Jump to content


Giáo trình Môi trường và Con Người


 • Bạn không được tạo chủ đề mới
 • Please log in to reply
65 replies to this topic

#1 phucsang

phucsang

  Admin sáng lập

 • Sáng lập
 • PipPipPipPipPip
 • 1,631 Bài viết:
 • Joined 05-November 03
 • Reputation: 122
  • Yahoo! Status:
  • Gender:Male
  • Đến từ:Khóa 98 - Đại học KHTN TPHCM
  • Interests:Địa chất.

  Posted 02 May 2007 - 05:07 PM

  Môi trường và Con người
  Chương 1: Môi trường và sinh thái
  Giới thiệu nội dung chính

  I. MÔI TRƯỜNG
  Giới thiệu
  1. Khái niệm
  2.Sự tiến hóa của môi trường
  3. Thành phần môi trường

  4.Các quyển trên trái đất
  4.1.Khí quyển (Atmosphere)
  4.2.Thủy quyển (Hydrosphere)
  4.3.Thạch quyển (Lithosphere)
  4.4.Sinh quyển (biosphere)

  5. Chu trình sinh địa hóa học
  5.1.Khái niệm
  5.2.Chu trình tuần hoàn nước
  5.2.1.Vai trò của nước trong môi trường sinh thái
  5.2.2.Tác động của con người

  5.3.Chu trình tuần hoàn Cacbon ©
  5.4.Chu trình tuần hoàn Oxy (O2)
  5.5.Chu trình tuần hoàn Nitơ (N)
  5.6.Chu trình tuần hoàn Phospho (P)

  II. HỆ SINH THÁI
  1.Khái niệm
  2.Thành phần của hệ sinh thái
  3. Chuỗi thức ăn và lưới thức ăn
  4. Cấu trúc của hệ sinh thái
  5. Các quá trình chính trong hệ sinh thái
  6. Đặc trưng của hệ sinh thái
  7. Một số nguyên nhân của sự phá vỡ sự cân bằng sinh thái
  8. Sinh thái học

  III. CÁC YẾU TỐ SINH THÁI VÀ SỰ THÍCH NGHI CỦA SINH VẬT
  1.Các yếu tố sinh thái
  2. Đặc trưng tác động của các yếu tố sinh thái lên sinh vật
  3.Quy luật sinh thái

  4.Tác động của một số yếu tố sinh thái lên sinh vật
  4.1. Ánh sáng
  4.2.Nhiệt độ
  4.3. Nước và độ ẩm
  4.4.Không khí-Gió
  4.5.Các chất khí và pH

  5. Sự thích nghi của sinh vật với các yếu tố sinh thái

  Chương 2: Môi trường và con người
  Giới thiệu nội dung chính

  I. QUÁ TRÌNH TIẾN HÓA CỦA LOÀI NGƯỜI
  1. Bộ động vật linh trưởng (the primates)
  2. Người vượn – Australopithecus
  3. Người khéo léo – Homo habilis
  4. Người đứng thẳng – Homo Erectus
  5. Người cận đại – Homo Sapiens
  6. Người hiện đại – Homo Spaiens Spaiens

  II. CÁC HÌNH THÁI KINH TẾ MÀ LOÀI NGƯỜI ĐÃ TRẢI QUA
  1. Hái lượm
  2. Săn bắt cá
  3. Chăn thả
  4. Nông nghiệp
  5. Công nghiệp hóa
  6. Đô thị hóa
  7. Hậu công nghiệp

  III. TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ SINH THÁI ĐẾN CON NGƯỜI
  1. Ảnh hưởng của phương thức sống và thức ăn
  2. Ảnh hưởng của yếu tố khí hậu
  3. Ảnh hưởng của môi trường địa hóa

  IV. TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI ĐẾN SINH QUYỂN
  1. Gây ô nhiễm môi trường
  2. Gây suy giảm đa dạng sinh học
  3. Gây suy giảm chất lượng sống của chính mình

  V. CON NGƯỜI VIỆT NAM
  1. Khí hậu Việt Nam
  2. Đặc điểm sinh lý và sự thích nghi với điều kiện khí hậu nóng ẩm của người Việt Nam

