Jump to content


Góc nhìn của nhà Địa chất

Cuộc sống dưới cái nhìn của các nhà Địa chất.

Diễn đàn con

Góc nhìn cuộc sống

Việt Nam - đất nước - con người.

  • 218 Chủ đề
  • 185 Trả lời
Bản Đồ Việt Nam Và Những Đổ... - last post by taichinhicg

Tham quan Địa chất

Ảnh đẹp Địa chất.

  • 43 Chủ đề
  • 41 Trả lời
Kĩ vĩ gành Đá Dĩa Phú Yên - last post by alicengo

Nhật ký thực địa

Thảo luận về các chuyến đi thực địa Nha Trang - Đà Lạt và Hà Tiên cùng các chuyến thực địa khác.

  • 24 Chủ đề
  • 91 Trả lời
Điều tra tài nguyên nước -... - last post by PHUC47

Địa Chất và con người

  • 22 Chủ đề
  • 32 Trả lời
kmofdgbg - last post by Nickdouct