Jump to content


Hỏi về cấp trữ lượng


 • Bạn không được tạo chủ đề mới
 • Please log in to reply
7 replies to this topic

#1 chotokosan

chotokosan

  Newbie

 • Thành viên
 • Pip
 • 6 Bài viết:
 • Joined 13-April 06
 • Reputation: 0

  Posted 15 May 2006 - 10:52 AM

  Xin các huynh đệ giúp cho, lâu wá rồi quên mất: các quy phạm kỹ thuật phân chia cấp trữ lượng trong thăm dò, đánh giá trữ lượng khoáng sản ở Việt Nam.
  Xin cảm ơn  Kính mời các đồng nghiệp xa gần đóng góp cho cuộc thi Chất Động Pangaea lần thứ XIII - năm 2016 Thời gian bắt đầu cuộc thi: 06/03/2016

  Facebook Comments

  #2 phucsang

  phucsang

   Admin sáng lập

  • Sáng lập
  • PipPipPipPipPip
  • 1,631 Bài viết:
  • Joined 05-November 03
 • Reputation: 122
  • Yahoo! Status:
  • Gender:Male
  • Đến từ:Khóa 98 - Đại học KHTN TPHCM
  • Interests:Địa chất.

  Posted 15 May 2006 - 12:10 PM

  NHỮNG ĐIỂM KHÁC BIỆT CƠ BẢN CỦA CÁC HỆ THỐNG PHÂN LOẠI VÀ MÔ HÌNH GỌI TÊN CHO CÁC CẤP TÀI NGUYÊN, TRỮ LƯỢNG KHOÁNG SẢN RẮN VIỆT NAM

  ĐẶNG VĂN LÃM - Văn phòng Hội đồng Đánh giá TLKS, Trần Hưng Đạo, Hà Nội
  NGUYỄN PHƯƠNG - Đại học Mỏ - Địa chất, Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội


  Tóm tắt: Hiện nay, trên thế giới đang tồn tại một số hệ thống phân loại, phân cấp tài nguyên/trữ lượng (TN/TL) khoáng sản rắn. Bài viết này tập trung phân tích sự khác nhau về cơ sở phân loại của hai hệ thống phân loại TN/TL khoáng sản hiện hành. Trên cơ sở nghiên cứu dự thảo phân loại, phân cấp TN/TL khoáng sản rắn mới, tác giả đề xuất mô hình gọi tên cho các cấp TN/TL khoáng sản rắn Việt Nam.


  I. KHÁI QUÁT VỀ CƠ SỞ PHÂN LOẠI CỦA CÁC HỆ THỐNG PHÂN LOẠI, PHÂN CẤP TN/TL KHOÁNG SẢN RẮN        

  Đến thời điểm hiện nay, trên thế giới đã có một số hệ thống phân loại và phân cấp TN/TL khoáng sản rắn được sử dụng. Sự đa dạng về cách phân loại, phân cấp và định nghĩa các thuật ngữ TN/TL khoáng sản đã gây ra những khó khăn nhất định cho việc vận dụng, liên hệ và đánh giá các kết quả điều tra, thăm dò địa chất giữa các tổ chức và các nước. Về tổng thể, cơ sở phân loại, phân cấp TN/TL khoáng sản của các nước đều dựa vào các yếu tố như mức độ điều tra địa chất (độ tin cậy địa chất) và tính khả thi kinh tế (độ tin cậy về kinh tế). Sự khác nhau cơ bản trong các khái niệm và cách thức phân loại, phân cấp TN/TL khoáng sản của các nước xuất phát từ chỗ chưa thống nhất các tiêu chí đánh giá độ tin cậy địa chất và sự vận dụng các phương thức xem xét đánh giá tính khả thi về kinh tế của các cấp TN/TL khoáng sản. Hiện nay có thể thấy rõ hai hệ thống phân loại, phân cấp TN/TL khoáng sản chính khác nhau như trình bày dưới đây: đây:

  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

  * Hệ thống phân cấp tài nguyên, trữ lượng khoáng sản rắn đang dùng ở Việt Nam còn những vấn đề tồn tại cần được tiếp tục nghiên cứu, đổi mới, gắn bó hơn giữa các mức độ chi tiết của nghiên cứu địa chất với hiệu quả kinh tế nhằm hội nhập với khu vực và quốc tế (BBT.).

