Jump to content


Bản thu hoạch cá nhân qua 4 năm thực hiện Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh


 • Bạn không được tạo chủ đề mới
 • Please log in to reply
No replies to this topic

#1 phucsang

phucsang

  Admin sáng lập

 • Sáng lập
 • PipPipPipPipPip
 • 1,631 Bài viết:
 • Joined 05-November 03
 • Reputation: 122
  • Yahoo! Status:
  • Gender:Male
  • Đến từ:Khóa 98 - Đại học KHTN TPHCM
  • Interests:Địa chất.

  Posted 30 September 2010 - 10:28 AM

  Dạo 1 vòng trên mạng, thấy mấy bài thu hoạch cá nhân qua 4 năm thực hiện Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được chia sẽ sao toàn "đao to búa lớn", nghiêng về lý luận, đi sâu vào 1 số nội dung nhạy cảm, lại không theo mẫu nữa. Vì vậy, tôi phải tự viết 1 bài tổng kết vậy.

  Vì tôi là lính (nhân viên, không chức vụ) nên quy mô bài viết cũng chỉ ở cấp độ đó, không "đao to búa lớn", không nghiêng về lý luận, bài viết nếu dùng font 13,5 thì đúng 4 trang, xem như mỗi năm 1 trang.

  Xin được chia sẽ:

  BẢN THU HOẠCH CÁ NHÂN
  Qua 4 năm thực hiện Cuộc vận động học tập và làm theo
  tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh


  - Họ và Tên: ...... Bí danh: không có, Ngày sinh: ...... Quê quán: ......
  - Chỗ ở hiện nay: ......
  - Đơn vị công tác: ......
  - Trình độ văn hóa: ......, Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ......
  - Ngày vào công chức: ...... Ngày tham gia vào các đoàn thể chính trị-xã hội:
  - Chức vụ Đảng: ...... Chức vụ Chính quyền, đoàn thể: ......
  Đã thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, từ năm 2007 đến năm 2010 do Đảng, đoàn thể phát động. Qua 4 năm thực hiện, bản thân đã nhận thức, tự liên hệ và đề ra phương hướng phấn đấu, tu dưỡng rèn luyện như sau:

  I. Về nhận thức:

  1. Tác phẩm nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân:


  Hồ Chí Minh luôn khẳng định cán bộ là gốc của mọi công việc, đạo đức là gốc của người cán bộ, muốn việc thành công hay thất bại là do cán bộ tốt hay kém. Trong giai đoạn chiến đấu xây dựng đất nước “ rất nhiều cán bộ, đảng viên tỏ ra anh dũng, gương mẫu, gian khổ đi trước, hưởng thụ theo sau”. Trong giai đoạn đổi mới, rất cần sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, biết cách tổ chức quần chúng thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong giai đoạn kinh tế thị trường, hội nhập, không chỉ tạo ra cho chúng ta cơ hội để phát triển, mà cả những tác động tiêu cực vào đạo đức, lối sống, tư tưởng chính trị. Vì vậy, học tập và làm theo những lời dạy của Hồ Chí Minh, “ Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” lúc này càng trở nên rất quan trọng và cần thiết.

  2. Tác phẩm “Sửa đổi lề lối làm việc”:

  Thông qua tác phẩm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định 6 nội dung chính:
  - Thông qua học tập, phê bình để sửa chữa 3 loại khuyết điểm chính.
  - 6 kinh nghiệm từ thực tế hoạt động, công tác để cán bộ, đảng viên làm tốt công việc của mình.
  - Tư cách và đạo đức cách mạng.
  - 5 nội dung cơ bản trong vấn đề chung về công tác cán bộ; phương hướng, biện pháp mà Đảng, Chính phủ cần thực hiện để sử dụng và phát huy tốt vai, trò tác dụng của đội ngũ cán bộ.
  - Phương pháp, cách thức để cán bộ, đảng viên thực hiện tốt vai trò quản lý công việc và lãnh đạo đối với quần chúng nhân dân.
  - Chống thói ba hoa.

