Jump to content


Câu lạc bộ học thuật - đội nhóm

Câu lạc bộ học thuật - đội nhóm Địa chất đang hoạt động.

Diễn đàn con

HCMUS SPE Student Chapter


 1. Giới thiệu,
 2. Chương trình hoạt động,
 3. Nguồn tài liệu - dữ liệu

University Of Science Ho Chi Minh City (HCMUS) Society of Petroleum Engineers (SPE) SPE Student Chapter

 • 14 Chủ đề
 • 15 Trả lời
Cựu quan chức cấp cao CIA:... - last post by bqt208

Câu lạc bộ MARIANEST


 1. Giới thiệu,
 2. Chương trình hoạt động,
 3. Nguồn tài nguyên - dữ liệu

Câu lạc bộ học thuật của Khoa Địa chất ĐHKHTN TPHCM. Tiền thân là Câu lạc bộ Chân cứng đá mềm.

 • 51 Chủ đề
 • 110 Trả lời
Ý nghĩa nào cho giấc mộng r... - last post by kiwi6868

Hoạt động tình nguyện

Nơi tụ hội của các hoạt động tình nguyện của Người Địa chất

 • 5 Chủ đề
 • 1 Trả lời
Ứng dụng Photowonder cho Ip... - last post by lamviec