  1. Hệ thống phân loại, phân cấp TN/TL khoáng sản rắn của các nước Đông Âu, Liên Xô (cũ) và Việt Nam

  Cơ sở phân loại của hệ thống này chủ yếu dựa vào độ tin cậy địa chất và tính khả thi kinh tế. Dựa vào mức độ điều tra địa chất, tài nguyên khoáng sản dự báo được phân ra các cấp P1, P2,, P3. Dựa vào độ tin cậy của mức độ điều tra địa chất và tính khả thi kinh tế, trữ lượng khoáng sản được chia ra các cấp A, B1, B2, C1, C2 hoặc A, B, C1, C2 [2]. Theo tính khả thi về kinh tế, trữ lượng khoáng sản được phân ra hai loại là trữ lượng trong cân đối và trữ lượng ngoài cân đối. Như vậy, tài nguyên khoáng sản được phân chia chủ yếu dựa vào mức độ điều tra địa chất, còn tính khả thi về kinh tế khoáng sản chỉ áp dụng đối với đánh giá trữ lượng. Trữ lượng khoáng sản là tài nguyên khoáng sản xác định được tính toán theo kết quả công tác thăm dò địa chất đã được làm sáng tỏ về số lượng, chất lượng, điều kiện khai thác mỏ và giá trị kinh tế. Tài nguyên khoáng sản là tài nguyên chưa xác định; chúng được dự tính, dự báo trên cơ sở điều tra, khảo sát địa chất theo các tiền đề địa chất thuận lợi, hoặc so sánh tương tự. Để xếp TN/TL khoáng sản vào một cấp nào đó đòi hỏi phải thoả mãn các điều kiện và tiêu chuẩn định tính, trong đó tiêu chuẩn cơ bản là mức độ điều tra địa chất đối với từng nhóm mỏ có mức độ cấu trúc phức tạp khác nhau, còn tính khả thi về kinh tế của khoáng sản được đánh giá gián tiếp, thể hiện ở việc phân chia trữ lượng thành các loại trong cân đối và ngoài cân đối căn cứ theo các tiêu chuẩn kinh tế tính toán, hoặc luận giải qua các chỉ tiêu tính trữ lượng. Hiện nay hệ thống phân loại, phân cấp TN/TL khoáng sản theo hướng này đã có nhiều cải tiến, hoàn thiện như yêu cầu về sai số các cấp trữ lượng, yêu cầu nghiêm ngặt phải đánh giá kinh tế địa chất trong mỗi bước nghiên cứu địa chất. Thực tế áp dụng cho thấy hệ thống phân cấp này có tính khoa học, chặt chẽ, dễ vận dụng và vẫn được nhiều nước sử dụng

  2. Hệ thống phân cấp TN/TL khoáng sản của các nước kinh tế thị trường điển hình là Canada, Australia, Mỹ và Tây Âu

  Về cơ bản, cơ sở phân cấp TN/TL khoáng sản này cũng dựa vào các yếu tố về độ tin cậy của mức độ điều tra địa chất và tính khả thi kinh tế khoáng sản. Theo mức độ điều tra địa chất, tài nguyên khoáng sản được phân ra tài nguyên xác định và tài nguyên chưa xác định. Trữ lượng khoáng sản là một phần của tài nguyên xác định đã nghiên cứu đánh giá đầy đủ các yếu tố độ tin cậy địa chất và tính khả thi kinh tế, đảm bảo khai thác có lãi. Điểm cần chú ý là trong hệ thống phân cấp TN/TL khoáng sản của các nước kinh tế thị trường, yếu tố tính khả thi về kỹ thuật công nghệ và kinh tế khoáng sản được đánh giá trực tiếp qua nghiên cứu tiền khả thi hoặc khả thi. Theo phân loại của Mỹ (1988), tài nguyên được phân ra 3 cấp: chắc chắn (measured), tin cậy (indicated) và dự tính (inferred), còn trữ lượng được phân làm 2 cấp: xác định (proven) và có khả năng (probable). Giữa tài nguyên và trữ lượng có quan hệ chuyển đổi cho nhau. Trữ lượng xác định (proven reserves) là một phần của tài nguyên chắc chắn (measured resources) thoả mãn các điều kiện của phân cấp trữ lượng. Trữ lượng có khả năng (probable reserves) là một phần của tài nguyên tin cậy (indicated resources) khi thoả mãn các điều kiện để được phân loại trữ lượng. Hệ thống phân loại này mang tính khoa học và thực dụng; nó giúp cho các nhà đầu tư tài chính trong việc lựa chọn quyết định bỏ tiền vào dự án khai thác mỏ. Hiện nay, hầu hết các nước kinh tế thị trường sử dụng hệ thống phân cấp này.