  Câu hỏi của chương I và chương II

  Chương 3: Nhu cầu và các hoạt động thỏa mãn nhu cầu của con người
  I. NHU CẦU VỀ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM
  1.Nhu cầu về khối lượng, chất lượng và tác dụng của lương thực thực phẩm
  2.Sản lượng lương thực và sự gia tăng dân số
  3.Hoạt động nông nghiệp trên thế giới

  II. NHU CẦU VỀ NĂNG LƯỢNG
  III. NHU CẦU VỀ KHÔNG GIAN VÀ LÃNH THỔ

  IV. CÔNG NGHIỆP HÓA VÀ ĐÔ THỊ HÓA
  1.Công nghiệp hóa
  2.Đô thị hóa
  3.Đô thị hóa ở Việt Nam

  V. CÁC NHU CẦU KHÁC CỦA CON NGƯỜI
  1.Nhu cầu học tập
  2.Nhu cầu thông tin
  3.Nhu cầu về du lịch
  4.Nhu cầu di chuyển

  Chương 4: Dân số và sự phát triển bền vững
  Giới thiệu nội dung chính

  I. KHÁI NIỆM
  1.Quần thể
  2.Dân số
  3.Phát triển bền vững

  II. CÁC QUAN ĐIỂM CƠ BẢN VỀ DÂN SỐ HỌC
  1.Thuyết Malthus
  2.Thuyết quá độ dân số
  3. Học thuyết Mác – Lênin với vấn đề dân số

  III. QUÁ TRÌNH DÂN SỐ
  1.Quá trình sinh
  1.1.Các chỉ báo
  1.2.Các nhân tố ảnh hưởng tới mức sinh

  2.Quá trình tử vong
  2.1.Các chỉ báo
  2.2.Các nhân tố ảnh hưởng tới mức tử vong

  3.Gia tăng dân số tự nhiên
  4.Gia tăng cơ học

  IV. KẾT CẤU DÂN SỐ
  1.Kết cấu sinh học
  2.Kết cấu theo thành phần dân tộc

  3.Kết cấu dân số về mặt xã hội
  3.1.Kết cấu dân số theo thành phần lao động
  3.2.Kết cấu dân số theo nghề nghiệp
  3.3.Kết cấu dân số theo trình độ văn hóa

  V. PHÂN BỐ DÂN CƯ
  1.Khái niệm
  2.Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phân bố dân cư
  3.Tình hình phân bố dân cư trên thế giới

  VI. NHỊP ĐỘ TĂNG DÂN SỐ
  1.Các thời kỳ dân số
  1.1.Thời kỳ trước khi có sản xuất
  1.2.Thời kỳ từ đầu nông nghiệp đến cách mạng công nghiệp
  1.3.Thời kỳ từ cách mạng công nghiệp tới chiến tranh thế giới thứ hai
  1.4.Thời kỳ sau chiến tranh thế giới thứ hai

  2.Tình hình phát triển dân số thế giới
  3.Dân số Việt Nam hiện nay

  VII. DÂN SỐ VỚI SỰ TỒN TẠI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI
  1.Dân số là vấn đề của toàn thế giới?
  2.Dân số và phát triển bền vững

  Câu hỏi của chương 3 và 4

  Chương 5: Hiện trạng tài nguyên thiên nhiên
  Giới thiệu nội dung chính
  I. KHÁI NIỆM

  II. TÍNH CHẤT CỦA TNTN HỮU HẠN
  1. Tính khan hiếm của tài nguyên khoáng sản

  2. Khả năng tái tạo của tài nguyên tái tạo
  2.1. Quy luật tăng trưởng của tài nguyên sinh vật
  2.2. Khả năng phục hồi của tài nguyên không khí, nước và đất

  III. ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN
  1. Quan điểm đánh giá
  2. Tổng giá trị của TNTN (giá trị sử dụng và không sử dụng)

  IV. TÀI NGUYÊN SINH HỌC
  1. Tài nguyên rừng
  1.1. Tầm quan trọng của rừng
  1.2. Rừng trên thế giới
  1.3. Rừng ở Việt Nam
  1.4. Tình hình bảo vệ tài nguyên rừng trên thế giới