  3. Thực hành tiết kiệm,chống tham ô, lãng phí, quan liêu:

  a) Về tiết kiệm và thực hành tiết kiệm: trong tư tưởng Hồ Chí Minh tiết kiệm là vì nước, vì dân, tiết kiệm vì sự nghiệp chung.
  - Tiết kiệm trong tư tưởng Hồ Chí Minh có 3 điểm: Thứ nhất, tiết kiệm là không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi; thứ hai, tiết kiệm không phải là bủn xỉn, tức là tiết kiệm là chi tiêu hợp lý, dùng vào đúng mục đích. Nếu cần, bao nhiêu cũng chi; thứ ba, tiết kiệm là tích cực chứ không phải là tiêu cực.
  - Ba lý do cần phải thực hiện tiết kiệm: Để phục vụ cho sự nghiệp cách mạng, phục vụ cho kháng chiến và kiến quốc; tiết kiệm là một phương thức để tăng thêm tiền vốn xây dựng đất nước; tiết kiệm vì mục tiêu phát triển
  - Ba nội dung cần phải tiết kiệm: Tiết kiệm sức lao động; tiết kiệm thì giờ; tiết kiệm tiền của của Nhà nước, của nhân dân và của chính mình.
  b ) Về chống tham ô, lãng phí, quan liêu:
  - Là một cuộc đấu tranh giữa cái mới và cái cũ, giữa cái tốt và cái xấu, cuộc cách mạng này là trong tư tưởng của mỗi người, trong tổ chức thực hiện của toàn xã hội.
  - Là thực hiện dân chủ trong xã hội, đảm bảo quyền dân chủ của dân, đảm bảo xã hội ta thực sự là xã hội của dân, huy động được nhân dân tham gia.
  - Là để hoàn thành đầy đủ các kế hoạch, các mục tiêu của cách mạng trong từng thời kỳ.

  4. Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân:

  - Về ý thức trách nhiệm: Ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức trước hết thể hiện trong quan hệ với nhiệm vụ được giao, với công việc hàng ngày, cụ thể:
  + Hoàn thành tốt công việc được giao, mang lại hiệu quả, lợi ích thiết thực cho nhà nước, cho nhân dân.
  + Phải biết đặt lợi ích của Nhà nước, của nhân dân lên trên lợi ích cá nhân; không ngừng trau dồi, học tập nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, nắm vững chủ trương đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.
  + Đấu tranh ngăn ngừa căn bệnh quan liêu, mệnh lệnh, xa rời quần chúng.
  - Về hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân: Mọi người đều phải có trách nhiệm đối với đất nước. Cán bộ, đảng viên, công chức phải tận tâm, tận lực, tận tình phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, phải đặt lợi ích của Tổ quốc và nhân dân lên trên hết, cụ thể:
  + Phải đề ra được chủ trương, chính sách, các chương trình, dự án đúng đắn phù hợp với sự phát triển của đất nước và vì lợi ích của nhân dân.
  + Phải tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân và xác định vì dân mà làm việc, quan tâm và chăm lo mọi mặt của đời sống nhân dân, đồng thời phải biết hướng dẫn nhân dân tự chăm lo cuộc sống của mình.
  + Các cấp uỷ đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên phải luôn nhận thức đúng và đầy đủ về Tổ quốc, nhân dân, về vị trí của cán bộ, đảng viên. Phục vụ dân là nhiệm vụ của mỗi cán bộ, công chức, là gốc của công việc.

  5. Xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch”là đạo đức là văn minh”:

  - Quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, thực sự coi xây đựng Đảng là nhiệm vụ then chốt ở tất cả các cấp, các ngành. Coi xây dựng Đảng là vấn đề then chốt hiện nay từ đó góp phần xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh là điều kiện tiên quyết để giữ vững ổn định chính trị - xã hội, phát triển kinh tế, văn hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
  - Rèn luyện đội ngũ cán bộ, Đảng viên có đức, có tài, lối sống tốt, không gây bè phái làm mất đoàn kết nội bộ để Đảng xứng đáng “là đạo đức, là văn minh”.
  - Nâng cao trình độ công tác: phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kiên quyết đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.
  - Làm tốt công tác dân vận, quan hệ tốt với nhân dân, Đảng thường xuyên lắng nghe ý kiến của nhân dân, hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tổ chức và vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng.