  3. Bảng phân cấp khung của Liên Hiệp Quốc về TN/TL khoáng sản rắn ban hành năm 1996*

  Cơ sở của hệ thống phân loại này dựa vào sự kết hợp các yếu tố đánh giá: hiệu quả kinh tế (I), mức độ nghiên cứu về kỹ thuật công nghệ (II), và mức độ điều tra địa chất (III). Mỗi yếu tố đánh giá được phân ra ba đến bốn cấp, ký hiệu bằng số 1, 2, 3, 4.  Sự kết hợp các yếu tố I, II, III đưa đến sự hình thành 10 cấp TN/TL (Bảng 3) [3].  

  Các cấp hiệu quả kinh tế khai thác gồm: 1- kinh tế, 2 -  tiềm năng kinh tế, 1-2  từ kinh tế đến tiềm năng kinh tế ; ? -  không xác định về kinh tế.

  ­Bảng phân loại khung các cấp TN/TL khoáng sản rắn của Liên Hiệp Quốc về cơ bản tương tự phân loại của các nước kinh tế thị trường. Điểm mới là tách bạch rõ các yếu tố đánh giá theo các mức thông tin khác nhau và mã hoá bằng số cho các cấp TN/TL: điều này thuận lợi cho công tác liên hệ và thống kê.

  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

  * United Nations International Framework Classification for reserves/resources solid fuels and mineral commodities. UN, Geneva, 1996.
  Thông tin về user phucsang này:
  --------------------
  ONLINE 07h30 đến 17h mỗi ngày từ thứ 2 đến thứ 6
  Vài nét về Nguyễn Phúc Sang; Hitory
  -----------------------------------------------------------
  Chú ý:Vui lòng post bài qua Diễn đàn, hạn chế hỏi/đáp qua YM
  -----------------------------------------------------------
  Nếu thấy DiachatVN.com có ích, bạn hãy Donate để cÙng góp phần duy trì và phát triển DiaChatVN.com hơn nữa!
  -----------------------------------------------------------
  Nếu bạn chưa sử dụng thành thạo các thao tác trên diễn đàn? Vui lòng xem Hướng dẫn chi tiết tại đây

  #3 phucsang

  phucsang

   Admin sáng lập

  • Sáng lập
  • PipPipPipPipPip
  • 1,631 Bài viết:
  • Joined 05-November 03
 • Reputation: 122
  • Yahoo! Status:
  • Gender:Male
  • Đến từ:Khóa 98 - Đại học KHTN TPHCM
  • Interests:Địa chất.

  Posted 15 May 2006 - 12:19 PM

  II. ĐỔI MỚI HỆ THỐNG PHÂN LOẠI, PHÂN CẤP TN/TL KHOÁNG SẢN Ở VIỆT NAM

  Vấn đề đổi mới hệ thống phân cấp TN/TL khoáng sản của nước ta đã được nhiều nhà nghiên cứu đề cập đến từ khá sớm [1, 3]. Năm 2001, trên cơ sở kết quả nghiên cứu của mình, Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản đã dự thảo Quy định phân cấp trữ lượng, tài nguyên khoáng sản rắn Việt Nam (Bảng 2) [5] để thay thế cho quy định hiện hành. Cơ sở phân cấp này cơ bản dựa trên kết quả nghiên cứu và chuyển đổi Bảng phân loại khung của Liên Hiệp Quốc về trữ lượng/tài nguyên khoáng sản rắn đưa ra năm 1996 [4], trong đó có vận dụng vào điều kiện thực tiễn của Việt Nam.

