Jump to content


Vài nét cơ bản về GIS


  • Bạn không được tạo chủ đề mới
  • Please log in to reply
17 replies to this topic

#1 chuayeulannao

chuayeulannao

    Super Member

  • Thành viên
  • PipPipPipPipPip
  • 510 Bài viết:
  • Joined 30-May 06
  • Reputation: 72
    • Gender:Male
    • Đến từ:ĐHKHTN TPHCM

    Posted 14 June 2006 - 07:53 AM

    Vài nét cơ bản về GIS

    Một hệ thống thông tin địa lý (GIS) là một công cụ dựa trên máy tính dùng cho việc thành lập bản đồ và phân tích các đối tượng tồn tại và các sự kiện xảy ra trên trái đất. Công nghệ GIS tích hợp giữa các thao tác trên cơ sở dữ liệu như: đưa ra các câu hỏi truy vấn (query), phân tích thống kê (statistical analysis) với việc thể hiện và các phép phân tích địa lý. Những khả năng đó của hệ thống GIS đã phân biệt GIS với các hệ thống thông tin khác và tạo cho nó một giá trị đến khu vực công cộng và cá nhân để giải thích các sự kiện, dự báo các hậu quả, và lên kế hoạch chiến lược.

    Dù đặt một điểm kinh doanh mới, tìm kiếm nơi đất tốt nhất để trồng chuối, hoặc đưa ra một tuyến đường tốt nhất cho các phương tiện cứu hộ, giải quyết các vấn đề tại địa phương, các thành phần địa lý của hệ thống GIS sẽ cho bạn khả năng lập bản đồ, tổng hợp thông tin, thể hiện các tình huống, giải quyết các vấn đề rắc rối, thực hiện các ý tưởng hữu ích, và phát triển các giải pháp hữu hiệu mà trước đây chưa từng có. GIS là một công cụ được các cá nhân, tổ chức, trường học, chính phủ, và các nhà kinh doanh sử dụng để tìm kiếm các cách giải quyết mới đối với các vấn đề của họ.

    Việc thành lập bản đồ và phân tích thông tin địa lý không phải là mới, nhưng GIS thực hiện các công việc này tốt và nhanh hơn so với các phương pháp thủ công cũ. Và nếu không có GIS, chỉ một số rất ít người có khả năng sử dụng các thông tin địa lý để đưa ra các quyết định và giải quyết các vấn đề của họ.
    Ngày nay, GIS là một ngành công nghiệp với hàng triệu đô la sử dụng hàng trăm nghìn người trên toàn thế giới. GIS được dạy ở trong các trường học, trường cao đẳng, trường đại học ở khắp nơi trên thế giới. Các nhà chuyên môn trên mọi lĩnh vực đều sử dụng sự hiểu biết sâu sắc về địa lý để suy nghĩ và làm việc.

    GIS có thể làm điều gì cho bạn?

    Thực hiện các phép hỏi đáp và phân tích không gian (Perform Geographic Queries and Analysis)
    Phép đo lường (đo lường khoảng cách, chu vi, diện tích...). Các phép hỏi đáp không gian: spatial query, các phép phân tích không gian như: Overlay, classification...
    Cải thiện mối liên kết giữa các tổ chức (Improve Organizational Integration)
    Rất nhiều tổ chức đã sử dụng GIS đã nhận thấy rằng một trong những lợi ích chính của nó là tăng khả năng quản lý các tổ chức và tài nguyên của mình. Vì GIS có khả năng liên kết các dữ liệu với nhau nhờ thông tin địa lý, nó làm cho các thông tin liên ngành được chia sẻ và truyền thông dễ dàng. Bằng cách chia sẻ cơ sở dữ liệu, một ban ngành có thể sử dụng được kết quả từ công việc của một ban ngành khác tức là dữ liệu được thu thập một lần và được sử dụng nhiều lần.

    Đưa ra các quyết định tốt hơn

    Ngạn ngữ cũ có câu "Thông tin tốt hơn sẽ dẫn đến những quyết định tốt hơn" đó là một sự thật đối với GIS cũng như cho các hệ thống thông tin khác. Tuy nhiên GIS không phải là một hệ thống tự động đưa ra các quyết định mà chỉ có các công cụ để hỏi đáp, phân tích và bản đồ hóa các thông tin trong việc hỗ trợ quá trình đưa ra các quyết định. Công nghệ GIS đã từng được sử dụng để trợ giúp việc lên kế hoạch điều tra, giải quyết việc tranh chấp lãnh thổ...
    GIS có thể được sử dụng để lựa chọn khu vực phát triển nhà mới mà ít ảnh hưởng tới môi trường nhất, nó có thể tìm được các khu vực ít rủi ro nhất, và gần trung tâm dân cư nhất. Thông tin có thể được thể hiện cô đọng và sáng sủa ở dạng bản đồ và có kèm theo bản báo cáo, cho phép những người đưa ra quyết định tập trung vào trọng tâm của vấn đề hơn là cố gắng hiểu dữ liệu. Vì những sản phẩm GIS có thể được sản xuất nhanh chóng, nhiều tình huống có thể đánh giá một cách hiệu quả và sâu sắc..

    Thành lập bản đồ

    Bản đồ có một vị trí đặc biệt trong GIS. Quá trình thành lập bản đồ với GIS sẽ linh hoạt hơn nhiều so với quá trình làm bản đồ bằng tay theo công nghệ truyền thống. Nó được bắt đầu bằng việc tạo ra cơ sở dữ liệu. Các bản đồ giấy hiện có được số hoá và các thông tin phù hợp với máy tính được chuyển đổi vào GIS. Một hệ GIS được thành lập như vậy có tính liên tục và không có tỷ lệ. Từ đấy các bản đồ có thể được tạo ra tại bất cứ vị trí nào và bất cứ tỷ lệ nào, và có thể thể hiện thông tin bằng các biểu tượng hay nhấn mạnh về màu sắc, ánh sáng . Các đặc tính của Atlas và bản đồ giấy được mã hoá trong chương trình máy tính và được cập nhật với các tư liệu gốc trong lần sản xuất cuối cùng. Từ cơ sở dữ liệu, ta có thể tạo các bản đồ bằng cách copy và in ấn.

    GIS làm việc như thế nào ?

