Jump to content


Bài thu hoạch cá nhân và chương trình hành động thực hiện làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - chuyên đề 1


 • Bạn không được tạo chủ đề mới
 • Please log in to reply
10 replies to this topic

#1 phucsang

phucsang

  Admin sáng lập

 • Sáng lập
 • PipPipPipPipPip
 • 1,631 Bài viết:
 • Joined 05-November 03
 • Reputation: 122
  • Yahoo! Status:
  • Gender:Male
  • Đến từ:Khóa 98 - Đại học KHTN TPHCM
  • Interests:Địa chất.

  Posted 25 August 2008 - 04:39 PM

  Nhà địa chất nào chưa làm thì copy & past cái này:

      BÀI THU HOẠCH CÁ NHÂN VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

    Họ và Tên:
  Hiện đang công tác tại:

      Qua nghiên cứu, học tập chuyên đề "Tư tưởng  và  tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực  hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu" và tác phẩm "Sửa  đổi lối làm việc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bản thân đã nhận thức và  rút ra được những vấn đề tâm đắc; tự đánh giá những ưu, khuyết điểm của bản  thân và xây dựng cho mình phương hướng rèn luyện trong thời gian tới cụ thể như  sau:

              1. Về  nhận  thức:

      Nắm và rút ra được những nội dung cơ bản, cốt lõi, tâm đắc  về "Tư tưởng và  tấm gương đạo  đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu"  và tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh,  cụ thể như sau:

      1.1.Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về tiết  kiệm và thực hành tiết kiệm:

      a) Tư tưởng Hồ Chí Minh về tiết  kiệm và thực hành tiết kiệm: trong tư tưởng  Hồ Chí Minh tiết kiệm là vì nước, vì dân,  tiết kiệm vì sự nghiệp chung.

      Tiết kiệm trong tư tưởng Hồ Chí Minh có 3 điểm:

      - Thứ nhất, tiết kiệm là không xa xỉ, không hoang phí,  không bừa bãi.

      - Thứ hai, tiết kiệm không phải là bủn xỉn, tức là tiết  kiệm là chi tiêu hợp lý, dùng vào đúng mục đích. Nếu cần, bao nhiêu cũng chi.

      - Thứ ba, tiết kiệm là tích cực chứ không phải là tiêu  cực.

      Ba lý do cần phải thực hiện tiết kiệm:

      -  Để phục vụ cho sự nghiệp cách mạng, phục vụ  cho kháng chiến và kiến quốc.

      - Tiết kiệm là một phương thức để tăng  thêm tiền vốn xây dựng đất nước.

      - Tiết kiệm vì mục tiêu phát triển

      Ba nội dung cần phải tiết kiệm:

      - Tiết kiệm sức lao động.

      - Tiết kiệm thì giờ.

      - Tiết kiệm tiền của của Nhà nước, của  nhân dân và của chính mình.

  b ) Dẫn  chứng cụ thể về tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thực hành tiết kiệm:

  - Đầu tiên là tiết kiệm tiền của Nhà  nước: lối sống giản dị của Bác.

      - Bác luôn tiết kiệm thời gian cho  người khác: Câu chuyện Bác đến thăm trường Trần Quốc Tuấn năm 1946, câu  chuyện UBND Hà Nội chúc tết Bác,…

      -  Bác luôn yêu cầu mọi người, giáo dục mọi người, dặn dò mọi người cần phải thực  hành tiết kiệm: Câu chuyện cái  phong bì, chiếc ôtô,…

      - Bác luôn gương mẫu  đi đầu trong các phong trào để động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân thực  hành tiết kiệm: Câu chuyện hủ gạo cứu đói, dùng tiền tiết kiệm để tặng bộ  đội, không tổ chức điếu phúng linh đình,…

      Và còn rất nhiều những mẫu chuyện như thế nữa.

       1.2. Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh  về chống tham ô, lãng phí, quan liêu:

      - Là một cuộc đấu tranh giữa cái mới và cái cũ, giữa cái  tốt và cái xấu, cuộc cách mạng này là trong tư tưởng của mỗi người, trong tổ  chức thực hiện của toàn xã hội.