  2. Đa dạng sinh học
  2.1. Khái niệm
  2.2. Vai trò của đa dạng sinh học
  2.3. Một số hiện trạng
  2.4. Nguyên nhân làm suy giảm đa dạng sinh học
  2.5. Việt Nam
  2.6. Bảo vệ các loài hoang dã

  V. TÀI NGUYÊN NƯỚC

  VI. TÀI NGUYÊN BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG
  1. Tầm quan trọng của đại dương
  2. Con người sử dụng và khai thác đại dương
  3. Tại Việt nam

  VII. TÀI NGUYÊN ĐẤT
  1. Thành phần của đất
  2. Tài nguyên đất trên thế giới
  3. Việt Nam
  4. Các hiện tượng thoái hóa đất

  VIII. TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN
  1. Tầm quan trọng
  2. Hiện trạng
  3. Tác động của việc khan hiếm tài nguyên khoáng sản
  4. Việt Nam

  XIX. NHIÊN LIỆU - NĂNG LƯỢNG

  X. CÁC NGUYÊN LÝ CƠ BẢN VỀ SỬ DỤNG TNTN
  1. Sử dụng tài nguyên khoáng sản
  2. Nguyên lý sử dụng tài nguyên tái tạo

  Chương 6: Ô nhiễm môi trường
  Giới thiệu nội dung chính

  I. KHÁI NIỆM
  1.Ô nhiễm
  2.Sự cố môi trường
  3.Khả năng chịu đựng của môi trường
  4.Nguồn gây ô nhiễm môi trường

  II. Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC
  1.Chất gây ô nhiễm nước
  2.Một số hậu quả
  3.Các thông số xác định ô nhiễm nước
  4.Thành phần nước thải của một số nhà máy
  5.Việt Nam

  III. Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ
  1.Khái niệm
  2.Lịch sử ô nhiễm không khí
  3.Phân loại
  4.Các chất gây ô nhiễm không khí

  5.Hậu quả mang tính toàn cầu do ONKK
  5.1.Mưa acid
  5.2.Hiệu ứng nhà kính
  5.3.Suy thoái lớp ozone

  IV. Ô NHIỄM ĐẤT
  1.Khái niệm
  2.Nguồn gây ô nhiễm
  3.Các chất ô nhiễm chính
  4.Hậu quả

  V. NGUY CƠ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG HIỆN NAY

  VI. MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐỂ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
  1.Xử lý môi trường bị ô nhiễm
  2.Biện pháp phòng ngừa

  Câu hỏi gợi ý

  Chương 7: Phương hướng và chương trình hành động bảo vệ môi trường
  Giới thiệu nội dung chính
  I. KHÁI NIỆM

  II. CÁC ĐẶC ĐIỂM HIỆN TRẠNG VÀ XU THẾ
  1. Dân số tăng nhanh
  2. Suy giảm tài nguyên đất
  3. Đô thị hóa mạnh
  4. Tăng trưởng kinh tế
  5. Nhu cầu năng lượng tăng nhanh
  6. Lương thực thực phẩm
  7. Gia tăng sử dụng phân bón hóa học
  8. Gia tăng hoang mạc hóa
  9. Suy giảm sản lượng thủy sản

  III. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở QUY MÔ TOÀN CẦU
  1. Tôn trọng và quan tâm đến cuộc sống cộng đồng
  2. Nâng cao chất lượng cuộc sống của con người
  3. Bảo vệ sức sống và tính đa dạng sinh học của Trái đất
  4. Giữ vững trong khả năng chịu đựng được của Trái đất
  5. Thay đổi thái độ và hành vi của con người
  6. Để cho các cộng đồng tự quản lý lấy môi trường của mình
  7. Tạo ra một cơ cấu quốc gia thống nhất thuận lợi cho việc phát triển và bảo vệ
  8. Xây dựng một khối liên minh toàn thế giới