  Attached File  phancapks.GIF   9K   31 downloads

  Attached File  duthapphaccap.GIF   7.3K   17 downloads

  * (111) Proved mineral reserves, (211) Feasibility mineral reserves, (221) Probable mineral  reserves, (222) Prefeasibility mineral resources, (331) Measured mineral resources, (332) Indicated mineral resources, (333) Inferred mineral resources, (334) Reconnaissance. (BBT.)

  Theo quy định mới, mỗi cấp TN/TL khoáng sản rắn được xác định theo các yêu cầu về mức độ nghiên cứu chi tiết của 3 yếu tố: nghiên cứu địa chất, nghiên cứu khả thi và hiệu quả kinh tế của việc khai thác khoáng sản. Các định nghĩa và thuật ngữ sử dụng trong phân loại, phân cấp TN/TL khoáng sản mang nhiều nội dung mới: tổng tài nguyên khoáng sản được chia thành tài nguyên xác định và tài nguyên dự báo. Tài nguyên xác định là một phần của tổng tài nguyên khoáng sản đã được thăm dò, đánh giá về số lượng, chất lượng, các dấu hiệu đặc trưng và giải pháp kỹ thuật - công nghệ khai thác chế biến chúng được xác định ở mức độ tin cậy đến chắc chắn. Tài nguyên dự báo là một phần của tổng tài nguyên, được dự báo trong quá trình điều tra địa chất, dựa trên các tiền đề và dấu hiệu địa chất thuận lợi. Tài nguyên khoáng sản xác định được chia thành trữ lượng và tài nguyên xác định tiềm năng kinh tế và tài nguyên xác định nội ẩn kinh tế.

  Trữ lượng khoáng sản là một phần của tài nguyên khoáng rắn xác định đã được thăm dò và qua nghiên cứu khả thi (hoặc nghiên cứu tiền khả thi) và đã được chứng minh là việc khai thác và chế biến chúng mang lại hiệu quả kinh tế tại thời điểm đánh giá.
  Thông tin về user phucsang này:
  --------------------
  ONLINE 07h30 đến 17h mỗi ngày từ thứ 2 đến thứ 6
  Vài nét về Nguyễn Phúc Sang; Hitory
  -----------------------------------------------------------
  Chú ý:Vui lòng post bài qua Diễn đàn, hạn chế hỏi/đáp qua YM
  -----------------------------------------------------------
  Nếu thấy DiachatVN.com có ích, bạn hãy Donate để cÙng góp phần duy trì và phát triển DiaChatVN.com hơn nữa!
  -----------------------------------------------------------
  Nếu bạn chưa sử dụng thành thạo các thao tác trên diễn đàn? Vui lòng xem Hướng dẫn chi tiết tại đây

  #4 phucsang

  phucsang

   Admin sáng lập

  • Sáng lập
  • PipPipPipPipPip
  • 1,631 Bài viết:
  • Joined 05-November 03
 • Reputation: 122
  • Yahoo! Status:
  • Gender:Male
  • Đến từ:Khóa 98 - Đại học KHTN TPHCM
  • Interests:Địa chất.

  Posted 15 May 2006 - 12:21 PM

  III. MỘT SỐ SUY NGHĨ VÀ ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH GỌI TÊN CÁC CẤP TN/TL KHOÁNG SẢN RẮN VIỆT NAM

  Thực tiễn công tác điều tra địa chất và thăm dò của chúng ta trong 50 năm qua đạt được những kết quả rất to lớn. Chúng ta đã tích luỹ được nhiều kinh nghiệm trong công tác điều tra, thăm dò địa chất, đã thiết lập được cơ sở dữ liệu về TN/TL khoáng sản quốc gia.