    GIS lưu trữ thông tin về thế giới giống như một sự thu thập các lớp có chủ đề đã được liên kết với nhau bằng thông tin địa lý. Điều này thật đơn giản nhưng vô cùng hữu dụng và khái niệm đa năng đã được chứng minh là vô giá để giải quyết nhiều vấn đề trên thế giới thực từ việc định vị các xe tàu vận tải, lưu các chi tiết của các kế hoạch ứng dụng, tới việc mô hình hoá việc lưu thông khí quyển trên toàn cầu.
    Thông tin không gian và thuộc tính
    Thông tin địa lý chứa đựng ngay cả các thông tin không gian như kinh độ và vĩ độ hoặc hệ toạ độ quốc gia, và cả các thông tin thuộc tính như địa chỉ, mã bưu điện (postal code), tên vùng điều tra dân số, đặc điểm vị trí rừng, hoặc tên đường. Geo coding, referencing, warping là tên của một quá trình xử lý tự động cho phép liên kết các thông tin về vị trí địa lý thực (không gian) với các thông tin thuộc tính của các đối tượng trong thế giới thực. Các thông số địa lý này cho phép bạn xác định các đặc tính vị trí để kinh doanh hoặc trồng cây gây rừng, và thậm chí động đất, bằng cách phân tích bề mặt trái đất.

    Vector và Raster Models

    Hệ thống thông tin địa lý làm việc với hai dạng khác nhau của thông tin địa lý - đó là vector và raster. Trong kiểu vector, thông tin là các điểm (point), đường (line), và vùng (polygon) được mã hoá và lưu theo toạ độ x,y. Một vị trí có đặc tính điểm, như hố khoan được miêu tả bởi toạ độ x,y. Các yếu tố có đặc tính đường, giống như các đường giao thông hoặc các sông được lưu bởi một tập hợp toạ độ các điểm. Các yếu tố có đặc tính vùng, như khu vực bán hàng và lưu vực sông, có thể được lưu bởi toạ độ của một đường bao đóng kín.
    Kiểu vector vô cùng hữu dụng để miêu tả các thuộc tính riêng rẽ, nhưng không hữu dụng đối với các thuộc tính biến thiên liên tục giống như loại đất hoặc mô tả vùng ảnh hưởng của các bệnh viện. Kiểu raster dành cho mô tả các đối tượng có thuộc tính biên thiên liên tục. Raster image bao gồm hệ thống mạng lưới các ô nhỏ như ảnh quét hoặc tranh vẽ. Cả hai kiểu vector và raster được dùng để lưu các thông tin địa lý đều có những mặt mạnh và mặt yếu.

    Các thành phần của một hệ GIS

    Việc sử dụng GIS là sự kết hợp của 5 thành phần sau: phần cứng, phần mềm, dữ liệu, con người, và cách thức làm việc. (hardware, software, data, people, và methods).
    Hardware là máy tính được sử dụng để thực hiện GIS. Ngày nay, phần mềm GIS chạy được trên nhiều chủng loại phần cứng khác nhau, từ các máy chủ trung tâm (computer servers) tới các máy tính desktop được sử dụng riêng lẻ hoặc nối mạng.
    Software
    Các phần mềm GIS cung cấp các chức năng và các công cụ cần thiết để lưu trữ, phân tích, và hiển thị thông tin địa lý. Các thành phần software như sau:
    · Các công cụ để nhập (input) và thao tác (manipulation) trên thông tin địa lý.
    · Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu (database management system - DBMS)
    · Các công cụ (Tools) để thực hiện truy vấn, phân tích và thể hiện địa lý (query, analysis, visualization).
    · Giao diện đồ hoạ với người sử dụng (graphical user interface - GUI) để dễ dàng truy cập các công cụ (Tools).
    Data
    Thành phần quan trọng nhất của GIS là dữ liệu. Thông tin địa lý và dữ liệu thuộc tính có thể tự tạo ra hoặc có thể mua từ các nhà cung cấp dữ liệu khác. Cơ sở dữ liệu của một hệ GIS có thể dùng các mô hình CSDL quan hệ để lưu trữ các thông tin không gian và thuộc tính của đối tượng.

    Con người

    Hệ thống GIS có một giới hạn là phải có con người để quản lý hệ thống và phát triển các kế hoạch để áp dụng và giải quyết các vấn đề trong thế giới thực. Những người sử dụng GIS là những chuyên gia kỹ thuật, những người thiết kế và bảo trì hệ thống.

    Facebook Comments

    #2 janlie

    janlie

      Admin sáng lập

    • Sáng lập
    • PipPipPipPip
    • 236 Bài viết:
    • Joined 06-November 03
  • Reputation: 14
    • Yahoo! Status:
    • Gender:Male
    • Đến từ:Khóa 2002

    Posted 26 October 2006 - 02:28 PM

    Gửi các bác slide bài giảng môn Tin học ứng dụng luôn đây, phần này nói về GIS

    Attached Files


    Tran Nhat Quang (Mr.)

    http://facebook.com/janlie
    http://janlie.diachatvn.com

    #3 phucsang

    phucsang

      Admin sáng lập

    • Sáng lập
    • PipPipPipPipPip
    • 1,624 Bài viết:
    • Joined 05-November 03
  • Reputation: 115
    • Yahoo! Status:
    • Gender:Male
    • Đến từ:Khóa 98 - Đại học KHTN TPHCM
    • Interests:Địa chất.

    Posted 20 September 2007 - 01:48 PM

    Có thể xem thêm tại đây:

    Please Login or Register to see this Hidden Content


    Thông tin về user phucsang này:
    --------------------
    ONLINE 07h30 đến 17h mỗi ngày từ thứ 2 đến thứ 6
    Vài nét về Nguyễn Phúc Sang; Hitory
    -----------------------------------------------------------
    Chú ý:Vui lòng post bài qua Diễn đàn, hạn chế hỏi/đáp qua YM
    -----------------------------------------------------------
    Nếu thấy DiachatVN.com có ích, bạn hãy Donate để cÙng góp phần duy trì và phát triển DiaChatVN.com hơn nữa!
    -----------------------------------------------------------
    Nếu bạn chưa sử dụng thành thạo các thao tác trên diễn đàn? Vui lòng xem Hướng dẫn chi tiết tại đây

    #4 alphatran

    alphatran

      Newbie

    • Thành viên
    • Pip
    • 2 Bài viết:
    • Joined 28-May 08
  • Reputation: 0

    Posted 28 May 2008 - 06:08 PM

    Xin góp thêm một bài vỡ lòng về GIS rất rõ ràng và dễ hiểu.

    Tham khảo tại đây:

    Tiêu đề: Hiểu rõ bản chất của GIS

    Please Login or Register to see this Hidden Content    tại

    Please Login or Register to see this Hidden Content    Hy vọng có thêm một cái nhìn.