  IV. KHÁI QUÁT HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 1990-1997
  1. Thay đổi chiến lược sử dụng đất đai
  2. Những cải thiện về cung cấp nước sạch
  3. Đô thị hóa làm tăng nguồn phát thải và chất thải
  4. Điều kiện môi trường nông thôn
  5. Diễn biến bất thường của khí hậu, thời tiết do ảnh hưởng của hiện tượng ELNINO
  6. Phát triển đa dạng sinh học và cải thiện môi trường sinh thái
  7. Chiến lược phát triển bền vững

  V. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
  1. Mục tiêu phát triển kinh tế xã hội
  2. Mục tiêu bảo vệ môi trường, phát triển bền vững
  3. Khung chính sách và nguyên tắc bảo vệ môi trường
  4. Công cụ thực hiện chính sách

  Câu hỏi gợi ý

  Phụ lục
  Dân số và sự phát triển
  Xu hướng dân số
  Xu hướng phát triển con người

  Tài liệu tham khảo.

  Tải: Attached File  MoiTruongVaConNguoi.rar   1.33MB   4250 downloads

  Pass : diachatvn.com
  Thông tin về user phucsang này:
  --------------------
  ONLINE 07h30 đến 17h mỗi ngày từ thứ 2 đến thứ 6
  Vài nét về Nguyễn Phúc Sang; Hitory
  -----------------------------------------------------------
  Chú ý:Vui lòng post bài qua Diễn đàn, hạn chế hỏi/đáp qua YM
  -----------------------------------------------------------
  Nếu thấy DiachatVN.com có ích, bạn hãy Donate để cÙng góp phần duy trì và phát triển DiaChatVN.com hơn nữa!
  -----------------------------------------------------------
  Nếu bạn chưa sử dụng thành thạo các thao tác trên diễn đàn? Vui lòng xem Hướng dẫn chi tiết tại đây  Kính mời các đồng nghiệp xa gần đóng góp cho cuộc thi Chất Động Pangaea lần thứ XIII - năm 2016 Thời gian bắt đầu cuộc thi: 06/03/2016

  Facebook Comments

  #2 anhduy2004

  anhduy2004

   Newbie

  • Thành viên
  • Pip
  • 8 Bài viết:
  • Joined 31-August 08
 • Reputation: 0

  Posted 07 October 2008 - 10:10 AM

  cho mình hỏi mình đang cần có phần sự thíc nghi của sinh vật với môi trương sao không thấy có ở đây nhỉ

  #3 tieuhoangtu1988

  tieuhoangtu1988

   Intermediate Member

  • Thành viên
  • PipPipPip
  • 179 Bài viết:
  • Joined 24-November 08
 • Reputation: 12
  • Yahoo! Status:
  • Gender:Male
  • Đến từ:513 - 515 Ten Lua,KP1, P.Binh Tri Dong B, Quan Binh Tan, TPHCM
  • Interests:Mau sac: Tim, Trang, Hong<br />Hoa: Luc binh, Bang lang<br />Nhac: Nhac truyen thong, cach mang<br />Du lich: moi noi (uu tien du lich trong nuoc nhe!)<br />Phim: Hai, tam ly tinh cam

  Posted 21 December 2008 - 07:34 PM

  Quyen nay co cần cho dân địa chất mình không anh Sang???

  #4 mentosvnn

  mentosvnn

   Newbie

  • Thành viên
  • Pip
  • 3 Bài viết:
  • Joined 26-April 09
 • Reputation: -1

  Posted 01 May 2009 - 04:15 PM

  Tôi là người mới.Đã tải quyển sách này về nhưng lại không có pass giải nén.Các bạn có thể giúp tôi không?Tôi đang rất cần tài liệu này này để viết bài thảo luận.

  #5 phucsang

  phucsang

   Admin sáng lập

  • Sáng lập
  • PipPipPipPipPip
  • 1,631 Bài viết:
  • Joined 05-November 03
 • Reputation: 122
  • Yahoo! Status:
  • Gender:Male
  • Đến từ:Khóa 98 - Đại học KHTN TPHCM
  • Interests:Địa chất.

