Jump to content


Danh sách 114 chương trình diệt vi rútgiả mạo


  • Bạn không được tạo chủ đề mới
  • Please log in to reply
3 replies to this topic

#1 love4u

love4u

    Member

  • Thành viên
  • PipPip
  • 12 Bài viết:
  • Joined 22-March 09
  • Reputation: 0

    Posted 23 December 2009 - 07:24 PM

    Danh sách 114 chương trình diệt vi rútgiả mạo
    23/12/2009

    Posted Image
    Giả mạo phần mềm chống virus đã trở thành một vấn đề phát triển trong những năm gần đây. Các phần mềm độc hại lừa gạt người sử dụng, cài đặt và trả tiền cho phần mềm chống virus giả mạo mà không làm sạch máy tính, cũng không bảo vệ nó chống lại virus. Ngược lại, các phần mềm chống virus giả mạo này bản thân nó là các phần mềm độc hại, chúng vô hiệu hóa các dịch vụ thiết yếu như tự động cập nhật và truy cập vào các phần mềm chống virus hợp pháp, do đó làm cho máy tính dễ bị nhiễm virus thêm.

    Ví dụ, một người lướt Internet nhận được một pop-up như thế này:

    Posted Image
    Vần đề sẽ nảy sinh khi người sử dụng vào tải phần mềm chống virus giả mạo. Sau khi cài đặt nó, chương trình "chống virus" sẽ bắt đầu quét virus và "phát hiện" một số virus và Trojan trong hệ thống.  

    Posted Image
    Người sử dụng sẽ được khuyến cáo nên loại bỏ các mối nguy hiểm đã phát hiện, nhưng để làm như vậy họ sẽ phải mua các sản phẩm giả. Và người dùng sẽ không ngờ tới việc kết thúc quá trình này bằng việc trả tiền cho một mối đe dọa không được xác định. Theo một ước tính, trong năm ngoái 25.000.000 máy tính trên toàn thế giới đã bị nhiểm các phần mềm diệt virus giả mạo.

    Microsoft’s Malware Protection Center đã xác định 114 chương trình diệt virus giả mạo, bạn nên tham khảo qua danh sách này để tránh việc bị lây nhiễm các phần mềm độc hại.

    Danh sách 114 phần mềm diệt virus giả mạo

    1. Win32/FakeXPA– Tên gọi khác: Win-Trojan/Downloader.56320.M (AhnLab), Win32/Adware.XPAntivirus (ESET), not-a-virus:Downloader.Win32XpAntivirus.b (Kaspersky), FakeAlert-AB.dldr (McAfee), W32/DLoader.FKAI (Norman), Mal/Generic-A (Sophos), XPAntivirus (Sunbelt Software), Downloader.MisleadApp (Symantec), XP Antivirus (other), Antivirus 2009 (other), Antivirus 2010 (other), Antivirus 360 (other), Total Security (other), AntivirusBEST (other), GreenAV (other), Alpha Antivirus, other), AlphaAV (other), Cyber Security (other), Cyber Protection Center (other), Nortel (other), Eco AntiVirus (other), MaCatte (other), Antivirus (other), Antivir (other), Personal Security (other).

    2. Trojan:Win32/FakePowav–Tên gọi khác: Win Antivirus 2008 (other), SpyShredder (other), WinXProtector (other), Rapid Antivirus (other), Security 2009 (other), Power Antivirus 2009 (other), WinXDefender (other), SpyProtector (other), SpyGuarder (other), MSAntiMalware (other).

    3. Program:Win32/MalwareBurn

    4. Program:Win32/UnSpyPc

    5. Program:Win32/DriveCleaner – Tên gọi khác: DriveCleaner (McAfee), W32/WinFixer.NU (Norman), DriveCleaner (Sunbelt Software), DriveCleaner (Symantec), Freeloa.8F4CBEAA (Trend Micro).

