Jump to content


Tổng hợp Mutimedia Book (MBook) của ĐẠI HỌC KHTN


 • Bạn không được tạo chủ đề mới
 • Please log in to reply
1 reply to this topic

#1 hoangtu.khtn

hoangtu.khtn

  Quản lý Box 2011 - ĐHKHTN TPHCM

 • Điều hành
 • 191 Bài viết:
 • Joined 30-August 11
 • Reputation: 117
  • Yahoo! Status:
  • Gender:Male
  • Đến từ:1116-HCMus

  Posted 23 April 2012 - 06:39 PM

  Lĩnh vực Mạng


  Lắp ráp cài đặt máy tính - 2CD
  CD1-3 part - ~100MB/part  http://www.mediafire...php?2zcn5kkyg3n
  http://www.mediafire...php?ywyjntjza3j
  http://www.mediafire...php?aazzdmknfa0
  CD2 -5 part - ~82MB/part  http://www.mediafire...php?mz12dzfwiqm
  http://www.mediafire...php?mwmzytjmhnw
  http://www.mediafire...php?a2zzg2m2ma5
  http://www.mediafire...php?gtxzxjgykli
  http://www.mediafire...php?mgnjdomzmgm


  Quản trị Dịch Vụ Mạng  4 part - ~52MB/part

  http://www.mediafire...php?xr0izzllzzg
  http://www.mediafire...php?zmf0ydnmmim
  http://www.mediafire...php?mzimg2mml4k
  http://www.mediafire...php?2amy2jiotog


  Quản trị mạng Linux - 2CD

  CD1-4 part - ~90MB/part  http://www.mediafire...php?nmzjzw3zmqd
  http://www.mediafire...php?zzjmdimjtez
  http://www.mediafire...php?zmmwhnj2jtf
  http://www.mediafire...php?otzejj4w121
  CD1-5 part - ~90MB/part
  http://www.mediafire...php?zyjmygmymqm
  http://www.mediafire...php?mygd2rgtjjt
  http://www.mediafire...php?tdm2m1ntdzz
  http://www.mediafire...php?m0ytyndyedn
  http://www.mediafire...php?zmwn4jy1gmy
  Quản trị mạng Winserver
  4 part - ~86MB/part
  http://www.mediafire...php?ni2ivtxzwod
  http://www.mediafire...php?dvcdzz10mei
  http://www.mediafire...php?m5mqmmoujm4
  http://www.mediafire...php?0xt3zzh5yyt


  Triển khai hệ thống mạng  CD1-6 part - ~100MB/part  http://www.mediafire...php?xtu4qbnimzb
  http://www.mediafire...php?ny5g2zookld
  http://www.mediafire...php?jndwjrmm2hd
  http://www.mediafire...php?ytzu5dou0jn
  http://www.mediafire...php?dy34qh2ummg
  http://www.mediafire...php?fmudxgjggxm
  CD1-3 part - ~40MB/part  http://www.mediafire...php?cwgzyqzmnlm
  http://www.mediafire...php?nytdigzmnyv
  http://www.mediafire...php?mjzg5zmnycw  Phân tích hệ thống mạng
  3 part - ~49MB/part
  http://www.mediafire...php?ilnlomktzzz
  http://www.mediafire...php?2m0zm3zhyfz
  http://www.mediafire...php?ymyjgqt1ky2  Tin Học Văn Phòng


  Tin học A  6 part - ~110MB/part
  http://www.mediafire...php?oyyzztmkmmj
  http://www.mediafire...php?oymzdz0zzvj
  http://www.mediafire...php?2rzjmdzd2mj
  http://www.mediafire...php?k5dzgakoozo
  http://www.mediafire...php?ojnlgmcyzmy
  http://www.mediafire...php?tyuz5mmz52d


  Ôn Thi A  4 part - ~105MB/part
  http://www.mediafire...php?malmwf2mjrm
  http://www.mediafire...php?x4q0gmo2l0h
  http://www.mediafire...php?tumifjdwmnk
  http://www.mediafire...php?mdz2oq2yboq