    #5 diendc49

    diendc49

      Newbie

    • Thành viên
    • Pip
    • 1 Bài viết:
    • Joined 30-October 08
  • Reputation: 0

    Posted 30 October 2008 - 04:46 PM

    Chào cả nhà.Hiện tôi đang làm chuyển đổi bản đồ từ map sang arcinfo (arcgis9.2).Các bước như sau:
    - Convert các table bên map sang dạng shapefile
    - Load dữ liệu dạng shapefile lên máy chủ Arcgis
    - Để biên tập 1 tờ bản đồ hoàn chỉnh,thì lấy dữ liệu từ máy chủ xuống máy PC
    - Text (bên Mapinfo) chuyển sang Arcgis chuyển thành Point.Để hiển thị Text, tôi cho hiển thị dưới dạng Label.Phần biên tập này rất mất thời gian vì phải căn chỉnh các Point.Và máy rất hay đơ.
    Xin cả nhà chỉ giùm với

    #6 buiconglinh172

    buiconglinh172

      Newbie

    • Thành viên
    • Pip
    • 1 Bài viết:
    • Joined 18-December 08
  • Reputation: 0

    Posted 18 December 2008 - 07:09 PM

    Phần mềm Arcview
    NXB Đại học quốc gia Hà Nội 2006.
    Từ khoá: Phần mềm Acview Gis..
    Tài liệu trong Thư viện điện tử ĐH Khoa học Tự nhiên có thể được sử dụng cho
    mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in
    ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp thuận của nhà xuất bản và
    tác giả.
    Chương 2. Đưa dữ liệu vào Arcview
    Nguyễn Hồng Phương
    Đặng Văn Hữu
    2
    Chương 2
    ĐƯA DỮ LIỆU VÀO ARCVIEW
    II.1. TẠO
    CÁC CẢNH
    VÀ CÁC
    LỚP THÔNG
    TIN
    Như đã mô tả trong chương 1, mỗi View là một bản đồ động chứa
    các themes biểu diễn dữ liệu địa lý. Một Dự án có thể bao gồm nhiều
    views biểu diễn các themes từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau. Mỗi Dự
    án có thể chứa nhiều views biểu diễn cùng một vùng địa lý hay nhiều
    vùng địa lý khác nhau.
    II.1.1. Các lớp
    thông tin
    (Themes)
    Một theme là một tập hợp các đối tượng địa lý, chẳng hạn các
    quốc gia, đường phố, nhà cửa, hay sông ngòi, cùng với các thuộc tính
    của các đối tượng này. Các theme có thể được tạo từ nhiều nguồn dữ
    liệu khác nhau, bao gồm các bản đồ đã số hoá, hình ảnh hay các tệp
    dữ liệu dạng bảng.
    Các đối tượng của theme thường tồn tại dưới ba dạ ng cơ bản là
    điểm, đường và miền. Chẳng hạn, hệ thống giao thông có thể được
    biểu diễn dưới dạng một theme đường, các ngân hàng có thể được
    biểu diễn dưới dạng một theme điểm, còn các quốc gia có thể được
    biểu diễn dưới dạng một theme miền.
    Phân loại các
    đối tượng của
    Theme
    Các đối tượng của theme biểu thị các sự vật trên thế giới thực.
    Mỗi đối tượng được đặc trưng bởi vị trí, hình dạng đại diện (điểm,
    đường hay miền), và một biểu tượng cho phép xác định đối tượng này
    và cung cấp các thông tin về nó.
     Điểm dùng để biểu diễn đối tượng có vị trí rời rạc và quá nhỏ
    để được xác định như một miền (trạm điện thoại, giếng, ga tàu, trường
    học, ...)
     Đường dùng để biểu diễn đối tượng có độ dài nhưng lại quá
    hẹp để được xác định như một miền (đường giao thông, sông ngòi,
    đường ống dẫn, ...)
    Miền dùng để biểu diễn đối tượng quá lớn để có thể được xác
    định như một điểm hay đường (lô đất, các quốc gia, tỉnh, huyện, ...)
    Các biểu
    tượng dùng
    trong theme
    ArcView có các tập biểu tượng chuyên biệt dùng cho điểm, đường
    và miền.
     Biểu tượng dùng cho điểm thường giống với các đối tượng mà
    nó biểu diễn. Chẳng hạn, biểu tượng trường học thường là hình một
    ngôi nhà nhỏ, hay biểu tượng cho sân bay có dạng một chiếc máy bay
    nhỏ.
     Biểu tượng dùng cho đường bao gồm các đường có độ dày
    mỏng khác nhau, liền nét hay rời nét, và có thể có nhiều màu khác
    nhau.
    3
     Biểu tượng dùng cho miền bao gồm màu sắc và hoa văn dùng
    để tô cho các đa giác. Trong nhiều trường hợp, một số màu có thể
    phản ánh đúng màu của đối tượng trên thế giới thực như xanh nước
    biển dùng để biểu thị biển, xanh lá cây dùng để biểu thị công viên,
    v.v...
     Khi bạn thêm một lớp thông tin mới vào view, ArcView hiển
    thị các đối tượng theo tập biểu tượng ngầm định và đánh màu ngẫu
    nhiên. Trong chương tiếp theo, “Hiển thị các themes”, bạn sẽ học cách
    thay đổi các biểu tượng của theme.
    Hình 2.1.
    Tạo View và Theme trong ArcView
    II.1.2. Các
    nguồn dữ liệu
    không gian
    cho các
    themes
    Dữ liệu không gian là các dữ liệu địa lý chứa vị trí và hình dạng
    của các đối tượng địa lý, cùng với các thông tin thuộc tính mô tả đối
    tượng.
      Shapefile là khuôn dạng chuẩn của ArcView GIS được sử dụng để
    lưu trữ các thông tin về vị trí và thuộc tính của các đối tượng địa
    lý. Shapefile có thể được tạo trực tiếp trong môi trường ArcView
    từ các themes hay bạn có thể tạo một Shapefile rỗng, sau đó cộng
    thêm các đối tượng vào bằng cách vẽ chúng. Các đối tượng dạng
    Shapefile có thể được hiển thị một cách nhanh chóng và cho phép
    bạn chỉnh sửa hình dạng không gian cũng như thuộc tính của
    chúng.
      Khuôn dạng Coverage của ArcINFO cũng rất phổ biến trong các
    Theme miền
    Theme điểm Theme đường
    4
    ứng dụng đồ họa và sản phẩm GIS. Bạn có thể thêm các
    Coverage như là các lớp thông tin vào ArcView. Cần nhớ rằng,
    để chỉnh sửa các themes dạng coverage, trước hết bạn phải
    chuyển đổi chúng về dạng Shapefile của ArcView.
      Với ứng dụng mở rộng CAD Reader của ArcView, bạn có thể sử
    dụng các sản phẩm của AutoCAD dưới dạng các tệp .DXF và