    6. Trojan:Win32/DocrorTrojan

    7. Program:Win32/Winfixer– Tên gọi khác: DriveCleaner (McAfee), W32/WinFixer.NU (Norman), DriveCleaner (Sunbelt Software), DriveCleaner (Symantec), Freeloa.8F4CBEAA (Trend Micro), Win32/Adware.WinFixer (ESET), not-a-virus:Downloader.Win32.WinFixer.o (Kaspersky), WinFixer (McAfee), Adware_Winfixer (Trend Micro), Program:Win32/DriveCleaner (other), Program:Win32/SecureExpertCleaner (other).

    8. Trojan:Win32/FakeScanti – Tên gọi khác: Windows Antivirus Pro (other), Windows Police Pro (other), Win32/WindowsAntivirusPro.F (CA), FakeAlert-GA.dll (McAfee), Adware/WindowsAntivirusPro (Panda), Trojan.Fakeavalert (Symantec).

    9. Program:Win32/Cleanator

    10. Program:Win32/MalwareCrush

    11. Program:Win32/PrivacyChampion

    12. Program:Win32/SystemLiveProtect

    13. Win32/Yektel

    14. Trojan:Win32/FakeSmoke – Tên gọi khác: SystemCop (other), QuickHealCleaner (other), TrustWarrior (other); SaveArmor (other), SecureVeteran (other), SecuritySoldier (other), SafeFighter (other), TrustSoldier (other), TrustFighter (other), SoftCop (other), TRE AntiVirus (other), SoftBarrier (other), BlockKeeper (other), BlockScanner (other), BlockProtector (other), SystemFighter (other), SystemVeteran (other), SystemWarrior (other), AntiAID (other), Win32/WinBlueSoft.A (CA), Trojan-Downloader.Win32.FraudLoad.vtgpk (Kaspersky), WinBlueSoft (other), WiniBlueSoft (other), Winishield (other), SaveKeep (other), WiniFighter (other), TrustNinja (other), SaveDefense (other), BlockDefense (other), SaveSoldier (other), WiniShield (other), SafetyKeeper (other), SoftSafeness (other), SafeDefender (other), Trustcop (other), SecureWarrior (other), SecureFighter (other), SoftSoldier (other), SoftVeteran (other), SoftStronghold (other), ShieldSafeness (other).

    15. Program:Win32/Spyguarder.A

    16. Program:Win32/AntivirusGold

    17. Program:Win32/SystemGuard2009

    18. Program:Win32/WorldAntiSpy

    19. Program:Win32/SpywareSecure – Tên gọi khác: W32/SpyAxe.AMI (Norman), SpywareSecure (Panda), SpywareSecure (Sunbelt Software), SpywareSecure (Symantec).

    20. Program:Win32/IEDefender – Tên gọi khác: Win32/Burgspill.AD (CA), IEAntivirus (Symantec), Trojan.DR.FakeAlert.FJ (VirusBuster).

    21. Program:Win32/MalWarrior

    22. Program:Win32/Malwareprotector

    23. Program:Win32/SpywareSoftStop

    24. Program:Win32/AntiSpyZone

    25. Program:Win32/Antivirus2008 – Tên gọi khác: Trojan.FakeAlert.RL (BitDefender), Win32/Adware.Antivirus2008 (ESET), not-a-virus:Downloader.Win32.FraudLoad.ar (Kaspersky), WinFixer (McAfee), W32/DLoader.HDZU (Norman), Troj/Dwnldr-HDG (Sophos), ADW_FAKEAV.O (Trend Micro), Program:Win32/VistaAntivirus2008.A (other), MS Antivirus (CA).

    26. Trojan:Win32/PrivacyCenter – Tên gọi khác: Fake_AntiSpyware.BKN (AVG), Win32/FakeAV.ACR (CA), Win32/Adware.PrivacyComponents (ESET), not-a-virus:FraudTool.Win32.PrivacyCenter (other), not-a-virus:FraudTool.Win32.Agent.jn (Kaspersky), FakeAlert-CP (McAfee), Troj/PrvCnt-Gen (Sophos), SpywareGuard2008 (Symantec).