  II. Những kết quả cụ thể qua 4 năm thực hiện làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:


  a) Về ưu điểm:
  - Có lối sống trong sạch, lành mạnh; không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng; luôn đoàn kết, thể hiện tính tiết kiệm, tiên phong, gương mẫu của người đảng viên. Luôn tuyên truyền vận động quần chúng thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tham gia đủ các lần triệu tập sinh hoạt Đảng, sinh hoạt tổ dân phố tại địa phương; tích cực vận động gia đình và người khác thực hiện cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư, giữ vững danh hiệu “gia đình văn hóa”.
  - Luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao; thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của cấp trên, làm việc đúng theo quy định; biết sắp xếp công việc một cách hợp lý để đạt được kết quả với năng suất và chất lượng cao.
  - Tham gia xây dựng nghị quyết của Chi bộ hàng tháng; phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong chi bộ; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng; sinh hoạt Đảng tại Chi bộ và tại địa phương, đóng Đảng phí đúng quy định; bảo vệ tài sản của tập thể, không xa hoa, lãng phí.
  - Các thành tích đạt được:
  ......

  b ) Về khuyết điểm:
  - Trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức đôi lúc cũng còn hạn chế, còn uống rượu.
  - Việc thực hành tiết kiệm đôi lúc còn chưa cao, một văn bản phải in 2 lần.
  - Về chống lãng phí, quan liêu: có đặt ra mục tiêu nhưng chưa có con số thống kê cụ thể kết quả đạt được.
  - Mục tiêu đặt ra chưa thật sự cụ thể trong nội dung đấu tranh tự phê bình và phê bình, phát huy dân chủ, nâng cao trách nhiệm trong xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

  c) Nguyên nhân:
  - Nguyên nhân của ưu điểm: Luôn tự nhận thức và đề ra mục tiêu để thực hiện, nhất là đối với tinh thần tiết kiệm; hơn nữa, bản thân đã được rèn luyện 2 năm trong môi trường quân ngũ cũng là một điều kiện tốt để thực hiện cuộc vận động.
  - Nguyên nhân của khuyết điểm: Do công việc đoàn thể, chuyên môn nhiều.

  III. Phương hướng phấn đấu tích cực học tập, nỗ lực làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong thời gian tới:

  - Tiếp tục phát huy những ưu điểm đã đạt được; chú trọng nội dung làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
  - Lắng nghe, tiếp thu các ý kiến đóng góp của cá nhân, tập thể nhằm điều chỉnh những thiếu sót để ngày càng hoàn thiện hơn.
  - Sống lành mạnh, giản dị, không vụ lợi, vui vẻ hoà nhã với đồng chí và đồng nghiệp, góp ý chân tình để cùng hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.
  - Luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao, học tập, phát huy thực hành tiết kiệm, xây dựng lối sống chuyên cần, giải dị, tác phong làm việc khoa học, sáng tạo, hiệu quả.

  IV. Những đề xuất, kiến nghị:

  - Tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
  - Gắn với hoạt động thi đua, khen thưởng của đơn vị.

  Người viết thu hoạch

  (Đã ký).

  Họ và tên.

  Kính đề nghị ghi rõ nguồn trích dẫn là DiaChatVN.com khi phát hành lại thông tin bài viết này, trân trọng cảm ơn.
  Thông tin về user phucsang này:
  --------------------
  ONLINE 07h30 đến 17h mỗi ngày từ thứ 2 đến thứ 6
  Vài nét về Nguyễn Phúc Sang; Hitory
  -----------------------------------------------------------
  Chú ý:Vui lòng post bài qua Diễn đàn, hạn chế hỏi/đáp qua YM
  -----------------------------------------------------------
  Nếu thấy DiachatVN.com có ích, bạn hãy Donate để cÙng góp phần duy trì và phát triển DiaChatVN.com hơn nữa!
  -----------------------------------------------------------
  Nếu bạn chưa sử dụng thành thạo các thao tác trên diễn đàn? Vui lòng xem Hướng dẫn chi tiết tại đây  Kính mời các đồng nghiệp xa gần đóng góp cho cuộc thi Chất Động Pangaea lần thứ XIII - năm 2016 Thời gian bắt đầu cuộc thi: 06/03/2016

  Facebook Comments  Bài viết tương tự Collapse