    .DWG (chỉ cho môi trường Windows) để tạo các themes trong
    ArcView.
    II.1.3. Các
    nguồn dữ liệu
    bổ sung cho
    các Themes
    Ngoài các nguồn dữ liệu không gian, bạn có thể tạo themes từ các
    nguồn dữ liệu dạng ảnh và dạng bảng.
    Dữ liệu ảnh
    Dữ liệu ảnh là các dữ liệu raster, tức là các dữ liệu được quản lý
    theo ô, trong đó mỗi ô, hay pixel, được xác định bằng một giá trị. Các
    ví dụ về dữ liệu ảnh bao gồm ảnh vệ tinh, ảnh máy bay, và các tài liệu
    được quét bằng máy quét. Bạn có thể cộng thêm các dữ liệu ảnh vào
    ArcView và hiển thị chúng như các themes. Thông thường, người ta sử
    dụng ảnh làm nền cho các view, hoặc dùng để số hoá các lớp thông tin
    khác. ArcView hỗ trợ các khuôn dạng dữ liệu ảnh sau đây:
      TIFF, TIFF/LZW dạng nén
      ERDAS; IMAGINE (với ứng dụng mở rộng IMAGINE image
    của ArcView)
      Các tệp raster dạng SUN
      BMP
      JPEG (với ứng dụng mở rộng JPEG image của ArcView)
      GRID của ARC/INFO.
    Các dữ liệu
    dạng bảng
    Các dữ liệu dạng bảng có thể bao gồm hầu như bất kỳ loại thông
    tin nào. Thông thường, chúng chứa các thông tin mô tả các đối tượng
    trên bản đồ. Bằng cách gắn các dữ liệu này vào một theme, bạn sẽ làm
    tăng khả năng hiển thị và tra vấn các theme của ArcView.
    Trong trường hợp bảng có chứa các thông tin về vị trí, bạn có thể
    sử dụng dữ liệu này để hiển thị trực tiếp các đối tượng trên một view.
    II.1.4. Tạo
    mới một View
    Một view được tạo mới trong khuôn khổ một Dự án của ArcView.
    Dự án này có thể là một Dự án đã có sẵn hoặc cũng được tạo mới.
    Một Dự án có thể chứa một số lượng bất kỳ các views. Một Dự án khi
    được tạo mới thì không chứa bất kỳ một view hay một tài liệu nào
    khác (như bảng, đồ thị hay bản vẽ trang trí. Theo ngầm định, tên của
    một Dự án được tạo mới sẽ là Untitled.apr. Bạn có thể đổi tên này khi
    cất giữ Dự án.
    Khi bạn tạo mới một view trong Dự án, nó là một view rỗng, tức
    là không chứa một theme nào. Khi bạn thực hiện thao tác thêm một
    view vào Dự án, view này sẽ được liệt kê trong một danh sách trong
    cửa sổ Dự án. Theo ngầm định, tên của view mới sẽ là ViewX, trong
    đó X là số view (chẳng hạn, View1 sẽ là tên của view đầu tiên được
    thêm vào một Dự án). Bạn cũng có thể đổi tên của một view trong hộp
    5
    thoại View Properties.
    II.1.5. Thêm
    một theme đối
    tượng vào
    một View
    Thêm một theme vào một view về thực chất là dùng ArcView để
    truy cập và hiển thị các dữ liệu địa lý. Các themes chỉ tham chiếu tới
    các tệp dữ liệu nguồn, nên khi bạn thêm một theme vào view, không
    có dữ liệu nào bị trùng lặp hay bị copy vào tệp Dự án.
    Thêm một
    theme đối
    tượng
    Một theme đối tượng là một theme được xây dựng trên cơ sở của
    một nguồn dữ liệu không gian dạng véc tơ, chẳng hạn như một tệp
    dạng Shapefile, coverage của ARC/INFO hay CAD. Trong một nguồn
    dữ liệu không gian, thông tin về vị trí được lưu trữ dưới dạng các toạ
    độ x,y. Chẳng hạn, các đối tượng dạng điểm được lưu dưới dạng các
    cặp toạ độ x,y đơn lẻ; các đường, kể cả đường biên của các đa giác
    được lưu dưới dạng một chuỗi các cặp toạ độ x,y.
    Sử dụng
    chức năng
    Add Theme
    Để thêm một theme đối tượng vào một view, việc đầu tiên bạn cần
    làm là kích hoạt view, sau đó kích trỏ chuột vào phím Add Theme hay
    chọn mục Add Theme từ lệnh đơn View. Trong hộp thoại Add Theme,
    chọn Feature Data Source từ danh sách Data Source Type, rồi dùng
    công cụ duyệt tệp để truy cập tới thư mục chứa các tệp dữ liệu nguồn.
    Hình 2.2.
    Tạo mới một View
      Phím Add Theme
      Chọn nguồn dữ liệu
    6
    Hình 2.3.
    Thêm một theme vào view
    Chọn các
    nguồn dữ liệu
    Bạn chọn một nguồn dữ liệu bằng cách kích chuột vào nó để nó
    ngả sang màu sẫm. Để chọn nhiều nguồn dữ liệu một lúc, giữ phím
    Shift trong khi kích chuột vào các nguồn dữ liệu cần chọn. Mỗi nguồn
    dữ liệu được chọn sẽ trở thành một theme riêng biệt trong view.
    Các themes
    mới trong một
    view
    Sau khi bạn đã thêm các themes vào một view, ArcView sẽ hiển
    thị chúng trong phần Mục lục của view. Theo ngầm định, các themes
    mới này sẽ không được hiển thị cho đến khi bạn bật chúng lên bằng
    cách kích chuột vào hộp kiểm tra của chúng.
    II.1.6. Thêm
    ảnh vào View
    Một theme ảnh được tạo trên cơ sở nguồn dữ liệu ảnh, chẳng hạn
    một ảnh chụp từ máy bay hay ảnh chụp từ vệ tinh. Các nguồn dữ liệu
    ảnh chứa các thông tin không gian có khuôn dạng một mạng các ô có
    kích thước đều nhau hay một ma trận được tổ chức thành một tập hợp
    các hàng và cột. Mỗi ô trong dữ liệu ảnh chứa một giá trị, ghi được
    bởi các thiết bị quang học hay điện tử. Chẳng hạn, mỗi pixel trong một
    ảnh vệ tinh biểu diễn một năng lượng ánh sáng được bức xạ từ bề mặt
    trái đất.
    Bạn có thể thêm một tệp grid của ARC/INFO vào một view dưới
    dạng một theme ảnh đơn kênh. Trong một tệp grid của ARC/INFO,
    mỗi ô chứa một giá trị số biểu thị một đối tượng địa lý (chẳng hạn như
    loại đất, đơn vị sử dụng đất, độ cao địa hình, độ dốc).
    Sử dụng
    chức năng
    Add Theme
    Để thêm một theme ảnh vào một view, việc đầu tiên bạn cần làm
    là kích hoạt view, sau đó kích trỏ chuột vào phím Add Theme hay chọn