  Tin học B  7 part - ~94MB/part
  http://www.mediafire...php?wiyimnz5dz2
  http://www.mediafire...php?o1y1wbdwxoz
  http://www.mediafire...php?yzjtogamage
  http://www.mediafire...php?mczx4tz2z0g
  http://www.mediafire...php?gjzzmmzuznc
  http://www.mediafire...php?zyjantkaih3
  http://www.mediafire...php?knq113nwyz3  Ôn Thi B  7 part - ~94MB/part
  http://www.mediafire...php?2zmn24tmyxc
  http://www.mediafire...php?dqkmmm3rmlj
  http://www.mediafire...php?tyzzmz4ndti
  http://www.mediafire...php?aimyzlwkzmz
  http://www.mediafire...php?cj42itnnx3y
  http://www.mediafire...php?myctydtm4ln
  http://www.mediafire...php?mjdjjyjmdmw  Đồ Họa


  Xử lý ảnh với Photoshop căn bản  7 part - ~93MB/part
  http://www.mediafire...php?nmojlwljly5
  http://www.mediafire...php?lm5yyjeuhm3
  http://www.mediafire...php?mczwljdvm21
  http://www.mediafire...php?nhzymvzadhz
  http://www.mediafire...php?uu3oolzddiw
  http://www.mediafire...php?mz31jnndzty
  http://www.mediafire...php?myzvvyf4jjj


  Xử lý ảnh với Photoshop nâng cao  9 part - ~105MB/part
  http://www.mediafire...php?5umyoy2jnak
  http://www.mediafire...php?zeta3zbdkbw
  http://www.mediafire...php?zqznzymmmem
  http://www.mediafire...php?ceygaf3znju
  http://www.mediafire...php?1iytnmendyy
  http://www.mediafire...php?2myckdq2wtm
  http://www.mediafire...php?2umzm1zljdg
  http://www.mediafire...php?whdymnnmgdz
  http://www.mediafire...php?n33kmd0aqcz  Ôn Thi B (Photoshop)  4 part - ~50MB/part
  http://www.mediafire...php?m3y2tmo0nzm
  http://www.mediafire...php?1tmaggxfmyz
  http://www.mediafire...php?bnnyjjij0lw
  http://www.mediafire...php?jgh5wgnt1dj  Ý Tưởng Thiết Kế  8 part - ~100MB/part
  http://www.mediafire...php?uzwl0k2mz5m
  http://www.mediafire...php?mzwjnmmmxj1
  http://www.mediafire...php?zjtnong4jwu
  http://www.mediafire...php?zyz0nggzmwx
  http://www.mediafire...php?jo5yrndnjqd
  http://www.mediafire...php?4yzyzdzm2j1
  http://www.mediafire...php?bfnzkzztfmz
  http://www.mediafire...php?m0dzymjunwo


  Mỹ Thuật Ứng Dụng
  7 part - ~94MB/part
  http://www.mediafire...php?jmzjwimwmtm
  http://www.mediafire...php?oommuj2ogzm
  http://www.mediafire...php?remdw1zrzxj
  http://www.mediafire...php?vywvhuyytog
  http://www.mediafire...php?tzgmwmzmztm
  http://www.mediafire...php?zix3n0mjzyv
  http://www.mediafire...php?qtudmlj1dzy

  Mỹ Thuật Web

  5 part - ~97MB/part
  http://www.mediafire...php?n10yomzlh0z
  http://www.mediafire...php?jylyjnnu2k4
  http://www.mediafire...php?ggmwlojwcv4
  http://www.mediafire...php?zhe3z0yjzz2
  http://www.mediafire...php?dwzzmodmhjy  Hoạt Hình 3D