      - Là thực hiện dân chủ trong xã hội, đảm bảo quyền dân chủ  của dân, đảm bảo xã hội ta thực sự là xã hội của dân, huy động được nhân dân  tham gia.

      - Là để hoàn thành đầy đủ các kế hoạch, các mục tiêu của  cách mạng trong từng thời kỳ.

      1.3. Tác phẩm sửa đổi lối làm việc (10/1947): có 6 vấn  đề chính

      - Phê bình và sửa chữa: Hồ Chủ tịch chỉ rõ 3 loại khuyết  điểm chính, mới xuất hiện khi thực hiện vai trò lãnh đạo quần chúng nhân dân.  Phương thức cơ bản để sửa chữa những khuyết điểm này là phải thông qua học tập,  phê bình.

      - Mấy điều kinh nghiệm: Hồ Chủ tịch nêu lên 6 kinh nghiệm  từ thực tế hoạt động, công tác để cán bộ, đảng viên làm tốt công việc của mình.

      - Tư cách và đạo đức cách mạng: Hồ Chủ tịch nêu rõ những  lý tưởng, mục tiêu và nguyên tắc hoạt động cơ bản của Đảng ta; trách nhiệm của  người đảng viên, phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên; phân tích  các  khuyết điểm, thói tật, căn bệnh cụ thể mà họ thường mắc phải và cách khắc phục  chúng.

      - Vấn đề cán bộ: Hồ Chủ tịch phân tích sâu sắc 5 nội dung  cơ bản trong vấn đề chung về công tác cán bộ; chỉ ra phương hướng, biện pháp mà  Đảng, Chính phủ cần thực hiện để sử dụng và phát huy tốt vai, trò tác dụng của  đội ngũ cán bộ.

      - Cách lãnh đạo: Hồ Chủ tịch chỉ ra phương pháp, cách thức  để cán bộ, đảng viên thực hiện tốt vai trò phụ trách (quản lý) công việc và  lãnh đạo đối với quần chúng nhân dân.

      - Chống thói ba hoa: Hồ Chủ tịch coi đây là một trong 3  khuyết điểm chính ở đội ngũ cán bộ, đảng viên, gây tác hại không nhỏ đối với  công việc; đây là khuyết điểm về cách nói, cách viết của họ khi tiếp xúc, quan  hệ với quần chúng nhân dân.

      2. Liên hệ bản  thân:

      2.1. Ưu điểm:

      - Luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, chấp hành nghiêm  đường lối chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Chi bộ, Pháp luật của Nhà nước;  luôn vận động quần chúng chấp hành tốt chủ trương của Đảng và pháp luập của Nhà  nước.

      - Có lối sống trong sạch, lành mạnh; không ngừng học tập,  rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị  và đạo đức cách mạng; luôn đoàn kết, thể hiện tính tiết kiệm, tiên phong, gương  mẫu của người đảng viên.

      - Luôn phấn đấu, sắp xếp công việc hợp lý để hoàn thành  nhiệm vụ được giao. Tham gia tốt công tác Đoàn thanh niên, liên hệ chặt chẽ với  quần chúng, luôn tuyên truyền vận động quần chúng thực hiện đường lối, chính  sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tham gia đủ các lần triệu tập sinh hoạt  Đảng, sinh hoạt Đoàn Thanh niên tại địa phương; tích cực vận động gia đình và  người khác thực hiện cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư.  Bản thân gia đình đạt 6 tiêu chuẩn Gia đình văn hóa.

      Tham gia xây dựng nghị quyết của Chi bộ hàng tháng; phục  tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong chi bộ; thường xuyên tự phê  bình và phê bình, trung thực với Đảng; sinh hoạt Đảng tại Chi bộ và tại địa  phương, đóng Đảng phí đúng quy định.

      2.2. Hạn chế,  khuyết điểm:

      Trong hoạt động, công tác và thực hiện nhiệm vụ của người  đảng viên đôi lúc gián đoạn do công việc nhiều. Rất mong được sự góp ý của Chi  bộ để tôi tiếp tục phấn đấu, hoàn tốt thành nhiệm vụ của người đảng viên trong  thời gian tới.

