Jump to content


Địa chất và Dầu khí - Công nghệ khoan và Kỹ thuật Dầu khí

Một ngành rất hot hiện nay.

Diễn đàn con

Thông báo - hướng dẫn

Các thông tin, thông báo, hướng dẫn liên quan đến Box Dầu khí này.

 • 2 Chủ đề
 • 16 Trả lời
Weatherford tuyển dụng Trai... - last post by nobita

Tin tức Dầu khí


 1. Dầu khí Việt Nam,
 2. Dầu khí thế giới

Bản tin Dầu Khí.

 • 27 Chủ đề
 • 9 Trả lời
3 Điều Về Doanh nhân Chúng... - last post by bqt208

Sinh viên Dầu khí

Dầu khí đại cương, tài liệu cơ bản, tài liệu trên lớp do Giảng viên cung cấp,... và là Box thảo luận, hỏi đáp, chia sẽ thông tin, tài liệu của sinh viên ngành Dầu khí.

 • 57 Chủ đề
 • 249 Trả lời
luận văn tốt nghiệp - last post by hoangcf

Thảo luận-Chia sẻ tài nguyên


 1. Chia sẻ tài nguyên,
 2. Hỏi đáp - Thảo luận,
 3. Petroleum Software,
 4. Audio - Video,
 5. Seminar - Nghiên cứu khoa học,
 6. Các vấn đề khác

Hỏi đáp, thảo luận, chia sẽ tài nguyên Dầu khí.

 • 175 Chủ đề
 • 583 Trả lời
Slide Bài dịch DK của BK - last post by Kate Taylor