    27. Program:Win32/SpyLocked

    28. Program:Win32/Trojanguarder

    29. Program:Win32/MyBetterPC

    30. Program:Win32/NeoSpace

    31. Win32/Winwebsec - Tên gọi khác: SystemSecurity2009 (other), System Security (other), Winweb Security (other), FakeAlert-WinwebSecurity.gen (McAfee), Mal/FakeAV-AK (Sophos), Troj/FakeVir-LB (Sophos), Adware/AntiSpywarePro2009 (Panda), Adware/UltimateCleaner (Panda), Adware/Xpantivirus2008 (Panda), Win32/Adware.SystemSecurity (ESET), Win32/Adware.WinWebSecurity (ESET), AntiVirus2008 (Symantec), SecurityRisk.Downldr (Symantec), W32/AntiVirus2008.AYO (Norman), Total Security (other), AntiSpyware Pro 2009 (other), FakeAlert-AntiSpywarePro (McAfee).

    32. Trojan:Win32/FakeRemoc - Tên gọi khác: AntiMalwareSuite (other), VirusRemover2009 (other), PCAntiMalware (other), Total Virus Protection (other), SpywareRemover2009 (other), AntiMalwareGuard (other), Secure Expert Cleaner (other), Cleaner2009 Freeware (other), AVCare (other), AV Care (other).

    33. Program:Win32/SpywareStormer

    34. Program:Win32/SecurityiGuard

    35. Program:Win32/DoctorCleaner

    36. Program:Win32/UniGray

    37. Win32/FakeSecSen– Tên gọi khác: Micro AV (other), MS Antivirus (other), Spyware Preventer (other), Vista Antivirus 2008 (other), Advanced Antivirus (other), System Antivirus (other), Ultimate Antivirus 2008 (other), Windows Antivirus 2008 (other), XPert Antivirus (other), Power Antivirus (other).

    38. Program:Win32/VirusRemover – Tên gọi khác: Troj/FakeVir-DR (Sophos), VirusRemover2008 (Symantec), ADW_FAKEVIR (Trend Micro).

    39. Program:Win32/Privacywarrior

    40. Program:Win32/PrivacyProtector

    41. Adware:Win32/SpyBlast

    42. Trojan:Win32/FakeFreeAV

    43. Win32/FakeRean - Tên gọi khác: XP AntiSpyware 2009 (other), XP Security Center (other), PC Antispyware 2010 (other), Home Antivirus 2010 (other), PC Security 2009 (other), ADW_WINREANIMA (Trend Micro), Win32/Adware.WinReanimator (ESET), not-a-virus:FraudTool.Win32.Reanimator (Kaspersky), WinReanimator (Sunbelt Software), XP Police Antivirus (other), FakeAlert-XPPoliceAntivirus (McAfee), Adware/XPPolice (Panda), AntiSpyware XP 2009 (other), Antivirus Pro 2010 (other).

    44. Program:Win32/Antivirus2009 – Tên gọi khác: Win32/Adware.XPAntivirus (ESET), FakeAlert-AB.gen (McAfee), MalwareWarrior (other), Antivirus2009 (other).

    45. Program:Win32/AntiSpywareDeluxe – Tên gọi khác: Adware.Fakealert-134 (Clam AV), Win32/Adware.AntiSpywareDeluxe (ESET), FraudTool.Win32.AntiSpywareDeluxe.a (Kaspersky), AntispyDeluxe (Symantec), TROJ_RENOS.CP (Trend Micro).

    46. Program:Win32/Searchanddestroy

    47. Program:Win32/AlfaCleaner

    48. Program:Win32/WebSpyShield

    49. Win32/InternetAntivirus– Tên gọi khác: InternetAntivirus (Symantec), General Antivirus (other), Personal Antivirus (other), not-a-virus:FraudTool:Win32.GeneralAntivirus.b (Kaspersky), Mal/FakeAV-AC (Sophos), TrojanDownloader:Win32/Renos.gen!Z (other), Fraudtool.GeneralAntivirus.C (VirusBuster), Internet Antivirus Pro (other).

