Jump to content


Admin sáng lập

Box này giới thiệu về các thành viên Quản trị www.diachatvn.com thời kỳ đầu tiên. Trước tình trạng thiếu thông tin, thiếu tài liệu, thiếu diễn đàn thảo luận chuyên ngành Địa chất nói riêng và ngành Khoa học trái đất nói chung, các thành viên này đã góp sức sáng lập nên website này vào năm 2003. Trong các năm qua, họ đã tình nguyện, họ đã "mình vì mọi người", họ đã cống hiến không mệt mỏi, tất cả vì cộng đồng, tạo tiền đề để xây dựng nên  một cộng đồng Địa chất Việt Nam thật vững mạnh!

Trang 1 trong tổng số 1

  Chủ đề Người gửi Thống kê Thông tin bài viết cuối

Trang 1 trong tổng số 1

  • Please log in to post a topic