      2.3. Phương hướng  thực hiện trong thời gian tới:

      - Tích cực tham gia cuộc vận động học tập và làm theo tấm  gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, luôn cố gắng nghiên cứu, sưu tầm về tư  tưởng và hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh để thực hiện thật tốt cuộc vận động  học tập và làm theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

      -  Lắng nghe, tiếp  thu các ý kiến đóng góp của cá nhân, tập thể nhằm điều chỉnh những thiếu sót để  ngày càng hoàn thiện hơn.

      - Học tập theo tấm gương Bác Hồ về: “Cần, Kiệm, Liêm,  Chính, Chí công vô tư”. Luôn có ý thức tiết kiệm, chống lãng phí, bảo vệ tài  sản công, bảo vệ lợi ích của nhân dân.

      - Sống lành mạnh, giản dị, không vụ lợi, vui vẻ hoà nhã  với đồng chí và đồng nghiệp, góp ý chân tình để cùng hoàn thành tốt nhất nhiệm  vụ được giao.

      - Cùng đoàn viên thanh niên Chi đoàn tập trung cao độ và quyết liệt hơn bao giờ hết trong việc phấn đấu  vượt khó, an tâm tư tưởng để hoàn thành nhiệm vụ được giao, học tập, phát huy  thực hành tiết kiệm, xây dựng lối sống chuyên cần, giải dị, tác phong làm việc  khoa học, sáng tạo, hiệu quả.
  Thông tin về user phucsang này:
  --------------------
  ONLINE 07h30 đến 17h mỗi ngày từ thứ 2 đến thứ 6
  Vài nét về Nguyễn Phúc Sang; Hitory
  -----------------------------------------------------------
  Chú ý:Vui lòng post bài qua Diễn đàn, hạn chế hỏi/đáp qua YM
  -----------------------------------------------------------
  Nếu thấy DiachatVN.com có ích, bạn hãy Donate để cÙng góp phần duy trì và phát triển DiaChatVN.com hơn nữa!
  -----------------------------------------------------------
  Nếu bạn chưa sử dụng thành thạo các thao tác trên diễn đàn? Vui lòng xem Hướng dẫn chi tiết tại đây  Kính mời các đồng nghiệp xa gần đóng góp cho cuộc thi Chất Động Pangaea lần thứ XIII - năm 2016 Thời gian bắt đầu cuộc thi: 06/03/2016

  Facebook Comments

  #2 phucsang

  phucsang

   Admin sáng lập

  • Sáng lập
  • PipPipPipPipPip
  • 1,631 Bài viết:
  • Joined 05-November 03
 • Reputation: 122
  • Yahoo! Status:
  • Gender:Male
  • Đến từ:Khóa 98 - Đại học KHTN TPHCM
  • Interests:Địa chất.

  Posted 25 August 2008 - 04:48 PM

  Đây là 1 bài sư tầm, tùy theo yêu cầu của Đề cương thu hoạch mà ta có thể copy & past có chỉnh lý, bổ sung:

  Tải file đính kèm: Attached File  baithuhoachhoctapTTHCM_tietkiem_chongquanlieu_.rar   25.2K   212 downloads

  Link dự phòng: http://www.box.net/shared/oen05q1yqf
  Thông tin về user phucsang này:
  --------------------
  ONLINE 07h30 đến 17h mỗi ngày từ thứ 2 đến thứ 6
  Vài nét về Nguyễn Phúc Sang; Hitory
  -----------------------------------------------------------
  Chú ý:Vui lòng post bài qua Diễn đàn, hạn chế hỏi/đáp qua YM
  -----------------------------------------------------------
  Nếu thấy DiachatVN.com có ích, bạn hãy Donate để cÙng góp phần duy trì và phát triển DiaChatVN.com hơn nữa!
  -----------------------------------------------------------
  Nếu bạn chưa sử dụng thành thạo các thao tác trên diễn đàn? Vui lòng xem Hướng dẫn chi tiết tại đây

  #3 phucsang

  phucsang

   Admin sáng lập

  • Sáng lập
  • PipPipPipPipPip
  • 1,631 Bài viết:
  • Joined 05-November 03
 • Reputation: 122
  • Yahoo! Status:
  • Gender:Male
  • Đến từ:Khóa 98 - Đại học KHTN TPHCM
  • Interests:Địa chất.