    50. Trojan:Win32/Antivirusxp– Tên gọi khác: Antivirus XP 2008 (other), Win32/Adware.WinFixer (ESET), Generic FakeAlert.a (McAfee), W32/WinFixer.BTB (Norman), Troj/FakeAV-AB (Sophos), AntiVirus2008 (Symantec), Program:Win32/Antivirusxp (other).

    51. Program:Win32/ErrorGuard

    52. Program:Win32/SpyCrush

    53. Trojan:Win32/Fakeav

    54. Program:Win32/Spyaway

    55. Trojan:Win32/WinSpywareProtect– Tên gọi khác: Win32/Adware.WinSpywareProtect (ESET), Trojan-Downloader.Win32.FraudLoad.aob (Kaspersky), WinSpywareProtect (Symantec), Program:Win32/WinSpywareProtect (other), Trojan.FakeAV.GP (BitDefender), Win32/Adware.MSAntispyware2009 (ESET), Packed.Win32.Katusha.a (Kaspersky), FaleAlert-BV (McAfee), Adware/MSAntiSpyware2009 (Panda), Fraudtool.MSAntispy2009.A (VirusBuster), MS Antispyware 2009 (other), AV Antispyware (other), Extra Antivirus (other).

    56. Program:Win32/Fakerednefed– Tên gọi khác: WinDefender 2008 (other), Program:Win32/Defendwin (other), Program:Win32/Windefender (other).

    57. Program:Win32/Antispyware2008

    58. Program:Win32/EZCatch

    59. Program:Win32/EvidenceEraser

    60. Program:Win32/Vaccine2008

    61. Win32/FakeSpypro – Tên gọi khác: FakeAlert-C.dr (McAfee), SpywareProtect2009 (Symantec), Troj/FakeAV-LS (Sophos), Win32/Adware.SpywareProtect2009 (ESET), .Win32.FraudPack.kho (Kaspersky), Spyware Protect 2009 (other), Antivirus System Pro (other), Security Central (other), Barracuda Antivirus (other).

    62. Trojan:Win32/FakeCog– Tên gọi khác: Win32/Adware.CoreguardAntivirus (ESET), not-a-virus:FraudTool.Win32.CoreGuard2009 (Kaspersky), FakeAlert-FQ (McAfee) , W32/Renos.FIP (Norman) , Mal/TDSSPack-L (Sophos), CoreGuardAntivirus2009 (Symantec), Fraudtool.CoreGuard2009.A (VirusBuster), CoreGuard Antivirus 2009 (other).

    63. Program:Win32/AntiVirGear

    64. Adware:Win32/VaccineProgram

    65. Program:Win32/TrustCleaner

    66. Program:Win32/SearchSpy

    67. Program:Win32/AntiSpywareExpert – Tên gọi khác: Win32/Adware.AntiSpywareMaster (ESET), Generic.Win32.Malware.AntiSpywareExpert (other), WinFixer (McAfee), AVSystemCare (Symantec), AntiSpywareExpert (Trend Micro), not-a-virus:FraudTool.Win32.AntiSpywareExpert.a (Kaspersky).

    68. Program:Win32/VirusRanger – Tên gọi khác: VirusRescue (Symantec).

    69. Program:Win32/SpyDawn

    70. Program:Win32/UltimateFixer

    71. Program:Win32/WinHound

    72. Program:Win32/Spyshield

    73. Program:Win32/SpySheriff – Tên gọi khác: Win32.TrojanDownloader.IEDefender (Ad-Aware), MagicAntiSpy (Sunbelt Software), Adware.SpySheriff (Symantec), SpyShredder (Symantec), IEDefender (other), Malware Destructor (other), SpySheriff (other), SpyShredder (other).

    74. Program:Win32/Antispycheck – Tên gọi khác: Win32/Adware.AntiSpyCheck (ESET), AntiSpyCheck (Symantec).

    75. Program:Win32/SpywareIsolator– Tên gọi khác: not-a-virus:FraudTool.Win32.SpywareIsolator.ad (Kaspersky), SpywareIsolator (Symantec).