  Hiện nay, vấn đề đổi mới và ban hành quy định mới về phân cấp TN/TL khoáng sản phù hợp với nền kinh tế thị trường có định hướng xã hội chủ nghĩa, có khả năng hoà nhập với cộng đồng Quốc tế và khu vực là rất cần thiết. Vấn đề này sẽ góp phần nâng cao chất lượng công tác thăm dò khoáng sản, thúc đẩy quá trình hội nhập và phát triển công nghiệp khai khoáng của nước ta. Tuy nhiên, có thể nhận thấy việc áp dụng quy định mới có thể gây ra một số khó khăn nhất định, do nhiều người chưa quen dùng và sẽ phát sinh vướng mắc. Khi thống kê, tổng hợp trữ lượng phải có sự chuyển đổi các cấp trữ lượng đã phê duyệt trong các báo cáo thăm dò trước đây sang cùng hệ thống phân loại. Cũng có thể thấy việc phân chia quá chi tiết các cấp TN/TL khoáng sản rắn theo yếu tố khả thi kỹ thuật - công nghệ và kinh tế đã làm phức tạp hoá bảng phân cấp, nhiều khi không cần thiết. Ở thời điểm hiện tại, một số thuật ngữ và khái niệm mới về tài TN/TL khoáng sản, cũng như cách thức phân chia và đánh giá trữ lượng, cũng chưa hoàn toàn phù hợp với các quy định hiện hành, như trữ lượng khoáng sản phải được tính toán trước để làm cơ sở cho nghiên cứu tiền khả thi hoặc khả thi...Tuy vậy, tuỳ theo từng trường hợp cũng có thể cho phép áp dụng phương pháp tương tự để luận giải trữ lượng, hoặc cho phép đánh giá tính khả thi về kỹ thuật - công nghệ và kinh tế khoáng sản qua báo cáo xác định chỉ tiêu tính trữ lượng.

  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

  Các ký hiệu I, II, III kèm theo ký hiệu cấp trữ lượng địa chất thể hiện cấp trữ lượng tương ứng với nhóm mỏ thăm dò I, II hoặc III.

  Ngoài ra, việc gọi tên mới các cấp TN/TL khoáng sản mới theo đề xuất hiện nay cũng chưa sát với nguyên tắc phân loại và rất khó nhớ và liên hệ.

  Để khắc phục các tồn tại nêu trên và thuận lợi cho việc nghiên cứu chuyển đổi các cấp TN/TL mới và cũ, chúng tôi đề xuất mô hình gọi tên mới cho bảng phân loại, phân cấp TN/TL khoáng sản rắn (Bảng 3).

  Về nguyên tắc, chúng tôi giữ nguyên các nguyên tắc phân cấp trữ lượng/tài nguyên khoáng sản rắn theo Dự thảo của Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản [2], chỉ thay đổi tên gọi và đưa thêm ký hiệu, mã số vào các cấp TN/TL đã phân chia. Đối với tên gọi các cấp TN/TL khoáng sản đánh giá theo trục nghiên cứu tiền khả thi chỉ dùng một tên gọi chung cho các nhóm mã (121) và (122) và nhóm mã (221) và (222).

  Đề nghị bổ sung thêm các quy định về phân chia nhóm mỏ thăm dò (I, II, III) theo mức độ phức tạp về cấu tạo địa chất.

  Như vậy, theo mức độ tin cậy về địa chất sẽ có 4 cấp tài nguyên là: tài nguyên chắc chắn, ký hiệu là a và b tương ứng với cấp A(I) + B(I, II) phân cấp cũ, mã (331); tài nguyên tin cậy, ký hiệu là c  tương ứng  C1(III)  phân cấp cũ, mã (332); tài nguyên dự tính ký hiệu p1 tương ứng cấp  C2+P1 cũ, mã (333) và tài nguyên dự báo ký hiệu p2 tương ứng cấp P2+P3 cũ, mã (334).

  Việc nghiên cứu khả thi kỹ thuật - công nghệ và kinh tế khoáng sản chỉ tiến hành đánh giá với các cấp trữ lượng địa chất chắc chắn (a,B) và cấp trữ lượng địa chất tin cậy ©. Từ tài nguyên chắc chắn (a,B) khi đánh giá khả thi kinh tế sẽ xác định được cấp trữ lượng kinh tế (công nghiệp) ký hiệu A1, mã (111) và tài nguyên chưa kinh tế ký hiệu A2, mã (211). Khi thăm dò địa chất, xác định được tài nguyên chắc chắn (a,B) hoặc tin cậy ©, sau khi có báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, (hoặc có báo cáo luận giải chỉ tiêu tính trữ lượng được duyệt) sẽ xác định được trữ lượng kinh tế tin cậy ký hiệu B1, mã (121) và C1, mã (122); nếu chưa kinh tế thì xếp vào tài nguyên kinh tế chưa tin cậy, ký hiệu là B2, mã (221) và C2 mã (222). Như vậy, có thể gọi tên các cấp TN/TL mới bằng các ký hiệu chữ số đơn giản (Bảng 3).