    mục Add Theme từ lệnh đơn View. Trong hộp thoại Add Theme, chọn
    Image Data Source từ danh sách Data Source Type, rồi dùng công cụ
    duyệt tệp để truy cập tới thư mục chứa các tệp ảnh. Chọn một nguồn
    dữ liệu ảnh bằng cách kích chuột lên nó. Nguồn dữ liệu ảnh mà bạn
    chọn sẽ được đưa vào view đang được kích hoạt như một theme.
    II.1.7. Thêm
    một theme
    chứa các toạ
    độ x,y vào
    Khi một bảng có chứa các tọa độ x,y, nó được gọi là một bảng
    các sự kiện và có thể được sử dụng để tạo ra một theme trong
    ArcView. Các dữ liệu của bảng sự kiện cho phép bạn thành lập bản đồ
    có chứa các vị trí địa lý, nhưng không phải ở khuôn dạng chuẩn của
    7
    một View các dữ liệu không gian.
    Các nguồn dữ
    liệu chứa tọa
    độ x,y
    Tệp toạ độ chứa vị trí chính xác của các đối tượng dưới dạng các
    toạ độ x,y. Các toạ độ được xác định bằng nhiều cách, chẳng hạn căn
    từ bản đồ, đo đạc ngoài thực địa hay đo bằng máy định vị vệ tinh toàn
    cầu (GPS). Đơn vị của các toạ độ x,y có thể ở bất kỳ hệ chiếu nào,
    chẳng hạn kinh-vĩ độ hay mét.
    Thêm một tệp
    vào Dự án
    Bạn có thể thêm một tệp dạng INFO, dBASEIII, dBASEIV, hoặc
    tệp các ký tự ngăn cách bằng dấu phẩy, hoặc bằng dấu cách vào Dự án
    của mình như thêm một bảng. Khi bạn thêm vào một tệp văn bản,
    ArcView sẽ đọc vào từng hàng của tệp và đưa các chuỗi ký tự ngăn
    cách nhau bởi dấu phẩy hay dấu cách vào mỗi trường (cột) riêng của
    một bảng. Dòng đầu tiên của tệp giành để lưu trữ tên các trường của
    bảng.
    Tạo một
    theme từ một
    bảng
    Sau khi bảng đã được thêm vào Dự án, hãy chọn mục Add Event
    Theme từ lệnh đơn View và dùng hộp thoại Add Event Theme để tạo
    một theme điểm mới từ bảng đã cho.
    Hình 2.4.
    Thêm một theme từ dữ liệu bảng tọa độ
    II.1.8. Các
    bảng của
    theme
    Các themes được tạo từ các nguồn dữ liệu không gian như
    coverage của ARC/INFO hay Shapefile của ArcView, và các theme
    được tạo từ nguồn bảng sự kiện đều có các bảng chứa các thông tin
    thuộc tính của các đối tượng của theme. Các theme được tạo từ các dữ
    liệu ảnh không có bảng thuộc tính.
    Mỗi đối tượng trong theme đều được xác định bởi một thanh ghi
    trong bảng thuộc tính, mô tả các đặc trưng của đối tượng này. Mỗi
    trường của bảng thuộc tính chứa một giá trị của một thuộc tính cụ thể.
    Khi đã thêm vào view một theme biểu diễn các dữ liệu không gian
    8
    hay các dữ liệu sự kiện, bạn có thể truy cập tới bảng thuộc tính này
    bằng cách nhấn chuột vào phím Open Theme Table. ArcView tự động
    quản lý mối quan hệ giữa các đối tượng địa lý và các thuộc tính của
    chúng, vì vậy bạn không phải mất công nhập bảng thuộc tính vào
    ArcView.
    Trường Hình
    dạng (Shape)
    Nếu một theme được tạo từ các dữ liệu không gian hay dữ liệu
    bảng thì trong bảng thuộc tính của nó sẽ có một trường gọi là trường
    Hình dạng (Shape). Trường này xác định thể loại của mỗi đối tượng
    của theme (điểm, đường hay miền). Trường này cũng cho phép phân
    biệt bảng thuộc tính của theme với bất kỳ loại bảng nào khác trong
    ArcView.
    Các trường về
    hình học
    Khi một theme được tạo từ một coverage của ARC/INFO, bảng
    thuộc tính của nó sẽ chứa các trường về hình học của đối tượng. Các
    trường hình học có thể khác nhau tuỳ theo loại đối tượng.
    Các trường
    chỉ số
    Mối đối tượng được tạo từ một coverage của ARC/INFO sẽ có hai
    trường đặc trưng là: trường Coverage# và trường Coverage-ID, với
    các từ Coverage được thay bởi tên của Coverage.
    Các trường
    thực thể
    Mỗi theme có xuất xứ từ các dữ liệu dạng CAD sẽ có một bảng
    chứa đặc tính của các thực thể như màu sắc, loại đường, cao độ, độ
    dày, v.v...
    Hình 2.5.
    Các bảng của theme
    9
    II.1.9. Cất giữ
    một Dự án
    Khi bạn cất giữ một Dự án, tất cả các tài liệu trong Dự án (cảnh,
    bảng, đồ thị, bản vẽ trang trí, và mã nguồn) cũng được cất giữ cùng
    một lúc. Tệp <project>.apr được cập nhật và lưu vị trí hiện tại của tất
    cả các cửa sổ, các đối tượng được chọn và các theme đang hiển thị, kể
    cả biểu tượng và màu sắc. Bạn cũng có thể sử dụng Save Project As
    để cất giữ Dự án dưới một tên khác.
    Hình 2.6.
    Cất giữ một Dự án
    II.2. THAM
    CHIẾU CÁC
    VIEW VỚI
    THẾ GIỚI
    THỰC
    Vị trí của các đối tượng trên bản đồ được tham chiếu tới vị trí
    thực trên bề mặt trái đất của các vật thể mà chúng đại diện.
    Định vị bằng
    kinh và vĩ độ
    Vị trí của các đối tượng nằm trên bề mặt cong của trái đất được
    đo bằng kinh độ và vĩ độ, hay còn được gọi là các toạ độ địa lý. Độ
    được chia thành các đơn vị nhỏ hơn là phút và giây.
    Định vị bằng
    các toạ độ x và
    y
    Trên bản đồ, vị trí của các đối tượng được xác định bằng hệ toạ
    độ phẳng hai chiều. Hệ tọa độ phẳng mô tả khoảng cách của đối tượng
    từ gốc toạ độ (0,0) theo hai trục, trong đó trục nằm ngang x biểu thị
    phương đông-tây, còn trục thẳng đứng y biểu thị phương bắc-nam.
    Áp dụng phép
    chiếu bản đồ
    Vì bề mặt của trái đất là một mặt cong, trong khi bản đồ lại là một
    mặt phẳng, nên việc chuyển đổi vị trí các đối tượng từ bề mặt cong
    sang một mặt phẳng đòi hỏi sử dụng công thức toán học mà người ta
    thường gọi là phép chiếu bản đồ. (tham khảo chương 3, phần 1 của
    giáo trình).
    II.2.2. Xác lập
    tính chất cho