    76. Program:Win32/SpyFalcon

    77. Program:Win32/PrivacyRedeemer

    78. Trojan:Java/VirusConst

    79. Trojan:Win32/FakeVimes – Tên gọi khác: FakeAlert-CQ (McAfee), Extra Antivirus (other), Ultra Antivirus 2009 (other), Malware Catcher 2009 (other), Virus Melt (other), Windows PC Defender (other).

    80. Program:Win32/PCSave– Tên gọi khác: Win-Trojan/Pcsave.339456 (AhnLab), PCSave (McAfee).

    81. Program:Win32/PSGuard

    82. Program:Win32/SpywareStrike

    83. Program:Win32/Nothingvirus

    84. Trojan:Win32/AVClean

    85. Trojan:Win32/FakeIA.C- Tên gọi khác: Win32/FakeAlert.RW (CA), Dropped:Trojan.FakeAv.DS (BitDefender), FakeAlert-AB (McAfee), Trojan.Fakeavalert (Symantec), not-a-virus:FraudTool.Win32.Delf.d (Kaspersky).

    86. Program:Win32/AntispyStorm

    87. Program:Win32/Antivirustrojan

    88. Program:Win32/XDef

    89. Program:Win32/AntiSpywareSoldier

    90. Program:Win32/AdsAlert

    91. Program:Win32/AdvancedCleaner– Tên gọi khác: AdvancedCleaner (Symantec).

    92. Program:Win32/FakePccleaner - Tên gọi khác: Program:Win32/Pccleaner (other), Win32/Adwrae.PCClean (ESET), Backdoor.Win32.UltimateDefender.hu (Kaspersky), PCClean (Symantec), Program:Win32/UltimateCleaner (other).

    93. Program:Win32/SpywareQuake

    94. Program:Win32/WareOut– Aliases: WareOut (McAfee), W32/WareOut (Norman), WareOut (Sunbelt Software), SecurityRisk.Downldr (Symantec), Adware.Wareout (AVG).

    95. Program:Win32/Kazaap

    96. Program:Win32/SystemDefender

    97. Trojan:Win32/FakeSpyguard – Tên gọi khác: Spyware Guard 2008 (other), Win32/Adware.SpywareGuard (ESET), FakeAlert-BM (McAfee), SpywareGuard2008 (Symantec), ADW_SPYWGUARD (Trend Micro), System Guard 2009 (other), Malware Defender 2009 (other).

    98. Program:Win32/SpyHeal

    99. Program:Win32/VirusBurst

    100. Program:Win32/VirusRescue

    101. Program:Win32/TitanShield

    102. Program:Win32/Easyspywarecleaner

    103. Trojan:Win32/Fakeinit– Tên gọi khác: Trojan.FakeAlert.AUW (BitDefender), Win32/FakeAV.ABR (CA), Fraudtool.XPAntivirus.BCVY (VirusBuster), Adware/AntivirusXPPro (Panda), AntiVirus2008 (Symantec), Advanced Virus Remover (other), Win32/AdvancedVirusRemover.G (CA).

    104. Program:Win32/AntiVirusPro

    105. Program:Win32/CodeClean

    106. Trojan:Win32/Spybouncer

    107. Program:Win32/MalwareWar

    108. Program:Win32/VirusHeat

    109. Adware:Win32/SpyAxe –Tên gọi khác: VirusHeat (other), ControVirus (other).

    110. Program:Win32/Awola – Tên gọi khác: not-virus:Hoax.Win32.Avola.a (Kaspersky), Generic FakeAlert.b (McAfee), W32/Awola.A (Norman), Awola (Symantec), JOKE_AVOLA.D (Trend Micro).

    111. Program:Win32/MyNetProtector

    112. Program:Win32/FakeWSC

    113. Program:Win32/DoctorAntivirus

    114. Program:Win32/UltimateDefender – Tên gọi khác: Ultimate (McAfee), UltimateDefender (Symantec), ADW_ULTIMATED.ME (Trend Micro), Risktool.UltimateDefender.A.Gen (VirusBuster), Adware.UltimateX-15 (Clam AV), Win32/Adware.UltimateDefender (ESET).