  Attached File  tenmoi.GIF   7.22K   23 downloads

  Như vậy mô hình gọi tên mới của bảng phân loại TN/TL khoáng sản rắn có thể đơn giản, phù hợp hơn và cho phép so sánh, liên hệ, chuyển đổi các cấp TN/TL khoáng sản mới và cũ.

  VĂN LIỆU

  1. Đồng Văn Nhì, Trần Văn Trị, Phan Cự Tiến, Thái Quý Lâm, Lê Đỗ Bình, Phạm Vũ Luyến, 1995. Phân loại tài nguyên - trữ lượng. TC Địa chất, 229 : 1-8. Hà Nội.

  2. Hội đồng Xét duyệt trữ lượng khoáng sản, 1973. Quy phạm tạm thời về phân cấp trữ lượng khoáng sản và phân chia giai đoạn thăm dò các khoáng sản rắn. Hà Nội.

  3. Phạm Quốc Tường, Đặng Trần Bảng, Dương Hồng Phi, Nguyễn Mai Quân và nnk, 1996. Những đề nghị về phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn. TC Kinh tế địa chất và nguyên  liệu khoáng. Hà Nội.

  4. Phân cấp khung Liên Hiệp Quốc về trữ lượng tài nguyên khoáng sản rắn. ENERGY/WP.1/R70 1997.

  5. Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản, 2001. Dự thảo Quy định về phân cấp trữ lượng, tài nguyên khoáng sản rắn. TC Địa chất A/273 : 38-46. Hà Nội

  Attached Files


  Thông tin về user phucsang này:
  --------------------
  ONLINE 07h30 đến 17h mỗi ngày từ thứ 2 đến thứ 6
  Vài nét về Nguyễn Phúc Sang; Hitory
  -----------------------------------------------------------
  Chú ý:Vui lòng post bài qua Diễn đàn, hạn chế hỏi/đáp qua YM
  -----------------------------------------------------------
  Nếu thấy DiachatVN.com có ích, bạn hãy Donate để cÙng góp phần duy trì và phát triển DiaChatVN.com hơn nữa!
  -----------------------------------------------------------
  Nếu bạn chưa sử dụng thành thạo các thao tác trên diễn đàn? Vui lòng xem Hướng dẫn chi tiết tại đây

  #5 chotokosan

  chotokosan

   Newbie

  • Thành viên
  • Pip
  • 6 Bài viết:
  • Joined 13-April 06
 • Reputation: 0

  Posted 16 May 2006 - 05:29 PM

  Cảm ơn bạn vô cùng, với sự nhiệt tình...
  Nhưng đây cũng là bài mà mình đã load được từ trên mạng trước khi đặt yêu cầu...
  Vấn đề mình muốn biết (có lẽ) nằm trong hai tài liệu tham khảo này:

  VĂN LIỆU

  1. Đồng Văn Nhì, Trần Văn Trị, Phan Cự Tiến, Thái Quý Lâm, Lê Đỗ Bình, Phạm Vũ Luyến, 1995. Phân loại tài nguyên - trữ lượng. TC Địa chất, 229 : 1-8. Hà Nội.

  2. Hội đồng Xét duyệt trữ lượng khoáng sản, 1973. Quy phạm tạm thời về phân cấp trữ lượng khoáng sản và phân chia giai đoạn thăm dò các khoáng sản rắn. Hà Nội.

  Mình không tìm đâu được tạp chí Địa chất..., và bản quy phạm đã ra đời từ năm 1973 nêu trên.
  Ví dụ như bảo rằng trữ lượng mỏ đá cấp C1 (hiện VN đang sử dụng), thì có nghĩa khi tiến hành thăm dò, mật độ khoan, khảo sát là bao nhiêu, tỉ lệ bản đồ buộc phải làm ... ?

  Bạn Phúc Sang có biết ?