  Posted 25 August 2008 - 04:59 PM

  Một bài nữa nè: Attached File  thuhoachTTHCM.rar   6.01K   183 downloads

  Link dự phòng: http://www.box.net/shared/qv460g2ko2

  Tiếp nữa nè: Attached File  thuhoachHCM.rar   7.4K   151 downloads

  Linhk dự phòng: http://www.box.net/shared/9grg2h3u5r

  Ui chào, tha hồ mà ngâm cứu nhá các nhà Địa chất :cuoinherang:
  Thông tin về user phucsang này:
  --------------------
  ONLINE 07h30 đến 17h mỗi ngày từ thứ 2 đến thứ 6
  Vài nét về Nguyễn Phúc Sang; Hitory
  -----------------------------------------------------------
  Chú ý:Vui lòng post bài qua Diễn đàn, hạn chế hỏi/đáp qua YM
  -----------------------------------------------------------
  Nếu thấy DiachatVN.com có ích, bạn hãy Donate để cÙng góp phần duy trì và phát triển DiaChatVN.com hơn nữa!
  -----------------------------------------------------------
  Nếu bạn chưa sử dụng thành thạo các thao tác trên diễn đàn? Vui lòng xem Hướng dẫn chi tiết tại đây

  #4 dungth

  dungth

   Newbie

  • Thành viên
  • Pip
  • 1 Bài viết:
  • Joined 30-September 08
 • Reputation: 0

  Posted 30 September 2008 - 09:55 AM

  cám ơn các bác!
  mình đang càn mấy bài này để tham khảo!

  #5 tranduytv

  tranduytv

   Newbie

  • Thành viên
  • Pip
  • 2 Bài viết:
  • Joined 05-November 08
 • Reputation: 0

  Posted 05 November 2008 - 04:16 PM

  thanhks bác, đang kím cái này đây

  #6 ngocquygia

  ngocquygia

   Intermediate Member

  • Thành viên
  • PipPipPip
  • 108 Bài viết:
  • Joined 03-April 08
 • Reputation: 2
  • Gender:Male
  • Đến từ:1112

  Posted 05 November 2008 - 08:02 PM

  chà chà sao bác PS lúc nào cũng đúng lúc wá vậy ta
  sắp tới hạn nộp bài là có ngay phao cứu trợ
  HIHI

  #7 vcl

  vcl

   Newbie

  • Thành viên
  • Pip
  • 1 Bài viết:
  • Joined 29-December 08
 • Reputation: 0

  Posted 29 December 2008 - 09:05 AM

  Thanks!

  #8 OBELISK_RA

  OBELISK_RA

   Newbie

  • Thành viên
  • Pip
  • 1 Bài viết:
  • Joined 16-April 09
 • Reputation: 0

  Posted 16 April 2009 - 11:48 AM

  thank nhieu lam,

  #9 ducthinhdt

  ducthinhdt

   Newbie

  • Thành viên
  • Pip
  • 1 Bài viết:
  • Joined 19-April 09
 • Reputation: 0

  Posted 19 April 2009 - 04:52 PM

  View Postvuinhat.net, on Mar 23 2009, 08:32 PM, said:

  up len nao`
  Thanks nhé!

  #10 ken_6545

  ken_6545

   Newbie

  • Thành viên
  • Pip
  • 1 Bài viết:
  • Joined 01-August 09
 • Reputation: 0

  Posted 01 August 2009 - 10:18 AM

  Bài viết hay, có ích...Thanks

  #11 utphuc

  utphuc

   Newbie

  • Thành viên
  • Pip
  • 1 Bài viết:
  • Joined 27-August 09
 • Reputation: 0

  Posted 27 August 2009 - 09:58 AM

  hi hi , cám ơn bác nhé, em đang cần tài liệu này  Bài viết tương tự Collapse