Jump to content


Các ngành Địa chất ứng dụng

Chỉ là một môn học của Địa chất cơ bản; tuy nhiên lại là một chuyên ngành của Địa chất ứng dụng.

Diễn đàn con

Ngọc học

Chuyên ngành mới đây các nhà Địa chất.

 • 73 Chủ đề
 • 337 Trả lời
MỘT SỐ WEB HAY VỀ NGỌC HỌC - last post by berfusy

Trắc địa

Toàn tập về chuyên ngành Trắc địa

 • 28 Chủ đề
 • 69 Trả lời
Phần mềm trích lược bản đồ... - last post by berfusy

Địa chất Biển

Các lĩnh vực khoa học công nghệ biển.

 • 4 Chủ đề
 • 17 Trả lời
Khoáng sản biển sâu - last post by dolphin

Viễn thám

Ảnh viễn thám và xử lý ảnh viễn thám.

 • 20 Chủ đề
 • 13 Trả lời
Nghiên cứu về viễn thám - p... - last post by Duong Hai

Nguyên liệu khoáng

Nguyên liệu khoáng

 • 5 Chủ đề
 • 4 Trả lời
Thắc mắc đơn giá khảo sát Đ... - last post by luongthegiang


Trang 1 trong tổng số 1

  Chủ đề Người gửi Thống kê Thông tin bài viết cuối

Trang 1 trong tổng số 1

 • Please log in to post a topic