  Nhân tiện, bạn cần mình cung cấp tài liệu gì không, vì mình có một số, cũng khá nhiều...

  #6 phucsang

  phucsang

   Admin sáng lập

  • Sáng lập
  • PipPipPipPipPip
  • 1,631 Bài viết:
  • Joined 05-November 03
 • Reputation: 122
  • Yahoo! Status:
  • Gender:Male
  • Đến từ:Khóa 98 - Đại học KHTN TPHCM
  • Interests:Địa chất.

  Posted 18 May 2006 - 02:00 PM

  chotokosan, on May 16 2006, 05:29 PM, said:

  Nhân tiện, bạn cần mình cung cấp tài liệu gì không, vì mình có một số, cũng khá nhiều...

  View Post


  Rất vui và vinh dự được  nhận sự hợp tác từ phía  bạn, mình cùng mọi người đang trong tiến trình xây dựng 1 webite địa chất thật hoàn thiện.
  Thông tin về user phucsang này:
  --------------------
  ONLINE 07h30 đến 17h mỗi ngày từ thứ 2 đến thứ 6
  Vài nét về Nguyễn Phúc Sang; Hitory
  -----------------------------------------------------------
  Chú ý:Vui lòng post bài qua Diễn đàn, hạn chế hỏi/đáp qua YM
  -----------------------------------------------------------
  Nếu thấy DiachatVN.com có ích, bạn hãy Donate để cÙng góp phần duy trì và phát triển DiaChatVN.com hơn nữa!
  -----------------------------------------------------------
  Nếu bạn chưa sử dụng thành thạo các thao tác trên diễn đàn? Vui lòng xem Hướng dẫn chi tiết tại đây

  #7 Hurricane

  Hurricane

   Newbie

  • Thành viên
  • Pip
  • 2 Bài viết:
  • Joined 29-April 08
 • Reputation: 0

  Posted 13 January 2009 - 01:14 AM

  Cảm ơn bạn rất nhiều, đúng phần mình đang cần, thank you so much

  #8 thehung_humg

  thehung_humg

   Intermediate Member

  • Thành viên
  • PipPipPip
  • 123 Bài viết:
  • Joined 29-November 07
 • Reputation: 23
  • Yahoo! Status:
  • Gender:Male
  • Đến từ:Dai hoc Mo - Dia chat

  Posted 13 January 2009 - 04:47 PM

  Mình không tìm đâu được tạp chí Địa chất..., và bản quy phạm đã ra đời từ năm 1973 nêu trên.
  Ví dụ như bảo rằng trữ lượng mỏ đá cấp C1 (hiện VN đang sử dụng), thì có nghĩa khi tiến hành thăm dò, mật độ khoan, khảo sát là bao nhiêu, tỉ lệ bản đồ buộc phải làm ... ?

  Chào bạn
  Việc bạn hỏi đã chứng tỏ bạn là người đã va đang trực tiếp làm về Trữ lượng, thật ra tất cả những cái chung nhất đã được nói trong cuốn sổ tay Ky thuật bạn có thể tìm để đọc thêm. Quả thật một số tài liệu ngày trước cũng có bàn đến vấn đề này nhưng nếu bạn nói trữ lượng cấp C1 (hiện nay Vn đan sử dung) là không đúng vì nó đã được thay đổi theo bảng phân cấp khung mới (cái được nói rất rõ) theo bài viết của TS Đặng Văn Lãm ở trên; và hiện nay Hội Đồng đánh giá trữ lượng cũng đã công bố các bảng phân cấp khung tạm thời cho một số loại hình khoáng sản VN (bạn chú ý để tìm đọc) đó là những cái mới nhất và được áp dụng theo cách phân cấp trữ lượng mới của Vn và TG.
  Còn vấn đề bạn hỏi với cấp trữ lượng C1 (122) thì mạng lưới thăm dò thế nào thì thật khó để trả lời. Tại sao nói vậy? vì thứ nhất mạng lưới phụ thuộc vào loại hình thăm dò, nhóm mỏ thăm dò và trên hết là kinh nghiệm của nhà địa chất.
  Hy vọng chút thông tin đó sẽ giúp ích cho bạn
  Chào
  Leudiachat  Bài viết tương tự Collapse