xin chia sẽ.
  Thông tin về user phucsang này:
  --------------------
  ONLINE 07h30 đến 17h mỗi ngày từ thứ 2 đến thứ 6
  Vài nét về Nguyễn Phúc Sang; Hitory
  -----------------------------------------------------------
  Chú ý:Vui lòng post bài qua Diễn đàn, hạn chế hỏi/đáp qua YM
  -----------------------------------------------------------
  Nếu thấy DiachatVN.com có ích, bạn hãy Donate để cÙng góp phần duy trì và phát triển DiaChatVN.com hơn nữa!
  -----------------------------------------------------------
  Nếu bạn chưa sử dụng thành thạo các thao tác trên diễn đàn? Vui lòng xem Hướng dẫn chi tiết tại đây

  #12 hotcoffee

  hotcoffee

   Member

  • Thành viên
  • PipPip
  • 17 Bài viết:
  • Joined 24-February 06
 • Reputation: 0

  Posted 05 April 2006 - 07:34 PM

  Cho em hỏi anh có mod shop+bank không?
  Và cả mod cướp nhà băng nữa

  #13 phucsang

  phucsang

   Admin sáng lập

  • Sáng lập
  • PipPipPipPipPip
  • 1,631 Bài viết:
  • Joined 05-November 03
 • Reputation: 122
  • Yahoo! Status:
  • Gender:Male
  • Đến từ:Khóa 98 - Đại học KHTN TPHCM
  • Interests:Địa chất.

  Posted 06 April 2006 - 10:38 AM

  Ảnh ngẩu nhiên.


  Admin CP => Unreal Portal => Add Custom Block

  Block Name : randompic
  Block Title : Ảnh Ngẫu Nhiên
  Block PHP/HTML: phang cái dòng dưới dzô

  Quote

  <center>
  <script language="Javascript">
  <!--
  //Bieu dien Show hinh anh (thay doi trong vai day ngan)
  var slidespeed=3000
  //hinh anh dua vao
  var slideimages=new Array("randompic/pic1.jpg","randompic/pic2.jpg","randompic/pic3.jpg","randompic/pic4.jpg","randompic/pic5.jpg",
  "randompic/pic6.jpg","randompic/pic7.jpg","randompic/pic8.jpg","randompic/pic9.jpg","randompic/pic10.jpg","randompic/pic11.jpg",
  "randompic/pic12.jpg","randompic/pic13.jpg","randompic/pic14.jpg","randompic/pic15.jpg","randompic/pic16.jpg","randompic/pic17.jpg",
  "randompic/pic18.jpg","randompic/pic19.jpg","randompic/pic20.jpg")
  var imageholder=new Array()
  var ie55=window.createPopup
  for (i=0;i<slideimages.length;i++){
  imageholder[i]=new Image()
  imageholder[i].src=slideimages[i]
  }
  function gotoshow(){
  window.location=slidelinks[whichlink]
  }
  //-->
  </script>
  <a href="java script:gotoshow()"><img src="randompic/pic1.jpg" name="slide" border=0 style="filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.Pixelate(MaxSquare=15,Duration=1)"></a>
  <script language="Javascript">
  <!--
  var whichlink=0
  var whichimage=0
  var pixeldelay=(ie55)? document.images.slide.filters[0].duration*1000 : 0
  function slideit(){
  if (!document.images) return
  if (ie55) document.images.slide.filters[0].apply()
  document.images.slide.src=imageholder[whichimage].src
  if (ie55) document.images.slide.filters[0].play()
  whichlink=whichimage
  whichimage=(whichimage<slideimages.length-1)? whichimage+1 : 0
  setTimeout("slideit()",slidespeed+pixeldelay)
  }
  slideit()
  //-->
  </script>
  </center>

  Download file đính kèm giải nén , up ngang hàng với file index

  Attached Files


  Thông tin về user phucsang này:
  --------------------
  ONLINE 07h30 đến 17h mỗi ngày từ thứ 2 đến thứ 6
  Vài nét về Nguyễn Phúc Sang; Hitory
  -----------------------------------------------------------
  Chú ý:Vui lòng post bài qua Diễn đàn, hạn chế hỏi/đáp qua YM
  -----------------------------------------------------------
  Nếu thấy DiachatVN.com có ích, bạn hãy Donate để cÙng góp phần duy trì và phát triển DiaChatVN.com hơn nữa!
  -----------------------------------------------------------
  Nếu bạn chưa sử dụng thành thạo các thao tác trên diễn đàn? Vui lòng xem Hướng dẫn chi tiết tại đây

  #14 mylove

  mylove

   Newbie

  • Thành viên
  • Pip
  • 5 Bài viết:
  • Joined 01-April 06
 • Reputation: 0

  Posted 08 April 2006 - 03:02 PM

  Em muốn làm cái block ghi lại ước nguyện mới nhất của thành viên thì phải làm như thế nào??

  #15 cafe_mot_minh_thoi

  cafe_mot_minh_thoi

   Advanced Member

  • Thành viên
  • PipPipPipPip
  • 312 Bài viết:
  • Joined 29-January 04
 • Reputation: 14

  Posted 12 April 2006 - 10:19 AM

  Bảng ước nguyện mình chưa thử bao giờ, để nghiên cứu xem nào.  Bài viết tương tự Collapse