    view
    Trong ArcView, bạn có thể làm việc với các dữ liệu không gian ở
    cả hai dạng: dạng toạ độ địa lý chưa được áp dụng phép chiếu (gọi tắt
    là chưa được chiếu) và dạng có toạ độ x,y đã được áp dụng phép chiếu
    (gọi tắt là được chiếu).
    Làm việc với
    các dữ liệu
    chưa được
    Dữ liệu chưa được chiếu là các dữ liệu được lưu ở dạng độ thập
    phân (tức là kinh độ hay vĩ độ được biểu thị ở đơn vị độ thập phân
    thay vì đơn vị độ-phút-giây). Chẳng hạn, giá trị vĩ độ địa lý 45030’30”
    khi chuyển sang độ thập phân sẽ được biểu diễn dưới dạng 45,5083.
    10
    chiếu Để chuyển đổi sang độ thập phân, người ta chia số phút cho 60 và chia
    số giây cho 3600 và cộng các kết quả lại với phần nguyên của độ.
    Ưu điểm của các dữ liệu chưa được áp dụng phép chiếu là:
      ArcView có thể biểu diễn chúng qua một phép chiếu bất kỳ;
      ArcView có thể đọc các giá trị tọa độ của các dữ liệu và hiển thị
    chúng dưới dạng các bản đồ 2 chiều.
    Nếu dữ liệu của bạn có khuôn dạng độ thập phân và bạn không
    muốn áp dụng phép chiếu lên chúng, bạn có thể khai báo đơn vị bản
    đồ của view bạn đang làm việc là độ thập phân và gán đơn vị đo
    khoảng cách phù hợp với yêu cầu của công việc.
    Làm việc với
    các dữ liệu đã
    được chiếu
    Dữ liệu đã được chiếu là các dữ liệu đã được đã được áp dụng
    phép chiếu trước khi bạn đưa chúng vào ArcView. Dữ liệu loại này có
    đơn vị đo là mét hay phút, tức là phù hợp với các đơn vị đo trên thế
    giới thực. ArcView sẽ hiển thị các dữ liệu loại này trong phép chiếu
    mà nó đã được chiếu. Bạn cần khai báo cho ArcView biết đơn vị đo
    của dữ liệu bằng cách xác lập đơn vị của bản đồ. Cần nhớ rằng đối với
    các dữ liệu đã được chiếu, bạn không thể áp dụng phép chiếu với
    chúng hay huỷ phép chiếu sẵn có của chúng trong ArcView.
    Nếu bạn không biết chắc đơn vị đo của dữ liệu bạn đang sử dụng,
    hãy tra cứu thêm trong từ điển dữ liệu,hoặc hỏi thông tin từ người
    hoặc cơ quan cung cấp dữ liệu. Nếu dữ liệu được tạo bởi phần mềm
    ArcINFO dưới dạng coverages hay grid, các thông tin về hệ toạ độ và
    đơn vị đo của dữ liệu sẽ được lưu trữ trong các tệp dạng văn bản (như
    prj hay prj.adf).
    Khai báo đơn
    vị đo khoảng
    cách
    Đơn vị đo khoảng cách là đơn vị mà ArcView dùng để thông báo
    về kết quả các phép đo khoảng cách và kích thước trên bản đồ, tại
    thanh trạng thái của giao diện đồ họa. Bạn có thể chọn một đơn vị bất
    kỳ phù hợp yêu cầu của bạn để sử dụng cho view mà bạn đang làm
    việc.
    II.2.3. Khai
    báo hệ chiếu
    của view bằng
    chức năng
    ngầm định
    của ArcView
    Nếu bạn đang làm việc với các dữ liệu chưa được chiếu và bạn
    muốn áp dụng một phép chiếu cho các dữ liệu đó, bạn có thể chọn một
    phép chiếu phù hợp với yêu cầu của công việc và áp dụng nó cho view
    đang làm việc. ArcView cung cấp một danh mục đồ sộ các hệ chiếu
    đang phổ biến rộng rãi trên thế giới cho bạn lựa chọn.
    Chọn hệ chiếu
    Để xác lập hệ chiếu bản đồ của một view, bạn làm như sau:
      Chọn Properties từ lệnh đơn File. Trong hộp thoại View
    Properties, nhấn trỏ chuột vào phím Projection. ArcView sẽ hiển
    thị hộp thoại Projection Properties.
      Chọn hệ chiếu bạn muốn áp dụng. (Bạn cũng có thể xác lập các
    tham số của hệ chiếu tuỳ biến). Chọn OK trên hộp thoại
    Projection Properties.
    11
    Chọn OK trên hộp thoại View Properties. ArcView sẽ tự động vẽ
    lại bản đồ trên view trong hệ chiếu mới áp dụng.
    Các hệ chiếu
    chuẩn và tuỳ
    biến
    Bạn có thể áp dụng một hệ chiếu chuẩn hay một hệ chiếu ngầm
    định cho một view. Các hệ chiếu chuẩn không cho phép bạn thay đổi
    bất kỳ tham số nào của chúng. Với hệ chiếu tuỳ biến, bạn có thể đưa
    vào các tham số do chính bạn chọn.
    Chú ý: Khi bạn áp dụng một hệ chiếu, chỉ có hình dạng của view
    là thay đổi, còn tọa độ của các dữ liệu gốc vẫn không thay đổi.
    Thay đổi đơn
    vị đo trên bản
    đồ
    Ngay sau khi bạn xác lập hệ chiếu của view, ArcView sẽ tự động
    gán đơn vị đo bản đồ là mét (mặc định) và hiển thị tên hệ chiếu ở phía
    trên phím Projection. Một khi hệ chiếu của bản đồ đã được xác lập,
    bạn có thể thay đổi đơn vị đo trên bản đồ theo ý muốn, chẳng hạn từ
    mét sang phút.
    Huỷ bỏ xác
    lập hệ chiếu
    Để huỷ bỏ áp dụng hệ chiếu cho một view, bạn chỉ cần đổi đơn vị
    đo trên bản đồ thành không rõ (unknown) hoặc độ thập phân (decimal
    degrees).
    12
    Hình 2.7.
    Chọn hệ chiếu cho view.
    Hình 2.8.
    Thay đổi đơn vị đo trên bản đồ.
    Khai báo hệ
    chiếu của view
    bằng ứng
    dụng mở rộng
    của ArcView
    Bắt đầu từ phiên bản 3.2, ArcView cung cấp một công cụ hết sức
    tiện lợi cho phép tự động chuyển đổi một hay nhiều theme của Dự án
    từ một hệ chiếu này sang một hệ chiếu khác. Đây là một ứng dụng mở
    rộng của ArcView có tên gọi là Projection Utility Wizard. Nếu
    ArcView của bạn được nạp ứng dụng mở rộng này, bạn chỉ cần vào
    lệnh đơn File, chọn Extensions và đánh dấu vào hộp kiểm của
    Projection Utility Wizard. Sau đó, ArcView sẽ hướng dẫn bạn thực
    hiện từng bước quy trình chuyển đổi hệ chiếu bản đồ cho các lớp
    thông tin của Dự án bạn đang làm việc.
    13
    Bài tập cho chương 2:
    Bài tập 2a: Thêm một Theme vào một View.
    Bài tập 2b: Xác lập các tính chất của một View.

