Jump to content


Góc nhìn của nhà Địa chất

Cuộc sống dưới cái nhìn của các nhà Địa chất.

Diễn đàn con

Góc nhìn cuộc sống

Việt Nam - đất nước - con người.

  • 218 Chủ đề
  • 197 Trả lời
Nhân thời khủng hoảng điểm... - last post by berfusy

Tham quan Địa chất

Ảnh đẹp Địa chất.

  • 43 Chủ đề
  • 48 Trả lời
Hóa thạch của ốc anh vũ (Am... - last post by berfusy

Nhật ký thực địa

Thảo luận về các chuyến đi thực địa Nha Trang - Đà Lạt và Hà Tiên cùng các chuyến thực địa khác.

  • 24 Chủ đề
  • 91 Trả lời
Điều tra tài nguyên nước -... - last post by PHUC47

Địa Chất và con người

  • 29 Chủ đề
  • 45 Trả lời
tqghiylf - last post by berfusy