  14 part - ~100MB/part
  http://www.mediafire...php?mibnyqyniwi
  http://www.mediafire...php?yzumm5xqtwe
  http://www.mediafire...php?qnyinkweizi
  http://www.mediafire...php?ttm5wvkmnnz
  http://www.mediafire...php?mjztn5udnjd
  http://www.mediafire...php?hilmzwjzlm2
  http://www.mediafire...php?inlgnjjmk23
  http://www.mediafire...php?ymjywzjzyi5
  http://www.mediafire...php?lbmidzol30m
  http://www.mediafire...php?3rnyzakdn0y
  http://www.mediafire...php?mydjyogm0nt
  http://www.mediafire...php?tmghot4glzk
  http://www.mediafire...php?xzgwizeywzn
  http://www.mediafire...php?fjqnmk1mgy4

  Photoshop Tổng Quát
  14 part - ~98MB/part
  http://www.mediafire...php?hdtnmmy22nz
  http://www.mediafire...php?wqmkkemumkj
  http://www.mediafire...php?ymigdmtnmu0
  http://www.mediafire...php?newzmcemdm5
  http://www.mediafire...php?yjczwmeyytd
  http://www.mediafire...php?omm2owzwk4g
  http://www.mediafire...php?1mmmntz2tdz
  http://www.mediafire...php?ridmmyn2wmn
  http://www.mediafire...php?myzymrgmwc4
  http://www.mediafire...php?wiztl2mmeqb
  http://www.mediafire...php?0ammjm5ewnm
  http://www.mediafire...php?ngmmbnln2nm
  http://www.mediafire...php?inq1yzwieyj
  http://www.mediafire...php?yzk4gymggzh  Indesign Dàn Trang

  12 part - ~98MB/part
  http://www.mediafire...php?i5t2ymomley
  http://www.mediafire...php?tytnvjfcmwo
  http://www.mediafire...php?zfzmwdjzamg
  http://www.mediafire...php?ydywgnmqm3d
  http://www.mediafire...php?mjk334nmnyw
  http://www.mediafire...php?io2zzhuzg2m
  http://www.mediafire...php?2zmnyyk0znl
  http://www.mediafire...php?z5jjmzznot5
  http://www.mediafire...php?yt03amznmry
  http://www.mediafire...php?wlnjnzgnljg
  http://www.mediafire...php?ytmdnjmtozd
  http://www.mediafire...php?2jytiymllji
  After Effect ( Hiệu ứng phim )
  14 part - ~80MB/part
  http://www.mediafire...php?zq5mnymdwwo
  http://www.mediafire...php?1fy3mym1unn
  http://www.mediafire...php?0oz2lyzczb0
  http://www.mediafire...php?vw3nn52gnm4
  http://www.mediafire...php?zntxwqdylok
  http://www.mediafire...php?xftvd2km1az
  http://www.mediafire...php?2tditozmmmy
  http://www.mediafire...php?qwgmnfmgyz1
  http://www.mediafire...php?wm2iivzxn1d
  http://www.mediafire...php?rzvj5omnozn
  http://www.mediafire...php?d2hmqttomfi
  http://www.mediafire...php?wtwijtoymtj
  http://www.mediafire...php?tywuy2mmy2y
  http://www.mediafire...php?vzyhomaz1iz

  Macromedia Flash
  14 part - ~99MB/part
  http://www.mediafire...php?imomwyteg32
  http://www.mediafire...php?yqlqylyfmwk
  http://www.mediafire...php?4zdzmmgwqm0
  http://www.mediafire...php?nkryojyyomw
  http://www.mediafire...php?dz1wjjmi0nz
  http://www.mediafire...php?3udjgqmdjxa
  http://www.mediafire...php?on2mwgzyihm
  http://www.mediafire...php?ytdmmjyzo5u
  http://www.mediafire...php?zoddmmzwjdd
  http://www.mediafire...php?fgzyjj2m0y4
  http://www.mediafire...php?5ttrd2nmydn
  http://www.mediafire...php?nnj1qojjvja
  http://www.mediafire...php?zywhjntonzj
  http://www.mediafire...php?xnfdqyyngnj
  Kỹ Thuật In ( dành cho đồ họa)