  Posted 02 May 2009 - 08:35 PM

  Password trên diachatvn.com 7 năm qua luôn là diachatvn.com

  Mến.
  Thông tin về user phucsang này:
  --------------------
  ONLINE 07h30 đến 17h mỗi ngày từ thứ 2 đến thứ 6
  Vài nét về Nguyễn Phúc Sang; Hitory
  -----------------------------------------------------------
  Chú ý:Vui lòng post bài qua Diễn đàn, hạn chế hỏi/đáp qua YM
  -----------------------------------------------------------
  Nếu thấy DiachatVN.com có ích, bạn hãy Donate để cÙng góp phần duy trì và phát triển DiaChatVN.com hơn nữa!
  -----------------------------------------------------------
  Nếu bạn chưa sử dụng thành thạo các thao tác trên diễn đàn? Vui lòng xem Hướng dẫn chi tiết tại đây

  #6 mentosvnn

  mentosvnn

   Newbie

  • Thành viên
  • Pip
  • 3 Bài viết:
  • Joined 26-April 09
 • Reputation: -1

  Posted 03 May 2009 - 11:03 PM

  View Postphucsang, on May 2 2009, 08:35 PM, said:

  Password trên diachatvn.com 7 năm qua luôn là diachatvn.com

  Mến.
  Cảm ơn Admin rất nhiều.

  #7 hoangites

  hoangites

   Newbie

  • Thành viên
  • Pip
  • 2 Bài viết:
  • Joined 25-May 09
 • Reputation: 0

  Posted 25 May 2009 - 05:52 PM

  cám ơn bạn vì bài viết này. mình rất cần tài liệu này vì đang phải thi.

  #8 nnnguyen82

  nnnguyen82

   Newbie

  • Thành viên
  • Pip
  • 2 Bài viết:
  • Joined 01-June 07
 • Reputation: 0

  Posted 01 June 2009 - 04:40 PM

  Bạn ơi,sao mình load tài liệu connguoivamoitruong.rar mà không được,híc

  #9 nhuquynh

  nhuquynh

   Newbie

  • Thành viên
  • Pip
  • 1 Bài viết:
  • Joined 06-June 09
 • Reputation: 0

  Posted 06 June 2009 - 05:03 PM

  minh cung ko down dc tai lieu nay

  #10 thaingoc

  thaingoc

   Newbie

  • Thành viên
  • Pip
  • 1 Bài viết:
  • Joined 06-June 09
 • Reputation: 0

  Posted 06 June 2009 - 09:07 PM

  Không biết các bạn có cần tài liệu này hay không nữa.

  #11 nguyendoquang

  nguyendoquang

   Newbie

  • Thành viên
  • Pip
  • 1 Bài viết:
  • Joined 07-June 09
 • Reputation: 0

  Posted 07 June 2009 - 02:33 PM

  các bác xem lại giúp, em ko down được

  #12 o0omitdoto0o

  o0omitdoto0o

   Newbie

  • Thành viên
  • Pip
  • 1 Bài viết:
  • Joined 08-June 09
 • Reputation: 0

  Posted 08 June 2009 - 05:16 PM

  View Postanhduy2004, on Oct 7 2008, 10:10 AM, said:

  cho mình hỏi mình đang cần có phần sự thíc nghi của sinh vật với môi trương sao không thấy có ở đây nhỉ


  #13 canhthin698

  canhthin698

   Newbie

  • Thành viên
  • Pip
  • 1 Bài viết:
  • Joined 08-June 09
 • Reputation: 0

  Posted 09 June 2009 - 01:57 AM

  bài giáo trình này hay đấy

  #14 baby2009

  baby2009

   Newbie

  • Thành viên
  • Pip
  • 1 Bài viết:
  • Joined 15-June 09
 • Reputation: 0

  Posted 15 June 2009 - 10:25 AM

  lam the nao de viet duoc bai vay? minh moi vao nen k bit

  tai sao dánh mật khẩu rùi mà vẫn k mở được vậy? ai chỉ cho mình bít với

  #15 trieuha

  trieuha

   Newbie

  • Thành viên
  • Pip
  • 2 Bài viết:
  • Joined 15-June 09
 • Reputation: 0

  Posted 15 June 2009 - 01:26 PM

  Sao mình thử pass mà không được? Giúp mình với! Thanks trước nha  Bài viết tương tự Collapse