    Hiếu Tròn (Theo instantfundas.com)

    Edited by love4u, 23 December 2009 - 07:25 PM.
    Kính mời các đồng nghiệp xa gần đóng góp cho cuộc thi Chất Động Pangaea lần thứ XIII - năm 2016 Thời gian bắt đầu cuộc thi: 06/03/2016

    Facebook Comments

    #2 live4future06

    live4future06

      Quản lý Box Môi trường

    • Điều hành
    • 237 Bài viết:
    • Joined 21-October 09
  • Reputation: 46
    • Yahoo! Status:
    • Gender:Male
    • Đến từ:Khoa Địa chất ĐH KHTN TPHCM

    Posted 23 December 2009 - 08:42 PM

    McAfee là phần mềm diệt virus, bảo mật thực sự có hiệu quả mà, đâu có giả mạo đâu.

    Nhưng mà mình thấy các bạn nên sử dụng Avira AntiVirus. Phần mềm này thân thiện, dễ sử dụng, quét virus rất hiệu quả. Mình đang xài phiên bản này, chưa phải mua key vì nó cho mình sử dụng miễn phí với các dịch vụ thông dụng forever. Các bạn thử xem thế nào!
    Posted Image


    -- o0o --
    Khi ta ra đời, mọi người cười nhìn ta khóc
    Khi ta từ giã cõi đời này, ta có được mỉm cười nhìn mọi người khóc không???
    Ai sống trên đời rồi cũng sẽ về với cát bụi mà thôi!
    Vì thế chúng ta cần sống sao cho cuộc sống này thật ý nghĩa, phải không các bạn???

    Hãy sống để... được chết một lần!
    Posted Image

    Lê Đại Dương
    Email: live4future@gmail.com
    ĐT: 0909.94.74.88    #3 hung-bg

    hung-bg

      Member

    • Thành viên
    • PipPip
    • 19 Bài viết:
    • Joined 26-September 09
  • Reputation: 4

    Posted 23 December 2009 - 10:27 PM

    View Postlive4future06, on Dec 23 2009, 09:42 PM, said:

    McAfee là phần mềm diệt virus, bảo mật thực sự có hiệu quả mà, đâu có giả mạo đâu.

    Nhưng mà mình thấy các bạn nên sử dụng Avira AntiVirus. Phần mềm này thân thiện, dễ sử dụng, quét virus rất hiệu quả. Mình đang xài phiên bản này, chưa phải mua key vì nó cho mình sử dụng miễn phí với các dịch vụ thông dụng forever. Các bạn thử xem thế nào!
    Posted Image


    diệt virut hiêij quả, AVG   hoặc avast đều free cả

    Edited by hung-bg, 23 December 2009 - 10:32 PM.


    #4 love4u

    love4u

      Member

    • Thành viên
    • PipPip
    • 12 Bài viết:
    • Joined 22-March 09
  • Reputation: 0

    Posted 24 December 2009 - 12:47 PM

    View Postlive4future06, on Dec 23 2009, 08:42 PM, said:

    McAfee là phần mềm diệt virus, bảo mật thực sự có hiệu quả mà, đâu có giả mạo đâu.

    OK, có sự nhầm lẫn ở đây, xin giải thích thêm:

    Ví dụ:

    5. Program:Win32/DriveCleaner – Tên gọi khác: DriveCleaner (McAfee), W32/WinFixer.NU (Norman), DriveCleaner (Sunbelt Software), DriveCleaner (Symantec), Freeloa.8F4CBEAA (Trend Micro).

    Dịch sang tiếnv Việt nam có nghĩa là:

    Ở đây chỉ chương trình Program:Win32/DriveCleaner mới là chương trình diệt virus giả mạo, McAfee gọi chương trình này là DriveCleaner, Norman gọi đó là W32/WinFixer.NU, Sunbelt Software gọi đó là DriveCleaner, Symantec gọi đó là DriveCleaner, và Trend Micro gọi đó là Freeloa.8F4CBEAA.    Bài viết tương tự Collapse