  6 part - ~93MB/part
  http://www.mediafire...php?wd2km5wtmct
  http://www.mediafire...php?hzhadq4ylvm
  http://www.mediafire...php?nmmtdudzaw5
  http://www.mediafire...php?mynmklrddkk
  http://www.mediafire...php?di5txmiqyml
  http://www.mediafire...php?5mo1gnammyn
  Lập Trình


  Lập Trình Quản Lý Ứng Dụng  7 part - ~92MB/part
  http://www.mediafire...php?zyiyn40lmuk
  http://www.mediafire...php?itzgttmftm2
  http://www.mediafire...php?loqdduyeoky
  http://www.mediafire...php?m2dvndd22ay
  http://www.mediafire...php?jddeuoaztne
  http://www.mediafire...php?i4do2jwzthi
  http://www.mediafire...php?tx52zwvtdqw

  Lập Trình Web Ứng Dụng  5 part - ~87MB/part
  http://www.mediafire...php?wl0nkwwrbii
  http://www.mediafire...php?uzhihnjmbzm
  http://www.mediafire...php?01wtkmkamgy
  http://www.mediafire...php?giqnmcnydmh
  http://www.mediafire...php?zwummawegnm


  Nhập Môn LT Web
  4 part - ~95MB/part
  http://www.mediafire...php?fx2z30zj2my
  http://www.mediafire...php?mwgbfgkwdjx
  http://www.mediafire...php?kgmqziywgmw
  http://www.mediafire...php?odmm0ygohny


  SQL Sever

  7 part - ~91MB/part
  http://www.mediafire...php?timj3mnqxdc
  http://www.mediafire...php?tuyyb4jmmgi
  http://www.mediafire...php?3ylxnzo1wul
  http://www.mediafire...php?m2y2w1ni2mz
  http://www.mediafire...php?mz24tjmy2ej
  http://www.mediafire...php?llw2qxiyzbz
  http://www.mediafire...php?n4wiyjjwihn

  LT Ngôn Ngữ ASP  7 part - ~95MB/part
  http://www.mediafire...php?0enuxynnxid
  http://www.mediafire...php?kjuyzitdmmu
  http://www.mediafire...php?azytmyzmdhy
  http://www.mediafire...php?kxmntky1xai
  http://www.mediafire...php?qh3n3gunwd2
  http://www.mediafire...php?jjomnkgnomi
  http://www.mediafire...php?yyj1g2w5w5m  LT Ngôn Ngữ Javascript
  7 part - ~95MB/part
  http://www.mediafire...php?mytmztfoxjz
  http://www.mediafire...php?dqgm2ndjzej
  http://www.mediafire...php?rzvmymwjyzk
  http://www.mediafire...php?dtzgyt5hhmy
  http://www.mediafire...php?zjdzyntdyib
  http://www.mediafire...php?z1hjeiuzun0
  http://www.mediafire...php?mnuyxdtijtf


  Pass nối file : shoptinhoc.com
  Phần mềm nối file
  http://www.mediafire.com/download.php?m2ixlmwjyzz
  updating .....

  Edited by hoangtu.khtn, 23 April 2012 - 06:40 PM.

  Htyn
  <iframe src="//www.facebook.com/plugins/follow?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fhoangtu.htyn&layout=standard&show_faces=true&colorscheme=light&width=450&height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>  Kính mời các đồng nghiệp xa gần đóng góp cho cuộc thi Chất Động Pangaea lần thứ XIII - năm 2016 Thời gian bắt đầu cuộc thi: 06/03/2016

  Facebook Comments

  #2 nopita9x

  nopita9x

   Member

  • Thành viên
  • PipPip
  • 18 Bài viết:
  • Joined 21-March 10
 • Reputation: 3
  • Yahoo! Status:
  • Gender:Female
  • Đến từ:Binh Dinh
  • Interests:I am not childish!
   I am adult!
   I love everything in my life!

  Posted 17 May 2012 - 10:26 PM

  thanks ấy nhìu nha! hay quá.^^!

  Edited by nopita9x, 17 May 2012 - 10:43 PM.
  Bài viết tương tự Collapse