    #7 AdminDiaChat

    AdminDiaChat

      Newbie

    • Thành viên
    • Pip
    • 2 Bài viết:
    • Joined 20-December 08
  • Reputation: 0

    Posted 20 December 2008 - 12:45 AM

    mình cũng đang nghiên cứu phần này
    có j mong mấy pác chỉ giáo thêm
    thanks 4 share

    #8 kaka87vn

    kaka87vn

      Newbie

    • Thành viên
    • Pip
    • 2 Bài viết:
    • Joined 27-December 08
  • Reputation: 0

    Posted 27 December 2008 - 02:29 AM

    có ai có giáo trình hay tài liệu về Gis không cho e xin với

    #9 chauttkdqb

    chauttkdqb

      Newbie

    • Thành viên
    • Pip
    • 1 Bài viết:
    • Joined 26-June 08
  • Reputation: 0

    Posted 05 February 2009 - 08:47 AM

    Thật thú vị vì mình củng đang nghiên cứu vấn đề này, có gì mong mọi người giúp đở

    #10 ccknight

    ccknight

      Newbie

    • Thành viên
    • Pip
    • 1 Bài viết:
    • Joined 27-February 09
  • Reputation: 0

    Posted 27 February 2009 - 03:07 PM

    hic hic em là thành viên mới,cũng đang nghiên cứu về gis.mọi người có thẻ cho e xin một vài tài liệu về gis được không?
    rất mong được sự giúp đỡ của mọi người!

    hic hic em là thành viên mới,cũng đang nghiên cứu về gis.mọi người có thẻ cho e xin một vài tài liệu về gis được không?
    rất mong được sự giúp đỡ của mọi người!

    #11 th1979

    th1979

      Newbie

    • Thành viên
    • Pip
    • 2 Bài viết:
    • Joined 21-March 09
  • Reputation: 0

    Posted 21 March 2009 - 08:24 AM

    qua hay xin cam on nhieu nhe

    #12 tuananhvienngoc

    tuananhvienngoc

      Newbie

    • Thành viên
    • Pip
    • 3 Bài viết:
    • Joined 02-April 09
  • Reputation: 0

    Posted 02 April 2009 - 02:14 PM

    Thanks.Up

    #13 tieutu007

    tieutu007

      Newbie

    • Thành viên
    • Pip
    • 1 Bài viết:
    • Joined 29-May 09
  • Reputation: 0

    Posted 29 May 2009 - 08:46 PM

    Cảm ơn bác về bài viết! Nó rất ý nghĩa

    #14 havt1803

    havt1803

      Newbie

    • Thành viên
    • Pip
    • 1 Bài viết:
    • Joined 04-June 09
  • Reputation: 0

    Posted 04 June 2009 - 04:57 PM

    Thanks for share

    View Postchuayeulannao, on Jun 14 2006, 07:53 AM, said:

    Vài nét cơ bản về GIS

    Một hệ thống thông tin địa lý (GIS) là một công cụ dựa trên máy tính dùng cho việc thành lập bản đồ và phân tích các đối tượng tồn tại và các sự kiện xảy ra trên trái đất. Công nghệ GIS tích hợp giữa các thao tác trên cơ sở dữ liệu như: đưa ra các câu hỏi truy vấn (query), phân tích thống kê (statistical analysis) với việc thể hiện và các phép phân tích địa lý. Những khả năng đó của hệ thống GIS đã phân biệt GIS với các hệ thống thông tin khác và tạo cho nó một giá trị đến khu vực công cộng và cá nhân để giải thích các sự kiện, dự báo các hậu quả, và lên kế hoạch chiến lược.

    Dù đặt một điểm kinh doanh mới, tìm kiếm nơi đất tốt nhất để trồng chuối, hoặc đưa ra một tuyến đường tốt nhất cho các phương tiện cứu hộ, giải quyết các vấn đề tại địa phương, các thành phần địa lý của hệ thống GIS sẽ cho bạn khả năng lập bản đồ, tổng hợp thông tin, thể hiện các tình huống, giải quyết các vấn đề rắc rối, thực hiện các ý tưởng hữu ích, và phát triển các giải pháp hữu hiệu mà trước đây chưa từng có. GIS là một công cụ được các cá nhân, tổ chức, trường học, chính phủ, và các nhà kinh doanh sử dụng để tìm kiếm các cách giải quyết mới đối với các vấn đề của họ.

    Việc thành lập bản đồ và phân tích thông tin địa lý không phải là mới, nhưng GIS thực hiện các công việc này tốt và nhanh hơn so với các phương pháp thủ công cũ. Và nếu không có GIS, chỉ một số rất ít người có khả năng sử dụng các thông tin địa lý để đưa ra các quyết định và giải quyết các vấn đề của họ.
    Ngày nay, GIS là một ngành công nghiệp với hàng triệu đô la sử dụng hàng trăm nghìn người trên toàn thế giới. GIS được dạy ở trong các trường học, trường cao đẳng, trường đại học ở khắp nơi trên thế giới. Các nhà chuyên môn trên mọi lĩnh vực đều sử dụng sự hiểu biết sâu sắc về địa lý để suy nghĩ và làm việc.

    GIS có thể làm điều gì cho bạn?

    Thực hiện các phép hỏi đáp và phân tích không gian (Perform Geographic Queries and Analysis)
    Phép đo lường (đo lường khoảng cách, chu vi, diện tích...). Các phép hỏi đáp không gian: spatial query, các phép phân tích không gian như: Overlay, classification...
    Cải thiện mối liên kết giữa các tổ chức (Improve Organizational Integration)
    Rất nhiều tổ chức đã sử dụng GIS đã nhận thấy rằng một trong những lợi ích chính của nó là tăng khả năng quản lý các tổ chức và tài nguyên của mình. Vì GIS có khả năng liên kết các dữ liệu với nhau nhờ thông tin địa lý, nó làm cho các thông tin liên ngành được chia sẻ và truyền thông dễ dàng. Bằng cách chia sẻ cơ sở dữ liệu, một ban ngành có thể sử dụng được kết quả từ công việc của một ban ngành khác tức là dữ liệu được thu thập một lần và được sử dụng nhiều lần.

    Đưa ra các quyết định tốt hơn

    Ngạn ngữ cũ có câu "Thông tin tốt hơn sẽ dẫn đến những quyết định tốt hơn" đó là một sự thật đối với GIS cũng như cho các hệ thống thông tin khác. Tuy nhiên GIS không phải là một hệ thống tự động đưa ra các quyết định mà chỉ có các công cụ để hỏi đáp, phân tích và bản đồ hóa các thông tin trong việc hỗ trợ quá trình đưa ra các quyết định. Công nghệ GIS đã từng được sử dụng để trợ giúp việc lên kế hoạch điều tra, giải quyết việc tranh chấp lãnh thổ...
    GIS có thể được sử dụng để lựa chọn khu vực phát triển nhà mới mà ít ảnh hưởng tới môi trường nhất, nó có thể tìm được các khu vực ít rủi ro nhất, và gần trung tâm dân cư nhất. Thông tin có thể được thể hiện cô đọng và sáng sủa ở dạng bản đồ và có kèm theo bản báo cáo, cho phép những người đưa ra quyết định tập trung vào trọng tâm của vấn đề hơn là cố gắng hiểu dữ liệu. Vì những sản phẩm GIS có thể được sản xuất nhanh chóng, nhiều tình huống có thể đánh giá một cách hiệu quả và sâu sắc..

    Thành lập bản đồ

    Bản đồ có một vị trí đặc biệt trong GIS. Quá trình thành lập bản đồ với GIS sẽ linh hoạt hơn nhiều so với quá trình làm bản đồ bằng tay theo công nghệ truyền thống. Nó được bắt đầu bằng việc tạo ra cơ sở dữ liệu. Các bản đồ giấy hiện có được số hoá và các thông tin phù hợp với máy tính được chuyển đổi vào GIS. Một hệ GIS được thành lập như vậy có tính liên tục và không có tỷ lệ. Từ đấy các bản đồ có thể được tạo ra tại bất cứ vị trí nào và bất cứ tỷ lệ nào, và có thể thể hiện thông tin bằng các biểu tượng hay nhấn mạnh về màu sắc, ánh sáng . Các đặc tính của Atlas và bản đồ giấy được mã hoá trong chương trình máy tính và được cập nhật với các tư liệu gốc trong lần sản xuất cuối cùng. Từ cơ sở dữ liệu, ta có thể tạo các bản đồ bằng cách copy và in ấn.

    GIS làm việc như thế nào ?

    GIS lưu trữ thông tin về thế giới giống như một sự thu thập các lớp có chủ đề đã được liên kết với nhau bằng thông tin địa lý. Điều này thật đơn giản nhưng vô cùng hữu dụng và khái niệm đa năng đã được chứng minh là vô giá để giải quyết nhiều vấn đề trên thế giới thực từ việc định vị các xe tàu vận tải, lưu các chi tiết của các kế hoạch ứng dụng, tới việc mô hình hoá việc lưu thông khí quyển trên toàn cầu.
    Thông tin không gian và thuộc tính
    Thông tin địa lý chứa đựng ngay cả các thông tin không gian như kinh độ và vĩ độ hoặc hệ toạ độ quốc gia, và cả các thông tin thuộc tính như địa chỉ, mã bưu điện (postal code), tên vùng điều tra dân số, đặc điểm vị trí rừng, hoặc tên đường. Geo coding, referencing, warping là tên của một quá trình xử lý tự động cho phép liên kết các thông tin về vị trí địa lý thực (không gian) với các thông tin thuộc tính của các đối tượng trong thế giới thực. Các thông số địa lý này cho phép bạn xác định các đặc tính vị trí để kinh doanh hoặc trồng cây gây rừng, và thậm chí động đất, bằng cách phân tích bề mặt trái đất.

    Vector và Raster Models

    Hệ thống thông tin địa lý làm việc với hai dạng khác nhau của thông tin địa lý - đó là vector và raster. Trong kiểu vector, thông tin là các điểm (point), đường (line), và vùng (polygon) được mã hoá và lưu theo toạ độ x,y. Một vị trí có đặc tính điểm, như hố khoan được miêu tả bởi toạ độ x,y. Các yếu tố có đặc tính đường, giống như các đường giao thông hoặc các sông được lưu bởi một tập hợp toạ độ các điểm. Các yếu tố có đặc tính vùng, như khu vực bán hàng và lưu vực sông, có thể được lưu bởi toạ độ của một đường bao đóng kín.
    Kiểu vector vô cùng hữu dụng để miêu tả các thuộc tính riêng rẽ, nhưng không hữu dụng đối với các thuộc tính biến thiên liên tục giống như loại đất hoặc mô tả vùng ảnh hưởng của các bệnh viện. Kiểu raster dành cho mô tả các đối tượng có thuộc tính biên thiên liên tục. Raster image bao gồm hệ thống mạng lưới các ô nhỏ như ảnh quét hoặc tranh vẽ. Cả hai kiểu vector và raster được dùng để lưu các thông tin địa lý đều có những mặt mạnh và mặt yếu.

    Các thành phần của một hệ GIS

    Việc sử dụng GIS là sự kết hợp của 5 thành phần sau: phần cứng, phần mềm, dữ liệu, con người, và cách thức làm việc. (hardware, software, data, people, và methods).
    Hardware là máy tính được sử dụng để thực hiện GIS. Ngày nay, phần mềm GIS chạy được trên nhiều chủng loại phần cứng khác nhau, từ các máy chủ trung tâm (computer servers) tới các máy tính desktop được sử dụng riêng lẻ hoặc nối mạng.
    Software
    Các phần mềm GIS cung cấp các chức năng và các công cụ cần thiết để lưu trữ, phân tích, và hiển thị thông tin địa lý. Các thành phần software như sau:
    · Các công cụ để nhập (input) và thao tác (manipulation) trên thông tin địa lý.
    · Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu (database management system - DBMS)
    · Các công cụ (Tools) để thực hiện truy vấn, phân tích và thể hiện địa lý (query, analysis, visualization).
    · Giao diện đồ hoạ với người sử dụng (graphical user interface - GUI) để dễ dàng truy cập các công cụ (Tools).
    Data
    Thành phần quan trọng nhất của GIS là dữ liệu. Thông tin địa lý và dữ liệu thuộc tính có thể tự tạo ra hoặc có thể mua từ các nhà cung cấp dữ liệu khác. Cơ sở dữ liệu của một hệ GIS có thể dùng các mô hình CSDL quan hệ để lưu trữ các thông tin không gian và thuộc tính của đối tượng.

    Con người

    Hệ thống GIS có một giới hạn là phải có con người để quản lý hệ thống và phát triển các kế hoạch để áp dụng và giải quyết các vấn đề trong thế giới thực. Những người sử dụng GIS là những chuyên gia kỹ thuật, những người thiết kế và bảo trì hệ thống.


    #15 phandinhcu

    phandinhcu

      Newbie

    • Thành viên
    • Pip
    • 1 Bài viết:
    • Joined 03-June 09
  • Reputation: 0

    Posted 05 June 2009 - 08:39 AM

    uh bai nay nay qua.    Bài viết tương tự Collapse